Скачать презентацию — innovativ bygdeutvikling med blues coaching som Скачать презентацию — innovativ bygdeutvikling med blues coaching som

65a231c946dfb279e91c7152c880bc19.ppt

  • Количество слайдов: 20

- innovativ bygdeutvikling med blues & coaching som drivkraft - innovativ bygdeutvikling med blues & coaching som drivkraft

Fjord- og fjellbygd midt mellom Haugesund og Bergen. Ca. 750 fastbuande Bakgrunn for prosjektet: Fjord- og fjellbygd midt mellom Haugesund og Bergen. Ca. 750 fastbuande Bakgrunn for prosjektet: • nedlegging av fabrikken • fråflytting

Visjon Bluesbygda Skånevik – bygda som vert ei tilflyttingsbygd – som ALLE berre MÅ Visjon Bluesbygda Skånevik – bygda som vert ei tilflyttingsbygd – som ALLE berre MÅ besøka!

Verdiar • Inkluderande • Humør • Kreativitet • Glød Verdiar • Inkluderande • Humør • Kreativitet • Glød

Perspektiv Gjere kvarandre gode! Kvifor? Jo, for å fjerne jantelova. Kva kan hindra oss? Perspektiv Gjere kvarandre gode! Kvifor? Jo, for å fjerne jantelova. Kva kan hindra oss? Berre oss sjølve!

Mål • 2006 • • 1. Etablert bluesidentitet 2. Planar for ”Bluesbygdas hus” (bluesfabrikken). Mål • 2006 • • 1. Etablert bluesidentitet 2. Planar for ”Bluesbygdas hus” (bluesfabrikken). 3. 10 nye arbeidsplassar 4. 100 engasjerte i bluesbygdprosjektet (inkludert eigen ungdomsgruppe) • 2007 • • • 1. Bluesbygdas hus (bluesfabrikken) er i gong 2. 20 nye arbeidsplassar 3. 100 elevar på Skånevik Skule 4. Auka turisttrafikk med 100% 5. 200 engasjerte i bluesbygdprosjektet • 2008 • • • 1. Blues, - rock og soullinje i Skånevik (som studieretning på allmennfag) 2. Dobla besøk av turistbussar samanlikna med 2007 3. 20 nye innbyggjarar (netto) 4. 30 nye arbeidsplassar 5. Helseturisme er i gong

Åtte strategiar • • 1. Bluesprofil/marknadsføring 2. Opplæring og utvikling 3. Bluesbygdas hus 4. Åtte strategiar • • 1. Bluesprofil/marknadsføring 2. Opplæring og utvikling 3. Bluesbygdas hus 4. Reiseliv 5. Mat 6. Ungdom 7. Bolig 8. Helse- og velvære

Bluesprofil & marknadsføring • • • 1. Synleggjering i bygda (vimplar, flagg, bannere etc) Bluesprofil & marknadsføring • • • 1. Synleggjering i bygda (vimplar, flagg, bannere etc) 2. PR og mediepåverknad 3. Annonsar, reklame, standmateriell etc 4. www. bluesbygda. no 5. Møteinnkallingar, intern påverknad, koordinering 6. Andre prosjekt (lyssetjing av badeøya, statue ved innsegling etc)

Opplæring og utvikling • • 1. Minietablerarkurs 2. Etablerarskule 3. Coachingkurs (Fase 1 og Opplæring og utvikling • • 1. Minietablerarkurs 2. Etablerarskule 3. Coachingkurs (Fase 1 og Fase 2) 4. Møteplass

Bluesbygdas hus (gamle Norway Seafood) • 1. Før: Næringshage • 2. Nå: Fiskemottak Utstillingar Bluesbygdas hus (gamle Norway Seafood) • 1. Før: Næringshage • 2. Nå: Fiskemottak Utstillingar • 3. Framtid : Blues, - rock og soullinje Etablerarsenter

Reiseliv 1. Kunst: Lars Hertervig Gata (og anna kunst-og kulturfokus) 2. Nyetableringar: - - Reiseliv 1. Kunst: Lars Hertervig Gata (og anna kunst-og kulturfokus) 2. Nyetableringar: - - Skånevik Naturoppleving (fjell, villmark, team building, mat) Skånevik Fjordsafari (fjord, fart, spenning, strandhogg, mat)

Reiseliv - - Skånevik Aktiv (koordinering) Milja Gård & Miljastallen (hest, jakt, fiske, guidede Reiseliv - - Skånevik Aktiv (koordinering) Milja Gård & Miljastallen (hest, jakt, fiske, guidede turar, mat, gardsturisme, naturbaserte opplevingar) Blonder & Blues (kafé, ungdom, møteplass) House of Blues (permanent konsertscene)

Reiseliv 3. 4. Aktivitetskalender 2007 Pakking av tilbod gjennom aktørsamarbeid Reiseliv 3. 4. Aktivitetskalender 2007 Pakking av tilbod gjennom aktørsamarbeid

Mat • 1. Skåneviksmenyen • 2. Kortreiste råvarer - Lokalprodusert Bruk av lokale leverandørar Mat • 1. Skåneviksmenyen • 2. Kortreiste råvarer - Lokalprodusert Bruk av lokale leverandørar

Ungdom • 1. Ungdomsmøteplass, Blonder & Blues - Alkoholfritt Dans, mat, film og andre Ungdom • 1. Ungdomsmøteplass, Blonder & Blues - Alkoholfritt Dans, mat, film og andre aktivitetar • • 2. 3. 4. 5 Sandvolleyballbane Hereide & The Bluesgangsters Skåneviksrevyen Utflyttartreff

Bolig • • • 1. Kartleggje boligbehov (spørjeundersøking) 2. Rydda ”gamle”, billege tomtar for Bolig • • • 1. Kartleggje boligbehov (spørjeundersøking) 2. Rydda ”gamle”, billege tomtar for ungdom (alle selde). 3. Synleggjera, rydda og marknadsføra nye tomtar 4. Stor auke i sal av sommarhus og hytter 5. Skånevik Brygge 6. Eldrekollektiv

Helse-og velvære • • 1. Kartlagt og systematisert tilboda i bygda samt potensielle samarbeidspartnarar Helse-og velvære • • 1. Kartlagt og systematisert tilboda i bygda samt potensielle samarbeidspartnarar rundt oss 2. Produktutvikling og betring av eksisterande tilbod 3. Helseturisme 4. Rehabiliteringssenter

Andre aktivitetar Blueskor & barneblueskor Maling/rydding Energi Bluesbibliotek Bluespris Andre aktivitetar Blueskor & barneblueskor Maling/rydding Energi Bluesbibliotek Bluespris

Budsjett Administrasjon og reiser Økonomioppfølging/ revisjon Etne Kommune Opplæring/ utvikling Boligteamet Bluesbygdas hus Ungdomsteamet Budsjett Administrasjon og reiser Økonomioppfølging/ revisjon Etne Kommune Opplæring/ utvikling Boligteamet Bluesbygdas hus Ungdomsteamet Radio/ rydding/ maling Helse- og velværeteamet Reiseliv/opplevelse Skåneviksmenyen Web/ turistinformasjon Bluesprofilteamet Profilering/ markedsføring Premie for Bluesprisen Utflyttertreff Utstillinger Utvikling av turløyper/ kart Bluesbibliotek Blueskoret Diverse aktiviteter Sum: 40. 000, 50. 000, 90. 000, 60. 000, 80. 000, 60. 000, 30. 000, 60. 000, 55. 000, 20. 000, 15. 000, 200. 000, 55. 000, 10. 000, 50. 000, 30. 000, 40. 000, 10. 000, 20. 000, 125. 000, 1 100 000, -