Скачать презентацию Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Państwowy Скачать презентацию Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Państwowy

81cbd4e6865c078110ec04887de50fc8.ppt

  • Количество слайдов: 27

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy Polska Organizacja Handlu i Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Konferencja na temat: WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA PRZEWAGI STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH Warszawa, 15 stycznia 2018 r. Przejawy cyfryzacji handlu detalicznego w Polsce Autor: dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK

Plan prezentacji I. Cyfryzacja – definicje, korzystanie w Polsce z nowoczesnych technologii informacyjnych i Plan prezentacji I. Cyfryzacja – definicje, korzystanie w Polsce z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Ti. K) II. Przejawy i korzyści cyfryzacji handlu detalicznego III. Handel detaliczny po 2020 r.

Jest wiele definicji cyfryzacji - słowo to jest używane w wielu kontekstach Przyjęto, że Jest wiele definicji cyfryzacji - słowo to jest używane w wielu kontekstach Przyjęto, że jest to: Ø rozpowszechnianie i popularyzowanie techniki cyfrowej oraz wprowadzanie na szeroką skalę infrastruktury elektronicznej Ø podejście Ministerstwa Cyfryzacji, które wyróżnia 3 “osie”: - dostęp do szybkiego internetu - rozwój dostępnych w sieci e-usług i zasobów - kompetencje cyfrowych umiejętności obywateli

I. Korzystanie w Polsce z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Ti. K) Według danych I. Korzystanie w Polsce z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Ti. K) Według danych GUS w 2017 r. w Polsce: Ø 95, 6% przedsiębiorstw wykorzystywało w pracy komputery, a 94, 6% miało dostęp do internetu Ø 69, 6% przedsiębiorstw wyposażyło swoich pracowników w urządzenia przenośne z dostępem do internetu (3 G lub 4 G) Ø 16, 4% przedsiębiorstw korzystało ze stałego łącza szerokopasmowego z transmisją danych przynajmniej 30 Mb/s, ale nie mniej niż 100 Mb/s Tylko 10, 6% posiadało łącze przynajmniej 100 Mb/s Ø 6, 3% przedsiębiorstw prowadziło analizy big data Ø 4, 2% przedsiębiorstw wykorzystywało dane geolokalizacyjne, pozyskane z urządzeń przenośnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Strategia 5 G dla Polski, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych Etapy cyfryzacji Skutki dla handlu Etap komputeryzacji Wprowadzenie komputerów Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych Etapy cyfryzacji Skutki dla handlu Etap komputeryzacji Wprowadzenie komputerów spowodowało zmiany w zarządzaniu firmą i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa Etap związany z zastosowaniem koncepcji Web 2. 0 Związany z rozwojem internetu. Zapewnił dwukierunkowość oraz interaktywność przekazu informacji, dzięki czemu firmy mogą skierować swój przekaz do indywidualnego klienta i sprawniej komunikować się z otoczeniem. Podstawowe narzędzia internetu stały się technikami kształtującymi sieciowy wizerunek przedsiębiorstwa Etap ery PC+ Upowszechnianie urządzeń mobilnych i specjalnie opracowanych aplikacji. „Smartfonizacja” Etap Internetu Rzeczy Oznacza ekosystem, w którym wyposażone w sensory przedmioty komunikują się z komputerami. Dynamiczny rozwój urządzeń posiadających dostęp do sieci spowodował, że idea ta wskazywana jest jako jeden z kluczowych motorów rozwojowych światowej gospodarki przyszłości Etap technologii 5 G Przewiduje się, że największy wpływ na handel po 2020 r. będzie miała technologia sztucznej inteligencji Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w preferencjach konsumentów = źródło przemian w handlu detalicznym Tradycyjne sklepy są wciąż Zmiany w preferencjach konsumentów = źródło przemian w handlu detalicznym Tradycyjne sklepy są wciąż najpopularniejszym miejscem zakupu Øodwiedza je codziennie 26% Polaków Ø 77% ankietowanych uważa, że wiedza pracowników detalu ma duże znaczenie w trakcie procesu zakupowego Wyniki badań nad zachowaniem konsumentów w procesie zakupu Ø 61% ankietowanych uważa się za lojalnych klientów, co wiąże się z ich doświadczeniami zakupowymi (shopping experience) w sklepie i wizerunkiem firmy Ale równocześnie : - rośnie liczba transakcji zawieranych online, w tym za pośrednictwem smartfonów Źródło: Opracowanie własne na podstawie : Total Retail 2017. Jak przetrwać w cyfrowym świecie handlu, Pw. C, w: https: //www. pwc. pl/pl/pdf/raport-total-retail-2017. pdf

Z jakich źródeł korzysta w poszukiwaniu inspiracji przed zakupem? Wykorzystywanie mediów społecznościowych do zakupów Z jakich źródeł korzysta w poszukiwaniu inspiracji przed zakupem? Wykorzystywanie mediów społecznościowych do zakupów 60. 0 Porównywarki cen Do czytania opinii, recenzji, komentarzy Strony poszczególnych sieci handlowych 51. 0 54. 0 Do uzyskiwania ofert promocyjnych Media społecznościowe (Facebook, Twitter) 36. 0 34. 0 Do poszukiwania nowych marek, produktów Wiadomości e-mail od producentów, sieci 31. 0 20. 0 Do pisania recenzji, komentarzy, opinii Do kupowania produktów bezpośrednio za pomocą serwisów społecznościowych Inne sieci społecznościowe Prasa i magazyny cyfrowe 21. 0 15. 0 14. 0 Do śledzenia profili poszczególnych marek lub sieci Blogi 11. 0 Do oglądania reklam Strony z produktami markowymi 19. 0 8. 0 10. 0 % odpowiedzi Nie korzysta z serwisów społecznościowych 22. 0 % odpowiedzi Źródło: Opracowanie własne na podstawie : Total Retail 2017. Jak przetrwać w cyfrowym świecie handlu, Pw. C, w: https: //www. pwc. pl/pl/pdf/raport-total-retail-2017. pdf

Wyniki badania na temat zachowania konsumentów w 6 krajach europejskich (Holandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wyniki badania na temat zachowania konsumentów w 6 krajach europejskich (Holandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wlk. Brytania, Włochy), przeprowadzonego wspólnie przez Comarch SA i Kantar TNS, wskazują na zainteresowanie konsumentów zakupami online i ofertami elektronicznymi 90 85 77 80 70 60 50 50 43 40 30 20 są zainteresowani otrzymywaniem spersonalizowanych ofert klienci chcieliby korzystać z nawigacji w sklepie klienci oczekują wprowadzenia usług cyfrowych oraz płatności mobilnych w stacjonarnym handlu sieć jest nie tylko miejscem na zakupy, ale też bardzo ważnym źródłem informacji o produktach zmniejszać się będzie populacja sklepów tradycyjnych 0 do 2030 r. w większości sklepów tradycyjnych kasy rejestracyjne zostaną zastąpione przez urządzenia mobilne 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Trendy w handlu: Świat online i offline będą się uzupełniać i przenikać, w www. portalspozywczy. pl [dostęp: 10 04 2017].

Nakłady inwestycyjne w sferze handlu 130 120 114. 9 107 110 105. 1 100 Nakłady inwestycyjne w sferze handlu 130 120 114. 9 107 110 105. 1 100 90 104. 7 103. 1 110. 1 93. 9 89. 7 109. 7 101. 8 84. 3 92. 5 80 74. 9 70 60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nakłady inwestycyjne ogółem w sferze handlu Nakłady inwestycyjne podmiotów handlowych z kapitałem zagranicznym Lata Udział nakładów inwestycyjnych ogółem w sferze handlu w % na: budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne 46, 9 42, 9 40, 0 33, 6 41, 3 42, 4 2008 2014 2015 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

II. Przejawy cyfryzacji handlu detalicznego 1. Wsparcie technologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2. Wielokanałowość 3. II. Przejawy cyfryzacji handlu detalicznego 1. Wsparcie technologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2. Wielokanałowość 3. Interaktywne formy komunikacji z klientem 4. Innowacyjne wyposażenie sklepów Źródło: Opracowanie własne.

Korzyści z Big Data: 1. Wsparcie technologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ø Szybka analiza sprzedaży Korzyści z Big Data: 1. Wsparcie technologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ø Szybka analiza sprzedaży wg różnych przekrojów Ø Analiza porównawcza wyników z różnych sklepów Big Data Ø Jest to system, który pozwala na bieżąco zbierać dane o kliencie i umożliwia dostęp do gotowych standardowych zestawień i statystyk Ø Może być ważnym wsparciem informacyjnym w zarządzaniu firmą, a nawet źródłem jego konkurencyjności Ø Analiza zależności pomiędzy decyzjami a ich efektem Ø Posiadanie danych o sprzedaży i jej strukturze ułatwia negocjacje oraz podejmowanie decyzji w przyszłości Ø Umożliwia zmianę systemu zarządzania sklepami (np. ograniczenie częstotliwości wizyt w sklepach) Ø Jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany w procesach sprzedażowych, np. niski stan magazynowy towarów, zbliżający się termin przydatności artykułu Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sklepy będą zmuszone… 2017 r. oraz Łapiński, Boś (2016), s. 34 -35.

Z badania przez KPMG wynika, że: - 97 % przedsiębiorstw twierdzi, że odnosi korzyści Z badania przez KPMG wynika, że: - 97 % przedsiębiorstw twierdzi, że odnosi korzyści z analizy danych o klientach - 81% - że pozyskane informacje pozwalają zrozumieć postępowanie klientów - tylko 41% skorzystało z pogłębionej wiedzy o kliencie, by stworzyć ofertę dopasowaną do potrzeb klientów Big Data to zaledwie początek głębokich przemian w handlu Przyszłością jest tzw. Internet Rzeczy, który de facto jest internetem danych, ponieważ jest to koncepcja, wedle której przedmioty mogą gromadzić, przetwarzać i przesyłać dane Skutki: Ø Upowszechnienie nowoczesnych technologii będzie wzmagało zapotrzebowanie przedsiębiorstw handlowych na pracowników – analityków, których praca wspierać będzie działania operacyjne firmy oraz podejmowanie strategicznych decyzji Ø Rosnąć będzie zapotrzebowanie na analityków tzw. data miners (osoby pozyskujące dane), specjalistów w zakresie oprogramowania i aplikacji, od sztucznej inteligencji, projektantów maszyn i robotów oraz ekspertów ds. marketingu cyfrowego i e-commerce, którzy potrafią łączyć kompetencje cyfrowe, biznesowe i zarządcze Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 97 proc. przedsiębiorstw analizuje dane dotyczące swoich klientów, w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 17 11 2016].

GIS (skrót od Geographic Information System) – system, który służy do gromadzenia, przetwarzania oraz GIS (skrót od Geographic Information System) – system, który służy do gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych na mapach Skutki: • Umożliwia lepsze planowanie ekspansji oraz zarządzanie sklepami, gdyż informacje naniesione na mapę pozwalają zobaczyć zależności biznesowe, które inaczej trudno dostrzec • Przedsiębiorstwo może sprawdzić zasięg oddziaływania sklepów, czy nie kanibalizują się wzajemnie, porównać wyniki swoich punktów sprzedaży na tle konkurencji • Znajduje zastosowanie przy wizualizacji procesów logistycznych, określeniu zasięgu działania sklepów należących do konkurentów oraz usprawnianiu działań marketingowych firmy na danym terenie • analizy geomarketingowe pozwalają diagnozować potencjalne przyczyny sukcesu (lub jego braku) określonych produktów w konkretnych lokalizacjach W Polsce z GIS korzysta sieć Kaufland: wykorzystuje system do optymalizacji zasięgu i dystrybucji gazetek reklamowych, dostarczanych bezpośrednio do skrzynek pocztowych klientów Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Na mapie, s. 83.

2. Wielokanałowość Handel elektroniczny jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią sprzedaży detalicznej w Polsce 2. Wielokanałowość Handel elektroniczny jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią sprzedaży detalicznej w Polsce Ø W 2015 r. jego wartość wyniosła 27 mld zł Ø Prognoza na 2020 r. – to 63 mld zł Wybrane kraje Francja Udział handlu internetowego w obrotach handlu detalicznego w 2015 r. w % 6, 80 Zalety e-commerce: - wygoda (45%) - oszczędność czasu (39%) - większy wybór towarów (36% - bezpieczeństwo zakupów (12%) Hiszpania 3, 31 Japonia 6, 23 Kanada 2, 22 Niemcy 7, 95 Ø Niemal połowa polskich internautów kupuje online, przy czym ¼ kupuje żywność Polska 6, 83 Portugalia 2, 85 Ø 36% szuka online informacji o towarach, ale kupuje w sklepie tradycyjnym Rosja 3, 78 Stany Zjednoczone Wlk. Brytania 9, 27 13, 41 Włochy 2, 64 Ø 15% najpierw sprawdza towar w tradycyjnym sklepie, a potem zamawia przez internet Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Borusiak B. (2016), Znaczenie handlu internetowego w wybranych krajach – analiza porównawcza, w: Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2011 -2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 445 oraz raport „E-commerce w Polsce w 2016”

Kraje Francja Udział m-commerce w obrotach handlu internetowego w 2015 r. w % 9, Kraje Francja Udział m-commerce w obrotach handlu internetowego w 2015 r. w % 9, 8 Hiszpania 10, 8 Japonia 37, 5 Kanada 22, 7 Niemcy 19, 3 Polska 9, 5 Portugalia 13, 6 Rosja 13, 2 Stany Zjednoczone 27, 6 Wlk. Brytania 39, 0 Włochy Zakupy przez Internet Polska 24, 7 Zakupy przez Internet Kraje UE zakupy z komputerów PC ze smartfonów 14, 9 z tabletów Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Borusiak B. (2016), Znaczenie handlu internetowego w wybranych krajach – analiza porównawcza, w Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2011 -2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 445.

Jakich kryteriów wielokanałowej sprzedaży nie spełniają sklepy online? Ø Sieci sklepów stacjonarnych zakładają sklep Jakich kryteriów wielokanałowej sprzedaży nie spełniają sklepy online? Ø Sieci sklepów stacjonarnych zakładają sklep online, aby zwiększyć sprzedaż i traktują go jako dodatkowy kanał sprzedaży i źródło dochodu Ø Wielość kanałów sprzedaży pozwala lepiej poznać klienta, podnieść standard obsługi, optymalizować zapasy magazynowe i logistykę nie daje możliwości odebrania produktu opłaconego online w sklepie stacjonarnym 26. 0 nie zapewnia możliwości oddania w sklepie stacjonarnym produktu zakupionego online 32. 0 nie ma programu lojalnościowego łączącego zakupy online i offline 32. 0 Ø Aby ujawniły się korzyści z wielokanałowości, kanały sprzedaży powinny być zintegrowane, ale tylko 21% sklepów online spełnia wszystkie Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie: Tylko 21% e-sklepów spełniała wszystkie kryteria omnichannel, w www. portalspozywczy. pl [dostęp: 24 05 2017] kryteria wielokanałowej nie aktualizuje na bieżąco stanów magazynowych 47. 0 % odpowiedzi

Procesy integracji różnych kanałów sprzedaży następować będą „krok po kroku”, gdyż: są czasochłonne i Procesy integracji różnych kanałów sprzedaży następować będą „krok po kroku”, gdyż: są czasochłonne i kosztowne wymagają zintegrowania systemów magazynowych i logistycznych, a to wiąże się z przemodelowaniem zarządzania przedsiębiorstwem Dlatego: początkowo wdrażane są najprostsze platformy internetowe, a następnie rozwijane zgodnie z uwagami użytkowników tych platform Źródło: Opracowanie własne. Integracja handlu online i offline wymagać będzie: Ø wzięcia pod uwagę zachowania klienta prowadzącego do decyzji kupna lub rezygnacji z zakupu Ø umiejętnego wykorzystania narzędzi marketingu mobilnego, gdyż konsument mobilny jest wymagający i jeśli uzna, że interfejs jest nieprzyjazny, to porzuci stronę Ø udoskonalenia procesu dostawy towaru do klienta Można oczekiwać powstania różnych modeli w tym zakresie, w tym ekonomii współpracy, obejmującej współużytkowanie, współtworzenie, współkupowanie, umożliwiające zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów

3. Interaktywne formy komunikacji z klientem Charakterystyczną cechą komunikacji przedsiębiorstwa z klientem wykorzystującej nowoczesne 3. Interaktywne formy komunikacji z klientem Charakterystyczną cechą komunikacji przedsiębiorstwa z klientem wykorzystującej nowoczesne technologie komunikacyjne – jest aktywność klientów Ø Klienci dzielą się uwagami na temat firmy i jej oferty Ø Klienci współtworzą informacje o firmie i jej produktach Ø Klienci uczestniczą w jej rozpowszechnianiu poprzez społeczną interakcję Narzędzia komunikacji E-handel Handel tradycyjny E-mail 94% 84% Media społecznościowe 84% 81% SMS-y 63% 60% Aplikacje mobilne 22% 16%

Media społecznościowe są kanałem komunikowania się z klientami, który: Ø nie jest tak kosztowny, Media społecznościowe są kanałem komunikowania się z klientami, który: Ø nie jest tak kosztowny, jak tradycyjne media Ø zapewnia dwukierunkowość komunikacji, która pozwala firmie poznać preferencje konsumentów i na bieżąco gromadzić dane o zwyczajach zakupowych Polaków, a następnie analizować je i wykorzystywać w działaniach marketingowych Ø śledzić reakcje klientów na działania marketingowe firmy i efektywność działań marketingowych podjętych przez przedsiębiorstwa Ø może mieć istotny wpływ na sprzedaż, gdyż: 84% internautów deklaruje 63% przyznaje się do posiadanie konta w korzystania z mediów przynajmniej jednym społecznościowych medium społecznościowym regularnie 15% przyznaje się do korzystania z nich non stop Polacy deklarują, że najczęściej korzystają z Facebooka (73%), You. Tube (73%), Instragram, Nasza Klasa, Snapchat Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie: media społecznościowe to kanał warunkujący sprzedaż, w www. portalspozywczy. pl [dostęp: 12 07 2016].

Jest różny stopień zaangażowania przedsiębiorstw handlowych w media społecznościowe. Jest to m. in. : Jest różny stopień zaangażowania przedsiębiorstw handlowych w media społecznościowe. Jest to m. in. : Ø monitorowanie występowania nazwy przedsiębiorstwa Ø aktywność polegająca na odpowiadaniu na komentarze dotyczące firmy i jej produktów Ø aktywność polegająca na tworzeniu treści (gry, konkursy) i wykorzystywaniu efektu marketingu wirusowego Kierunkiem rozwoju jest marketing mobilny i personalizacja Przesłankami personalizacji są: Ø oczekiwania klientów Ø bezpośredni dostęp do danych na temat zachowań klientów Ø zaawansowanie technicznych możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji Cele spersonalizowanej komunikacji mobilnej: - pozyskanie nowych klientów - zwiększenie lojalności klientów i w efekcie zwiększona częstotliwość zakupów - podwyższenie przeciętnego koszyka zakupów - usprawnienie komunikacji w zakresie operacyjnej obsługi klientów Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Programy lojalnościowe coraz częściej z outsourcingu, w www. portalspozywczy. pl [dostęp: 9 07 2015].

Marketing mobilny Może wykorzystywać wiele narzędzi: SMS - umożliwia za pośrednictwem telefonii komórkowej, wysyłanie Marketing mobilny Może wykorzystywać wiele narzędzi: SMS - umożliwia za pośrednictwem telefonii komórkowej, wysyłanie do klientów krótkich informacji o produktach i ich promocji mobilna strona www - która tworzona jest z myślą o użytkownikach urządzeń przenośnych aplikacje mobilne, które można zainstalować na urządzeniach mobilnych kody QR (Quick Response) - alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy, dający możliwość zapisywania wielu informacji i szybkiego ich zastosowania geolokalizacja - daje możliwości obserwowania przemieszczania się konsumentów i imienne przekazywanie im informacji o ofertach asortymentowo-promocyjnych, mających miejsce w najbliżej zlokalizowanych sklepach Wzrastają wydatki na komunikację mobilną. W 2015 r. w porównaniu z 2014 r. wydatki wzrosły: - w handlu tradycyjnym o ponad 1/3 - w e-handlu o 69%

4. Innowacyjne wyposażenie sklepów = rozwiązania funkcjonalne, ekonomiczne, przyjazne dla środowiska i klientów Elektroniczne 4. Innowacyjne wyposażenie sklepów = rozwiązania funkcjonalne, ekonomiczne, przyjazne dla środowiska i klientów Elektroniczne etykiety cenowe = nowoczesne narzędzie wspierające sprzedaż, zarządzanie oraz optymalizację informacji o produkcie i jego cenie w handlu detalicznym Korzyści: • • pełna informacja o produkcie i jego cenie integracja informacji na etykiecie z bazą danych w systemie kasowym łatwe i szybkie projektowanie wzoru etykiety zmiana ceny produktu wymagająca minimalnego zaangażowania czasu i pracy personelu możliwość umieszczenia na etykiecie dodatkowych informacji o produkcie scentralizowana kontrola informacji kierowanych przez sklep do klienta możliwość automatycznej zmiany cen umożliwiająca łatwe zarządzanie promocjami w ciągu dnia i w określonych godzinach szybsza obsługa przy kasie, brak potrzeby weryfikacji cen Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sklepy będą zmuszone do wprowadzenia elektronicznych etykiet cenowych , w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 15 02 2017 r. oraz M. Łapiński, K. Boś, Co Big Data może zaoferować sklepom spożywczym, „Poradnik Handlowca” 2016 nr 12, s. 34 -35.

Usługa Skan&Go Ø pozwala na skanowanie produktów za pomocą zainstalowanej na smartfonie odpowiedniej aplikacji Usługa Skan&Go Ø pozwala na skanowanie produktów za pomocą zainstalowanej na smartfonie odpowiedniej aplikacji (np. Mój Carrefour) i mobilną płatność za zakupy za pomocą portfela elektronicznego Masterpass od Mastercard Usługa [email protected] Zastosowanie e-paragonów Stworzy to nowe możliwości dla prowadzenia analiz biznesowych, a także do personalizacji usług Zastosowanie w boksach kasowych skanerów 3 D Pozwala na szybki odczyt kodów i przyspiesza obsługę klienta Ø dokonuje się zakupu w sklepie online, a towar można odebrać w wielu różnych miejscach np. w punktach odbioru w danym sklepie, w paczkomatach na stacjach paliw, w sklepach i punktach partnerskich czy urządzeniach samoobsługowych, ustawionych w różnych punktach miasta Ø system umożliwia odbieranie zakupów żywności bez obaw o ich jakość, dzięki skrytkom z regulowaną temp. wnętrza Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sklepy będą zmuszone do wprowadzenia elektronicznych etykiet cenowych , w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 15 02 2017 r. oraz M. Łapiński, K. Boś, Co Big Data może zaoferować sklepom spożywczym, „Poradnik Handlowca” 2016 nr 12, s. 34 -35.

Elektroniczne Systemy Antykradzieżowe (EAS) Ø W EAS najczęściej wykorzystywana jest technologia radiowa (RF) Ø Elektroniczne Systemy Antykradzieżowe (EAS) Ø W EAS najczęściej wykorzystywana jest technologia radiowa (RF) Ø Nową technologią jest CDM, wykorzystywana do produkcji opakowań ochronnych typu blister Ø Do nowoczesnych technologii należy system Smart. EAS, obejmujący integrację systemów antykradzieżowych oraz gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu zebranych informacji o placówce - liczba klientów, ilość transakcji, najchętniej kupowane produkty, itp. Automatyzacja w handlu Samoobsługowe kasy rejestracyjne - Są reakcją przedsiębiorstw detalicznych na trudności w pozyskaniu pracowników - Są reakcją na szybko rosnące płace Wyposażenie sklepów przyjazne dla środowiska i klientów Energooszczędne oświetlenie LED, oparte o system sterowania DALI (za pomocą komputera) Urządzenia chłodnicze wykorzystujące gazy przyjazne dla środowiska Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sklepy będą zmuszone do wprowadzenia elektronicznych etykiet cenowych , w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 15 02 2017 r. oraz M. Łapiński, K. Boś, Co Big Data może zaoferować sklepom spożywczym, „Poradnik Handlowca” 2016 nr 12, s. 34 -35.

 III. Handel detaliczny po 2020 roku „Technologia kształtuje biznes, wymusza zmiany i napędza III. Handel detaliczny po 2020 roku „Technologia kształtuje biznes, wymusza zmiany i napędza innowacje” za Pw. C Ø Technologia 5 G – nowy standard sieci komórkowej – zmieni funkcjonowanie handlu detalicznego. Oferuje szybsze łącza komunikacji i większą pojemność Ø Rozwijane obecnie LTE pozwala na dostęp do internetu z przepustowością do 300 Mb/s, a technologia 5 G stworzy możliwość przesyłania danych z prędkością sięgającą 20 Gb/s. Czas opóźnienia transmisji danych skróci się diametralnie Ø Technologia 5 G stworzy nowe szanse dla podniesienia efektywności procesów logistycznych i łańcucha dostaw (ograniczanie kosztów dostaw) w handlu stacjonarnym i e-commerce, poprzez cyfryzację i automatyzację procesów łańcucha dostaw oraz zaawansowaną analitykę Ø Technologia 5 G umożliwi integrowanie ze sobą i łączenie w wielkie platformy czujników i urządzeń (inteligentne urządzenia) Ø Technologia 5 G stworzy warunki dla rozwoju Internetu Rzeczy (Io. T). Umożliwi to fizyczną lokalizację danej partii zamówienia i przesłanie danych w czasie rzeczywistym do chmury obliczeniowej, co pozwoli na bieżącą optymalizację trasy i zapasów na podstawie analizy ogromnej liczby danych Źródło: Opracowanie własne.

Ø Technologia 5 G pozwoli na rozwijanie aplikacji dających możliwość zobrazowania walorów i funkcjonalności Ø Technologia 5 G pozwoli na rozwijanie aplikacji dających możliwość zobrazowania walorów i funkcjonalności produktu w jego naturalnym otoczeniu Ø Rozwój narzędzi komunikacji głosowej ze sklepem online Ø Pogłębienie personalizacji, co poprawi skuteczność wprowadzania nowych produktów na rynek Ø Lepsza integracja handlu online i offline: - sklepy internetowe będą otwierać sklepy stacjonarne w coraz bardziej zróżnicowanych formatach (np. połączenie sklepu tradycyjnego, online i placówki gastronomicznej) - tradycyjni detaliści rozwijać będą formaty nowej generacji, w których łączone będą: technologia big data + sklep offline + nowoczesne rozwiązania logistyczne - tradycyjni detaliści będą rozwijać strony internetowe i aplikacje mobilne, aby lepiej łączyć online i offline Ø Bariery rozwoju cyfryzacji w handlu: cyberbezpieczeństwo, brak odpowiednio wyszkolonych pracowników, konieczność ponoszenia wydatków inwestycyjnych. Źródło: Opracowanie własne.

Prezentację przygotowano na podstawie: Badanie: media społecznościowe to kanał warunkujący sprzedaż, w www. portalspozywczy. Prezentację przygotowano na podstawie: Badanie: media społecznościowe to kanał warunkujący sprzedaż, w www. portalspozywczy. pl [dostęp: 12 07 2016]. Badanie: Tylko 21% e-sklepów spełniała wszystkie kryteria omnichannel, w www. portalspozywczy. pl [dostęp: 24 05 2017] Borusiak B. (2016), Znaczenie handlu internetowego w wybranych krajach – analiza porównawcza, w : Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2011 -2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, w tym specjalnie zamawiane przez IBRKK. E-commerce w Polsce 2016, Izba Gospodarki Elektronicznej. Łapiński M. , K. Boś, Co Big Data może zaoferować sklepom spożywczym, „Poradnik Handlowca” 2016 nr 12. Na mapie widać dużo więcej (2016), „Wiadomości Handlowe” nr 3. Programy lojalnościowe coraz częściej z outsourcingu, w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 9 07 2015]. Sklepy będą zmuszone do wprowadzenia elektronicznych etykiet cenowych , w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 15 02 2017 r. . ]. Strategia 5 G dla Polski, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017. Total Retail 2017. Jak przetrwać w cyfrowym świecie handlu, Pw. C, w : https: //www. pwc. pl/pl/pdf/raport-total-retail 2017. pdf Trendy w handlu: Świat online i offline będą się uzupełniać i przenikać, w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 10 04 2017] 97 proc. przedsiębiorstw analizuje dane dotyczące swoich klientów, w: www. portalspozywczy. pl [dostęp: 17 11 2016]. Dziękuję za uwagę