Скачать презентацию Инвестирайте във вашите кости Не се прегърбвайте СПРЕТЕ Скачать презентацию Инвестирайте във вашите кости Не се прегърбвайте СПРЕТЕ

15a81c011c83c2537be1e3ea9661e8ab.ppt

  • Количество слайдов: 19

Инвестирайте във вашите кости Не се прегърбвайте: СПРЕТЕ ОСТЕОПОРОЗАТА! Тематичен доклад на Международната фондация Инвестирайте във вашите кости Не се прегърбвайте: СПРЕТЕ ОСТЕОПОРОЗАТА! Тематичен доклад на Международната фондация по остеопороза - IOF Световен ден за борба с остеопорозата 20 октомври 2010

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Надеждата ни е този доклад да се прочете Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Надеждата ни е този доклад да се прочете и използва от професионалистите в здравеопазването, националните дружества по остеопороза, политиците, медиите и пациентите в различни страни по света, така че превенцията на вертебралните фрактури и намаляването на отрицателното им въздействие върху качеството на живот и върху ресурсите на здравеопазването да стане реалност. От авторите на доклада: Проф. Мери Буксайн - Клиника по ортопедична хирургия, Медицински университет Харвард, САЩ Проф. Хари Дженант - Калифорнийски университет-Сан Франциско, САЩ

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Вертебралните фрактури, които се диагностицират клинично, се свързват Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Вертебралните фрактури, които се диагностицират клинично, се свързват с 8 кратно увеличение на заболеваемостта, също както бедрените фрактури. При пациентите с вертебрални фрактури заболеваемостта нараства прогресивно и води до съпътстващи страдания, като например нарушения в белодробната дейност. Увеличението на броя на вертебралните фрактури предизвиква нарастване на заболеваемостта.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Превенцията на всички остеопорозни фрактури е ключова цел Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Превенцията на всички остеопорозни фрактури е ключова цел на общественото здравеопазване. n Диагнозата и ранната интервенция след първата вертебрална фрактура е стъпка напред към тази цел и води до: - намаляване на щетите от разпространението на остеопорозата; - значително подобряване на качеството на живот на болните от остеопороза.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n 20 до 25% от жените и мъжете от Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n 20 до 25% от жените и мъжете от бялата раса над 50 г. възраст претърпяват вертебрална фрактура. n Вертебралните фрактури водят до тежки деформации на гръбнака, болки в гърба, намаляване на ръста, обездвижване, депресии, увеличение на дните за болнично лечение, намалена функция на белите дробове и преждевременна смърт.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Възрастови промени в микроархитектурата на костта: млади хора Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Възрастови промени в микроархитектурата на костта: млади хора възрастни хора n С напредването на възрастта: намалява обемът на костта; намалява дебелината и броя на трабекулите, свързващите тъкани и механичната здравина; увеличават се празните пространства в костта /порьозността/

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Остеопорозата засяга около 200 милиона жени в света: Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Остеопорозата засяга около 200 милиона жени в света: - 1/10 от жените над 60 г. - 1/5 от жените над 70 г. - 2/5 от жените над 80 г. - 2/3 от жените над 90 г. С напредване на възрастта, костната минерална плътност/КМП/ намалява и разпространението на остеопорозата нараства. Рискът от фрактури нараства експоненциално с възрастта както поради намалението на КМП, така и поради увеличаването на броя на паданията при възрастните хора.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Вертебралните фрактури не се откриват навреме и късно Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Вертебралните фрактури не се откриват навреме и късно се диагностицират n Те се появяват преди бедрените и са важен индикатор за лошото състояние на скелета n Изследванията показват, че само около 30% от вертебралните фрактури са предмет на медицинско изследване. Повечето от тях /около 84%/ се откриват по време на рутинен преглед поради болки в гърба и 16% са предходни фрактури, открити при изследвания във връзка с други заболявания.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! Причините поради които много от вертебралните фрактури не се Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! Причините поради които много от вертебралните фрактури не се откриват навреме, се дължат на: n Вертебралната фрактура обикновено не изисква спешна намеса за разлика от останалите остеопорозни фрактури n Хората с болки в гърба отдават страданията си на вероятен артрит, мускулни спазми или други предполагаеми причини n Симптомите като намаляване на ръста, болки в гърба и изкривяване на стойката често се пренебрегват при рутинни медицински прегледи.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Често получените вертебрални фрактури не са болезнени и Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Често получените вертебрални фрактури не са болезнени и остават извън вниманието на пациенти и лекари n Някои вертебрални фрактури са трудно забележими и затова са мъчно откриваеми n При възрастни пациенти на болнично лечение, които са изследвани на рентген, по-малко от 50% от откритите вертебрални фрактури са били докладвани предходни прегледи. n Под 40% от възрастните жени и под 20% от възрастните мъже с вертебрални фрактури са насочени навреме за DXA изследване.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! Вертебралните фрактури са недостатъчно диагностицирани в целия свят: § Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! Вертебралните фрактури са недостатъчно диагностицирани в целия свят: § Северна Америка - 45. 2% § Латинска Америка - 46. 5% § Европа, Южна Африка, Австралия: 29. 5% n Общо недиагностицираните вертебрални фрактури по света възлизат на 34. 0%

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Внезапната остра болка в гърба може да е Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Внезапната остра болка в гърба може да е симптом за вертебрална фрактура

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Симптоми на вертебралните фрактури Няколко важни симптома показват Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Симптоми на вертебралните фрактури Няколко важни симптома показват наличието на една или повече вертебрални фрактури: - Намаляване на ръста с повече от 3 см - Внезапна остра болка в средната или долната част на гръбнака - Изкривяване на стойката – т. н. ”вдовишка гърбица”

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Професионалистите в здравеопазването трябва да са запознати със Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Професионалистите в здравеопазването трябва да са запознати със симптомите на вертебралните фрактури при работа с пациенти над 50 г. възраст

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! Клинични последици от вертебралните фрактури: - Зависимост от грижите Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! Клинични последици от вертебралните фрактури: - Зависимост от грижите на другите и намалено качество на живот - Кифоза - Намаление на ръста - Изпъкване на корема - Остри и хронични болки в гърба - Затруднения при дишането - Депресия - Стомашен рефлукс - Ограничена подвижност на гърба – трудности при навеждане, изправяне, обличане, изкачване на стълби - Затруднения при ходене

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Превантивни стратегии Управлението на остеопорозата и превенцията на Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Превантивни стратегии Управлението на остеопорозата и превенцията на фрактурите са жизнено важни. Костното здраве се поддържа през целия жизнен цикъл чрез придържане към ключовите превантивни стратегии: - Адекватен калциев прием – осигуряване на препоръчителния дневен прием на калций с храната и хранителни добавки - Адекватен прием на витамин Д – чрез излагане на слънчева светлина и чрез добавки при хората с установен дефицит на витамин Д

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Превантивни стратегии –продължение - Подходящи за възрастта и Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n Превантивни стратегии –продължение - Подходящи за възрастта и състоянието двигателни програми; при вертебрални фрактури е важно заздравяването на мускулите на гръбнака - Подобряване нивото на информираност за личния риск: при хората с висок индивидуален риск (семейна обремененост, тютюнопушене, употреба на кортикостероиди, ревматоиден артрит) трябва да се оценява фрактурния риск и наличието на евентуални предходни фрактури.

Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n ЗАПОМНЕТЕ! Остеопорозата е лечима и фрактурите са предотвратими!! Не се прегърбвайте: спрете остеопорозата! n ЗАПОМНЕТЕ! Остеопорозата е лечима и фрактурите са предотвратими!! Не пропускайте сигналите на крехкия гръбнак!

Не се прегърбвайте: Спрете остеопорозата! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Материалите за Световния ден за борба Не се прегърбвайте: Спрете остеопорозата! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Материалите за Световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври 2010 г. , са предоставени от Международната фондация по остеопороза- IOF и се разпространяват на български език от Асоциация „Жени без остеопороза-21”, член на IOF