Скачать презентацию ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA IDA d o o u Скачать презентацию ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA IDA d o o u

a0191677190375553efed85fc5645bde.ppt

  • Количество слайдов: 28

ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d. o. o. u funkciji podrške malom i srednjem poduzetništvu ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d. o. o. u funkciji podrške malom i srednjem poduzetništvu Pula, 27. veljače 2015.

Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE § Osnovana 14. 12. 1999. ; operativna od Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE § Osnovana 14. 12. 1999. ; operativna od 06/2000. § Prva RRA u RH + jedna od 5 agencija u IŽ (upravljanje regionalnim razvojem putem agencija u IŽ) § Operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije § 14 zaposlenih djelatnika (8 IDA + 6 METRIS) Samoodrživa agencija (financiranje iz projekata) § ISO 9001: 2000 od ožujka 2004. godine

Osnivači § Istarska županija(42, 29%) Gradovi: § Buje (1, 13%) § Buzet (2, 04%) Osnivači § Istarska županija(42, 29%) Gradovi: § Buje (1, 13%) § Buzet (2, 04%) § Labin (4, 29%) § Novigrad (1, 17%) § Pazin (2, 53%) § Poreč (7, 77%) § Pula (24, 22%) § Rovinj (7, 45%) § Umag (7, 11%)

Lokacija / Sjedište Lokacija / Sjedište

Aktivnosti IDA-e § Financijska podrška sektoru MSP-a (kreditne linije, Konzorcij za jamstva) § Poduzetnička Aktivnosti IDA-e § Financijska podrška sektoru MSP-a (kreditne linije, Konzorcij za jamstva) § Poduzetnička infrastruktura(poslovne zone, poduzetnički inkubatori) § Klasteri § Promocija i poticanje domaćih i stranih ulaganja § Razvoj ljudskih resursa (Edukacije – javni i privatni sektor) § Sustav informiranja poduzetnika (info –punkt) § Upravljanje regionalnim razvojem; ROP, ŽRS § Međunarodna (međuregionalna suradnja) – EU projekti § Istraživanje i razvoj (METRIS – Centar za istraživanje materijala)

IDA GENERIRANJE AKTIVNOSTI 2000 Financijska podrška MSP-u 2001 Poduzetničke zone 2002 Promocija investicija Informiranje IDA GENERIRANJE AKTIVNOSTI 2000 Financijska podrška MSP-u 2001 Poduzetničke zone 2002 Promocija investicija Informiranje Edukacija 2003 2004 Poduzetnički inkubator 2005 Regionalna jamstvena shema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -14 Istraživanje & razvoj, Klasteri

Organizacijska shema IDA-e Organizacijska shema IDA-e

Financijska podrška MSP-u Kreditiranje § Od 2000. godine putem IDA-e ostvareno je: ü 12 Financijska podrška MSP-u Kreditiranje § Od 2000. godine putem IDA-e ostvareno je: ü 12 kreditnih linija ü ukupna vrijednost 480 mil kn ü podržano 670 poduzetničkih projekata Konzorcij za jamstva “Istra 21” ü Od 2005. godine ü Povlaštena kamata + jamstva ü Jamstva od 5 do 75% ü Realizirano 103 kredita / jamstva ü 12/ 2010 – Sporazum sa European Investment Fund (EIF) (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) – Financial instruments ) Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) § Od 2004. godine u prostorijama IDA-e Područni ured HBOR-a (www. hbor. hr)

Financijska podrška MSP-u Aktualno § aktivna nova kreditna linija u suradnji sa HBOR-om i Financijska podrška MSP-u Aktualno § aktivna nova kreditna linija u suradnji sa HBOR-om i poslovnim bankama; IKB, OTP - IDA + MINGO - jamstvo (pokriva najviše 75% iznosa glavnice kredita, a maksimalno se može dodijeliti u iznosu od 1, 5 milijuna kuna po jednom poduzetniku). Namjene: - financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultata inovacije u omjeru 70% (materijalne imovine), 30% (nematerijalne imovine); - financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa; - obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa (do maksimalno 500. 000, 00 kn). § kamata 2% - 6% ovisno o programu npr. početnik, nova proizvodnja, obrtna sredstva, inovacije

Razvoj poduzetničke infrastrukture (1) Program razvoja poslovnih zona § Od 2002. godine provodi se Razvoj poduzetničke infrastrukture (1) Program razvoja poslovnih zona § Od 2002. godine provodi se Dugoročni program razvoja poslovnih zona § Generiran iz programa kreditiranja (temeljem potreba poduzetnika za poslovnim prostorom) § Planirano 34 zona u IŽ § Trenutno 16 infrastrukturno opremljenih zona s aktivnim MSP § IDA – koordinator programa (Prostorno-planska dokumentacija, Projektna dokumentacija, Financiranje, Ulaganje u infrastrukturu, Marketing i promocija zona, Analiza okruženja, Informiranje i savjetovanje poduzetnika)

Razvoj poduzetničke infrastrukture (2) Poduzetnički inkubator “Izazov” § smješten u prostorima IDA-e - Mletačka Razvoj poduzetničke infrastrukture (2) Poduzetnički inkubator “Izazov” § smješten u prostorima IDA-e - Mletačka 12/IV, Pula § operativan od 02/2005. § površina 450 m² § 10 opremljenih ureda (cca 15 -25 m 2) § korisnici – poduzetnici početnici do 1 god. poslov. (prednost inovativnim tvrtkama) § trenutno prisutno 9 MSP-a Tehnološki inkubator (METRIS) § Smješten u prostorima OB Pula § Operativan od 09/2013

Razvoj poduzetničke infrastrukture (3) – Veletržnica ribe Poreč Razvoj poduzetničke infrastrukture (3) – Veletržnica ribe Poreč

Promicanje ulaganja § Info centar za ulagače § Web stranica za investitore – www. Promicanje ulaganja § Info centar za ulagače § Web stranica za investitore – www. istriainvest. hr

Razvoj ljudskih resursa Obrazovni programi § Za MSP : – početnici - MSP u Razvoj ljudskih resursa Obrazovni programi § Za MSP : – početnici - MSP u fazi rasta i razvoja § Za javni sektor Od 2002 -2014 održano 334 seminara za 7. 635 polaznika poduzetnika i javnih službenika. Financijska potpora – Ministarstvo poduzetništva i obrta + Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova

Povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klasteri) § 2007. godine izrađena međusektorska analiza / strateške Povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klasteri) § 2007. godine izrađena međusektorska analiza / strateške analize § Razvoj klastera – u IŽ trenutno: ü automobilski klaster (IDA suosnivač i članica) ü ICT klaster (IDA suosnivač i članica) ü klaster vinara (IDA suosnivač i članica) ü transportni klaster ü klaster maslinara * U pripremi : klaster laboratorija (inicijativa METRIS)

Upravljanje regionalnim razvojem § Priprema i provedba ROP-a Istarske županije 2006 -2010 § Županijska Upravljanje regionalnim razvojem § Priprema i provedba ROP-a Istarske županije 2006 -2010 § Županijska razvojna strategija Istarske županije 2007. -2014. ü Prihvaćena sa strane Skupštine Istarske županije 30. svibnja 2011. ü IDA ovlašteni koordinator izrade i provedbe ŽRS-a (MRRŠVG ovlaštenje) ü Partnerski pristup i networking sa svim ključnim akterima regionalnog razvoja u Županiji ü elektronska baza regionalnih razvojnih projekata na regionalnoj razoni razini – u tijeku prvi poziv za prikupljanje projekata *Work in progress : u toku izrada ŽRS-a za razdoblje 2015. -2020.

Sustav informiranja § Promocija poduzetništva § Promotivni materijali § Web stranica IDA-e (www. ida. Sustav informiranja § Promocija poduzetništva § Promotivni materijali § Web stranica IDA-e (www. ida. hr) - prosječno 500 posjeta dnevno § Info centar (informiranje i savjetovanje)

Međunarodna suradnja EU PROJEKTI (30) § § § § § § INTERINO (IPA II, Međunarodna suradnja EU PROJEKTI (30) § § § § § § INTERINO (IPA II, Slo-Hr CBC) MLADIEKOIN (IPA II, Slo-Hr CBC) CITY_SEC (CIP IEE) MODE FOR SUCCESS (IPA IV) SLOHRA GLOBALNET (IPA II, Slo-Hr CBC) METRIS ( INTERREG III A /PHARE 2006) RESNET (IPA IV) ASVILOC PLUS (IPA II SEE) REDECON (Interreg III-B CADSES) ASVILOC (Interreg IIIA) RECENT (PHARE 2005) SLOHRA ZONET (Interreg III-A) FISH. LOG ( Italian Law 84/01) CONNECT (Italian law 84/01) GO NETWORK (Interreg III-B CADSES) I-LOG (Interreg III-B CADSES) PRO. SME (CARDS 2003) SLO-HR-RA (Interreg III-A) CORIN (FP 6 - Programma quadro) GALLILEO (Interreg III-A) LODE (Interreg III-A) Implementation of the EU charter for SMEs in Croatia (Italian Law 84/01)

Međunarodna suradnja EU PROJEKTI - FINANCIJE Ukupno projekata: 30 Ukupno budžet IDA-e: 40. 537. Međunarodna suradnja EU PROJEKTI - FINANCIJE Ukupno projekata: 30 Ukupno budžet IDA-e: 40. 537. 233, 00 kn Ukupna vrijednost projekata: 308. 597. 328, 00 kn

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CENTAR POPULARIZACIJU ZNANOSTI I INOVACIJE IŽ METRIS PLUS PODUZETNIČKI INKUBATOR TEHNOLOŠKI ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CENTAR POPULARIZACIJU ZNANOSTI I INOVACIJE IŽ METRIS PLUS PODUZETNIČKI INKUBATOR TEHNOLOŠKI INKUBATOR KLASTERI ISTRALAB CEKOM – spreman za kandidiranje – Strukturni fond Svi projekti financirani su iz pretpristupnih fondova EU

Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI – IZDVOJENO* METRIS – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA USTANOVA od Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI – IZDVOJENO* METRIS – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA USTANOVA od 01. 2015.

§ osnovala IDA u suradnji s IŽ 2009. (EU projekt - Phare 2006) § § osnovala IDA u suradnji s IŽ 2009. (EU projekt - Phare 2006) § prethodila Sektorska analiza gospodarstva Istre kojom je utvrđeno da prerađivačka industrija čini 33 % BDP-a, od čega više od 50 % otpada na metalnu industriju § 5 potpuno opremljenih laboratorija § istraživanje i razvoj za potrebe malih i srednjih poduzeća i javnog sektora § provedba obrazovnih aktivnosti

PRIJE / POSLIJE PRIJE / POSLIJE

§ Kemijski odjel - Optical emission spectrometer - The Field Emission Scanning Electron Microscope § Kemijski odjel - Optical emission spectrometer - The Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) § Mehanički odjel - numerical laboratory the universal testing machine 250 k. N Messphysik Beta 250 hardness tester metallographic Sample Preparation Equipment § Biotehnički odjel

TEHNOLOŠKI INKUBATOR - 11 modularnih ureda Informatička učionica Sala za sastanke Najam prostora; tržišna TEHNOLOŠKI INKUBATOR - 11 modularnih ureda Informatička učionica Sala za sastanke Najam prostora; tržišna cijena najma; - 3 mjeseca besplatno - 1. godina 25 %, 2 godina 50 %, 3 godina 75 % najma - subvencionirani zakup poslovnog prostora koji uključuje i opće režije (struja i voda, usluge čišćenja, korištenje fotokopirnog stroja, besplatan Internet

Tehnološki inkubator PRIJE / POSLIJE Tehnološki inkubator PRIJE / POSLIJE

KONTAKT dr. sc. Boris Sabatti Istarska razvojna agencija (IDA) d. o. o. Mletačka 12/4, KONTAKT dr. sc. Boris Sabatti Istarska razvojna agencija (IDA) d. o. o. Mletačka 12/4, 52100 Pula t. ++385 52 381 900 f. ++385 52 381 905 [email protected] hr www. ida. hr METRIS – Centar za istraživanje materijala, Zagrebačka 30, 52100 Pula t. ++ 385 52 388 110 f. ++ 385 52 388 111 www. metris-research. com