Скачать презентацию Історія України Україна в міжвоєнний період Лекція 7 Скачать презентацию Історія України Україна в міжвоєнний період Лекція 7

Lektsiya_7_IU_slaydi_ukr.ppt

  • Количество слайдов: 22

Історія України Україна в міжвоєнний період Лекція 7 Доц. Бадєєва Л. І. Факультет навчання Історія України Україна в міжвоєнний період Лекція 7 Доц. Бадєєва Л. І. Факультет навчання іноземних громадян, кафедра українознавства, ХНУРЕ, кафедра українознавства,

Історія України МЕТА І ЗАВДАННЯ n n Ознайомитися з новою економічною політикою, порівняти її Історія України МЕТА І ЗАВДАННЯ n n Ознайомитися з новою економічною політикою, порівняти її з політикою “воєнного комунізму”. Розкрити причини, суть та наслідки сталінської індустріалізації. Визначити причини та наслідки насильницької колективізації. Встановити причини встановлення режиму особистої влади Й. Сталіна. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України ПЛАН n n ХНУРЕ, кафедра українознавства Україна в умовах НЕПу. Сталінська індустріалізація. Історія України ПЛАН n n ХНУРЕ, кафедра українознавства Україна в умовах НЕПу. Сталінська індустріалізація. Насильницька колективізація. Встановлення тоталітаризму в СРСР.

Історія України Україна в умовах НЕПу Березень 1921 р. – Х з’їзд РКП(б) проголосив Історія України Україна в умовах НЕПу Березень 1921 р. – Х з’їзд РКП(б) проголосив НЕП: - заміна продрозкладки продподатком; - передача в оренду частини підприємств; - скасування трудової повинності й перехід до добровільності; ХНУРЕ, кафедра українознавства

Істрія України Україна в умовах НЕПу Залучення іноземного капіталу (передача в оренду); Перехід до Істрія України Україна в умовах НЕПу Залучення іноземного капіталу (передача в оренду); Перехід до вільної купівлі-продажу на ринку; Організація ярмарок (оптовий продаж); Випуск червонця; Введені податки, плата за житло, транспорт, пошту та ін. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України Індустріалізація України Грудень 1925 р. – ХІV з’їзд ВКП(б) – курс на Історія України Індустріалізація України Грудень 1925 р. – ХІV з’їзд ВКП(б) – курс на індустріалізацію. Індустріалізація – створення передової промисловості. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Особливості індустріалізації n n n По-перше, індустріалізацію почали з розвитку важкої промисловості, і цій Особливості індустріалізації n n n По-перше, індустріалізацію почали з розвитку важкої промисловості, і цій галузі весь час надавали перевагу. По-друге, індустріалізацію здійснювали форсованим темпом (завдання за 10 -15 років збудувати соціалізм). По-третє, індустріалізацію проводили у рамках жорсткого плану, часто нереального й необґрунтованого.

Джерела індустріалізації n n n Збільшення податків з селянських господарств; “Ножиці цін”; Підвищення цін Джерела індустріалізації n n n Збільшення податків з селянських господарств; “Ножиці цін”; Підвищення цін на горілку та тютюн; Випуск облігацій; Економія на соціальних сферах.

Індустріалізація І етап (1926 -жовтень 1928) – початок індустріалізації: Зростання капіталовкладень; Реконструкція старих підприємств; Індустріалізація І етап (1926 -жовтень 1928) – початок індустріалізації: Зростання капіталовкладень; Реконструкція старих підприємств; Будівництво нових (дрібних та середніх) підприємств; Закладені електростанції ( і Дніпрогес).

Історія України Індустріалізація України І пятирічка (1928 -1932) – форсований ривок розвитку важкої промисловості: Історія України Індустріалізація України І пятирічка (1928 -1932) – форсований ривок розвитку важкої промисловості: Сільськогосподарське машинобудування (ХТЗ, Харківський з-д “Серп і молот”); Енергетика (Дніпрогес та ін. ); Металургія (побудовані “Запоріжсталь”, “Азовсталь”, “Криворожсталь”, реконструйовані старі з-ди); Ліквідовано безробіття; Форсована колективізація; Заміна ринкових відносин директивним планом. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України Індустріалізація України ІІ п’ятирічка (1933 -1937) – наростання індустріалізації: Харківський турбінний, новокраматорський Історія України Індустріалізація України ІІ п’ятирічка (1933 -1937) – наростання індустріалізації: Харківський турбінний, новокраматорський з-д важкого машинобудування, азотний з-д в Горловці та ін. Соціалістичне змагання – стаханівський рух. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Історія України Індустріалізація України ІІІ п’ятирічка (1938 -1941) - спад виробництва викликаний: репресії керівників; Історія України Індустріалізація України ІІІ п’ятирічка (1938 -1941) - спад виробництва викликаний: репресії керівників; страх проявити ініціативу; відсутність матеріальної зацікавленості. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Наслідки індустріалізації n n Країна з аграрної перетворилась в індустріально-аграрну; Україна посіла друге місце Наслідки індустріалізації n n Країна з аграрної перетворилась в індустріально-аграрну; Україна посіла друге місце в Європі по виплавці чавуну (після Німеччини), четверте по видобутку вугілля.

Негативні наслідки індустріалізації n n Формування директивно-планової економіки; Зростання ролі партії в державі; Відставання Негативні наслідки індустріалізації n n Формування директивно-планової економіки; Зростання ролі партії в державі; Відставання легкої та харчової промисловості; Не підвищила добробуту населення.

Історія України Колективізація 1927 р. - ХV з'їзд ВКП(б) курс на кооперування Листопад 1929 Історія України Колективізація 1927 р. - ХV з'їзд ВКП(б) курс на кооперування Листопад 1929 р. - суцільна колективізація Січень – березень 1930 р. – примусові методи колективізації. ХНУРЕ, кафедра українознавства

Колективізація n n n Березень 1930 р. – стаття Й. Сталіна “Головокружение от успехов” Колективізація n n n Березень 1930 р. – стаття Й. Сталіна “Головокружение от успехов” в “Правді”. Квітень 1930 р. – селянам дозволили виходити з колгоспів. 1931 р. – відновлені примусові методи; 200 тис. селянських господарств розкуркулені.

Доля куркулів n n n І категорія ( боротьба з рад. владою) – ізоляція Доля куркулів n n n І категорія ( боротьба з рад. владою) – ізоляція у в'язницях, таборах. ІІ категорія (частковий опір) – висилка в північні райони Росії; ІІІ категорія (не чинили опору) – надавали ділянки землі за межами села.

Початок голодомору § § § Листопад 1932 р. – додатковий збір хліба; Накласти на Початок голодомору § § § Листопад 1932 р. – додатковий збір хліба; Накласти на колгоспи, що не мали зерна, штрафи – іншими продуктами; Блокадний стан в Україні (заборона вивозити або ввозити продовольство); Селяни не мали права виїхати з села; Не надавати допомоги голодуючим. 1932 -1933 рр. голодомор ( померло від голоду від 6 до 8 млн. осіб на Україні).

Колективізація § § n 1933 -1937 рр. – завершення колективізації (90% селян –в колгоспах); Колективізація § § n 1933 -1937 рр. – завершення колективізації (90% селян –в колгоспах); 1935 р. – затверджений новий статут колгоспів: земля навічно закріплялась за колгоспом, вводилися трудодні, обов’язкові для колгоспів поставки державі. 1937 р. – нова Конституція СРСР.

Тоталітарний режим n n n В СРСР встановлюється тоталітарний режим ( від “тотальний” – Тоталітарний режим n n n В СРСР встановлюється тоталітарний режим ( від “тотальний” – повний контроль над усіма сферами життя): Монополія однієї партії; Культ особи; Комуністична ідеологія; Відсутність прав і свобод; Масові репресії.

Причини встановлення режиму особистої влади Й. Сталіна n n n Відсутність традицій політичної демократії Причини встановлення режиму особистої влади Й. Сталіна n n n Відсутність традицій політичної демократії в країні та реальних демократичних свобод; Низький рівень політичної культури населення СРСР; Зосередження політичної влади в руках однієї партії; Невисокий інтелектуальний рівень керівництва ВКП(б), обмеженість його політичної культури; Низький освітній рівень низових керівників і рядових членів ВКП(б).

Історія України ЛІТЕРАТУРА n n n Бойко О. Д. Історія України: Посібник. ─ К. Історія України ЛІТЕРАТУРА n n n Бойко О. Д. Історія України: Посібник. ─ К. , 2008. – С. 41 -96. Історія України. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Вид. 2 ге зі зм. – Львів: Світ, 2003. – С. 58 -82. Литвин В. Історія України. Підручник. 5 -те доповнене видання. – К. : Наукова думка, 2010. – С. 40 -66, 91 -103. Остафійчук В. Ф. Історія України: нове бачення: Навч. посібн. – 4 -те вид. –К. : Ліра, 2008. – С. 45 -74. Петровський В. В. , Радченко Л. О. , Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. –Вид. 2 -ге, випр. та доп. – Х. : ВД «Школа» , 2008. – С. 33 -70, 78 -82. ХНУРЕ, кафедра українознавства