Скачать презентацию Історія України Україна в новітню епоху сер 1960 Скачать презентацию Історія України Україна в новітню епоху сер 1960

Lektsiya_10_IU_slaydi_ukr.ppt

  • Количество слайдов: 33

Історія України Україна в новітню епоху (сер. 1960 - к. 1980 -х рр. ) Історія України Україна в новітню епоху (сер. 1960 - к. 1980 -х рр. ) Лекція 10 Доц. Бадєєва Л. І. Факультет навчання іноземних громадян, кафедра українознавства, ХНУРЕ, кафедра українознавства,

Історія України МЕТА І ЗАВДАННЯ n n Ознайомитися з труднощами, особливостями та наслідками повоєнної Історія України МЕТА І ЗАВДАННЯ n n Ознайомитися з труднощами, особливостями та наслідками повоєнної відбудови. Розкрити непослідовність та незавершеність процесу десталінізації в умовах хрущовської “відлиги”. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України ПЛАН n n ХНУРЕ, кафедра українознавства Україна в період загострення кризи радянської Історія України ПЛАН n n ХНУРЕ, кафедра українознавства Україна в період загострення кризи радянської системи ( сер. 1960 -х – поч. 1980 -х рр. ) Україна в умовах перебудови (1985 -1991).

Історія України Структурна криза радянської моделі розвитку Економіка: - - Дефіцит товарів; Відмова або Історія України Структурна криза радянської моделі розвитку Економіка: - - Дефіцит товарів; Відмова або повільне впровадження нових технологій; Невисока якість більшості товарів; Продовольча криза, хронічна криза с/г; Прихована інфляція; Екстенсивний шлях розвитку економіки; Висока затратність вир-ва, енергоємність і матеріаломісткість продукції. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Істрія України Політика Воєнні авантюри і нездатність вийти з них (Афганістан, Ефіопія, Ангола); Нездатність Істрія України Політика Воєнні авантюри і нездатність вийти з них (Афганістан, Ефіопія, Ангола); Нездатність вищого керівництва реагувати на нові тенденції розвитку світу, старіння керівництва; Недієздатність законодавчих органів; Утрата динамічності в розвитку рад. Моделі та її привабливості для інших країн; Корупція у вищих ешелонах влади; Посилення репресій проти іншодумців. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України Ідеологія Розчарування в правильності обраного шляху розвитку (побудова комунізму); Розходження між ідеологічними Історія України Ідеологія Розчарування в правильності обраного шляху розвитку (побудова комунізму); Розходження між ідеологічними догмами і реаліями життя; Усвідомлення нереальності досягнення мети побудови комунізму; Зростання дисидентського руху і настроїв у суспільстві; Посилення ідеологічного тиску на суспільство. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України Екологія Бездумна експлуатація природних ресурсів; Відсутність наукового обгрунтування розміщення виробничих потужностей; Руйнування Історія України Екологія Бездумна експлуатація природних ресурсів; Відсутність наукового обгрунтування розміщення виробничих потужностей; Руйнування природного середовища, придатного для життя людей (забруднення водоймищ, атмосфери тощо); Поступова деградація нації (генетичні зміни, зростання к-сті дитячих захворювань). ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України Мораль Поява явища подвійної моралі; Зростання престижності професій та посад, які дають Історія України Мораль Поява явища подвійної моралі; Зростання престижності професій та посад, які дають змогу отримати нетрудові доходи; Зростання кількості побутових злочинів; Прагнення досягти мети незаконним шляхом; Зростання кількості економічних (господарських злочинів); Наростання споживацьких настроїв; Швидке поширення пияцтва та алкоголізму. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України Економічні реформи 1960 -х рр. Реформи О. Косигіна – система заходів у Історія України Економічні реформи 1960 -х рр. Реформи О. Косигіна – система заходів у промисловості та с/г, яка передбачала запровадження елементів економічного регулювання. Березень 1965 р. – пленум ЦК КПРС – заходи щодо розвитку с/г. Значення Пленуму: - змінив практику планування; - підвищені закупівельні ціни; - за надпланову продукцію – 50% надбавка від вартості.

Історія України Економічні реформи Вересень 1965 р. пленум ЦК КПРС – програма реформ у Історія України Економічні реформи Вересень 1965 р. пленум ЦК КПРС – програма реформ у промисловості (ліквідація раднаргоспів і відновлення галузевої системи управління через міністерства). ХНУРЕ, кафедра українознавства

Удосконалення системи планування § § Підвищення наукового рівня роботи планових органів; Розширення господарської самостійності Удосконалення системи планування § § Підвищення наукового рівня роботи планових органів; Розширення господарської самостійності підприємств та запровадження повного госпрозрахунку ( в основу оцінки господарської діяльності підприємства – показники обсягу реалізованої продукції, одержаного прибутку).

Посилення стимулювання виробництва n n Замість фонду підприємства утворювалися три самостійні фонди: 1) розвитку Посилення стимулювання виробництва n n Замість фонду підприємства утворювалися три самостійні фонди: 1) розвитку виробництва; 2) матеріального заохочення; 3) соціально-культурних заходів та житлового будівництва.

Висновки n Реформи не мали комплексного характеру. Реформи в промисловості прагнули поєднати непоєднуване: розширити Висновки n Реформи не мали комплексного характеру. Реформи в промисловості прагнули поєднати непоєднуване: розширити самостійність підприємств і відновити всевладдя галузевих міністерств. Зрештою останні звели нанівець будь-яку самостійність підприємств.

Дисиденський рух Течії дисиденського руху: n За соціалізм із “людським обличчям”; n Національно-визвольна течія; Дисиденський рух Течії дисиденського руху: n За соціалізм із “людським обличчям”; n Національно-визвольна течія; n Демократична правозахисна течія; n Релігійна течія.

Методи боротьби дисидентів n n Листи-протести до керівних органів УРСР і СРСР. Акції солідарності Методи боротьби дисидентів n n Листи-протести до керівних органів УРСР і СРСР. Акції солідарності з іншими народами, які зазнали утисків з боку тоталітарної системи; Видання і розповсюдження самвидаву, розповсюдження листівок; Створення правозахисних організацій.

Розправи над дисидентами n n n Арешти; Ізоляція в психіатричних лікарнях; Позасудові переслідування; Звільнення Розправи над дисидентами n n n Арешти; Ізоляція в психіатричних лікарнях; Позасудові переслідування; Звільнення з роботи; позбавлення радянського громадянства; Організація громадського осуду.

Значення дисидентського руху n n Свідчив про наявність кризових явищ у радянській системі; Продовжив Значення дисидентського руху n n Свідчив про наявність кризових явищ у радянській системі; Продовжив традиції національно-визвольної боротьби; Досвід та ідеологічні напрацювання дисидентів були використані в період перебудови та здобуття Україною незалежності; Із середовища дисидентів вийшла чимала когорта політиків незалежної України.

Українська Гельсінська група (19761982) n n n 9 листопада 1976 р. в Києві проголошено Українська Гельсінська група (19761982) n n n 9 листопада 1976 р. в Києві проголошено створення Української громади сприяння виконання Гельсінських угод, або УГГ. Основне завдання організації – ознайомлення урядів країн - учасниць Гельсінської наради з фактами порушень норм Декларації прав людини. Засновниками УГГ стали О. Бердник, П. Григоренко, І. Кандиба, Л. Лукяненко, О. Мешко, М. Руденко та ін.

Українська Гельсінська група n n Підсумки діяльності групи: Арешти, засудження, заслання. Із 37 членів Українська Гельсінська група n n Підсумки діяльності групи: Арешти, засудження, заслання. Із 37 членів УГГ 23 особи були на засланні, 6 – позбавлені радянського громадянства і виїхали за кордон, 3 члени групи загинули ( О. Тихий, В. Стус, Ю. Литвин).

Початок перебудови n На квітневому (1985 р. ) Пленумі ЦК КПРС було проголошено про Початок перебудови n На квітневому (1985 р. ) Пленумі ЦК КПРС було проголошено про зміну економічної, соціальної та зовнішньої політики і взято курс на перебудову, демократизацію і гласність.

Перебудова n n 26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильській АЕС; пробудження до Перебудова n n 26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильській АЕС; пробудження до активних форм протесту широких верств громадськості України. 1987 р. – під тиском світових демократичних сил радянська влада випускає на волю українських дисидентів.

Перебудова n n n 1988 р. УГГ перейменована в УГС – документ «Декларація принципів» Перебудова n n n 1988 р. УГГ перейменована в УГС – документ «Декларація принципів» . Українська Демократична Спілка перейменована в Українську народнодемократичну лігу. Серпень 1987 р. – в Києві Український культурологічний клуб.

Перебудова n n n Антисталінське товариство «Меморіал» ; Спілка незалежної української молоді; Християнський демократичний Перебудова n n n Антисталінське товариство «Меморіал» ; Спілка незалежної української молоді; Християнський демократичний фронт; Т-во «Спадщина» ; Екологічна організація «Зелений світ» .

Перебудова n n Лютий 1989 р. У Києві – установча конференція Т-ва української мови Перебудова n n Лютий 1989 р. У Києві – установча конференція Т-ва української мови ім. Т. Г. Шевченка. Вересень 1989 р. – установчий з їзд Народного Руху.

Політика реформ М. Горбачова n n n n Демократизація суспільства. Створення правової держави; Гласність; Політика реформ М. Горбачова n n n n Демократизація суспільства. Створення правової держави; Гласність; Реабілітація незаконно засуджених і репресованих; Утвердження багатопартійності; Запровадження інституту президентства; Підготовка нового союзного договору; Пол-ка нового мислення в зовнішніх відносинах.

Реформування структури органів влади n n n 1987 р. Пленум ЦК КПРС “Про перебудову Реформування структури органів влади n n n 1987 р. Пленум ЦК КПРС “Про перебудову і кадрову політику”. 18 червня – 1 липня 1988 р. ХІХ Всесоюзна конференція КПРС. Вироблення основних принципів політичної реформи: Чіткий розподіл влади; Плюралізм політичного життя; Розширення повноважень рад.

Реформування структури органів влади n n n Березень 1989 р. вибори народних депутатів СРСР Реформування структури органів влади n n n Березень 1989 р. вибори народних депутатів СРСР на альтернативній основі. Поява політичної опозиції. Вересень 1989 р. Пленум ЦК КПУ – усунення В. Щербицького з посади Першого секретаря ЦК КПУ, обрано В. Івашка.

Реформування структури органів влади n n n Березень – травень 1990 р. вибори до Реформування структури органів влади n n n Березень – травень 1990 р. вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад. Зміна 90% складу Верховної Ради УРСР. Поява нац. – дем. Опозиції.

Ліквідація монополії КПРС на владу n Лютий 1990 р. скасування статті 6 Конституції СРСР Ліквідація монополії КПРС на владу n Лютий 1990 р. скасування статті 6 Конституції СРСР про “ керівну і спрямовуючу ” роль КПРС.

Періодизація перебудови n n n І етап (квітень 1985 - січень 1987) – визрівання Періодизація перебудови n n n І етап (квітень 1985 - січень 1987) – визрівання політичног 8 о курсу перебудови; ІІ етап ( січ. 1987 – літо 1988) – усвідомлення завдань перебудови; ІІІ етап (літо 1988 - травень 1989) – зміщення рушійних сил перебудови зверху вниз;

Періодизація перебудови n n n ІV етап ( травень 1989 – лютий 1990) розмежування Періодизація перебудови n n n ІV етап ( травень 1989 – лютий 1990) розмежування та консолідація полярних політичних сил у суспільстві; V етап (лютий – грудень 1990 р. ) – радикалізація народних мас; VІ етап (грудень 1990 – серпень 1991) – кінець перебудови.

Наслідки політичних реформ n n n Розвал існуючої системи влади. Підрив монополії КПРС на Наслідки політичних реформ n n n Розвал існуючої системи влади. Підрив монополії КПРС на владу. Створення передумов для розпаду СРСР. Зростання політичної активності населення. Зародження багатопартійності. Відродження національної свідомості українського та ін. народів, що входили до складу СРСР.

Історія України ЛІТЕРАТУРА n n n Бойко О. Д. Історія України: Посібник. ─ К. Історія України ЛІТЕРАТУРА n n n Бойко О. Д. Історія України: Посібник. ─ К. , 2008. – С. 41 -96. Історія України. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Вид. 2 ге зі зм. – Львів: Світ, 2003. – С. 58 -82. Литвин В. Історія України. Підручник. 5 -те доповнене видання. – К. : Наукова думка, 2010. – С. 40 -66, 91 -103. Остафійчук В. Ф. Історія України: нове бачення: Навч. посібн. – 4 -те вид. –К. : Ліра, 2008. – С. 45 -74. Петровський В. В. , Радченко Л. О. , Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. –Вид. 2 -ге, випр. та доп. – Х. : ВД «Школа» , 2008. – С. 33 -70, 78 -82. ХНУРЕ, кафедра українознавства