Скачать презентацию ip 4 inno Mодул 5 A Защита на Скачать презентацию ip 4 inno Mодул 5 A Защита на

b5d63873442275ef4ea00b3b6a882e1a.ppt

  • Количество слайдов: 107

ip 4 inno Mодул 5 A Защита на правата на ИС Име www. ip ip 4 inno Mодул 5 A Защита на правата на ИС Име www. ip 4 inno. eu Място & дата

Ip 4 inno достига до Вас съдействието на: • Европейската комисия, Генерална Дирекция “Предприятия Ip 4 inno достига до Вас съдействието на: • Европейската комисия, Генерална Дирекция “Предприятия и Промишленост” • Европейския Патентен Офис • Консорциум от 19 партньори в първия Ip 4 inno проект. Автори на този конкретен модул са: Мариано Рикери (координатор) Ана Рамальо Ищван Молнар Кристина Янузаискайте С финансовата подкрепа на ЕС и ЕПО www. ip 4 inno. eu

Важна информация! Този учебен материал цели да предостави обща информация в сферата на интелектуалната Важна информация! Този учебен материал цели да предостави обща информация в сферата на интелектуалната собственост и бизнеса. Този учебен материал не трябва да бъде използван при вземане на конкретни юридически или бизнес решения. При гореописаните обстоятелства, моля потърсете професионален съвет. www. ip 4 inno. eu

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? • • Нарушаване на интелектуалните права (гражданско и криминално) Други ситуации и опции Правни последици от нарушаването на ИС IV. • Какво трябва да се има в предвид? (задължения & обезщетения) V. Вземане на решения при различни сценарии • • • От гледна точка на собственика на интелектуалните права (избягване на съдебни процеси и митнически действия) От гледна точка на предполагаемия нарушител Защитна стратегия VI. Workshops: примери www. ip 4 inno. eu

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? • • Нарушаване на интелектуалните права (гражданско и криминално) Други ситуации и опции Правни последици от нарушаването на ИС IV. • V. Какво трябва да се има в предвид? (задължения & обезщетения) Вземане на решения при различни сценарии • • • От гледна точка на собственика на интелектуалните права (избягване на съдебни процеси и митнически действия) От гледна точка на предполагаемия нарушител Защитна стратегия VI. Workshops: примери www. ip 4 inno. eu

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? Какви познания ще придобием след края на този I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? Какви познания ще придобием след края на този раздел? • Какво представлява ИС и кои фирмени активи биват защитени чрез различните видове права на ИС. . . • Как се добива правото на ИС? • Как да идентифицирате всички видове права на ИС, които се отнасят до предметите от нашето ежедневие (например мобилните телефони). www. ip 4 inno. eu

Интелектуална Собственост Индустриална собственост Авторско право и други сродни права Други нерегистрирани права Сродни Интелектуална Собственост Индустриална собственост Авторско право и други сродни права Други нерегистрирани права Сродни права на ИС www. ip 4 inno. eu

Индустриална собственост Изобретения Марки, лога Дизайн Патенти, Полезни Модели (ПМ) Рег. Търговски Марки (ТМ) Индустриална собственост Изобретения Марки, лога Дизайн Патенти, Полезни Модели (ПМ) Рег. Търговски Марки (ТМ) Рег. Дизайн Това са регистрирани права. Изобретателят, създателят или дизайнерът не получава защита докато не направи регистрация. Всеки може да провери дали има регистрирани права, и кой ги притежава чрез проверка в регистъра. www. ip 4 inno. eu

Интелектуална собственост Тези права са нерегистрирани – те съществуват от момента на създаването на Интелектуална собственост Тези права са нерегистрирани – те съществуват от момента на създаването на Музикални, драматургични, Авторски права творбата. Притежанието е Литературни & трудно да се изясни без художествени творби Бази данни Права в/у б. данни регистър. Регистрираните и нерегистрираните права Репутация / Реноме Нерег. TM заедно се наричат Дизайн Нерег. Дизайн интелектуална собственост. Изобретения Марки, лога Дизайни Патенти, ПМ Рег. TM Рег. Дизайн www. ip 4 inno. eu 9

Интелектуални активи Изобретения Марки, Лога Дизайн Патенти, ПМ Рег. TM Рег. Дизайн Музикални, драматургични, Интелектуални активи Изобретения Марки, Лога Дизайн Патенти, ПМ Рег. TM Рег. Дизайн Музикални, драматургични, Литературни & художествени творби Бази данни Репутация / Реноме Дизайн Авторски права Права върху б. данни Нерег. TM Нерег. Дизайн Официално регистрираните & нерегистрираните права, Ноу-хау заедно с тази трета група сродна ИС, Търг. тайни Конфиденциална са известни под общото информация наименование интелектуални активи. www. ip 4 inno. eu Ограничителни спогодби Договори за конфиденциалност 10

Един продукт – много права на ИС Рег. дизайн за формата на телефона • Един продукт – много права на ИС Рег. дизайн за формата на телефона • Рег. търговска марка - "NOKIA" & начална мелодия • Авторско право – софтуер, мелодии & изображения • image © NOKIA® • Патенти – за технология – производство и действие. Някои сборни или кръстосани, други запазени като изключителни • Търговски тайни – техническо ноу-хау, пазено от/във фирмата, не се публикува www. ip 4 inno. eu

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? • • Нарушаване на интелектуалните права (гражданско и криминално) Други ситуации и опции Правни последици от нарушаването на ИС IV. • V. Какво трябва да се има в предвид? (задължения & обезщетения) Вземане на решения при различни сценарии • • • От гледна точка на собственика на интелектуалните права (избягване на съдебни процеси и митнически действия) От гледна точка на предполагаемия нарушител Защитна стратегия VI. Workshops: примери www. ip 4 inno. eu

II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . Какви познания ще II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . Какви познания ще придобием след края на този раздел? • Основна терминология. . . • Значимостта на отстояването на правата на ИС и изграждането на стратегия за защита. . . • Правилата за защита на правата на ИС: дали те са същите навсякъде? www. ip 4 inno. eu

Какво представлява защитата на ИС? Основна терминология • Придобиване на право на защита = Какво представлява защитата на ИС? Основна терминология • Придобиване на право на защита = установяване на собствеността • Отстояване = защитаване на Вашите активи • Нарушение = престъпване на правата • Обезщетение = спиране на престъпването на правата (и в някои случаи получаване на компенсация) • Защита = предоставяне на основателна причина за престъпването на правата. www. ip 4 inno. eu

Значимостта на отстояването на правата на ИС и изграждането на стратегия за тяхната защита Значимостта на отстояването на правата на ИС и изграждането на стратегия за тяхната защита се отнася до: • Избягването на вредата причинена от нарушителите на правата на ИС • Притежаването на право на ИС, което може често да бъде оспорвано www. ip 4 inno. eu

Значимостта. . . (Продължение) Source: Beardwood & Penner, IP Frontline – IP & Technology Значимостта. . . (Продължение) Source: Beardwood & Penner, IP Frontline – IP & Technology Magazine, 1 September 2010 www. ip 4 inno. eu

Значимостта . . . (продължение) смартфони: множество диспути www. ip 4 inno. eu Значимостта . . . (продължение) смартфони: множество диспути www. ip 4 inno. eu

(Значимостта. . . продължение) Спорове за собствеността на идеите – повече примери Photo: Craig (Значимостта. . . продължение) Спорове за собствеността на идеите – повече примери Photo: Craig Sillitoe • Относно създаването на нов продукт: пр. Barbie vs. Bratz • Относно създаването на нова социална мрежа/бизнес платформа: пр. Connect. U vs. Facebook www. ip 4 inno. eu

Международни правила относно правата на ИС Размерът на всеки от четирите кръга символизира обема Международни правила относно правата на ИС Размерът на всеки от четирите кръга символизира обема на международните правила. 1) Процедура по заявяване/формалности 2) Експертиза от патентното ведомство 3) Издаване на патента 4) Защита ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 21

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? • • Нарушаване на интелектуалните права (гражданско и криминално) Други ситуации и опции Правни последици от нарушаването на ИС IV. • V. Какво трябва да се има в предвид? (задължения & обезщетения) Вземане на решения при различни сценарии • • • От гледна точка на собственика на интелектуалните права (избягване на съдебни процеси и митнически действия) От гледна точка на предполагаемия нарушител Защитна стратегия VI. Workshops: примери www. ip 4 inno. eu

III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? Какви познания ще придобием след III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? Какви познания ще придобием след края на този раздел? • Кога трябва да защитите Вашата ИС? • Какво се включва в понятието нарушаване на правото на ИС (и какво не). . . • Разлика между граждански и криминални нарушения. . . • Различни опции, които може да използвате, за да защитите своите права на ИС. . . www. ip 4 inno. eu

Кога трябва да защитите своята ИС? Влизане в сила Идея Развитие Изпълнение Комерсиализация Пазар Кога трябва да защитите своята ИС? Влизане в сила Идея Развитие Изпълнение Комерсиализация Пазар Подсигуряване на търговски тайни § конфиденциална информация Споразумения/ Клаузи за конфиденциал ност Мерки за сигурност ip 4 inno www. ip 4 inno. eu Придобиване на защита на ИС Заявка за патент, полезен модел, дизайн, средства за установяване на авторско право, и др. Заявка за търговска марка 24

Кога? . . . (продължение) Кога биват нарушени правата Ви на ИС. . . Кога? . . . (продължение) Кога биват нарушени правата Ви на ИС. . . Други случаи, когато може да защитите Вашите интелектуални активи: - Когато трета страна се опита да добие право на ИС, което нарушава Вашите права. . . - Когато ценна конфиденциална информация бъде незаконно взета. www. ip 4 inno. eu

Нарушаване на правата на ИС: призив за защитни действия Например. . . Ситуация: компания Нарушаване на правата на ИС: призив за защитни действия Например. . . Ситуация: компания (собственик на права на ИС) научава, че трето лице извършва действия, които засягат нейните права на ИС, без позволение. Правата на ИС са териториални!! www. ip 4 inno. eu Съдебен процес… Изискване на ИМАТЕ реакция от страна РАЗЛИЧНИ на полицията, ОПЦИИ! прокурата, митниците и/или съда … Търсене на споразумение. . . Липса на действие ?

Вашето право на ИС е нарушено? Как да се защитите? Да започвам ли съдебен Вашето право на ИС е нарушено? Как да се защитите? Да започвам ли съдебен процес или да не започвам? Започване на съдебен процес: Частно обвинение (граждански процес) Публично обвинение (наказателен процес Избягване на съдебния процес: Алтернативни Методи за разрешаване на спорове (AМРС) www. ip 4 inno. eu

Какво се включва в понятието нарушаване на ИС ? Излъчване на защитен Продажбата на Какво се включва в понятието нарушаване на ИС ? Излъчване на защитен Продажбата на патентован продукт Използването на материал без Използване на Складирането на продукти със защитена търговска марка патентован процес Складирането на продукти със защитена търговска марка разрешение защитена търговска Използване на Производството, употребата, предлагането на пазара марка в реклама защитена търговска Наемане публикуването Наемане Копирането марка в реклама Копирането о Имитация на опаковката на сроден продукт Груба имитация Публикация Имитацията на дизайн Предлагането на на Дистрибуцията. Предлагането пазара Вноса и износа Дистрибуцията пазара Вноса и износа Предоставяне на Вноса на регистриран дизайн на на достъп чрез патентовани Производството на патентован продукт интернет продукти Продажбата на продукт, направен продукти www. ip 4 inno. eu след използването на патентован Продажбата на продукт, направен след метод използването на патентован метод

Патент/Полезе Производството, употребата, предлагането на пазара, продажбата, вноса или износа на патентован продукт или Патент/Полезе Производството, употребата, предлагането на пазара, продажбата, вноса или износа на патентован продукт или н модел използването на патентован процес. Търговска марка Създаването на нарочно объркващи знаци за еднакви или близки стоки и/или услуги, които са защитени с търговска марка; предлагането на тези стоки, поставянето им на пазара, складирането им; или предлагането/осигуряването на услуги носещи защитен знак; износа или вноса на стоки с този знак, използването на знака за реклама; използването на известни търговски марки за различни продукти и/или услуги. Дизайн Производството, употребата, имитацията, износа, продажбата и т. н. на стоки, които имат образа или цялостния вид на защитен промишлен дизайн. Копирането, производството, публикуването, превода, адаптирането, или друг вид променянето, разпространението с търговска цел, отдаването или вземането под наем, износа и вноса; публичното излагане или представяне, разпространението, контрабандата, предоставянето на достъп www. ip 4 inno. eu Авторско право

Видове нарушения Първично (директно) нарушение Вторично нарушение Индиректно нарушение www. ip 4 inno. eu Видове нарушения Първично (директно) нарушение Вторично нарушение Индиректно нарушение www. ip 4 inno. eu Съучастие

Нарушаване на патентните права • Притежателят на патента има правото да реши кой не Нарушаване на патентните права • Притежателят на патента има правото да реши кой не може да използва неговото/нейното изобретение • Ограничения: a) изменение или анулиране от страна на съда; b) подобрение на вече съществуващо изобретение: нужда от лиценз от притежателя на патента на вече съществуващото изобретение; c) условие за използване на изобретението (задължителни лицензи); d) употреба от страна на властите за публичния интерес ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 31

Нарушаване на патентните права (продължение) • Патент: ограничава възможността за експлоатация на патентованото изобретение. Нарушаване на патентните права (продължение) • Патент: ограничава възможността за експлоатация на патентованото изобретение. • Включва: a) защита срещу нарушения; b) право за преписване или лицензиране. • Нарушение: Експлоатация на патентовано изобретение от страна на трети лица, които нямат разрешение за подобна експлоатация. ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 32

Нарушаване на патентните права (продължение) • - Видове нарушения Умишлено нарушение без опит то Нарушаване на патентните права (продължение) • - Видове нарушения Умишлено нарушение без опит то да бъде избегнато Умишлено нарушение с опит то да бъде избегнато Неумишлено нарушение ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 33

Нарушаване на патентните права (пример) Improver Corporation v. Remington Consumer Products Limited Изобретение на Нарушаване на патентните права (пример) Improver Corporation v. Remington Consumer Products Limited Изобретение на ищеца Изобретение на предполагаемия извършител ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 34

Нарушаване на търговската марка • Употреба с търговска цел на идентичен или сроден отличителен Нарушаване на търговската марка • Употреба с търговска цел на идентичен или сроден отличителен знак за същите или сродни стоки или услуги, която може да доведе до заблуда от страна на обществото (в страната, в която търговската марка е защитена). Търговски марки с репутация (пр. Кока-Кола): употребата на идентичен или сроден знак за сродни и/или несродни стоки. . . при определени условия. www. ip 4 inno. eu

Нарушаване на търговската марка (пример 1) Френска Търговска марка (за облекла, обувки и аксесоари Нарушаване на търговската марка (пример 1) Френска Търговска марка (за облекла, обувки и аксесоари за глава) Barn B Foto: Mayu Gentile Немска Търговска марка (за облекла, обувки и аксесоари за глава) Barna-bee www. ip 4 inno. eu

Нарушаване на търговската марка (пример 2) Марки с репутация vs о!!! н ич т Нарушаване на търговската марка (пример 2) Марки с репутация vs о!!! н ич т оте п www. ip 4 inno. eu Хи

Нарушение на дизайн • Употребата на регистриран дизайн с търговска цел • Употребата на Нарушение на дизайн • Употребата на регистриран дизайн с търговска цел • Употребата на дизайн, който създава у информирания потребител същото впечатление каквото вече регистриран дизайн. – В случая на нерегистриран дизайн, трябва да бъде доказано, че дизайнът е бил копиран. . . www. ip 4 inno. eu

Нарушение на дизайн (пример 1) Регистриран дизайн Givenchy BCBG Source: BVonstyle www. ip 4 Нарушение на дизайн (пример 1) Регистриран дизайн Givenchy BCBG Source: BVonstyle www. ip 4 inno. eu

Нарушение на дизайн (пример 1) Нерегистриран дизайн Givenchy BCBG Source: BVonstyle www. ip 4 Нарушение на дизайн (пример 1) Нерегистриран дизайн Givenchy BCBG Source: BVonstyle www. ip 4 inno. eu

Нарушение на авторско право Директно Индиректно www. ip 4 inno. eu Употреба на творби, Нарушение на авторско право Директно Индиректно www. ip 4 inno. eu Употреба на творби, защитени от авторско право без позволението на притежателя на това право Подпомагането или осигуряването на условия за други лица, както и подстрекателството на тези лица от страна на трети, да използват творби, защитени от авторско право без позволението на притежателя на това право

Нарушение на авторското право (пример 1) Вземане под наем Осигуряване на достъп чрез интернет Нарушение на авторското право (пример 1) Вземане под наем Осигуряване на достъп чрез интернет Копиране и продажба www. ip 4 inno. eu

Нарушение на авторското право (пример 2) +5 Софтуерен Лиценз (за 10 компютъра) +2 www. Нарушение на авторското право (пример 2) +5 Софтуерен Лиценз (за 10 компютъра) +2 www. ip 4 inno. eu

Кога трети лица могат да използват защитена ИС без да нарушават закона? Изключения Търговски Кога трети лица могат да използват защитена ИС без да нарушават закона? Изключения Търговски марки Патенти Дизайн Авторско право Некомерсиална, Лична и експериментална употреба - Предхождаща употреба. . . ”Честна” употреба (собствено име, индикация за - Лична употреба качество, вид и т. н. ) - Експериментална Цитат - Образователна Некомерсиална … употреба www. ip 4 inno. eu … - Лична употреба - Информационна - Образователна - Оперативна

Криминални нарушения на ИС • Умишлено действие… • Търсене на икономическа печалба… • Най-често Криминални нарушения на ИС • Умишлено действие… • Търсене на икономическа печалба… • Най-често се свързва с авторското право, дизайна (“пиратство”) или нарушаването на търговска марка (“фалшификация”). . . • Достигане на международни размери. . . • Призоваване на прокурата • Санкции: глоби, лишаване от свобода (но, например, няма възстановяване на загубите! …запомнете, че криминалните www. ip 4 inno. eu нарушения на ИС се определят по различен начин в различните страни. . .

Photo: Omar Z “Пиратство” (авторско право и дизайн) • “Кражба” • Неоторизирано копиране в Photo: Omar Z “Пиратство” (авторско право и дизайн) • “Кражба” • Неоторизирано копиране в големи размери • Може да вземе различни форми, включително и на организирана престъпност. www. ip 4 inno. eu

Фалшифициране на търговска марка • Неоторизирана имитация на маркови стоки • Може да бъде Фалшифициране на търговска марка • Неоторизирана имитация на маркови стоки • Може да бъде измамливо или не Source: fakesareneverfashion. com www. ip 4 inno. eu • Включва различни видове стоки и марки и изисква организирана верига за доставки.

Други моменти, в които може да вземете мерки за защита на интелектуалните си активи: Други моменти, в които може да вземете мерки за защита на интелектуалните си активи: За да спрете или елиминирате конфликтни апликации или регистрации За да избегнете нелегалното изземване на конфиденциална информация www. ip 4 inno. eu

За да спрете (продължение)… Патентна опозиция Патенти: кога една компания трябва да се обърне За да спрете (продължение)… Патентна опозиция Патенти: кога една компания трябва да се обърне към съответното ведомство? - За да оспори валидността на патент (след като патента вече е бил даден: следвайки държавните процедури в различните страни или тези на ЕПО за Европейските патенти) - За да оспори регистрирането на патент, след неговата публикация, докато апликацията за него все още не е решена (в някои страни, пр. Германия). www. ip 4 inno. eu

За да спрете (продължение)… Оспорване и отменяне на търговска марка Кога една компания трябва За да спрете (продължение)… Оспорване и отменяне на търговска марка Кога една компания трябва да се обърне към съответното ведомство? • Когато регистрацията на конфликтна търговска марка все още не е завършила → опит за опозиция • Когато регистрацията на конфликтна търговска марка е вече завършила → опит за отменянето на тази регистрация www. ip 4 inno. eu

За да избегнете нелегалното изземване на конфиденциална информация… • Злоупотреба с търговски тайни, ноу-хау, За да избегнете нелегалното изземване на конфиденциална информация… • Злоупотреба с търговски тайни, ноу-хау, който принадлежи на дадена компания • Нарушаване на конфиденциални клаузи www. ip 4 inno. eu

Нарушаване на конфиденциалност: (пример) Компания A (производство на автомобилни гуми) Компания B Служител си Нарушаване на конфиденциалност: (пример) Компания A (производство на автомобилни гуми) Компания B Служител си сменя работата (производство на автомобилни гуми) и използва вече придобития си ноу-хау за химичния състав на гумите. www. ip 4 inno. eu

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? • • Нарушаване на интелектуалните права (гражданско и криминално) Други ситуации и опции IV. Правни последици от нарушаването на ИС • V. Какво трябва да се има в предвид? (задължения & обезщетения) Вземане на решения при различни сценарии • • • От гледна точка на собственика на интелектуалните права (избягване на съдебни процеси и митнически действия) От гледна точка на предполагаемия нарушител Защитна стратегия VI. Workshops: примери www. ip 4 inno. eu

IV. Правни последици от нарушаването на ИС Какви познания ще придобием след края на IV. Правни последици от нарушаването на ИС Какви познания ще придобием след края на този раздел? • Какви са правните последици от гражданските и криминалните нарушения? • Какъв вид компенсации може да поиска собственикът на ИС? www. ip 4 inno. eu

Какво трябва да се има в предвид? Отговорността на нарушителя и действията на собственика Какво трябва да се има в предвид? Отговорността на нарушителя и действията на собственика на ИС нарушение Гражданска отговорност Частно обвинение граждански съд Криминална Прокуратура криминален съд отговорност - Компенсация за собственика санкции (цел) - Спиране на нарушението www. ip 4 inno. eu - Възпиране на криминалните действия - Спиране на нарушението

Какво трябва да се има в предвид? (продължение) Какви мерки/санкции може да поиска собственикът Какво трябва да се има в предвид? (продължение) Какви мерки/санкции може да поиска собственикът на ИС? Граждански “Спешни” мерки ! Крайни Криминални www. ip 4 inno. eu Предварителни разпореждания, задържане, запориране на банкови сметки, събиране на информация, средства за събиране на доказателства. . . Компенсации (вреда, пропуснати ползи), съдебни разпореждания, конфискуване, унищожаване, публикуване на решенията на съда, aдвокатски хонорари… Арест, глоби, конфискация, унищожаване, лишаване от свобода. . .

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? • • Нарушаване на интелектуалните права (гражданско и криминално) Други ситуации и опции IV. Правни последици от нарушаването на ИС • V. Какво трябва да се има в предвид? (задължения & обезщетения) Вземане на решения при различни сценарии • • • От гледна точка на собственика на интелектуалните права (избягване на съдебни процеси и митнически действия) От гледна точка на предполагаемия нарушител Защитна стратегия VI. Workshops: примери www. ip 4 inno. eu

V. Вземане на решения при различни сценарии Какви познания ще придобием след края на V. Вземане на решения при различни сценарии Какви познания ще придобием след края на този раздел? • Да вземаме решения при различни сценарии. . . • Практически съображения в случай на нарушаване на Вашата ИС (първи стъпки, да търсим споразумение или да започнем съдебни действия? . . . • Алтернативи на съдебния процес. . . • Съдебния процес: плюсове и минуси. . . • Какво представляват “митническите действия” и как да се възползваме от тях. . . • Как да се защитим, ако сме обвинени в нарушаване на чужда ИС? • Съвети за изграждането на “стратегия за нарушаване” www. ip 4 inno. eu

Сценарии ИС на дадена компания е нарушена Сценария на собственика на правото на ИС Сценарии ИС на дадена компания е нарушена Сценария на собственика на правото на ИС Дадена компания е обвинена в нарушение Сценария на обвинения нарушител www. ip 4 inno. eu

Сценария на собственика на правото на ИС: Първи стъпки след като разберем за нарушението Сценария на собственика на правото на ИС: Първи стъпки след като разберем за нарушението www. ip 4 inno. eu

Сценария на собственика на правото на ИС Първоначални съображения • Търсене на правен съвет: Сценария на собственика на правото на ИС Първоначални съображения • Търсене на правен съвет: среща с адвокат • Можете ли да съдите? Валидност на Вашата ИС и възможна защита от страна на нарушителя • Можете ли да го докажете? • Струва ли си с оглед на разходите по съдебния процес? • Какви са алтернативите? • Други неща, които трябва да се имат в предвид www. ip 4 inno. eu

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Как да се обърнем към нарушителя? Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Как да се обърнем към нарушителя? Предупредително Писмо за писмо преустановяване на действията Нарушител Обаждане или посещение www. ip 4 inno. eu “Внезапни” действия

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Какво е следващото действие? Споразумение или Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Какво е следващото действие? Споразумение или съдебен процес? Рисковете и възможностите, които трябва да се разгледат Кое действие ? www. ip 4 inno. eu v. Реакцията и силата на нарушителя v. Наличието на доказателство v. Възможността за намиране на допълнителни доказателства, в случай на нужда v. Вероятност за успех в случай на съдебен процес v. Компенсация, възстановяване на щетите v. Разходи v. Субективната и финансова ситуация v. Време v. Публичност (добре дошла или не) v. Сила на ИС v. Ефект върху репутацията

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Стратегията “да се споразумеем” • Преговори Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Стратегията “да се споразумеем” • Преговори и начини за споразумение (АМРС) • Споразумение • Влизане в сила на споразумението www. ip 4 inno. eu

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) AМРС – Методи и преимущества Най-често Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) AМРС – Методи и преимущества Най-често използваните АМРС са: • Арбитраж • Договаряне • Посредничество ip 4 inno www. ip 4 inno. eu Преимущества на АМРС: • • • Една процедура Автономия на страните Независимост Експертиза Конфиденциалност Окончателност и влизане в сила на решения (арбитраж) 68

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Aрбитраж • Арбитражът е по взаимно Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Aрбитраж • Арбитражът е по взаимно съгласие • Страните избират арбитъра (арбитрите) • Решението на арбитража е окончателно и лесно изпълнимо Източник: WIPO ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 69

Съдебен процес vs. Aрбитраж Общи черти на ИС споровете Съдебен процес Aрбитраж Международни Множество Съдебен процес vs. Aрбитраж Общи черти на ИС споровете Съдебен процес Aрбитраж Международни Множество съдебни процедури протичащи по различни закони с риск за липса на еднакви резултати. Възможност за действително или предполагаемо преимущество за тази страна, която съди в своята държава. Една единствена процедура, която преминава в съответствие с закона, който двете страни са избрали. Арбитражът и националността на арбитъра не се определят задължително от закона, езика или институционния ред на страните. Технически Страната, която трябва да се произнесе по спора, може да няма точната експертиза, но винаги може да се поиска съвет от съответен експерт. Страните могат да определят арбитри със съответния опит. Спешни Процесите често включват съдебни решения за запор в някои юрисдикции Арбитрите и страните могат да съкратят процедурата. Арбитражът на WIPO може да включва временни мерки и неизключва търсенето на съдебни забрани. Изискващи окончателно решение Възможност за обжалване Ограничена възможност за обжалване Конфиденциални/ търговски тайни и рискове за репутацията ip 4 inno www. ip 4 inno. eu Публичност на процеса Процедурата и нейният резултат са конфиденциални 70

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Посредничество • Необвързваща процедура • Контролира Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Посредничество • Необвързваща процедура • Контролира се от страните • Посредник • Процедура, която се базира на интереса на страните ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 71

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Договаряне • Изисква общо сътрудничество • Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Договаряне • Изисква общо сътрудничество • Доброволно • Необвързващо • Може да бъде проведено с и без правна помощ • Не изисква намесата на трети лица Резултат: може да доведе до бизнес партньорство и/или споразумение за лиценз. ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 72

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Процедури по спорове за имена на Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Процедури по спорове за имена на домейни • Решаване на спорове за имената на домейни: – WIPO Център за Арбитраж и Посредничество • Правна рамка: Единна политика за разрешаване на спорове за имена на домейни (ЕПРСИД) • Спорове относно: – Общи Top Level Domains (g. TLDs). Като “. com”, “. net” и “. org” домейни както и по-скоро въведените g. TLDs. и големият брой Top Level Domains с държавни кодове (cc. TLDs). • Как да подадем оплакване за име на домейн: – ЕПРСИД Aдминистративна Процедура ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 73

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Критерии за използването на URDP административната Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Критерии за използването на URDP административната процедура Име на Домейн: • Е идентично или заблуждаващо близко с дадена търговска марка или услуга • Регистрираният собственик няма права или легитимни интереси • Направената регистрацията се използва недобросъвестно ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 74

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Релевантни аспекти на процедурата • Преимущества Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Релевантни аспекти на процедурата • Преимущества на ЕПРСИД Административната Процедура • Използване на Процедурата и отнасяне на спора в съда • Спорове по името на домейн, регистриран в cc. TLDs (като например. br, . uk, . gt) • Използване на ЕПРСИД Aдминистративната Процедура за започване на дело срещу лице, което е заплашило да съди собственика на име на домейн. • Въпроси относно конфиденциалността на Административната Процедура • ip 4 inno Как да подадете молба 76 www. ip 4 inno. eu

WIPO Център за Арбитраж и Посредничество • • • Посредничество Арбитраж Ускорен арбитраж Експертна WIPO Център за Арбитраж и Посредничество • • • Посредничество Арбитраж Ускорен арбитраж Експертна оценка Правилата на WIPO – Подходящи за всички търговски спорове – Съдържат разпоредби за конфиденциалност – Технически и експериментални доказателства, които са от особен интерес за страните при спор за интелектуална собственост ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 77

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Съдебен процес • Избор на съд Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Съдебен процес • Избор на съд • Опис • Защита на опонента • Иск за спешни действия www. ip 4 inno. eu • Плащане на таксите на съда

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Плюсове и Минуси Плюсове • Обвързващи Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Плюсове и Минуси Плюсове • Обвързващи • Възможност за обжалване • Отнася се както за граждански така и за криминални случаи • Възможност за предоставяне на множество доказателства • Бързо прилагане на временни мерки • Ползване на адвокати • Публичност (в съда) www. ip 4 inno. eu Минуси • Отнема време • Съществуването и валидността на правата на ИС може да бъдат разгледани • Риск от лоша реклама • Няма избор на съдии • Липса на съдии със съответната експертиза (в някои юрисдикции)

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Разходите по съдебния процес Адвокатски хонорар Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Разходите по съдебния процес Адвокатски хонорар Съдилищни такси Разходи по експерти/специалисти Разходи по преводи www. ip 4 inno. eu

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Митнически действия = конфискуване на стоките Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Митнически действия = конфискуване на стоките в нарушение (които са внесени или изнесени) от митническите власти на съответните държавни граници По инициатива на На база молбата на собственика на ИС митническите власти www. ip 4 inno. eu

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Подаване на молба до митниците • Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Подаване на молба до митниците • Подаването е от страна на собственика на правото на ИС • Молбата се подава до компетентните митнически власти • Доказателство за правото на ИС • Опис на оригиналните стоки • Специфицира се информация за фалшифицираните стоки (ако такава е налична) • Декларация за покриване на загубите (според случая) • Валидност до 1 година • Не се изискват такси www. ip 4 inno. eu

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Процедурата при митнически действия Стоките се Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Процедурата при митнически действия Стоките се конфискуват на митниците Собственикът на правото на ИС се информира Информира се собственикът на конфискуваните стоки Собственикът на правото на ИС изисква информация за конфискуваните стоки, подготвя съдебен иск и започва съдебен процес 10/20 работни дни www. ip 4 inno. eu Решение от компетентните власти/съда

Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Краен чеклист ü Свързване с адвокат Сценария на собственика на правото на ИС (продължение) Краен чеклист ü Свързване с адвокат ü Задаване на правилните въпроси и доставяне на правилните документи ü Обмисляне на рисковете и възможностите във всяка ситуация ü Опит да се ограничат разходите и да се постигне извънсъдебно споразумение ü Познаване на плюсовете и минусите на съдебния процес преди инициирането на такъв ü Възпрепятстване на разпространението на фалшифицирани и пиратски стоки чрез използването на ефективни митнически действия. www. ip 4 inno. eu

От гледната точка на предполагаемия нарушител: Обвинени сте в нарушение. . Първи стъпки: - От гледната точка на предполагаемия нарушител: Обвинени сте в нарушение. . Първи стъпки: - Отново. . . потърсете правна помощ Проверете валидността на иска Потърсете доказателства с своя полза Не пренебрегвайте предупрежденията! www. ip 4 inno. eu

От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Защити Основни защити: • Невалидност на иска От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Защити Основни защити: • Невалидност на иска • Разрешение за ползване на ИС • Разрешена употреба • Невалидност на правото (насрещен иск) • Изтекъл срок на валидност на правото • Нарушение на законите за свободна конкуренция www. ip 4 inno. eu

От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Защити “Не знаех”… “Нямах представа, че нарушавах”… От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Защити “Не знаех”… “Нямах представа, че нарушавах”… Дали незнанието е валидна защита? www. ip 4 inno. eu

От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Защити (авторско право) • Независимо създаване • От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Защити (авторско право) • Независимо създаване • Разрешена употреба www. ip 4 inno. eu

От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Насрещен иск (патенти) Получаване Oпозиция Основа за От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Насрещен иск (патенти) Получаване Oпозиция Основа за насрещен иск (невалидност) - непозволени изобретения - липса на новост - липса на иновативна стъпка - недостатъчно разкритие www. ip 4 inno. eu Защита при съдебен процес или действие за невалидност

От гледната точка на предполагаемия Основа за насрещния иск: нарушител (продължение) Насрещен иск (търговски От гледната точка на предполагаемия Основа за насрещния иск: нарушител (продължение) Насрещен иск (търговски марки) Публикуване Издава не - невалидност - липса на употреба - защитеност Опозиция - Анулиране OHIM (3 м. ) - Насрещен иск при процеса по нарушението - Възражение при процеса по нарушението www. ip 4 inno. eu

От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Краен чеклист ü Нарушавате ли правото? ü От гледната точка на предполагаемия нарушител (продължение) Краен чеклист ü Нарушавате ли правото? ü Ако не, можете ли да го докажете? ü Можете ли да понесете разходите по съдебното дело? ü Какви са шансовете Ви да отвърнете на обвиненията? ü Можете ли да дадете лиценз за ИС на ищеца? www. ip 4 inno. eu

Разработването на стратегия за защита на правата Ви Защитата на правото на ИС е Разработването на стратегия за защита на правата Ви Защитата на правото на ИС е най-ефективна след разработването на стратегия … www. ip 4 inno. eu

Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Неща, които трябва да се Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Неща, които трябва да се имат в предвид: (1) Оценяване на ИС (2) Вземане на превантивни мерки – За да се избегне нарушаването на собственото правото на ИС (защитни мерки, споразумения за конфиденциалност, и т. н. ) – За да се избегне нарушаването на чуждото право на ИС (3) Мониторинг на пазара за възможни нарушения на ИС www. ip 4 inno. eu

Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Неща, които трябва да се Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Неща, които трябва да се имат в предвид: (4) Избиране на процедурите, които ще се използват за защитаване на правата (5) Предвиждане на бюджет, който да бъде използван при евентуален съдебен процес – може, например, да застраховате Вашия патент! (6) Поставяне на параметри за защитата чрез оценка на рисковете и ползите (7) Преди да започнете правни действия …обмислете всичките си опции! www. ip 4 inno. eu

Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Стратегии за избягване на нарушение Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Стратегии за избягване на нарушение записи стратегии протоколи инвентаризации ip 4 inno www. ip 4 inno. eu обучения на персонала 95

Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Проучвания за свободата на действия Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Проучвания за свободата на действия (ПСД) • Проучването за свободата на действие цели да проучи патентните искове на трети лица. • Проучването за свободата на действие по принцип взима формата на дю дилиджънс, който оценява риска от потенциални нарушения. ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 96

Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Какво представлява патентната застраховка? на Разработването на стратегия за защита на правата Ви (продължение) Какво представлява патентната застраховка? на базата на такава застраховка, изобретателят или трето лице може да получи компенсация за загубите, които е понесъл/понесла в случай Photo source: http: //www. rapidmonitoring. com/patentmonitoring на нарушение или обвинение в нарушение. www. ip 4 inno. eu

I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия I. Какво представлява Интелектуалната Собственост (ИС)? II. Отстояването на ИС като защита на Вашия бизнес. . . III. Кога и как може да защитите Вашата ИС? • • Нарушаване на интелектуалните права (гражданско и криминално) Други ситуации и опции IV. Правни последици от нарушаването на ИС • V. Какво трябва да се има в предвид? (задължения & обезщетения) Вземане на решения при различни сценарии • • • От гледна точка на собственика на интелектуалните права (избягване на съдебни процеси и митнически действия) От гледна точка на предполагаемия нарушител Защитна стратегия VI. Workshops: примери www. ip 4 inno. eu

Workshop 1 Факти • Вие стажант адвокат в МСП наречено “MELINDODA”. То се намира Workshop 1 Факти • Вие стажант адвокат в МСП наречено “MELINDODA”. То се намира в Марсилия, Франция, и в момента изпитва различни проблеми в сферата на ИС. Вие трябва да помогнете на генералния директор, Г-н Мелиндо, да вземе решение относно тези проблеми. • Тази фирма продава професионална фотографска апаратура, създадена през лятото на 2005. Г-н. Melindo, които идва от Неапол, е регистрирал търговската марка MELINDODA още същата година. • Фирмата създава продукт, носещ името “Melindodina”, който се състои от камера позволяваща симултантното изваждане на три-измерни снимки. Продукта се базира на технически процес разработен лично от г-н Melindo. Патент, регистриран в няколко държави, включително Франция и Испания, бива даден през Октомври 2006. Изобретението се произвежда и продава успешно във Франция. • За своята търговска дейност, фирмата е създала уебсайт, чието име бива регистрирано през Януари 2007 : “www. melindoda. fr”. ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 99

Workshop 1: проблеми • Поради икономическия подем на своя бизнес, г-н Melindo решава да Workshop 1: проблеми • Поради икономическия подем на своя бизнес, г-н Melindo решава да регистрира разширението “. com” за своя уебсайт. Той се изненадва, когато научава, че това име на домейн е вече регистрирано от един от бившите му служители (който е бил уволнен заради професионални злоупотреби и който винаги е имал конфликти с останалите служители). Г-н Melindo веднага решава, че въпросният служител е регистрирал името на домейна, за да накърни интересите на Melindoda. • За съжаление, това не е единствената изненада за г-н Melindo: Той се отчайва напълно, когато сърфирайки из интернет пространството открива, че фирма на име “Transferico Ltd”, със седалище в Мадрид, произвежда и продава същото изобретение като неговата Melindodina, използвайки сроден процес, но под името “Camedesign”. ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 100

Workshop 1: въпроси 1. Какви права на ИС са замесени в случая? ip 4 Workshop 1: въпроси 1. Какви права на ИС са замесени в случая? ip 4 inno 2. Как може да определите поведението на бившия служител, който е регистрирал името на домейна “. com”? Какви възможности има г-н Melindo, за да си върне домейна с име “melindoda. com” ? www. ip 4 inno. eu 101

1 Какви права на ИС са замесени в случая? • Патент • Интернет име 1 Какви права на ИС са замесени в случая? • Патент • Интернет име на домейн 2. Как може да определите поведението на бившия служител, който е регистрирал името на домейна “. com” ? Какви възможности има г-н Melindo, за да си върне домейна с име “melindoda. com” • Киберскуотинг • Решение: – Търсена на споразумение – Започване на съдебен процес – UDRP ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 102

Workshop 1: въпроси 3. Мислите ли, че Transferico Ltd трябва да патентова своето изобретение Workshop 1: въпроси 3. Мислите ли, че Transferico Ltd трябва да патентова своето изобретение “Camedesign”? Защо? 4. ip 4 inno Какво може да направи г-н Melindo, за да защити своите права относно патентованото си изобретение “Melindodina”? www. ip 4 inno. eu 103

3 Мислите ли, че Transferico Ltd трябва да патентова своето изобретение “Camedesign” ? Защо? 3 Мислите ли, че Transferico Ltd трябва да патентова своето изобретение “Camedesign” ? Защо? • Вероятно не, поради липсата на на иновативност на изобретението. 4 Какво може да направи г-н Melindo, за да защити своите права относно патентованото си изобретение “Melindodina”? • Собственикът трябва да защити правата си чрез: – Вземането на временни и превантивни мерки – Правни действия (вероятно граждански) – Използване на АМРС ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 104

Workshop 1: въпроси 5 Г-н. Melindo не иска да започва съдебен процес – опитайте Workshop 1: въпроси 5 Г-н. Melindo не иска да започва съдебен процес – опитайте се да намерите причини за неговия отказ? 6 От стратегическа търговска гледна точка, какви алтернативни методи за решаване на спорове може да използва г-н Melindo ? ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 105

5 Г-н. Melindo не иска да започва съдебен процес – опитайте се да намерите 5 Г-н. Melindo не иска да започва съдебен процес – опитайте се да намерите причини за неговия отказ? В повечето случаи, инициирането на съдебен процес : • Прави фирмата страна в дълги и тягостни процедури • Се свързва с много разходи • Не е конфиденциално • Носи лоша реклама на бизнеса • Не води до сигурни резултати 6 От стратегическа търговска гледна точка, какви алтернативни методи за решаване на спорове може да използва г-н Melindo? • Договаряне – Резултатът може да доведе до бизнес сътрудничество и/или лицензиране ip 4 inno www. ip 4 inno. eu 106

Workshop 2 Митнически действия Факти: Компанията Melindoda има регистрирана Европейска търговска марка “Melindoda” за Workshop 2 Митнически действия Факти: Компанията Melindoda има регистрирана Европейска търговска марка “Melindoda” за фотографска апаратура. От предпазливост преди 6 месеца компанията подава молба за митнически действия в границите на ЕС. Преди 2 дни компанията получава телефонно обаждане от служител на Полските митници. Този служител обяснява, че току-що е участвал в спирането на подозрителна пратка, състояща се от фотографска апаратура, която е била внесена извън ЕС. Стоките са носели сродна търговска марка на тази регистрирана от Melindoda. Служителят обяснява, че е намерил контактите на Melindoda при проверка на базата данни на ЕС митници. www. ip 4 inno. eu

Workshop 2: въпроси Въпроси: 1. Какви права на ИС са замесени в случая? 2. Workshop 2: въпроси Въпроси: 1. Какви права на ИС са замесени в случая? 2. На какво могат да се базират евентуални бъдещи действия на Melindoda? 3. Какви са конкретните мерки, които трябва да вземе Melindoda? www. ip 4 inno. eu

Workshop 2: отговори Въпрос 1: Какви права на ИС са замесени в случая? Отговор: Workshop 2: отговори Въпрос 1: Какви права на ИС са замесени в случая? Отговор: - Регистрирана ЕС търговска марка (“Melindoda”) - Валидна в целия ЕС (27 страни) - Конфискувани стоки, за които се твърди че нарушават правата на Melindoda да маркира фотографска апаратура със своята регистрирана търговска марка и да регулира нейния внос www. ip 4 inno. eu

Workshop 2: отговори Въпрос 2: На какво могат да се базират евентуални бъдещи действия Workshop 2: отговори Въпрос 2: На какво могат да се базират евентуални бъдещи действия на Melindoda? Отговор: - Базата за евентуални бъдещи действия е молбата на Melindoda’s за митнически действия подадена преди 6 месеца - Melindoda трябва да действа бързо: само 10 (до 20) дни за да инициира съдебен процес! www. ip 4 inno. eu

Workshop 2: отговори Въпрос 3: Какви са конкретните мерки, които трябва да вземе Melindoda? Workshop 2: отговори Въпрос 3: Какви са конкретните мерки, които трябва да вземе Melindoda? Отговор: - Да се обади на служителя на митницата - Да помоли служителя на митницата за повече информация (писмена) за конфискуваните стоки -Да го помоли за информация относно вносителя на стоките и другите лица свързани със случая (ако от документите става ясно, че такива лица съществуват) - Да започне подготовка за съдебен процес, искът за който трябва да бъде подаден до 10 дни - Oпция: да започне паралелни разговори за споразумение с нарушителя www. ip 4 inno. eu

Благодаря за вниманието! < име на презентатор & контакти > Над 50 учебни часа Благодаря за вниманието! < име на презентатор & контакти > Над 50 учебни часа с материали, примерни случаи, практики, линкове и др. Може да откриете на www. ip 4 inno. eu

За повече информация! www. ip 4 inno. eu За повече информация! www. ip 4 inno. eu