Скачать презентацию Introduction to Medical Devices by Tina Kjøller Скачать презентацию Introduction to Medical Devices by Tina Kjøller

761014fb09658a079a6ddbf70180e9ff.ppt

  • Количество слайдов: 37

Introduction to Medical Devices by Tina Kjøller – Regulatory Plus Inger Drengsgaard – AQM Introduction to Medical Devices by Tina Kjøller – Regulatory Plus Inger Drengsgaard – AQM Maxval A/S bringing value to our clients

AQM Maxval • was founded in January 2000 and is 100% privately owned • AQM Maxval • was founded in January 2000 and is 100% privately owned • minor consulting company with 2 offices (Allerød & Oksbøl) • provides a professional business managements, engineering and consultancy service within Life Science & food Industry. Our primary activities are: • Business and Project Management • GMP, GDP, GLP projects • Engineering (Sustainable Design), LEAN & Qb. D • Qualification & validation • IT & Automation bringing value to our clients

Regulatory Plus • was founded in July 2007 and is 100% privately owned • Regulatory Plus • was founded in July 2007 and is 100% privately owned • with office in Allerød • provides consultancy service within Regulatory Affairs and Quality within the pharmaceutical - and the medical device area • More than 20 years experience from the pharma and medical industry Primary activities are: • Regulatory Strategies and development plans • General international regulatory assistance from development through life cycle management • Project management • GMP and GDP projects bringing value to our clients

Agenda: Introduktion til MD ERFA gruppe Foredrag Del I • Europa: Hvad er et Agenda: Introduktion til MD ERFA gruppe Foredrag Del I • Europa: Hvad er et Medical Device • Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem • Standarder & Notified Body • Veje til CE-mærkning Pause 20 minutter Del II • Andre Lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. • Gråzoner/grænseflader til andre direktiver • Kombinationsprodukter (drugs/biologics/device) bringing value to our clients

Hvad er et Medical Device I EU regi? Definition af et medical device (Bekendtgørelse Hvad er et Medical Device I EU regi? Definition af et medical device (Bekendtgørelse nr 1263 af 15 december 2008): …ethvert instrument, apparat, udstyr, software, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder software, som af fabrikanten er beregnet til specifik anvendelse til diagostiske eller terapeutiske formål og som hører med til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på: • diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme • diagnosticering, overvågning, behandling eller lindring af eller kompensation for skader eller handicap • undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces, eller • svangeskabsforebyggelse, …. og hvis forventede hovedvirkning i eller på det menneskelige legem ikke fremkaldes ad farmakologisk, immunologisk eller metabolisk vej, men hvis virkning kan understøttes ad denne vej. bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (1/9) Aktører: Manufacturer/Fabrikanten EU representative Customer/Kunde Medical Device Notified Body Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (1/9) Aktører: Manufacturer/Fabrikanten EU representative Customer/Kunde Medical Device Notified Body NB/ Bemyndiget Organ Competent Authority (CA)/ Kompetent myndighed bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen, herunder Kvalitetssystem (2/9) Lovgivningsmæssige heraki: Direktiver vedtaget af EU kommissionen publiceres i Direktivet, Bekendtgørelsen, herunder Kvalitetssystem (2/9) Lovgivningsmæssige heraki: Direktiver vedtaget af EU kommissionen publiceres i Official Journal (OJ) Medlemslandenes myndigheder indfører direktivets krav i den nationale lovgivning (love og bekendtgørelser) og publiceres i Statstidende bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (3/9) EU Medical Directives: • Directive 90/385/EEC – AIMD (active Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (3/9) EU Medical Directives: • Directive 90/385/EEC – AIMD (active implantable MDD) • Directive 93/42/EEC – MDD (medical device direktivet) • Directive 98/79/EC IVDD (in-vitro diagnostik direktivet) Amended by Directive 2007/47/EC published 21 September 2007 Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr trådte i kraft 21. marts 2010 - se også http: //lms-lw. lovportaler. dk/Show. Doc. aspx? doc. Id=bek 20081263 -full Bekendtgørelse nr. 1264 af 15. december 2008 om aktivt implantabelt medicinsk udstyr trådte i kraft 21. marts 2010 -se også http: //lms-lw. lovportaler. dk/showdoc. aspx? doc. Id=bek 20081264 -full Ændringer I MD direktivet med fokus på: • Klinisk evaluering for alle klasser • Oplysning om særlige risici f. eks ftalater, • Medicinsk udstyr skal også overholde anden relevant lovgivning • Notified Bodies gennemgår teknisk file stikprøvevis for klasse IIa og IIb bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (4/9) Bekendtgørelse nr 1263 af 15. december 2008 om medicinsk Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (4/9) Bekendtgørelse nr 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr (medical devices) • Kapitel 1 Anvendelse og definitioner • Kapitel 2 Markedsføring forhandling, distribution, ibrugtagning og mærkning • Kapitel 3 Særlig procedure for system- og behandlingspakker og procedurer for sterilisation • Kapitel 4 Medicinsk udstyr til klinisk afprøvning • Kapitel 5 Medicinsk udstyr efter mål • Kapitel 6 Medicinsk udstyr på messer, udstillinger o. l. • Kapitel 7 Registrering af personer, der er ansvarlige for markedsføringen • Kapitel 8 Overvågning og indskrænkning i markedsføringen • Kapitel 9 Straffebestemmelser • Kapitel 10 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (5/9) Bekendtgørelse nr 1263 af 15. december 2008 om medicinsk Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (5/9) Bekendtgørelse nr 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr (medical devices) • Bilag I Væsentlige krav (Essential requirements) • Bilag II EF-Overensstemmelseserklæring (fuld kvalitetssikring) • Bilag III EF-Typeafprøvning • Bilag IV EF-Verifikation • Bilag V EF-Overensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produktionen) • Bilag VI EF-Overensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produkterne) • Bilag VII EF-Overensstemmelseserklæring • Bilag VIII Erklærig vedrørende udstyr til særlige formål • Bilag IX Klassificeringskriterier • Bilag X Klinisk evaluering • Bilag XI Minimumskriterier, som skal være opfyldt ved udpegelsen af bemyndigede organer • Bilag XII EF-Overensstemmelsesmærkning bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (6/9) Kvalitetssystem, ISO 13485 eller øvrige: Kvalitetssikringsssystem skal have regler Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (6/9) Kvalitetssystem, ISO 13485 eller øvrige: Kvalitetssikringsssystem skal have regler for: • Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning • Organisationsstruktur • Ledelsens ansvar og beføjelser vedr. kvalitet • Kontrol af effektivitet vedr. produktion/produkter • Kontrol og kvalitetssikring under/efter fremstilling • Prøveudstyr og kalibrering Hvis bemyndiget organ (Notified Body) er involveret i CE-mærkningen så skal de have dokumentationen for kvalitetssikringen stillet til rådighed. bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (7/9) Kvalitetssystem, ISO 13485 eller øvrige: Bekendtgørelse 1263 har krav Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (7/9) Kvalitetssystem, ISO 13485 eller øvrige: Bekendtgørelse 1263 har krav til kvalitetssystemet: • Kravene er beskrevet i bekendtgørelsen kapitel 2 • Kravene er fortolket detaljeret i DS/EN ISO 13485: 2003 bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (8/9) Kvalitetssystem, ISO 13485 eller øvrige: DS/EN ISO 13485: 2003 Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (8/9) Kvalitetssystem, ISO 13485 eller øvrige: DS/EN ISO 13485: 2003 “Stand alone standard”(Opbygget som ISO 9001: 2008) CE-mærkning Lovpligtig DS/EN ISO 9001: 2008 Kvalitetssystemcertifikat Frivillig certificering bringing value to our clients

Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (9/9) Standarder: • Procesrelaterede (Horisontale) eks EN 285: 2006 Sterilisation Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (9/9) Standarder: • Procesrelaterede (Horisontale) eks EN 285: 2006 Sterilisation – Damp-autoklaver – • store autoklaver) Produktrelaterede (Vertikale) eks EN ISO 11979 -8: 2006 Øjenoptik – Intraokulære linser) NB: Standarden kan bestå af en mandatory del og en optional del Harmoniserede standarder: • lovpligtige* standarder vs. guidance standarder • i compliance med De væsentlige krav (Essentail Requirements) • EN ISO 13485: 2003 og de to ovenfor er eks. på harmoniserede standarder Kommissionen publicerer de harmoniserede standarder (seneste 7. juli 2010): http: //ec. europa. eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonisedstandards-legislation/list-references/medical-devices/index_en. htm bringing value to our clients

Bemyndigede organer (Notified Bodies) Udpeges af de nationale myndigheder i DK: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bemyndigede organer (Notified Bodies) Udpeges af de nationale myndigheder i DK: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Krav til Bemyndigede organer (jfr bekendtgørelsens bilag XI): • Uafhængig af fabrikanten arbejdsmæssigt og økonomisk • Uddelegering betyder krav om dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsen • Til videnskabeligt personale og adgang til udstyr for at gennemføre verifikationer • Ansvarsforsikring • Tavshedspligt bringing value to our clients

Bemyndigede organer (Notified Bodies) Liste over de 73 godkendte NB i Europa findes på Bemyndigede organer (Notified Bodies) Liste over de 73 godkendte NB i Europa findes på Kommissionens hjemmeside: http: //ec. europa. eu/enterprise/newapproach/nando/index. cfm? fuseaction=directive. not ifiedbody&dir_id=13&type_dir=NO%20 CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99 999&prc_anx=99999 bringing value to our clients

Bemyndigede organer (Notified Bodies) – forskellige organisationer/interessenter Notified Bodies Operation Group (NBOG), en gruppe Bemyndigede organer (Notified Bodies) – forskellige organisationer/interessenter Notified Bodies Operation Group (NBOG), en gruppe initieret i juli 2000 af MS og Kommissionen. Gruppen har til formål at forbedre standarden hos Notified Bodies. European Association of Notified Bodies for Medical Devices, en non-profit organisation stiftet i 2001 af NB. Gruppen har til formål at forbedre kommunikationen med EU kommission, Industrien, Competent Authorities og bruger grupper, for at beskytte NB´s juridiske og kommercielle interesser. EUCOMED er den europæiske brancheorganisation for Medical Device firmaer i EU. Medicoindustrien er den danske brancheorganisation for device firmaer i Danmark. bringing value to our clients

Veje til CE-mærkning Klassification: Classification - Medical Devices guidance document 18 June 2010 findes Veje til CE-mærkning Klassification: Classification - Medical Devices guidance document 18 June 2010 findes på web-adressen: http: //ec. europa. eu/consumers/sectors/medicaldevices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en. pdf bringing value to our clients

Medicinsk udstyr inddeles i fire forskellige klasser i EU: Regulatory requirements I IIa IIb Medicinsk udstyr inddeles i fire forskellige klasser i EU: Regulatory requirements I IIa IIb III Risiko ved brug bringing value to our clients

Klasse I udstyr - eks måleske til hostesaft, rullestol Klasse I udstyr Bilag VII Klasse I udstyr - eks måleske til hostesaft, rullestol Klasse I udstyr Bilag VII EF-overensstemmelseserklæring Design-info, væsentlige krav, kliniske data, risikoanalyse, PMS, ulykkesrapportering CE-mærke For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse I må fabrikanten vælge overensstemmelsesrute • EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) – ingen involvering fra NB bringing value to our clients

Klasse I m udstyr (måleudstyr) eks. termometer For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse Klasse I m udstyr (måleudstyr) eks. termometer For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse Im må fabrikanten vælge mellem følgende 3 overensstemmelsesruter: • EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) • EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produkterne (bilag VI) • EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) bringing value to our clients

Klasse I s udstyr (sterilt) – eks Sterilt urinkateter til tømning af blæren Bekendtgørelse Klasse I s udstyr (sterilt) – eks Sterilt urinkateter til tømning af blæren Bekendtgørelse nr. 1268 af 12. december 2005 angiver følgende overensstemmelsesruter for klasse Is udstyr: • Bilag VII og IV • Bilag VII og VI bringing value to our clients

Klasse IIa udstyr – eks kanyler, muskel stimulator For at kunne CE-mærke produkter i Klasse IIa udstyr – eks kanyler, muskel stimulator For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse IIa må fabrikanten vælge mellem følgende 3 overensstemmelsesruter: • EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) • EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produkterne (bilag VI) • EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) • Fuld kvalitetssikring (bilag II) bringing value to our clients

Klasse IIb udstyr – eks. kontaktlinser, insulinpen For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse Klasse IIb udstyr – eks. kontaktlinser, insulinpen For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse IIb må fabrikanten vælge mellem følgende 4 overensstemmelsesruter: • EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) • EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med kvalitetssikring af produkterne (bilag VI) • EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) • Fuld kvalitetssikring (bilag II) bringing value to our clients

Klasse III udstyr – eks. stent, hjerteklap, plaster med sølvnitrat For at kunne CE-mærke Klasse III udstyr – eks. stent, hjerteklap, plaster med sølvnitrat For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse III må fabrikanten vælge mellem følgende 3 overensstemmelsesruter: • EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) • EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) • Fuld kvalitetssikring - bilag II kombineret med EF-konstruktionsgodkendelse (bilag II, punkt 4) bringing value to our clients

PAUSE 20 min: bringing value to our clients PAUSE 20 min: bringing value to our clients

Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. bringing value to our clients Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. bringing value to our clients

Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. USA: FDA: Center for Devices and Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. USA: FDA: Center for Devices and Radiologic Health (CDRH) www. fda. gov/Medical. Devices/default. htm Quality system according to 21 CFR part 820 (mere risk baseret – men ellers samme intension som i ISO 13485) • 510 K or PMN (Pre Market Notification) 90 day in advance, require substantial equivalence • PMA (Premarket Approval Application) 45 days check-in procedure. 180 days of review, possibility for Day 100 meeting • Mutual agreement regarding inspections bringing value to our clients

Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Australien: TGA: Therapeutic Good Administration www. Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Australien: TGA: Therapeutic Good Administration www. tga. gov. au Quality system AS/ISO 13485 stricter than ISO 13485 (the latter only accepted for IVD) Fulfill: Essential principles checklist (20 pages) • Conformity assessment from EU NB or TGA, plus Australian Declaration of Conformity to get approval and listet in ARTG (Australian Registry of Therapeutic Goods) • Mutual agreement between EU, Canada, AUS and NZ regarding inspections bringing value to our clients

Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. New Zealand: Medsafe www. medsafe. govt. Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. New Zealand: Medsafe www. medsafe. govt. nz • Evidence of Conformity assessment submitted and EU CE, TGA certification or FDA approval are all acceptable to get approval and apply to be listet in WAND (Web Assisted Notification of Devices) • Some EU devices regulated as medicines: Bone cement with antibiotics, dental products containing flouride, contact lense cleaning and soaking solutions a. o. • Mutual agreement between EU, Canada, AUS and NZ regarding inspections bringing value to our clients

Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Canada: Health Canada: Therapeutic Products Directorate, Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Canada: Health Canada: Therapeutic Products Directorate, Medical Devices Bureau CMDCAS www. hc-sc. gc. ca/dhp-mps/md-im/index-eng. php Quality system according to CAN/CSA ISO 13485: 2003 • Application for medical device licence for class II (15 days), III (75 days) and IV (90 days), conformity with recognized standards. Class I devices no licence required • ISO 13485 required as quality system • Type of applications: single device, device family, device group a. o. • Health Canada cooperates with EU a. o. bringing value to our clients

Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Japan: Ministry of Health, Labour and Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Japan: Ministry of Health, Labour and Wellfare (MHLW) www. mhlw. go. jp/english/index. html Quality system according to GMP (ISO 13485) • General Medical Devices: self-certification • Medical devices requiring control: certification by third party or evaluation by Medical Device Agency • Medical devices requiring high-level control: evaluation by Medical Device Agency bringing value to our clients

Gråzoner/grænseflader til andre direktiver. Lægemiddel Direktivet 2001/83/EC Kosmetik Direktivet 76/768/EEC Medical Device Direktivet 92/42/EEC Gråzoner/grænseflader til andre direktiver. Lægemiddel Direktivet 2001/83/EC Kosmetik Direktivet 76/768/EEC Medical Device Direktivet 92/42/EEC Fødevare Direktivet 2002/46/EC Maskin Direktivet 2006/42/EC bringing value to our clients

Kombinationsprodukter (drugs/biologics/devices): 21 CFR § 3. 2 (e) Inkluderer: (1)A product comprised of two Kombinationsprodukter (drugs/biologics/devices): 21 CFR § 3. 2 (e) Inkluderer: (1)A product comprised of two or more regulated components, i. e. , drug/device, biologic/device, drug/biologic, or drug/device/biologic, that are physically, chemically, or otherwise combined or mixed and produced as a single entity; (2) Two or more separate products packaged together in a single package or as a unit and comprised of drug and device products, device and biological products, or biological and drug products; (3) A drug, device, or biological product packaged separately that according to its investigational plan or proposed labeling is intended for use only with an approved individually specified drug, device, or biological product where both are required to achieve the intended use, indication, or effect and where upon approval of the proposed product the labeling of the approved product would need to be changed, e. g. , to reflect a change in intended use, dosage form, strength, route of administration, or significant change in dose; or (4) Any investigational drug, device, or biological product packaged separately that according to its proposed labeling is for use only with another individually specified investigational drug, device, or biological product where both are required to achieve the intended use, indication, or effect. Se endvidere : www. fda. gov/oc/combination bringing value to our clients

Kombinationsprodukter (drugs/biologics/devices). Eksempler på kombinationsprodukter (devices): • Heparin coated kateter (device) • Plaster med Kombinationsprodukter (drugs/biologics/devices). Eksempler på kombinationsprodukter (devices): • Heparin coated kateter (device) • Plaster med sølvnitrat (device) • Progesteron spiral (device) • Insulinpen med insulin til 14 dages brug (lægemiddel med devicefunktion) Device-delen evalueres af NB og lægemiddeldelen vurderes af lægemiddelmyndighederne. Samlet file sendes til NB som videresender til f. eks Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddel delen i CTD-format. bringing value to our clients

Nyttige links: MEDDEV Guidancedokumenter: http: //ec. europa. eu/consumers/sectors/medicaldevices/documents/guidelines/ Borderline products, drug-delivery products and medical Nyttige links: MEDDEV Guidancedokumenter: http: //ec. europa. eu/consumers/sectors/medicaldevices/documents/guidelines/ Borderline products, drug-delivery products and medical devices incorporating, as an integral part, an ancillary medicinal substance or an ancillary human blood derivative: http: //ec. europa. eu/consumers/sectors/medical-devices/files/meddev/2_1_3_rev_312_2009_en. pdf Guidelines relating to the application of: The Council Directive 90/385/EEC on active implantable medical devices. The Council Directive 93/42/EEC on medical devices: http: //ec. europa. eu/consumers/sectors/medical-devices/files/meddev/2_1_3____072001_en. pdf www. medicinskudstyr. dk/1024/forside. mu. asp? artikel. ID=509 http: //www. mhra. gov. uk/Howweregulate/Devices/index. htm www. dgm-nb. dk www. medicoindustrien. dk bringing value to our clients

Thank You for your attention you have further questions or need support contact Inger Thank You for your attention you have further questions or need support contact Inger Drengsgaard AQM Maxval A/S phone no. +45 2618 7589 by mail: [email protected] com Tina Kjøller Regulatory Plus phone no. +45 3057 9225 by mail: [email protected] dk bringing value to our clients