Скачать презентацию Integrarea fizioterapeutului in cabinetele de libera practica Скачать презентацию Integrarea fizioterapeutului in cabinetele de libera practica

5ed270c4043622c9548329ac8da23852.ppt

  • Количество слайдов: 26

Integrarea fizioterapeutului in cabinetele de libera practica Integrarea fizioterapeutului in cabinetele de libera practica

NOTA: Acest material nu aduce atingere meseriei de kinetoterapeut / balneo-fiziokinetoterapeut si nici centrelor NOTA: Acest material nu aduce atingere meseriei de kinetoterapeut / balneo-fiziokinetoterapeut si nici centrelor universitare din care provin. Acest material este doar un studiu si nu reprezinta o pozitie oficiala; Toate datele provin din sursa oficiala a universitatii (specializarii aferente), orice fel de inadvertenta poate fi corectata si nu poate fi sanctionata. Studiul este valabil doar pentru ciclul I universitar (Bologna) si data prezentarii lui este 15. 11. 2013 ASFR.

Cine este fizioterapeutul? Cine este fizioterapeutul?

Care este rolul fizioterapeutului într -un cabinet medical de recuperare? Evaluează funcţional pacientul Stabileşte Care este rolul fizioterapeutului într -un cabinet medical de recuperare? Evaluează funcţional pacientul Stabileşte program individual de recuperare funcţională Aplică program de recuperare funcţională În recuperarea funcţională se ulilizează proceede ca : -masajul -kinetoterapia -electroterapia -crio/termoterapia -laserterapia -fototerapia -mecanoterapia -tehnici balneo (împachetări)

Ce îşi doreşte angajatorul de la fizioterapeut? Ce îşi doreşte angajatorul de la fizioterapeut?

Fizioterapeutul trebuie să ştie: Să evalueze funcţional şi să execute măsurători de specialitate Să Fizioterapeutul trebuie să ştie: Să evalueze funcţional şi să execute măsurători de specialitate Să integreze diagnosticul clinic şi imagistic în evaluarea funcţională Să creeze un plan de tratament Să aleagă mijoacele necesare individualizării tratamentului Să execute sau să supravegheze realizarea tratamentului

 Să monitorizeze evoluţia pacientului Să işi modifice obiectivele şi mijloacele folosite în funcţie Să monitorizeze evoluţia pacientului Să işi modifice obiectivele şi mijloacele folosite în funcţie de evoluţia pacientului Să reevalueze pacientul la final de tratament Să completeze fişa pacientului (cu anamneză şi măsurători de specialitate) Să noteze în fişa de tratament evoluţia pacientului şi rezultatele obţinute Să fie responsabil pentru toată activitatea sa Să aibă o comunicare bună cu pacientul şi să participe la programul administrativ al cabinetului

Ce îşi doreşte fizioterapeutul? Ce îşi doreşte fizioterapeutul?

Fizioterapeutul îşi doreşte să: Să fie remunerat pentru munca lui Să fie respectat Să Fizioterapeutul îşi doreşte să: Să fie remunerat pentru munca lui Să fie respectat Să aibă un loc unde să işi desfăşoare activitatea conform pregătirii lui profesionale Să aibă un program de lucru normal Să desfăşoare cursuri de educaţie profesională continuă prin instituţii autorizate cu certificate recunoscute la nivel naţional Concedii

Pregătirea fizioterapeutului este ca : Pregătirea fizioterapeutului este ca :

Facultatea de Kinetoterapie Universitatea Naţională De Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti http: //unefs. ro/index. Facultatea de Kinetoterapie Universitatea Naţională De Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti http: //unefs. ro/index. php? l=RO&mp=7&m=14&p=402

Facultatea de Medicină UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie http: //www. medicina. umfcluj. ro/index. Facultatea de Medicină UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie http: //www. medicina. umfcluj. ro/index. php/ro/facmed-ro/documente-specifice-mg-ro

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Specializarea: Kinetoterapie şi motricitate specială UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Specializarea: Kinetoterapie şi motricitate specială http: //sport. ubbcluj. ro/indexpage. php? id=FDKINETO

UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU” DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Specializarea: Kinetoterapie şi UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU” DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Specializarea: Kinetoterapie şi Motricitate Specială www. uai-cluj. ro/upload/plan_kms 2012_2013. doc

Universitatea de Medicina şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi Facultatea de Bioinginerie Medicală SPECIALIZAREA Universitatea de Medicina şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi Facultatea de Bioinginerie Medicală SPECIALIZAREA BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE http: //www. congrese. ro/Programeacademice/Licen%C 5%A 3%C 4%83/Balneofiziokinetoterapie. aspx

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava SPECIALIZAREA BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE http: //www. dsdu. usv. Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava SPECIALIZAREA BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE http: //www. dsdu. usv. ro/plan_balneo. php

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÎRGU-MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE http: //www. umftgm. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÎRGU-MUREŞ FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE http: //www. umftgm. ro/fileadmin/medicina/plan_inv/2013_2014/BFK_2013_2014_a. pdf

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare http: //www. umft. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare http: //www. umft. ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/914/planuri_de_invatamant_2013 -2014. pdf

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău Facultatea de Ştiinte ale Mişcării, Sportului şi Sănătaţii Facultatea Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău Facultatea de Ştiinte ale Mişcării, Sportului şi Sănătaţii Facultatea de Kinetoterapie şi Motricitate Specială http: //kinetoifr. ub. ro/avizier-electronic

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ http: //www 2. unitbv. ro/Link. Click. aspx? fileticket=Oon 8 r. Rrn 5 sc%3 D&tabid=1005&language=en-US

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT KINETOTERAPIE ŞI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ http: //www. sport. uaic. ro/plan-de-invatamant. html? pg=kineto

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ https: UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ https: //www. uoradea. ro/display 1510

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA "OVIDIUS" din CONSTANTA FACULTATEA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ http: //fefs. univ-ovidius. ro/programe-de-studii/licenta

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ http: //www. sport. uvt. ro/documente. php

Şcoala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII EUROPENE PIATRA NEAMŢ Specializare: Asistent medical de balneofiziokinetoterapie Şcoala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII EUROPENE PIATRA NEAMŢ Specializare: Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare http: //balneofiziokinetoterapie. wordpress. com/

Federaţia Română a Asociaţilor de Fizioterapie Competenţele lipsă pot fi dobândite postuniversitar doar prin Federaţia Română a Asociaţilor de Fizioterapie Competenţele lipsă pot fi dobândite postuniversitar doar prin programe de formare profesională continuă