Скачать презентацию Internetni ponudniki in e-tržnice Tomaž Pernovšek Si OL Скачать презентацию Internetni ponudniki in e-tržnice Tomaž Pernovšek Si OL

1e276f98766cb21d78b32acc0bec0eb6.ppt

  • Количество слайдов: 23

Internetni ponudniki in e-tržnice Tomaž Pernovšek, Si. OL d. o. o. tomaz. pernovsek@siol. si Internetni ponudniki in e-tržnice Tomaž Pernovšek, Si. OL d. o. o. tomaz. [email protected] si www. siol. net

Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B 2 C e-tržnice : Nakupovalno središče nakupi. siol. net u Pogled naprej u www. siol. net

Internet u Sprememba pogleda ljudi na: Ÿ Ÿ Kumunikacijo Zabavo Nakupovanje Prodajo Za vedno Internet u Sprememba pogleda ljudi na: Ÿ Ÿ Kumunikacijo Zabavo Nakupovanje Prodajo Za vedno so spremenjena delovna okolja in tržnice u E-tržnice so postale nova zbirališča, kjer se odvija prodaja, nakupovanje in podpora strankam, produktom in storitvam u www. siol. net

Evolucija e-poslovanja in e-tržnic E-poslovanje se razvija z velikansko hitrostjo u 3 C-ji e-poslovanja Evolucija e-poslovanja in e-tržnic E-poslovanje se razvija z velikansko hitrostjo u 3 C-ji e-poslovanja (Content, Community, Commerce) u Nobeno podjetje se ne more odlikovati v vsem u Osredotočanje na: u Ÿ Ÿ u storitve same orodja za zagotavljanje storitev Podjetja se naj osredotočajo na svojo osnovno dejavnost in uporabljajo www. siol. net

Razvoj mehanizmov e-poslovanja EDI/ERP (Electronic Data Interchange in Enterprise Resource Planning) u Neposredna prodaja Razvoj mehanizmov e-poslovanja EDI/ERP (Electronic Data Interchange in Enterprise Resource Planning) u Neposredna prodaja kupcu u E-nabava u B 2 B tržnica u Kupci Prodajalci E-tržnica www. siol. net

Vloge v e-poslovanju u u u u Ponudniki storitve elektronskega poslovanja (CSP) oziroma ISPji Vloge v e-poslovanju u u u u Ponudniki storitve elektronskega poslovanja (CSP) oziroma ISPji nove generacije Ponudniki aplikativnih storitev (ASP) Oglaševalske agencije Logistična in transportna podjetja Lastniki prepoznavnih blagovnih znamk Banke in procesorji plačilnih instrumentov Trgovski partnerji Razvijalci novih tehnoloških rešitev in sistemski integratorji specialisti za e-poslovanje www. siol. net

Ponudniki internetnih storitev u u u Osnovno poslovanje je zagotavljanje povezljivosti v internet Nadgradnja Ponudniki internetnih storitev u u u Osnovno poslovanje je zagotavljanje povezljivosti v internet Nadgradnja je razvoj, integracija in komercialno nudenje storitev z dodano vrednostjo Trg zahteva hitro prilagajanje, fleksibilne poslovne modele in vedno večjo pozornost uporabnikom www. siol. net

Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B 2 C e-tržnice : Nakupovalno središče nakupi. siol. net u Pogled naprej u www. siol. net

E-poslovanje in ISP u u u Temeljne dimenzije novih storitev so hitrost, udobnost, personifikacija E-poslovanje in ISP u u u Temeljne dimenzije novih storitev so hitrost, udobnost, personifikacija in cena Internetni ponudnik = specialist na področju nudenja internetnih storitev e-poslovanje zahteva najprimernejšo povezljivost med sodelujočimi: Ÿ Ÿ internet idealna izbira, slabost prepustnost nove rešitve (širokopasovni dostop, VPN, VPDN, gostiteljstvo računalnikov…) www. siol. net

Povezovanje je ključ Vzpostavitev in upravljanje od manjših do največjih omrežij u. VPN omrežja Povezovanje je ključ Vzpostavitev in upravljanje od manjših do največjih omrežij u. VPN omrežja za povezovanje delov podjetja ali za vertikalno tržnico podjetij v isti panogi u. Ethernet povezave z pogodbeno določeno zanesljivostjo u www. siol. net

Trdni in varni temelji Navidezna omrežja – extranet u. IP tuneli z uporabo IPSec, Trdni in varni temelji Navidezna omrežja – extranet u. IP tuneli z uporabo IPSec, GRE, ATM VC ali MPLS med različnimi povezovalnimi omrežji sodelujočih v etržnici u. Popolna outsourcing VPN rešitev: načrtovanje, VPN HW, namestitev, VPN SW, IP (s Qo. S) u www. siol. net

Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B 2 C e-tržnice : Nakupovalno središče nakupi. siol. net u Pogled naprej u www. siol. net

Spletno nakupovalno središče Si. OL u u nakupi. siol. net kot del portala www. Spletno nakupovalno središče Si. OL u u nakupi. siol. net kot del portala www. siol. net V živo od 15. 12. 2001 Na enem mestu združuje ponudbo iz največjih slovenskih spletnih trgovin Preko 200. 000 informacij o artiklih www. siol. net

Informativno – oglaševalska funkcija Razvrstitev po splošnih in trgovčevih kategorijah u Podatki o trgovcih Informativno – oglaševalska funkcija Razvrstitev po splošnih in trgovčevih kategorijah u Podatki o trgovcih in ocene u Napredno iskanje u Svetovalec daril u Top liste u Priporočanje u Akcije, dražbe u Informacije, izbori u www. siol. net

Personalizacija u u u u Seznam želja, ki ga lahko pošljemo tudi po pošti Personalizacija u u u u Seznam želja, ki ga lahko pošljemo tudi po pošti Ocenjevanje izdelkov / trgovin Dražbe e. Denarnica e. Arhiv Ista registracija tudi v vseh e. Butikih Obveščanje po epošti www. siol. net

Ažuriranje podatkov XML agenti, CSV ali Excel datoteke preko samodejnega ali ročnega prenosa na Ažuriranje podatkov XML agenti, CSV ali Excel datoteke preko samodejnega ali ročnega prenosa na strežnik u 1 x dnevno ažuriranje sistema v nočnih urah u Preslikave kategorij trgovin v splošne kategorije u Prava cena je vedno tista v trgovini u www. siol. net

Dostop za trgovce Prenos dela tudi na trgovce preko online dostopa do uredniškega dela Dostop za trgovce Prenos dela tudi na trgovce preko online dostopa do uredniškega dela portala u Možnost urejanja prispevkov, dodajanja akcijskih artiklov, izložb, nakupovalnih vodičev u Pregled statistike (ogledi izdelkov, preusmeritve v trgovino, razvrstitev po kategorijah, statistika bannerjev. . . ) u www. siol. net

Elektronska denarnica Registrirani podatki o uporabniku u Prednastavljeni podatki o plačilnih metodah (npr. Moj Elektronska denarnica Registrirani podatki o uporabniku u Prednastavljeni podatki o plačilnih metodah (npr. Moj Eurocard, Službena Visa, Naročilnica…) u Uporaba v vseh spletnih trgovinah, ki uporabljajo storitev e. Si. OL u Enostavnost nakupa - “One Click Buy” u www. siol. net

Elektronska denarnica Najvažnejša prednost e-denarnice je “Nakup z enim klikom” (vir Gartner Group) u Elektronska denarnica Najvažnejša prednost e-denarnice je “Nakup z enim klikom” (vir Gartner Group) u Enostavna rešitev za varnostne pomisleke u www. siol. net

Plačila in finančne poravnave u u u u Kreditne kartice Naročilnice Plačilo po povzetju Plačila in finančne poravnave u u u u Kreditne kartice Naročilnice Plačilo po povzetju Mikrotransakcije Posebne vrste plačil (GSM račun, Telekomov račun, kartice trgovin, smart cards. . . ) Avtorizacija v realnem času Samodejna finančna poravnava 1 x dnevno www. siol. net

Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B Kazalo Vloga ISP v elektronskih tržnicah u Omrežja z dodano vrednostjo u Primer B 2 C e-tržnice : Nakupovalno središče nakupi. siol. net u Pogled naprej u www. siol. net

Kako naprej? Izpopolnjevanje storitev na področju nudenja povezljivosti u Postavitev novih storitev za varno Kako naprej? Izpopolnjevanje storitev na področju nudenja povezljivosti u Postavitev novih storitev za varno eposlovanje in izboljšanje obstoječih u Sodelovanje pri B 2 B in izdelava vertikalnih portalov, kasneje povezati v e-tržnico u Integracija novih varnostnih mehanizmov in uporaba PKI u www. siol. net

Vprašanja? TOMAZ. PERNOVSEK@SIO L. SI www. siol. net Vprašanja? TOMAZ. [email protected] L. SI www. siol. net