Скачать презентацию International Trade Finance Services International Factoring Скачать презентацию International Trade Finance Services International Factoring

f59c94323829805a3e64b3a1f098680a.ppt

  • Количество слайдов: 15

International Trade Finance Services International Trade Finance Services

International Factoring & Trade Finance “If you would know the value of money, go International Factoring & Trade Finance “If you would know the value of money, go and try to borrow some. ” Benjamin Franklin

Кои сме ние ? DS-Concept Factoring е немска финансова компания предлагаща: • Експортен Факторинг Кои сме ние ? DS-Concept Factoring е немска финансова компания предлагаща: • Експортен Факторинг • Импортен Факторинг • Вътрешен Факторинг • Форфейтинг

Какво представлява Факторинг ? • Факторингът е финансова услуга, която позволява на фирмата да Какво представлява Факторинг ? • Факторингът е финансова услуга, която позволява на фирмата да постига бърза ликвидност, като същевременно дава възможност на клиентите си за разсрочено плащане в рамките на 15, 30, 60 или 90 дни. • При Факторинг фирмата прехвърля своите вземания. Факторът финансира между 80 % и 90% от сумата по фактурна стойност още същия ден, като едновременно застрахова съответното вземане. Остатъка фирмата получава в деня на плащане от клиента.

II. Предимства и недостатъци на отложеното плащане S Доставка с отложено плащане 1. Предимства II. Предимства и недостатъци на отложеното плащане S Доставка с отложено плащане 1. Предимства за купувача § Получава стоков кредит § Няма нужда да разполага със собствени оборотни средства в момента на доставката B 2. Недостатъци за доставчика § Отложеното плащане ангажира финансов ресурс § Несигурност – Риск от неплащане § Възможни проблеми при събиране на вземането

Финансиране при отложено плащане с Export Factoring. Как е възможно това ? ü Триъгълна Финансиране при отложено плащане с Export Factoring. Как е възможно това ? ü Триъгълна връзка S 2. Уведомление за прехвърляне на вземанията 1. До Необходимо условие за финансиране е наличността на застрахователен лимит за купувача ! го в ор за фа кт ор ин г DS за инг ие ор с т ла ак ъг ф. С ас 3 т бо ра B

Какво предлага Факторинг ? • Бърз достъп до Ликвидни средства • Поемане на риска Какво предлага Факторинг ? • Бърз достъп до Ликвидни средства • Поемане на риска • Събиране на вземането

Какво предлага Факторинг ? Поемане на риска в случай на фалит или неплатежоспособност на Какво предлага Факторинг ? Поемане на риска в случай на фалит или неплатежоспособност на платеца ØATRADIUS ØБАЕЗ ØCOFACE ØEULER HERMES

Какво представлява Факторинг ? Факторинг без регрес !!! Факторинг с регрес !!! Какво представлява Факторинг ? Факторинг без регрес !!! Факторинг с регрес !!!

Факторинг и/или Банков кредит Факторинг финансирането и краткосрочните банкови кредити са взаимозаменими, но не Факторинг и/или Банков кредит Факторинг финансирането и краткосрочните банкови кредити са взаимозаменими, но не се взаимоизключват !!! Двата вида финансиране трябва да бъдат част от финансовото портфолио на фирмата. Както една фирма трябва да създаде добре балансирано клиенско портфолио така трябва да има и добре диверсифицирани източници на финансиране. Факторинг = покупко продажба на вземания Кредит = заем (обезпечение – залог, ипотека etc. )

Подобрена ликвидност • Подобрен оборотен капитал • Бързо разплащане с доставчиците • По-бързо обслужване Подобрена ликвидност • Подобрен оборотен капитал • Бързо разплащане с доставчиците • По-бързо обслужване на банковите кредити • Подобрено планиране Увеличена конкурентноспособност • Разсроченото плащане вече не е проблем • Възможност за изпълнение на нови и по-големи поръчки • Привличане на нови клиенти • Намаляване на риска чрез кредитно застраховане

Разсрочено плащане в страните от западна Европа Разсрочено плащане в страните от западна Европа

Questions Questions