Скачать презентацию INVITATION Pozvanie DIALOGUE What is the Скачать презентацию INVITATION Pozvanie DIALOGUE What is the

99750ab0546eace21ce64b7e9b1c97df.ppt

  • Количество слайдов: 14

INVITATION Pozvanie INVITATION Pozvanie

DIALOGUE • What is the time? • It´s four o´clock. DIALOGUE • What is the time? • It´s four o´clock.

 • Are you busy now? • No, I am not. • Are you busy now? • No, I am not.

 • I am late. • I am sorry to hear that. • I am late. • I am sorry to hear that.

 • When will you buy the book? • I will buy it tomorrow. • When will you buy the book? • I will buy it tomorrow.

 • I want to invite you to the cinema. • Thanks a lot. • I want to invite you to the cinema. • Thanks a lot. That sounds great.

USEFUL PHRASES Ø I want to invite you to the cinema. Ø I am USEFUL PHRASES Ø I want to invite you to the cinema. Ø I am sorry. Ø Excuse me. Ø I am late. Ø I am happy to hear that. Ø We will go to the cinema. Ø That sounds great.

Ø I will not go home. Ø It is four o´clock. Ø I am Ø I will not go home. Ø It is four o´clock. Ø I am busy. Ø She will buy the book tomorrow. Ø There is a book on the desk. Ø There are pupils in the classroom. Ø There is not a pen in my school bag. Ø Thanks a lot.

VOCABULARY invitation invite tomorrow after next week year day month hour thank pozvanie pozvať VOCABULARY invitation invite tomorrow after next week year day month hour thank pozvanie pozvať zajtra po nasledujúci týždeň rok deň mesiac hodina ďakovať o´clock Monday visit happy hear busy late excuse sorry want sound hodina pondelok navštíviť šťastný počuť zaneprázdnený neskorý prepáčiť ľúto chcieť znieť

GRAMMAR Budúci čas vyjadrený will • Pomocou will vyjadrujeme budúci dej, stav alebo domnienku. GRAMMAR Budúci čas vyjadrený will • Pomocou will vyjadrujeme budúci dej, stav alebo domnienku. Tvoríme ho pomocou pomocného slovesa will. • I will see you tomorrow. Uvidím ťa zajtra. • It will be a fine day tomorrow. Zajtra bude pekný deň. • Zápor tvoríme pridaním not – will not (won´t) • Tomorrow I will not go to school. • Otázku tvoríme nasledovne: • Will you buy the book tomorrow?

GRAMMAR there is, there are • Veta v angličtine začína obyčajne podmetom alebo príslovkovým GRAMMAR there is, there are • Veta v angličtine začína obyčajne podmetom alebo príslovkovým určením času. Pri potrebe začať vetu príslovkovým určením miesta sa používa pomocná väzba there is – v jednotnom čísle there are – v množnom čísle • There is a book on the desk.

EXERCISE • • • will Tomorrow I. . . go to the cinema. am EXERCISE • • • will Tomorrow I. . . go to the cinema. am I. . . sorry. am I. . . happy to hear that. invite me to the cinema. He wants to. . . o´clock. It is four. . . speak English. My mother won´t. . . me Excuse. . will On Monday I. . . buy the book I am sorry, I am late. .

EXERCISE • • busy My mother is. . Thank you for your invitation. . EXERCISE • • busy My mother is. . Thank you for your invitation. . are We. . . sorry. I will buy a pen tomorrow. . There are books in my school bag. . Next week I will go to theater. . is There. . . a book on the desk. I will learn English. .

Zdroje http: //www. englishclub. com/ Zdroje http: //www. englishclub. com/