Скачать презентацию ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО Скачать презентацию ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО

b8c2ee298058475c337104b95a02a5c8.ppt

  • Количество слайдов: 19

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТРЕНУВАННЯ За організацію й ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТРЕНУВАННЯ За організацію й забезпечення безпеки життєдіяльності при підготовці й проведенні заходів Дня цивільного захисту і комплексного об'єктового тренування відповідає керівний склад школи, вчителі (класні керівники), а також командири невоєнізованих формувань ЦЗ, які зобов'язані: вивчити з учнями, постійним складом й особовим складом невоєнізованих формувань загальні правила безпеки, а також дійсну інструкцію; перевірити наявність, укомплектованість і справність майна й обладнання; у ході проведення заходів ЦЗ стежити за дотриманням безпеки життєдіяльності, припиняти випадки витівок або інші дії учнів, що створюють передумови до травматизму.

При проведенні Дня ЦЗ і тренування учасникам забороняється: користуватися несправним інструментом, майном і обладнанням; При проведенні Дня ЦЗ і тренування учасникам забороняється: користуватися несправним інструментом, майном і обладнанням; приносити із собою до школи петарди й інші піротехнічні пристрої, застосовувати інші засоби для імітації навчальної обстановки, не передбачені планом проведення заходів Дня ЦЗ і КОТ; створювати тисняву або "пробки" у дверях і на сходових переходах при проведенні екстреної евакуації під час відпрацьовування дій при пожежі, загрозі землетрусу, загрозі зараження ХНР й інших випадках, передбачених ввідними за планом проведення об'єктового тренування; розводити багаття для імітації вогнищ пожежі самостійно й у невстановлених планом місцях; торкатись й підбирати незнайомі предмети, що зовнішнім виглядом нагадують піротехнічні й інші невибухові (у тому числі й вибухові) засоби.

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності в ході проведення Дня ЦЗ і тренування необхідно: провести З метою забезпечення безпеки життєдіяльності в ході проведення Дня ЦЗ і тренування необхідно: провести ретельну рекогносцировку (розвідку) місць майбутнього проведення Дня цивільного захисту і елементів комплексного об’єктового тренування; під час імітації навчальної обстановки не створювати передумов травмування учасників Дня ЦЗ і тренування, порушенню правил загальної безпеки; при проведенні екстреної евакуації із класів, кабінетів й інших приміщень (під час пожежі, загрозі землетрусу, зараження території шкідливими й сильнодіючими отруйними речовинами та в інших випадках навчальної обстановки) діяти швидко й організовано, не створюючи тисняву й "пробки" у дверях і на сходових переходах у повній відповідності з розробленим і затвердженим начальником цивільного захисту – директором школи планом евакуації; При проведенні евакуації учнів, вчителів і персоналу із класів і приміщень контролюють і забезпечують безпечну евакуацію, перевіряють 100% виходу: заступник НЦЗ з евакуації; класні керівники; учителі поточних занять; особовий склад групи охорони громадського порядку.

Всі посадові особи, які беруть участь у забезпеченні Дня ЦЗ і тренування зобов'язані вивчити Всі посадові особи, які беруть участь у забезпеченні Дня ЦЗ і тренування зобов'язані вивчити послідовність своїх дій і неухильно їх дотримуватись, точно виконувати команди й розпорядження, що подаються начальником ЦЗ – директором школи та начальником штабу ЦЗ. Напередодні проведення Дня ЦЗ і тренування комісія з питань надзвичайних ситуацій зобов'язана перевірити стан класів, приміщень території школи безпечність й готовність до проведення заходів відповідно до плану. Інструктаж з безпеки проводять з усіма членами колективу та учнями, фіксують в класних журналах і журналі інструктажу з техніки безпеки.

Инструкция по безопасности жизнедеятельности по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для педагогического Инструкция по безопасности жизнедеятельности по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся 1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством 1. 1. Немедленно сообщите об обнаружении подозрительного предмета администрации учебного заведения. Руководство учебного заведения докладывает в Бердянское горрайонное управление Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области (службу спасения) по телефону 101, в отдел по вопросам ЧС, ГЗН и ОТ, городской отдел образования. 1. 2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий с взрывными устройствами или подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 1. 3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. 1. 4. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 1. 5. Зафиксируйте время обнаружения находки. 1. 6. Сделайте так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 1. 7. Обязательно дождитесь прибытия представителей службы спасения (ГСЧС), так как вы являетесь самым важным очевидцем, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 1. 8. До прибытия службы спасения (ГСЧС) находитесь на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина, и т. п. ) и ведите наблюдение. 1. 9. Произведите эвакуацию учебного заведения.

2. Действия при поступлении угрозы по телефону 2. 1. При поступлении угрозы немедленно доложите 2. Действия при поступлении угрозы по телефону 2. 1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору школы или лицу, его замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения в соответствующие органы. 2. 2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 2. 3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 2. 4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий); темп речи (быстрый или медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое» , наличие акцента или диалекта); манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями). 2. 5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др. ). 2. 6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 2. 7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 2. 8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? какие конкретно требования он выдвигает? выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц? на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? как и когда с ним (с ними) можно связаться? кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 2. 9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 2. 10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству школы, если нет, то немедленно после его окончания.

3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 3. 1. После получения такого документа 3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 3. 1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 3. 2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 3. 3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 3. 4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку. 3. 5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 3. 6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т. п. ), а также обстоятельств, связанных с распространением, обнаружением или получением материалов. 3. 7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и сгибать. При написании резолюций и другой информации на сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов на анонимных материалах.

4. Действия при захвате заложников 4. 1. При захвате заложников незамедлительно сообщите в правоохранительные 4. Действия при захвате заложников 4. 1. При захвате заложников незамедлительно сообщите в правоохранительные органы о сложившейся в школе ситуации. 4. 2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата вас в заложники, постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. 4. 3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда высока вероятность встречи с ними. 4. 4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 4. 5. При необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами. 4. 6. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 4. 7. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе.

4. 8. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в 4. 8. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешение. 4. 9. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови. 4. 10. Помните: ваша цель — остаться в живых. 4. 11. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. д. 4. 12. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое. 4. 13. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования: лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника; если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

5. Действия при стрельбе 5. 1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте 5. Действия при стрельбе 5. 1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской. 5. 2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подоконника. 5. 3. Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы. 5. 4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения.

6. Действия при взрыве здания 6. 1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на 6. Действия при взрыве здания 6. 1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон. 6. 2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 6. 3. Если здание «тряхнуло» , не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных электроприборов. 6. 4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т. к. могла возникнуть утечка газа. 6. 5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и стекла. 6. 6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т. к. при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику.

7. Действия при получении информации об эвакуации 7. 1. Получив сообщение от администрации школы 7. Действия при получении информации об эвакуации 7. 1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся и сотрудников. 7. 2. Начальник гражданской защиты осуществляет общее руководство эвакуацией. 7. 3. Заместитель начальника гражданской защиты по эвакуации производит эвакуацию детей, педагогического коллектива и обслуживающего персонала в назначенное место, согласно Плана действий. Получает доклады о наличии личного состава от классных руководителей и докладывает начальнику гражданской защиты. 7. 4. Начальник штаба гражданской защиты дает команду командирам формирований (связи и оповещения, пожаротушения, охраны общественного порядка, спасательного и санитарного звена), на действия согласно Плана, получает доклады о выполнении мероприятий и докладывает начальнику гражданской защиты. 7. 5. Алгоритм действия классного руководителя (учителя) при чрезвычайной ситуации: дает команду учащимся надеть ватно-марлевые повязки; объявляет учащимся план выхода и место эвакуации; берет журнал учета класса; выводит учащихся к месту сбора; производит сверку учащихся по журналу или списку и докладывает заместителю начальника гражданской защиты по эвакуации о точном количестве эвакуированных детей далее действует по указанию начальника гражданской защиты.

7. 6. Алгоритм действия учащихся, детей: по команде учителя одевают ватно-марлевые повязки; строятся парами 7. 6. Алгоритм действия учащихся, детей: по команде учителя одевают ватно-марлевые повязки; строятся парами у выхода из класса; выходят классом согласно схемы эвакуации на место сбора; сохраняют спокойствие; четко выполняют команды учителя; соблюдают тишину. 7. 7. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, согласно схеме путей эвакуации. 7. 8. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

8. Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе 8. 1. Руководящему составу школы и 8. Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе 8. 1. Руководящему составу школы и всем педагогам изучить настоящую инструкцию по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях вопросам и принять меры по предупреждению террористических актов и обеспечению безопасности в общеобразовательных учреждениях. 8. 2. Заместителю директора по воспитательной работе и классным руководителям необходимо включать в планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, как вечера, диспуты и беседы на темы: «Сущность патриотизма и его проявление в наше время» , «Дисциплинированность и бдительность — в чем выражается их взаимосвязь? » , «Сущность терроризма» , «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» . 8. 3. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных обучающихся, вовлечения их в экстремистские организации и реакционные религиозные секты. Взаимодействовать по этим вопросам с сотрудниками правоохранительных органов, а также с родителями обучающихся, использовать авторитет и влияние коллективов обучающихся, их общественные органы.

9. Мероприятия по предотвращению террористических актов в здании школы и на ее территории 9. 9. Мероприятия по предотвращению террористических актов в здании школы и на ее территории 9. 1. Заместителям директора школы по административно-хозяйственной работе содержать в порядке чердачные, подвальные и подсобные помещения, запасные выходы из здания школы, которые должны быть закрыты и опечатаны. Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и электрощиты. Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов. Следить за освещением территории учреждения в темное время. 9. 2. Заместителям директора школы по воспитательной работе не реже одного раза в неделю проверять состояние учебных помещений (классов, кабинетов, учебных мастерских, музея, актового зала). Контролировать выдачу ключей от учебных помещений педагогам и сдачу ключей после окончания занятий. 9. 3. Постоянному составу школы прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов, а также для подготовки их к занятиям (работе). 9. 4. Педагогам, проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях (классах, кабинетах и др. ), расписываться в получении и сдаче ключей от них в специальной книге. Контролировать уборку учебного помещения после окончания занятий. 9. 5. Каждый сотрудник и учащийся школы обязан при обнаружении недостатков и нарушений, касающихся обеспечения безопасности в учреждении, незамедлительно сообщить об этом директору школы.

10. Как выжить, если ты оказался в заложниках? Алгоритм выживания. Советы эксперта по выживанию: 10. Как выжить, если ты оказался в заложниках? Алгоритм выживания. Советы эксперта по выживанию: Лучше испачкаться грязью, чем кровью. Это армейский принцип. Ни одна акция по захвату заложников не обходится без предварительных приготовлений. Их-то и можно заметить, хотя бы на подсознательном уровне. У террористов меняются поведение, мимика, тембр голоса и порой даже запах. Потенциальные заложники могут заметить какие-то передвижения по залу. На эти вещи нужно обратить внимание и сделать соответствующие выводы. Нужно отключить эмоции. С момента захвата у вас должна быть одна цель – спастись. Хоть это и нелегко, нужно отбросить эмоции и реально оценить ситуацию. Главное – не поддаваться панике и унынию. Помните, в первую очередь террористы уничтожают паникёров и истеричек. Если совладать с собой сложно, придумайте для себя какое-нибудь занятие. Например, отмечайте действия террористов, кто во что одет и т. д.

Станьте незаметным. После того как вам удалось взять себя в руки, начинайте активно себя Станьте незаметным. После того как вам удалось взять себя в руки, начинайте активно себя спасать. Для этой цели хорошо раствориться в толпе. Станьте как все. Если у вас яркая одежда – снимите ее, если вы высокий ростом – пригнитесь. После этого можно устанавливать контакт с окружающими людьми. Если сосед начинает вести себя неадекватно, постарайтесь его успокоить, вплоть до рукоприкладства. Его истерика – это источник опасности для вашей жизни. С террористами нужно вести себя максимально нейтрально и благожелательно. Самому ни о чем не спрашивать, а когда спрашивают, отвечать четко и ясно. Помните, что многие не любят, когда им смотрят прямо в глаза, сочтя это за вызов. Движения должны быть медленными и плавными. Если вы хотите достать что-то из карманов – лучше это проговорить. Иначе могут подумать, что вы полезли за оружием. И помните, заложник – это человек вне общепринятых норм. Если вам не разрешают выйти в туалет – лучше сходите прямо на месте, чем лишний раз просить разрешения у террористов.

Режиссируйте штурм. Понятно, что штурм рано или поздно будет. Возможно, будут жертвы. Вам важно Режиссируйте штурм. Понятно, что штурм рано или поздно будет. Возможно, будут жертвы. Вам важно не попасть в их число. Все ваши мысли должны быть направлены на то, чтобы уцелеть. Как вас могут освободить? Может, взорвут стену. Тогда нужно по возможности переместиться на безопасное расстояние от всех стен. Возможен пожар. Лучше избавиться от синтетической одежды и уж тем более колготок, иначе 100%-ный ожог гарантирован. Если начнется пожар – будет паника. Причем надо попытаться рассчитать и запомнить свой путь, чтобы не растеряться, когда потухнет свет. Нужно вспомнить, где выход. Ребенка посадить на плечи, чтобы не затоптали. А может, применяя газ. Снимите с себя белье и положите в карман. Перед началом намочите и положите на лицо. Наверняка будут стрелять. Наметьте себе безопасное место и продумайте как вы туда доберетесь. Поговорите с соседями, есть ли у них хлопчатобумажное белье или одежда. Разорвите ее на бинты. Снимите ремень и засуньте в карман. Если ранят вас или соседа – это станет жгутом, который может спасти жизнь.

Не бросайтесь на шею спецназу. И вот – штурм. Вы видите освободителей. В пылу Не бросайтесь на шею спецназу. И вот – штурм. Вы видите освободителей. В пылу боя вас могут перепутать с противником, поэтому дождитесь, пока стихнет стрельба, и лишь потом смело выражайте свою благодарность. Стоит также помочь им, рассказать, где и в каких количествах могут находиться другие заложники.