Скачать презентацию INOVARE SOCIALĂ PENTRU INTEGRAREA DURABILĂ A FEMEILOR PE Скачать презентацию INOVARE SOCIALĂ PENTRU INTEGRAREA DURABILĂ A FEMEILOR PE

825b17782f941ecc9425a4491b74fc86.ppt

  • Количество слайдов: 20

INOVARE SOCIALĂ PENTRU INTEGRAREA DURABILĂ A FEMEILOR PE PIAȚA MUNCII Proiect cofinanțat din Fondul INOVARE SOCIALĂ PENTRU INTEGRAREA DURABILĂ A FEMEILOR PE PIAȚA MUNCII Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

CINE ? Beneficiar - Fundația pentru o societate deschisă Partener 1 - Fundația Pentru CINE ? Beneficiar - Fundația pentru o societate deschisă Partener 1 - Fundația Pentru Incluziune și Coeziune Socială Partener 2 - Centrul Parteneriat pentru Egalitate Partener 3 - Asociația Centrul Umanitar TISO Partener transnațional - Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani

UNDE ? Proiect strategic, multi-regional, implementat în mediul rural și urban, în regiunile: Sud-Muntenia: UNDE ? Proiect strategic, multi-regional, implementat în mediul rural și urban, în regiunile: Sud-Muntenia: județele Argeș, Călărași, Dâmbovița și Prahova Sud-Est: județele Brăila, Buzău, Constanța și Tulcea București-Ilfov

DE CE ? Discriminarea la locul de muncă, inclusiv inegalitatea participării la luarea deciziilor DE CE ? Discriminarea la locul de muncă, inclusiv inegalitatea participării la luarea deciziilor Procentul scăzut al femeilor angajate care beneficiază de formare profesională la locul de muncă Existența discrepanţelor salariale (gender pay gap) între femei şi bărbaţi pentru munca de aceeaşi valoare

DE CE ? Segregarea ocupațională și pe sectoare economice în funcție de gen pe DE CE ? Segregarea ocupațională și pe sectoare economice în funcție de gen pe piața muncii din România Problema reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa personală/de familie

DE CE ? Preponderenţa antreprenoriatului masculin, numărul bărbaților implicați în activități antreprenoriale excedând pe DE CE ? Preponderenţa antreprenoriatului masculin, numărul bărbaților implicați în activități antreprenoriale excedând pe cel al femeilor în toate regiunile geografice ale țării Predispoziţia femeilor în a-şi asuma roluri tradiţionale în familie (gospodine, îngrijitoare de copii etc. ) şi de a accepta rolul dominant al bărbatului, cu accent pe dezvoltarea carierei Subreprezentarea femeilor în procesele decizionale și pozițiile sociale importante, mai ales la nivelul celor mai înalte foruri și instituții guvernamentale

CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM Obiectivul general este dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM Obiectivul general este dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească în scopul asigurării accesului egal la ocupare al femeilor și dezvoltarea profesională a acestora

CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM Obiective specifice: ü Creșterea gradului calificare/recalificare/dezvoltare pentru femeile din CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM Obiective specifice: ü Creșterea gradului calificare/recalificare/dezvoltare pentru femeile din grupul țintă ü Dezvoltarea de profesională culturii antreprenoriale în rândul femeilor în scopul demărării unei activități independente

CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM ü Dezvoltarea unui instrument inovator web Young Women Jobs CE NE-AM PROPUS SĂ REALIZĂM ü Dezvoltarea unui instrument inovator web Young Women Jobs prin care femeile să fie promovate în vederea găsirii unui loc de muncă ü Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la importanța și beneficiile egalității de gen pe piața muncii și a eliminării stereotipurilor.

CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Programe de calificare/recalificare pentru creșterea și dezvoltatea aptitudinilor femeilor CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Programe de calificare/recalificare pentru creșterea și dezvoltatea aptitudinilor femeilor 90% dintre participantele la cursuri vor obţine certificare Acordarea de subvenții participantelor care obțin certificare

CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Se vor avea în vedere rezultatele evaluării nevoilor de CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Se vor avea în vedere rezultatele evaluării nevoilor de formare şi oferirea de calificări folositoare Ø Lucrător în alimentaţie Lucrător în hoteluri Lucrător în comerţ Confecţioner textile Bucătar Ø Ø Ø Ø Patiser Cameristă Baby sitter Îngrijitor bătrâni la domiciliu

CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, certificate ANC Cursuri CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, certificate ANC Cursuri pentru certificate ANC Analiză de nevoi cu privire la dezvoltarea carierei în cadrul a 3 focus-grupuri cu persoane din grupul ţintă, pe baza rezultatelor căreia se vor furniza cursuri de dezvoltare a carierei și dezvoltare profesională (cursuri certificate ANC , , Competențe sociale și civice”) dezvoltarea competențelor TIC,

CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Servicii asistență/consultanță în domeniul legislativ, fiscal, vânzărilor, marketingului, resurselor CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Servicii asistență/consultanță în domeniul legislativ, fiscal, vânzărilor, marketingului, resurselor umane, pentru femeile care doresc să înceapă o activitate independentă Promovarea celor mai bune 12 afaceri pe site-ul proiectului şi în cadrul evenimentelor

CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Dezvoltarea pe site-ul proiectului a platformei Young Women Jobs CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Dezvoltarea pe site-ul proiectului a platformei Young Women Jobs unde vor fi postate şi promovate peste 100 de profile profesionale femeilor calificate, falicitând astfel legătura între femei şi angajatori

CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Obiectivul 4 Campanie de conștientizare a populaţiei cu privire CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Obiectivul 4 Campanie de conștientizare a populaţiei cu privire la combaterea discriminării de gen și promovarea egalității de șanse (10 evenimente județene, câte unul în fiecare județ din proiect cu 200 de persoane) 6 seminarii de informare, câte 2 în fiecare regiune din proiect, în scopul promovării principiului egalității de gen și de șanse, în cadrul cărora vom invita reprezentanţi din autorităţi publice şi ONGuri, cât şi grupul ţintă (120 de persoane în total)

CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Vizită în Italia pentru identificarea de bune practici în CUM NE VOM ATINGE OBIECTIVELE? Vizită în Italia pentru identificarea de bune practici în domeniul egalității de șanse, la care vor participa 10 persoane din ONG-uri și 10 din autorități publice centrale și locale 4 newslettere electronice prin care vom disemina informaţii despre proiect către minim 300 de persoane interesate, 80% dintre care femei

CUI NE ADRESĂM ? 680 de femei care au vârsta cuprinsă între 16 -35 CUI NE ADRESĂM ? 680 de femei care au vârsta cuprinsă între 16 -35 ani, în special absolvente de liceu, școală profesională sau facultate care au dificultăți în a se integra pe piața muncii 450 de femei vor urma cursuri de calificare/recalificare profesională 130 de femei vor urma cursuri în domeniul antreprenoriatului 100 de femei vor urma cursuri de utilizare a calculatorului (TIC)

CUI NE ADRESĂM ? 60 de femei vor urma cursuri de dezvoltare a carierei CUI NE ADRESĂM ? 60 de femei vor urma cursuri de dezvoltare a carierei și dezvoltare profesională 12 femei vor demara afaceri independente 40 de persoane din autorităţi publice locale şi centrale, inclusiv conducerea acestora 20 de angajați din organizaţiile societăţii civile

ECHIPA Formatori cursuri calificare, antreprenoriat, TIC, competenţe civice şi sociale Consultanţi business Cercetători Experţi ECHIPA Formatori cursuri calificare, antreprenoriat, TIC, competenţe civice şi sociale Consultanţi business Cercetători Experţi în gen Experţi în egalitate de şanse Responsabili grup ţintă

Vă mulţumesc pentru atenţie! Dana Dumitrescu-Iomer, Expert comunicare dana. dumitrescu@fundatia. ro Vă mulţumesc pentru atenţie! Dana Dumitrescu-Iomer, Expert comunicare dana. [email protected] ro