Скачать презентацию История на археологическите проучвания гр Сандански 1917 -2004 Скачать презентацию История на археологическите проучвания гр Сандански 1917 -2004

8396b7fe373a4768e39182a17f4d1fb1.ppt

  • Количество слайдов: 49

История на археологическите проучвания гр. Сандански 1917 -2004 История на археологическите проучвания гр. Сандански 1917 -2004

Схема на археологическите обекти открити на територията на гр. Сандански 1. Раннохристиянски комплекс 2. Схема на археологическите обекти открити на територията на гр. Сандански 1. Раннохристиянски комплекс 2. Базилика на епископ Йоан 4. Епископска базилика F. Терми - ДСК

Първи археологически находки v 1917 год. - Разкриване на раннористиянски баптистерий. 1917 год. , Първи археологически находки v 1917 год. - Разкриване на раннористиянски баптистерий. 1917 год. , мястото където е открит Баптистерият схематичен план

v 1934 год. – Раннохристиянски гробници (Ловен дом) v 1934 год. – Раннохристиянски гробници (Ловен дом)

Първи системни археологически разкопки v 1960 год. – Базилика на Епископ Йоан (ІV – Първи системни археологически разкопки v 1960 год. – Базилика на Епископ Йоан (ІV – VІ в).

v Строителен надпис от базиликата на Епископ Йоан v Строителен надпис от базиликата на Епископ Йоан

Други обекти от античния град • 1964 год. – базилика от улица Партизанска – Други обекти от античния град • 1964 год. – базилика от улица Партизанска – Димка Серафимова, Найден Николов; • 1967 год. - Терми (ДСК ІІ) – Цанка Славчева; • 1967 -1975 год. – Раннохристиански комплекс – Александра Милчева; • 1970 год. – Гимназион – Александра Милчева; • 1972 год. – Късноантичен некропол – Георги Кузманов; • 1982 год. – Тракийско светилище на бога Саленос – Теофил Иванов, Георги Узунов;

v Терми (ДСК ІІ) v Терми (ДСК ІІ)

Венера от обект “Терми” Надгробна плоча от м. “Пушовец” Венера от обект “Терми” Надгробна плоча от м. “Пушовец”

 • Римски надгробни плочи • Римски надгробни плочи

Възпоменателна плоча на Валериус Пудис Възпоменателна плоча на Валериус Пудис

Нови открития – 1986 - 2004 г. v 1986 год. - Жилищна сграда под Нови открития – 1986 - 2004 г. v 1986 год. - Жилищна сграда под “Старата милиция” – Ваня Попова-Мороз, Олга Сомова, Дим. Манджовски; v 1988 год. - Средновековен некропол (ХІІ-ХV в) – В. Попова. Мороз, Владимир Петков, Дим. Манджовски; v 1989 год. - Епископски комплекс – разкопките продължават – Александра Милчева, Вл. Петков; v 1992 год. - Късноантичен и раннохристиянски некропол (м. Ловен дом) – Владимир Петков, Олга Сомова; v 1993 -94 год. – Терми (ДСК ІІ) - Южна част – Вл. Петков, Олга Сомова; v 1996 год. – Гробница Мавзолей – Вл. Петков, Ст. Пищалов; v 2000 год. – Антична улица (ДЗИ) – Вл. Петков, Христина Цонева; v 1997 -2001 год. – Къснобронзов некропол – Ст. Александров, Вл. Петков;

Епископски комплекс (ІV-VІ в) v Епископска трикорабна базилика Епископски комплекс (ІV-VІ в) v Епископска трикорабна базилика

v Общ план на разкопките v Общ план на разкопките

Възстановка на фрагмент от стенописите на базиликата Схематичен план на комплекса Възстановка на фрагмент от стенописите на базиликата Схематичен план на комплекса

Моменти от разкопките Моменти от разкопките

v Мозайките в Южния кораб на базиликата v Мозайките в Южния кораб на базиликата

Мозайки “Опус сектиле” от презвитериума на базиликата Мозайки “Опус сектиле” от презвитериума на базиликата

Мозайки от притвора на базиликата Мозайки от притвора на базиликата

Базиликална олтарна преграда - фрагмент Базиликална олтарна преграда - фрагмент

Фрагменти от олтарната преграда Фрагменти от олтарната преграда

Капители от епископската базилика Капители от епископската базилика

Мраморни склуптури, намерени в разкопките на базиликата Мраморни склуптури, намерени в разкопките на базиликата

v Баптистерий v Баптистерий

Фрагменти от стенописната декорация на баптистерия Фрагменти от стенописната декорация на баптистерия

 • Стенописи от Епископската базилика • Стенописи от Епископската базилика

Археолози дали своя принос за проучванията в гр. Сандански v 1936 -57 год. – Археолози дали своя принос за проучванията в гр. Сандански v 1936 -57 год. – Вера Иванова, Тодор Герасимов, Велизар Велков, Димитър Димитров. v 1960 -89 год. – Теофил Иванов, Александра Милчева, Цанка Славчева, Димка Серафимова, Найден Николов, Георги Кузманов. v 1990 -2004 год. – Александра Милчева, Димитър Манджовски, Олга Сомова, Стефан Александров, Светла Петрова, Румяна Милчева, Стоил Пищалов, Виктория Христова, Христина Цонева, Цветанка Комитова, Юлия Божинова, Владимир Петков.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В гр. САНДАНСКИ Актуално състояние АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В гр. САНДАНСКИ Актуално състояние

Гробница-мавзолей Ул. Пирин Гробница-мавзолей Ул. Пирин

Археологически обект Ловен дом Археологически обект Ловен дом

Турска баня Турска баня

Археологически обект: Раннохристиянска базилика Ул. Партизанска Археологически обект: Раннохристиянска базилика Ул. Партизанска

Археологически обекти: ДСК І, ІІ и ІІІ Археологически обекти: ДСК І, ІІ и ІІІ

НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В гр. МЕЛНИК Актуално състояние НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В гр. МЕЛНИК Актуално състояние

Турският конак Турският конак

Възрожденска къща Възрожденска къща

Ламбри-янкулова къща (на заден план) Ламбри-янкулова къща (на заден план)

Съвременно строителство Съвременно строителство

“Болярската къща” “Болярската къща”

Адаптация на кич във възрожденски паметник на културата Адаптация на кич във възрожденски паметник на културата

Кордопуловата къща Кордопуловата къща

Църква св. Варвара Църква св. Варвара

Къщата на “Далекосъобщения” Къщата на “Далекосъобщения”

Параклис св. Зона Параклис св. Зона

Църква св. Никола Църква св. Никола

Дворът на църквата св. Никола Дворът на църквата св. Никола

Водохранилище Водохранилище

Крепостна стена Крепостна стена