Скачать презентацию ISO 9001 2015 Risico management ISO 9001 stapsgewijs Скачать презентацию ISO 9001 2015 Risico management ISO 9001 stapsgewijs

e67f78d97dfef56d9606b0f522a00d4c.ppt

  • Количество слайдов: 11

ISO 9001: 2015 Risico management ISO 9001 stapsgewijs Ref. : www. metaware. nl/risicomanagement www. ISO 9001: 2015 Risico management ISO 9001 stapsgewijs Ref. : www. metaware. nl/risicomanagement www. metaware. nl

ISO 9001: 2015 – risico management Stand van zaken ISO 9001: 2015 • • ISO 9001: 2015 – risico management Stand van zaken ISO 9001: 2015 • • ISO 9001, meest populaire kwaliteitsnorm 1, 2 miljoen organisaties hebben ISO 9001 • • • Publicatie september 2015 ‘Risk based thinking’ domineert Begrip ‘risico’ komt 43 keer voor www. metaware. nl

ISO 9001: 2015 DIS Risico management - doel • • Kansen & risico’s in ISO 9001: 2015 DIS Risico management - doel • • Kansen & risico’s in beeld Met eff. maatregelen kleinere risico’s Om: • Te voldoen aan gestelde eisen • Doelen managementsysteem te halen • Continue te verbeteren www. metaware. nl

ISO 9001: 2015 DIS Risico management – wanneer toepassen Zeker toepasssen bij: • Planning ISO 9001: 2015 DIS Risico management – wanneer toepassen Zeker toepasssen bij: • Planning (her)inrichting management systeem – • Nieuwe producten, diensten, uitbesteding – • H 8 Wijzigingen prod. , diensten, uitbesteding – • H 6. 1, 6. 3 H 6. 3, 8. 6. 6 Input interne audit – H 9. 2 www. metaware. nl

ISO 9001: 2015 DIS Methode - risico management Minimale stappen: 1. Eisen, doelen – ISO 9001: 2015 DIS Methode - risico management Minimale stappen: 1. Eisen, doelen – – Breng eisen, doelen en behoeften van klanten in kaart brengen H. 4. 1, 4. 2 2. Bepaal risico’s – – – Wat zijn de belangrijkste risico’s Aanpak: kans * gevolg = risico H. 6. 1 www. metaware. nl

ISO 9001: 2015 DIS Methode - risico management Minimale stappen: 3. Maatregelen bepalen – ISO 9001: 2015 DIS Methode - risico management Minimale stappen: 3. Maatregelen bepalen – – Bepaal maatregel op grond van risico Stel prioriteiten Let ook op eenvourdige maatregelen H. 6. 1 4. Maatregelen plannen – – – Wie doet wat, wanneer Let op prioriteit en beschikbare capaciteit H. 6. 1 www. metaware. nl

ISO 9001: 2015 DIS Methode - risico management Minimale stappen: 5. Voer maatregelen uit ISO 9001: 2015 DIS Methode - risico management Minimale stappen: 5. Voer maatregelen uit – – – Bewaak voortgang Stuur zonodig bij H. 6. 1 6. Bepaal en bewaak effectiviteit – – – Bepaal risico-eigenaar Keur restrisico goed Heeft maatregel effect? Kleinere kans, oorzaak risico weg? H. 6. 1 www. metaware. nl

Digitaal kwaliteitssysteem Proware Risico management – module Bekijken: 1. www. metaware. nl/proware 2. Demo Digitaal kwaliteitssysteem Proware Risico management – module Bekijken: 1. www. metaware. nl/proware 2. Demo Proware – ISO 9001 - kwaliteit Zelf proberen: 1. Proware. metaware. nl 2. Proware: start hier www. metaware. nl

Met dank aan onze gebruikers. . . www. metaware. nl Met dank aan onze gebruikers. . . www. metaware. nl

Verleden tijd. . X www. metaware. nl Verleden tijd. . X www. metaware. nl

Proware Meer weten over de tool: • • • Tel. : 050 - 5370080 Proware Meer weten over de tool: • • • Tel. : 050 - 5370080 Web: www. metaware. nl Zelf uit te proberen: proware. metaware. nl www. metaware. nl