Скачать презентацию Intel Навчання для майбутнього Аналіз стану впровадження програми Скачать презентацию Intel Навчання для майбутнього Аналіз стану впровадження програми

0901d236593a49270ae2f5ebd64e07a2.ppt

  • Количество слайдов: 13

Intel® “Навчання для майбутнього” Аналіз стану впровадження програми та плани на 2010 -2011 роки Intel® “Навчання для майбутнього” Аналіз стану впровадження програми та плани на 2010 -2011 роки в Запорізькій області Координатор програми Чернікова Людмила Антонівна Жовтень 2009 р.

Стан впровадження програми в Запорізькій області (станом на 1 жовтня 2009 р. ) Всього Стан впровадження програми в Запорізькій області (станом на 1 жовтня 2009 р. ) Всього навчено: • Програма впроваджується 6 років у 32 районах області (100%) 8152 вчителів, що складає 69% від загальної кількості на базі 76 опорних шкіл вчителів • В області 92 тренерів, з них пройшли атестацію 32 регіональних тренерів; 4 тренерівметодистів; • Взаємодія з Бердянський, Мелітопольский пед. ун. , КПУ, Запорізький педколедж, з ПТО • Внутрішня експертиза впровадження двічі на рік • Кількість позитивних відгуків 97% 2

Структура впровадження програми в Запорізькій області Координатор програми Чернікова Л. А. Відповідальні за інформатизацію Структура впровадження програми в Запорізькій області Координатор програми Чернікова Л. А. Відповідальні за інформатизацію в відділах освіти (32 особи) Начальник навчальної частини Макаренко Т. М. Хіврич В. В. – головний спеціаліст Обл. УОН Районні тренери програми тренери ЗОІППО (23 особи) Ястребова В. Я. – проректор ЗОІППО Учасники програми Слухачі курсів Обласна Координаційна рада Проректори ВНЗ, методист НМЦ ПТО 3

Основний висновок: на що вплинуло впровадження програми в області за 5 років? • Зростання Основний висновок: на що вплинуло впровадження програми в області за 5 років? • Зростання рівня комп'ютерної грамотності вчителів • Активне системне впровадження ІКТ Найкращий досвід впровадження програми в області • 68 -годинний курс на базі ЗОІППО, 60 -год. тренінг на базі районів • Обласні майстер-класи для тренерів і методистів ЗОІППО • Обласні конкурси навчальних проектів • Підтримка та фінансування програми на всіх рівнях • Створення та функціонування Заповікі, он-лайн проекти • Тренінг “Соціальні сервіси ВЕБ 2. 0” • Створення віртуальних МО, творчих груп • Он-лайн конкурс “Кращий тренер”

SWOT - аналіз реалізації програми у області й заходи щодо поліпшення діяльності Можливості • SWOT - аналіз реалізації програми у області й заходи щодо поліпшення діяльності Можливості • наявність цільового фінансування навчання • розуміння значення програми на місцях Сильні сторони • Наявність обласного навчального центру • Ефективна схема навчання вчителів • Слабкі сторони • низька активність мережевого співтовариства • 5 • Загрози • відсутність умов для впровадження в практику • відсутність мотивації до навчання Збільшення • кількості тренінгів Програма • методичної підтримки учасників Впровадження онлайн навчання і консультування • Відкриття на базі районів НМЦ Сертифікація вчителів з основ ІКТ Забезпечення шкіл технічним та адміністративним персоналом

З якими проблемами все ще стикаєтесь? Які шляхи їх вирішення пропонуєте? Проблеми Шляхи вирішення З якими проблемами все ще стикаєтесь? Які шляхи їх вирішення пропонуєте? Проблеми Шляхи вирішення • Труднощі фінансування • цільове фінансування • Відсутність вільного доступ вчителів до НКК • введення посади лаборанта НКК • Низька мотивація вчителя до використання • 6 розробка технологічного стандарту для вчителів

Над чим ще треба працювати? Що потребує покращення в області? q підключення сільських ЗНЗ Над чим ще треба працювати? Що потребує покращення в області? q підключення сільських ЗНЗ до швидкісного Інтернету q комп'ютеризація ЗНЗ І-ІІ ст. q відсутність необхідного ліцензійного ПЗ q збільшення використання на практиці Що треба зробити для вдосконалення реалізації програми? МОН України - розробка нового штатного розпису ЗНЗ (посади лаборантів, системних адміністраторів), забезпечення ліцензійним ПЗ, розробка мотиваційних заходів для вчителів • АПН України - розробка технологічного стандарту для вчителів, методики моніторингу інформатизації освіти • ОУОН ОДА – щорічне звітування зав. райво, заслуховування на колегіях, виділення коштів • ІІТіЗО - розробка методичних матеріалів, навчальної літератури для слухачів курсів, типових положень про центри, посадові інструкції • Intel - проведення тематичних майстер-класів, розробка нових курсів 7

Фінансування програми у Запорізькій області Рік 2006 2007 2008 2009 Джерело Бюджетне 110 000 Фінансування програми у Запорізькій області Рік 2006 2007 2008 2009 Джерело Бюджетне 110 000 грн. Цільове 90 000 грн. 135 000 грн. 200 000 грн. Співфінанс ування Intel – 10 000 грн. 15 000 грн. Intel – 15 000 грн. 8 185 000 грн. 100 000 грн. Intel – 15 000 грн.

Плани на 2010 -2014 роки Очікувана кількість навчених вчителів: у 2010 р. – 1000, Плани на 2010 -2014 роки Очікувана кількість навчених вчителів: у 2010 р. – 1000, у 2011 р. – 500, у 2012 р. – 500, у 2013 р. – 500, у 2014 р. – 500. Всього 3000 вчителів Заходи на 2010 р. : • Впровадження моделі 1 -1 • Дистанційний курс Інтел – ТЕО • Тренінги по Веб 2. 0 для вчителів-предметників • Конкурс Інтернет-ресурсів вчителів • Конкурс програм профільних спецкурсів з ІКТ • Рік безпеки в Інтернеті • Конкурси проектів (Чехов, біологія, Інтернет) 9

Медіа-підтримка програми в Запорізькій області • Веб-ресурси: сторінка на сайті центру ІІТН – www. Медіа-підтримка програми в Запорізькій області • Веб-ресурси: сторінка на сайті центру ІІТН – www. ciit. zp. ua Запорізький вікі-сайт – wiki. ciit. zp. ua віртуальні МО та творчі групи на Запо. Вікі • Останні публікації: Освітній простір № 3 за 2009 рік Спецвипуск газети "Інформатика" № 3 за 2008 рік 10

Додаткова інформація Місія і завдання програми в Запорізькій області Місія: сприяти підвищенню якості освіти Додаткова інформація Місія і завдання програми в Запорізькій області Місія: сприяти підвищенню якості освіти за допомогою ефективних методів використання комп'ютерних і комунікаційних технологій Завдання üВпровадження сучасних технологій в освітній процес üПідвищення рівня професійної компетентності вчителів üФормування інформаційної культури вчителів üРозвиток у учнів навичок 21 століття üПідвищення ефективності використання встановлених комп'ютерних класів 11

Ефективність впровадження програми в Запорізькій області Результати експертизи (червень 2009) 96 % позитивних відгуків Ефективність впровадження програми в Запорізькій області Результати експертизи (червень 2009) 96 % позитивних відгуків 62 % використовують ідеї програми в своїй діяльності 41 % активно впроваджують проектну методику з використанням ІКТ Останні досягнення: досягнення ІІІ місце “Успішний проект -2008” - Ворожко Л. , Богослав І. Переможець конкурсу Intel ISEF - О. Оленев Підготовка до ТЕО (Васильченко С. , Сопіна І. ) ІІ місце в конкурсі веб-сайтів ОІППО Фіналісти конкурсу “ 1 комп'ютер – 1 учень” – 2 ЗНЗ 12

Мотивація та адміністративна підтримка учасників програми З досвіду роботи: • Щорічне підведення підсумків роботи Мотивація та адміністративна підтримка учасників програми З досвіду роботи: • Щорічне підведення підсумків роботи – нагородження найкращих • Оплата роботи тренерів • Присвоєння звання Регіональний тренер • Для кращих – запрошення на участь у літній школі • Врахування при атестації • Тісна співпраця ЗОІППО і Обл. УОН Пропозиції: • Розробка технологічного стандарту • Повернути доплати за проведення уроків з ІКТ 13