Скачать презентацию ІНТЕГРАЦІЯ Сутність інтеграції у науковій літературі розглядається Скачать презентацию ІНТЕГРАЦІЯ Сутність інтеграції у науковій літературі розглядається

_нтеграц_я.ppt

  • Количество слайдов: 11

ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЯ

Сутність інтеграції у науковій літературі розглядається як: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сутність інтеграції у науковій літературі розглядається як: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Процес взаємопроникнення ущільнення певних тем. Процес об’єднання частиною окремих тем предмета. Об’єднання елементів в середині предмета. Процес встановлення цілісності. Процес встановлення взаємозв’язків. Рух у науковому пізнанні. Форма єдності науки у пізнанні чогось нового. Інформація двох або більше наук об’єднаних в одну. Це процес обмеження пених наук засобом збільшення нової інформації.

ІНТЕГРАЦІЯ (від лат. іnteger повний, цілісний) – це процес, рух, який прагне до об’єднання, ІНТЕГРАЦІЯ (від лат. іnteger повний, цілісний) – це процес, рух, який прагне до об’єднання, узагальнення, взаємопроникнення різних галузей. В основі лежать елементи, теми, повноцінні предмети, які доповнюють і сприяють створенню нового.

Інтеграція в сучасній школі йде по декількох напрямах і на різних рівнях. Рівні інтеграції: Інтеграція в сучасній школі йде по декількох напрямах і на різних рівнях. Рівні інтеграції: - внутрішньопредметний; - міжпредметний.

o Внутрішньопредметна інтеграція є виявлення і об'єднання зв'язків всередині предмета та систематизацію знань, умінь o Внутрішньопредметна інтеграція є виявлення і об'єднання зв'язків всередині предмета та систематизацію знань, умінь і навичок, спрямованих на досягнення навчальних результатів.

¡ Міжпредметна інтеграція - це процес зближення, взаємозв'язку, взаємодоповнення різних навчальних дисциплін з метою ¡ Міжпредметна інтеграція - це процес зближення, взаємозв'язку, взаємодоповнення різних навчальних дисциплін з метою створення в учнів єдиної картини конкретного явища.

ПОВНА становить собою об’єднання в одному курсі різних навчальних предметів. ЧАСТКОВА ВИДИ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПОВНА становить собою об’єднання в одному курсі різних навчальних предметів. ЧАСТКОВА ВИДИ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ полягає в поєднанні матеріалу різних предметів, підпорядков аного одній темі.

РОЗРІЗНЯЮТЬ ІНТЕГРАЦІЮ ЗА ЗМІСТОМ: ЗАЛУЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА СПОСОБАМИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: q. СПОСТЕРЕЖЕННЯ РОЗРІЗНЯЮТЬ ІНТЕГРАЦІЮ ЗА ЗМІСТОМ: ЗАЛУЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА СПОСОБАМИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: q. СПОСТЕРЕЖЕННЯ q. МИСЛЕННЯ q. МОВЛЕННЯ

ІНТЕГРАЦІЯ горизонтальна інтеграція, тобто інтеграція між різними навчальними дисциплінами вертикальна – інтеграція навчального матеріалу ІНТЕГРАЦІЯ горизонтальна інтеграція, тобто інтеграція між різними навчальними дисциплінами вертикальна – інтеграція навчального матеріалу в межах однієї дисципліни в різні роки навчання на різних рівнях складності

Рівні (ступені) інтеграції: • тематична інтеграція (2 -3 навчальних предмети розкривають одну тему), • Рівні (ступені) інтеграції: • тематична інтеграція (2 -3 навчальних предмети розкривають одну тему), • проблемна інтеграція (одну проблему учні вирішують за допомогою кількох предметів), • концептуальна інтеграція (концепція розглядається різними навчальними предметами), • теоретична інтеграція (декілька теорій концентруються на одній філософській проблемі).

Основними дидактичними принципами, які забезпечать інтеграцію завдань з мови й читання, за М. Вашуленком, Основними дидактичними принципами, які забезпечать інтеграцію завдань з мови й читання, за М. Вашуленком, є такі: 1)постійний взаємозв’язок теоретичних відомостей (знань) з їх застосуванням; мовні знання в системі опанування мови є не самоціллю, а важливим засобом формування, вираження й удосконалення думки; 2) активний характер навчання: опанування мови має стати активним процесом, який забезпечить органічне поєднання всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності – слухання, аудіювання, читання й письмо; 3) мовні знання, мовленнєві уміння й навички, у тому числі й читання, переказ прочитаного, слід розглядати як умову й компонент розвивального навчання.