Скачать презентацию Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за Скачать презентацию Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за

8e1fde32daae5394442336be96f35103.ppt

  • Количество слайдов: 17

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Валоризационна конференция Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Валоризационна конференция 25. 09. 2009 г, гр. Пловдив Парк Хотел Санкт Петербург Конферентна зала

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Партньори и Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Партньори и продължителност на проекта Период: 2 години – 01. 10. 2007 – 30. 09. 2009 Партньори: Европейски център за качество - България Университет за приложни науки – Австрия Компания за управление на човешки ресурси – Словения Колеж по банково дело - Чехия

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Основна цел Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Основна цел Основната цел на проект Job. Tool е да окаже подкрепа на търсещите работа младежи и работещи лица над 45 годишна възраст чрез предоставянето на един по-цялостен, индивидуализиран и гъвкав обучителен подход и подобряване на техните способности и умения за по-добро включване и позициониране на пазара на труда.

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Специфични цели Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Специфични цели • Подобряване на самосъзнанието, мотивацията и информираността за възможностите на лицата, търсещи работа; • Насърчаване на самообучението и провеждането на индивидуални обучения; • Подобряване на компетенциите за заетост – умения за кариерно планиране, умения за търсене на работа, умения за кандидатстване за работа и представяне по време на интервю; • Подкрепа и повишване ефективността на всекидневната работа на социалните работници; • Подобряване на комуникацията и взаимодействието между двете основни целеви групи.

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Целеви групи Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Целеви групи • Търсещи работа младежи с ниска степен на образование и/или без професионална квалификация; • Търсещи работа лица над 45 години; • Неактивни обезкуражени работници; • Неактивни съкратени работници; • Хора, работещи с търсещи работа лица в страните партьори по проекта: служители в бюра по труда; общински и държавни служители, както и обучители и ментори, ангажирани с търсещи работа лица; социални работници.

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Дейности и Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Дейности и продукти üПроучване на нуждите и проблемите на хората, търсещи работа, и на трудовите посредници, които работят с тях üСъздаване на пилотна версия на наръчници за хора, търсещи работа, и за трудовите посредници, които работят с тях üСъздаване на уеб сайт с електронни упражнения и виртуално интервю за работа üПровеждане на тест-курсове в страните по проекта üРазработване на финален вариант на наръчници и уеб сайт

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Работни срещи Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Работни срещи по проекта

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Курсове в Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Курсове в гр. Стамболийски

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Курсове в Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Курсове в гр. Куклен

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар – Любляна, Словения, 18. 06. 2009

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар – Грац, Австрия, 25. 06. 2009

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар – Карлови Вари, Чехия, 01. 07. 2009

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Оценителен семинар – гр. Стамболийски, България, 23. 07. 2009

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Резултати от Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Резултати от проекта Крайните продукти съдържат два модула: ü Наръчник на търсещия работа ü Наръчник на консултанта üCD ü Уеб сайт Job. Tool: www. jobtool. bg

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool ü Нематериален Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool ü Нематериален резултат на проекта: създаден иновативен подход към комплексните проблеми на търсещите работа лица, особено на младежите с ниска или без образователна степен, както и на възрастните хора ü Продуктите могат да бъдат трансферирани за мотивиране и кариерно ориентиране на нови целеви групи като току-що завършили млади хора, хора с увреждания или заети лица, които търсят нова работа. ü Всички продукти се предлагат във версии на английски, български, немски, чешки и словенски език.

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Разпространение Продуктите Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Разпространение Продуктите по проекта ще бъдат разпространявани безплатно! Кой ще получи продуктите Job. Tool /наръчници, CD и парола за достъп в уеб сайта на проекта/: üВсички Бюра по труда на територията на Р. България; üВсички присъстващи на финалната конференция по проекта; üБюра по труда и организации, предлагащи обучения в България, Австрия, Чехия и Словения; üВсички заинтересовани лица и организации.

Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Благодаря за Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – Job. Tool Благодаря за вниманието! Людмил Манев Управител Европейски център за качество ООД бул. Цариградско шосе 135 сграда Офис Експрес, ет. 2 гр. София 1784 T: +359 2 971 89 31 [email protected] com www. ecq-bg. com