Скачать презентацию ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA IDA d o o Regionalna Скачать презентацию ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA IDA d o o Regionalna

c388496a3c8968419a10e21114ae9010.ppt

  • Количество слайдов: 28

ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d. o. o. Regionalna razvojna agencija u funkciji podrške malim ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d. o. o. Regionalna razvojna agencija u funkciji podrške malim i srednjim poduzećima Poreč, 14. veljače 2014.

Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE § Osnovana 14. 12. 1999. ; operativna od Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE § Osnovana 14. 12. 1999. ; operativna od 06/2000. § Prva RRA u RH + jedna od 5 agencija u IŽ (upravljanje regionalnim razvojem putem agencija u IŽ) § Operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije § 12 zaposlenih djelatnika (7 IDA + 5 METRIS) + volonteri § Samoodrživa agencija (financiranje iz projekata) § ISO 9001: 2000 od ožujka 2004. godine

Osnivači § Istarska županija(42, 29%) Gradovi: § Buje (1, 13%) § Buzet (2, 04%) Osnivači § Istarska županija(42, 29%) Gradovi: § Buje (1, 13%) § Buzet (2, 04%) § Labin (4, 29%) § Novigrad (1, 17%) § Pazin (2, 53%) § Poreč (7, 77%) § Pula (24, 22%) § Rovinj (7, 45%) § Umag (7, 11%)

Lokacija / Sjedište Lokacija / Sjedište

Aktivnosti IDA-e § Financijska podrška sektoru MSP-a (kreditne linije, Konzorcij za jamstva) § Poduzetnička Aktivnosti IDA-e § Financijska podrška sektoru MSP-a (kreditne linije, Konzorcij za jamstva) § Poduzetnička infrastruktura(poslovne zone, poduzetnički inkubatori) § Klasteri § Promocija i poticanje domaćih i stranih ulaganja § Razvoj ljudskih resursa (Edukacije – javni i privatni sektor) § Sustav informiranja poduzetnika (info –punkt) § Upravljanje regionalnim razvojem; ROP, ŽRS § Međunarodna (međuregionalna suradnja) – EU projekti § Istraživanje i razvoj (METRIS – Centar za istraživanje materijala)

IDA GENERIRANJE AKTIVNOSTI 2000 Financijska podrška MSP-u 2001 Poduzetničke zone 2002 Promocija investicija Informiranje IDA GENERIRANJE AKTIVNOSTI 2000 Financijska podrška MSP-u 2001 Poduzetničke zone 2002 Promocija investicija Informiranje Edukacija 2003 2004 Poduzetnički inkubator 2005 Regionalna jamstvena shema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Istraživanje & razvoj, Klasteri

Organizacijska shema IDA-e Organizacijska shema IDA-e

Financijska podrška MSP-u Kreditiranje § Od 2000. godine putem IDA-e ostvareno je: ü 11 Financijska podrška MSP-u Kreditiranje § Od 2000. godine putem IDA-e ostvareno je: ü 11 kreditnih linija ü ukupna vrijednost 450 mil kn (61 mil EUR) ü podržana 668 poduzetničkih projekata Konzorcij za jamstva “Istra 21” ü Od 2005. godine ü Povlaštena kamata + jamstva ü Jamstva od 5 do 50% ü Realizirano 101 kredita / jamstva ü 12/ 2010 – Sporazum sa European Investment Fund (EIF) (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) – Financial instruments ) Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) § Od 2004. godine u prostorijama IDA-e Područni ured HBOR-a (www. hbor. hr)

Financijska podrška MSP-u Aktualno § aktivna nova kreditna linija u suradnji sa HBOR-om i Financijska podrška MSP-u Aktualno § aktivna nova kreditna linija u suradnji sa HBOR-om i poslovnim bankama; IKB, OTP - IDA + MINGO - jamstvo (pokriva najviše 75% iznosa glavnice kredita, a maksimalno se može dodijeliti u iznosu od 1, 5 milijuna kuna po jednom poduzetniku). Namjene: - financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultata inovacije u omjeru 70% (materijalne imovine), 30% (nematerijalne imovine); - financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa; - obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa (do maksimalno 500. 000, 00 kn). § kamata 2% - 6% ovisno o programu npr. početnik, nova proizvodnja, obrtna sredstva, inovacije

Razvoj poduzetničke infrastrukture (1) Program razvoja poslovnih zona § Od 2002. godine provodi se Razvoj poduzetničke infrastrukture (1) Program razvoja poslovnih zona § Od 2002. godine provodi se Dugoročni program razvoja poslovnih zona § Generiran iz programa kreditiranja (temeljem potreba poduzetnika za poslovnim prostorom) § Planirano 31 zona u IŽ § Trenutno 16 infrastrukturno opremljenih zona s aktivnim MSP § IDA – koordinator programa (Prostorno-planska dokumentacija, Projektna dokumentacija, Financiranje, Ulaganje u infrastrukturu, Marketing i promocija zona, Analiza okruženja, Informiranje i savjetovanje poduzetnika)

Razvoj poduzetničke infrastrukture (2) Poduzetnički inkubator “Izazov” § Smješten u prostorima IDA-e § Operativan Razvoj poduzetničke infrastrukture (2) Poduzetnički inkubator “Izazov” § Smješten u prostorima IDA-e § Operativan od veljače 2005 § Površina 450 m² § 10 opremljenih ureda § Korisnici – poduzetnici početnici § Mogućnost korištenja – od 6 mjeseci do 3 godine Tehnološki inkubator (METRIS)

Poduzetnički inkubator “Izazov” § Aktualno - od 01. 02. 2014. – 4 slobodna ureda Poduzetnički inkubator “Izazov” § Aktualno - od 01. 02. 2014. – 4 slobodna ureda (kontinuirani natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu poslovnog prostora u PI „Izazov” - www. inkubator-izazov. com) Prioritet pri dodjeli prostora: - proizvodna djelatnost ili uslužna djelatnosti vezana za proizvodnju - inovativni programi, uvođenje novih tehnologija - izvoz - zapošljavanje, samozapošljavanje - ekološka prihvatljivost * Potrebno: zahtjev, dokaz o registraciji, poslovni plan

Povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klasteri) § 2007. godine izrađena međusektorska analiza / strateške Povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klasteri) § 2007. godine izrađena međusektorska analiza / strateške analize § Razvoj klastera – u IŽ trenutno: ü automobilski klaster (IDA suosnivač i članica) ü ICT klaster (IDA članica) ü klaster vinara (IDA suosnivač i članica) ü transportni klaster ü klaster maslinara * U pripremi : klaster laboratorija (inicijativa METRIS)

Promicanje ulaganja § Info centar za ulagače § Web stranica za investitore – www. Promicanje ulaganja § Info centar za ulagače § Web stranica za investitore – www. istriainvest. hr

Razvoj ljudskih resursa Obrazovni programi § Za MSP : – početnici - MSP u Razvoj ljudskih resursa Obrazovni programi § Za MSP : – početnici - MSP u fazi rasta i razvoja § Za javni sektor Od 2002 -2013 održano 276 seminara za 5. 523 polaznika poduzetnika i javnih službenika. Financijska potpora – Ministarstvo poduzetništva i obrta + Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova

Upravljanje regionalnim razvojem § Priprema i provedba ROP-a Istarske županije 2006 -2010 § Županijska Upravljanje regionalnim razvojem § Priprema i provedba ROP-a Istarske županije 2006 -2010 § Županijska razvojna strategija Istarske županije 2007. -2013. ü Prihvaćena sa strane Skupštine Istarske županije 30. svibnja 2011. ü IDA ovlašteni koordinator izrade i provedbe ŽRS-a (MRRŠVG ovlaštenje) ü Partnerski pristup i networking sa svim ključnim akterima regionalnog razvoja u Županiji ü elektronska baza regionalnih razvojnih projekata na regionalnoj razoni razini – u tijeku prvi poziv za prikupljanje projekata *Work in progress : priprema ŽRS-a za razdoblje 2015. 2020.

Sustav informiranja § Promocija poduzetništva § Promotivni materijali § Web stranica IDA-e (www. ida. Sustav informiranja § Promocija poduzetništva § Promotivni materijali § Web stranica IDA-e (www. ida. hr) - prosječno 500 posjeta dnevno § Info centar (informiranje i savjetovanje)

Sustav informiranja Aktualno § MINPO – natječaj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i Sustav informiranja Aktualno § MINPO – natječaj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” – rok za prijavu 21. 02. 2014. § MINPO – natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava – „Poduzetnički impuls 2014. ” (info dan Pula 24. 02. 2014. , FET) § HORIZON - natječaj „Jačanje investicijskih mogućnosti malih i srednjih poduzeća” – rok za prijavu -15. 04. 2014. § HORIZON – natječaj „Tvornice budućnosti” – rok za prijavu – 20. 03. 2014. /09. 12. 2014. § HORIZON – natječaj „ Jačanje inovacijskog kapaciteta malih i srednjih poduzeća pružanjem podrške inovacijama” – rok za prijavu - razno

Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI (22) § § § § § § INTERINO (IPA II, Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI (22) § § § § § § INTERINO (IPA II, Slo-Hr CBC) MLADIEKOIN (IPA II, Slo-Hr CBC) CITY_SEC (CIP IEE) MODE FOR SUCCESS (IPA IV) SLOHRA GLOBALNET (IPA II, Slo-Hr CBC) METRIS ( INTERREG III A /PHARE 2006) RESNET (IPA IV) ASVILOC PLUS (IPA II SEE) REDECON (Interreg III-B CADSES) ASVILOC (Interreg IIIA) RECENT (PHARE 2005) SLOHRA ZONET (Interreg III-A) FISH. LOG ( Italian Law 84/01) CONNECT (Italian law 84/01) GO NETWORK (Interreg III-B CADSES) I-LOG (Interreg III-B CADSES) PRO. SME (CARDS 2003) SLO-HR-RA (Interreg III-A) CORIN (FP 6 - Programma quadro) GALLILEO (Interreg III-A) LODE (Interreg III-A) Implementation of the EU charter for SMEs in Croatia (Italian Law 84/01)

Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI - FINANCIJE Ukupno projekata: 22 Ukupno budžet IDA-e: 2. 432. Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI - FINANCIJE Ukupno projekata: 22 Ukupno budžet IDA-e: 2. 432. 971, 69 EUR Ukupna vrijednost projekata: 20. 084. 547, 69 EUR

Međunarodna suradnja U PROVEDBI (6) § § § METRIS Plus (IPA II, Adriatic CBC) Međunarodna suradnja U PROVEDBI (6) § § § METRIS Plus (IPA II, Adriatic CBC) CLUSTER CLUB (IPA II, Adriatic CBC) CLUSTERPOLISEE (SEE, Strategic project) NEXT(IPA II, Adriatic CBC) ROOF OF ROCK (IPA II, Adriatic CBC) SMART INNO(IPA II ADRIATIC CBC)

Međunarodna suradnja PROJEKTI U PROVEDBI - FINANCIJE Ukupno projekata: 6 Ukupno budžet IDA: 1. Međunarodna suradnja PROJEKTI U PROVEDBI - FINANCIJE Ukupno projekata: 6 Ukupno budžet IDA: 1. 950. 980, 42 EUR Ukupna vrijednost projekata: 20. 254. 942, 48 EUR

Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI – IZDVOJENO* METRIS – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA IDA – Međunarodna suradnja PROVEDENI PROJEKTI – IZDVOJENO* METRIS – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA IDA – Odjel II

§ osnovala IDA u suradnji s IŽ 2009. (EU projekt - Phare 2006) § § osnovala IDA u suradnji s IŽ 2009. (EU projekt - Phare 2006) § prethodila Sektorska analiza gospodarstva Istre kojom je utvrđeno da prerađivačka industrija čini 33 % BDP-a, od čega više od 50 % otpada na metalnu industriju § 5 potpuno opremljenih laboratorija § istraživanje i razvoj za potrebe malih i srednjih poduzeća i javnog sektora § provedba obrazovnih aktivnosti

PRIJE / POSLIJE PRIJE / POSLIJE

§ Kemijski odjel - Optical emission spectrometer - The Field Emission Scanning Electron Microscope § Kemijski odjel - Optical emission spectrometer - The Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) § Mehanički odjel - numerical laboratory the universal testing machine 250 k. N Messphysik Beta 250 hardness tester metallographic Sample Preparation Equipment § Biotehnički odjel

HVALA NA POZORNOSTI! PITANJA? HVALA NA POZORNOSTI! PITANJA?

KONTAKT Istarska razvojna agencija (IDA) d. o. o. Mletačka 12/4, 52100 Pula t. ++385 KONTAKT Istarska razvojna agencija (IDA) d. o. o. Mletačka 12/4, 52100 Pula t. ++385 52 381 900 f. ++385 52 381 905 [email protected] hr www. ida. hr METRIS – Centar za istraživanje materijala, Zagrebačka 30, 52100 Pula t. ++ 385 52 388 110 f. ++ 385 52 388 111 www. metris-research. com