Скачать презентацию Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU DIGITAL KOMPETANSE Скачать презентацию Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU DIGITAL KOMPETANSE

f82067e22bfb740efc663b88840b74c4.ppt

  • Количество слайдов: 42

Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU DIGITAL KOMPETANSE I ENGELSK Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU DIGITAL KOMPETANSE I ENGELSK

INNHOLD Hvorfor har du kommet hit i dag? Teknisk: • Lære å sette opp INNHOLD Hvorfor har du kommet hit i dag? Teknisk: • Lære å sette opp en blogg / wikispace • Lære å bruke lenker, lyd, bilder og vide-clip Pedagogisk: • Lære å legger ut dine undervisningsopplegg • Få elevene til å legger ut sine arbeid ( skr. /mtl. ) • Få elevene til å samarbeide ( diskusjon/kommentar) • Vurdere elevprodukt (sammensatte tekster) Organisatorisk • Sette bruk av digitale verktøy inn i en kontekst

WORKSHOP http: //norwenglishteaching. wikispace s. com My site http: //mindomo. com/ another possibility http: WORKSHOP http: //norwenglishteaching. wikispace s. com My site http: //mindomo. com/ another possibility http: //norwenglishteaching. wikispaces. com/Why_Wikispaces WHY not LMS?

TEKNISK Nettsted http: //wikispaces. com http: //blogspot. com http: //delogbruk. ning. com http: //epals. TEKNISK Nettsted http: //wikispaces. com http: //blogspot. com http: //delogbruk. ning. com http: //epals. com opprett en konto med mer bli medlem med mer Produksjonssteder Lydfiler ( audacity ) Videoer ( Youtube) Slides ( slideshare) legg inn en lydfil legg inn en video legg inn en presentasjon

ORGANISATORISK Hva må til for at undervisningen skal bli digital? Teknologien er tilgjengelig Teknologien ORGANISATORISK Hva må til for at undervisningen skal bli digital? Teknologien er tilgjengelig Teknologien støtter opp om elevens læring Læreren får mulighet til å utvikle digital kompetanse Administrasjonen legger til rette for utvikling og bruk av digitale verktøy

PÅ FAGETS PREMISSER Teknologien skal være ”usynlig”. Elevene bruker teknologi for å bli bedre PÅ FAGETS PREMISSER Teknologien skal være ”usynlig”. Elevene bruker teknologi for å bli bedre i fagene. “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. ” L 06

PÅ ADMINISTRATIVE PREMISSER q q q Elektronisk informasjon E-mail, lønnslipper, reiseregninger Planlegging av undervisning PÅ ADMINISTRATIVE PREMISSER q q q Elektronisk informasjon E-mail, lønnslipper, reiseregninger Planlegging av undervisning q Prøver m/IKT Eksamen (m/ IKT) Nasjonale prøver m/ IKT q LMS - læringsplattformer q Elev- og lærerundersøkelser q Lærebøker på nett PC- tetthet q q q Hva prior itere s på din s kole ? rvi nde u rere ? t inis ngen m Å ad rvisni e Und ler g el snin

PÅ UNDERVISNINGENS PREMISSER Teknologien skal være tilgjengelig? -elevmaskiner - lærermaskiner -prosjektør/TV -programmer -printer “Digitale PÅ UNDERVISNINGENS PREMISSER Teknologien skal være tilgjengelig? -elevmaskiner - lærermaskiner -prosjektør/TV -programmer -printer “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. ” L 06

PÅ UTVIKLINGENS PREMISSER Hva trengs for at lærer skal utvikle digital kompetanse? - ny PÅ UTVIKLINGENS PREMISSER Hva trengs for at lærer skal utvikle digital kompetanse? - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓ Handlingsplan - innkjøp og kursing ✓ Mål Forutsetninger Hvordan – det kunstneriske øyet påvirker du? Læringssyn, syn på samarbeid, syn på teknologi, egen investering i mål? Hva påvirker deg? skolekultur, hykleri, hysteri? Chris_Argyris_Teaching people how to be smart

PÅ FORSKNINGENS PREMISSER Hva er optimal bruk? q Internettbruk i 2009 SS: q Internett PÅ FORSKNINGENS PREMISSER Hva er optimal bruk? q Internettbruk i 2009 SS: q Internett på skolen 20 % i vgs q Internett hjemme 89(58%) % i vgs q Ei vanlig PC-uke i 2007 SS: q q q PC på skolen 19% PC hjemme 77% PC på jobben 42% i snitt 3, 6 elever per maskin

PEDAGOGIKK – TEORETISK FORANKRING Begrepsdefinisjoner Hvilke begrep brukes for å snakke om IKT i PEDAGOGIKK – TEORETISK FORANKRING Begrepsdefinisjoner Hvilke begrep brukes for å snakke om IKT i Kunnskapsløftet? • Digital tekst – tekstbegrepet i LK 06 • Digitale verktøy – brukt i læreplanene • Digital kompetanse - grunnleggende ferdighet

Didaktiske begrep Digital tekst ü ü ü verbalspråklig muntlig billedlig sammensatt tekst ( kombinasjon Didaktiske begrep Digital tekst ü ü ü verbalspråklig muntlig billedlig sammensatt tekst ( kombinasjon av flere) http: //delogbruk. ning. com/group/norsk/forum/topics/p hoto-story FORUM En utvidet forståelsen av tekstbegrepet i LK 06.

DIDAKTISKE BEGREP Digitale verktøy - hardware Datamaskin m/ web kamera og mikrofon Prosjektør (fastmontert DIDAKTISKE BEGREP Digitale verktøy - hardware Datamaskin m/ web kamera og mikrofon Prosjektør (fastmontert m/lyd) TV Printer, skanner MP 3 spiller Digitalt kamera / videokamera Minnepiner Mobiltelefon GPS etc.

DIDAKTISKE BEGREP Wikipedia Youtube Flickr Itunes SOFTWARE Form skilles fra innhold. Innhold skapes, gjenbrukes DIDAKTISKE BEGREP Wikipedia Youtube Flickr Itunes SOFTWARE Form skilles fra innhold. Innhold skapes, gjenbrukes av deltakerne Nye former kommer til Tags Deling http: //www. youtube. com/watch? v=NLl. Gopy. XT_g Blogg Wikispaces Google Facebook LMS

DIDAKTISKE BEGREP Digital Kompetanse • • Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Kreativitet Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og DIDAKTISKE BEGREP Digital Kompetanse • • Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Kreativitet Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005, ITU- itu. no) Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid. Web 1. 0 web 2. 0 web 3. 0

KUNNSKAPER Internett – søke, evaluere og bearbeide informasjon, Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll Produsere - KUNNSKAPER Internett – søke, evaluere og bearbeide informasjon, Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler Redigere – tekst, bilder, lyd, video, Laste opp til – websider, blog, wikispaces etc Lagre – mappestruktur Laste ned- bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins Installere – program LMS - Class Fronter, It’s Learning, Skolearena Web 2. 0 – åpne løsninger Mp 3 spillere, kamera, videokamera, mobil Webdesign, kommunikasjon, chat, skype Games

FERDIGHETER Tilegne seg kompetanse gjennom Internett L 06: Informasjon – velge, vurdere, systematisere Egenvurdering FERDIGHETER Tilegne seg kompetanse gjennom Internett L 06: Informasjon – velge, vurdere, systematisere Egenvurdering – fra informasjon til læring Velge informasjon Systematisere informasjonen Vurdere - sjekke kilder Kunnskap og Før-tekstuell lesing. Innholdet: Er dette sannsynlig? Strukturen: hvilket budskap ligger i strukturen? Teksten: Hva leste jeg nå? avkoding Tema: Hva lærte jeg nå? Tolking, refleksjon, Kritisk literacy Forsterke kunnskap– interaktive oppgaver som fører til automatisering

FERDIGHETER Vise kompetanse gjennom å bruke web 2. 0 teknologi Produsere –tekst, bilder, presentasjoner, FERDIGHETER Vise kompetanse gjennom å bruke web 2. 0 teknologi Produsere –tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider Kommunisere –e-mail, blogg, chat, forum, skype Samhandle – nettverk, prosjekt Vurdere – innhold, språk, struktur ( egen og andre)

HOLDNINGER Lukkede eller åpne løsninger Nettetikette Demokratiske prinsipper Offentlighet (bilder) Juridiske utfordringer - opphavsrett HOLDNINGER Lukkede eller åpne løsninger Nettetikette Demokratiske prinsipper Offentlighet (bilder) Juridiske utfordringer - opphavsrett Etiske utfordringer - kildekritikk ruk b Daglig 06 idet LK arbe ærings il http: //www. medietilsynet. no/no/Trygg-bruk/

KREATIVITET Å velge egne veier til måloppnåelse i kompetansemålene: Nettsteder Software Oppgaver (tid, mengde) KREATIVITET Å velge egne veier til måloppnåelse i kompetansemålene: Nettsteder Software Oppgaver (tid, mengde) Arbeid (velge sjanger) Layout Formatering Samarbeidspartnere Samtalepartnere

KREATIVITET - BABELFISH bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france. êtes-vous KREATIVITET - BABELFISH bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france. êtes-vous malade? ca va? nous espérons tu rentres au plus. nous travaillons avec un peu de tout, sur la lycée nous somme faire bon! nous somme dans l'attente pour vous revoir. nous ennuyons de vous! à bienôt Bonjour. J'esperer que tu aller mieux chausse. Il est beaucoup neige - si prudence est mère de sûrete. Bon retablissement! Andreas

KREATIVITET – KLIPP OG LIM Romeo and Juliet is a tragedy written early in KREATIVITET – KLIPP OG LIM Romeo and Juliet is a tragedy written early in the career of playwright William Shakespeare about two young "star-cross'd lovers"[1] whose untimely deaths ultimately unite their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers.

METODISK TILNÆRMING Wiki/blogg Internett – web 2. 0 Vurderingssituasjoner METODISK TILNÆRMING Wiki/blogg Internett – web 2. 0 Vurderingssituasjoner

HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Jeg administrerer digitalt Skolearena – fravær og vurderinger (lærer/elev) HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Jeg administrerer digitalt Skolearena – fravær og vurderinger (lærer/elev) Jeg planlegger digitalt – designer LMS eller Wikispaces – kompetansemål Jeg vurderer kompetanse Skolearena, LMS eller Blog eller Wikispaces – progresjon hos hver enkelt elev

DESIGN Innhold Struktur Språk Tema Delmål Sjanger DESIGN Innhold Struktur Språk Tema Delmål Sjanger

HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Jeg underviser med prosjektør: • Digitale anslag Sade • HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Jeg underviser med prosjektør: • Digitale anslag Sade • Ferske nyheter Aljazeera • Arkivmateriale Depression speeches üYoutube üGoogle üSlideshare Modelling

HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Veileder når elevene arbeider digitalt: • Bearbeider notater/info • HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Veileder når elevene arbeider digitalt: • Bearbeider notater/info • Produserer tekster • Arkiverer arbeidet sitt • Gjør oppgaver Aussie • Viser måloppnåelse Coaching

EKSEMPEL: OPPGAVE The English speaking world Ressources Mål: http: //www. lizardpoint. com/fun/geoquiz/ Locate the EKSEMPEL: OPPGAVE The English speaking world Ressources Mål: http: //www. lizardpoint. com/fun/geoquiz/ Locate the 50 states in the USA http: //www. sheppardsoftware. com/web_games. htm Locate the English speaking Countries in the world http: //www. triviaplaza. com/quiz. php? trivia=landmarks-1 Locate famous landmarks Assessment Computer score report Scaffolding

EKSEMPEL: OPPGAVE L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk a) EKSEMPEL: OPPGAVE L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka a) Klokkeslett 3 Klokkeslett, tid a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Vurdering Muntlig: klokka, tall Skriftlig: beskrive en vanlig dag Ressources -Compter http: //www. kameleo. com/french/JEU-Ch 0 Chiffres 0 a 20. html -L’heure - http: //lexiquefle. free. fr/heure. swf Nyttige uttrykk Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire: Il est trois heures trente. Klokka halv fire: à trois heures trente Scaffolding

HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Oppfordrer til kreativitet i digitale sjangere: Wikispaces – sammensatte HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Oppfordrer til kreativitet i digitale sjangere: Wikispaces – sammensatte tekster r -. com Blog – sammensatte tekster -. com Presentasjonsverktøy -. ppt Skriveverktøy. doc E-mail Forum Samarbeidsverktøy Facebo o Websid k Video-clip e Skype r Lydopptak. mp 3 Exploration

HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Vurderingssituasjoner Egenvurdering fransk Datamaskinvurdering spansk Lærervurdering Medelevvurdering even? va HVA GJØR JEG I KLASSEROMMET? Vurderingssituasjoner Egenvurdering fransk Datamaskinvurdering spansk Lærervurdering Medelevvurdering even? va kan el inger kan jeg H fordr Hvilke ut e? gi eleven Vurderer hva de lærer – modelling, coaching, scaffolding, exploration Samtaler om hva de har lært Articulation

MÅL –BRIDGES Kjennetegn på måloppnåelse/sjekkliste: I can name various types of bridges I can MÅL –BRIDGES Kjennetegn på måloppnåelse/sjekkliste: I can name various types of bridges I can name types of materials used in bridges I can talk about one bridge for 5 minutes I can write about Tacoma bridge I can retell a short story or a poem involving a bridge I can explain the symbolic use of the term bridge and give examples I can take part in a discussion about the strategic importance of bridges http: //norwenglish 08. wikispaces. com http: //norwenglish 09. wikispaces. com

IOP - SJEKKLISTENE Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med IOP - SJEKKLISTENE Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser. Lesing: Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner. . . for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest.

NÅR SKJER DET LÆRING I KLASSEROMMET Når læreren ser læring gjennom elevenes øyne og NÅR SKJER DET LÆRING I KLASSEROMMET Når læreren ser læring gjennom elevenes øyne og når elevene ser seg selv som sine egne lærere! Hattie 2008 Forstår målene Ser hvordan de kan nå målene Opplever mestring Presentere arbeidet sitt Egenvurderer arbeidet sitt Tar med seg erfaringene i sitt videre arbeid

VURDERING - FEM FERDIGHETER Muntlig produksjon Fremføring (. ppt) Lydfiler Voiceforum Muntlig samhandling Kommunikasjon VURDERING - FEM FERDIGHETER Muntlig produksjon Fremføring (. ppt) Lydfiler Voiceforum Muntlig samhandling Kommunikasjon Lydfiler Telefonsamtaler

VURDERING - FEM FERDIGHETER Lytting CD-rom eller tekster på nett ex Diktat ex Video- VURDERING - FEM FERDIGHETER Lytting CD-rom eller tekster på nett ex Diktat ex Video- og lyd filer ex ex ex Interaktive oppgaver ex ex Lesing Autentiske tekster ex Fakta (quiz) ex

VURDERING - FEM FERDIGHETER Skriving Skriftlige tekster Sammensatte tekster Vokabular, grammatikk ex VURDERING - FEM FERDIGHETER Skriving Skriftlige tekster Sammensatte tekster Vokabular, grammatikk ex

Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau (1721 -1778) Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau (1721 -1778)

 Nyheter Die Welt El Pais Le Monde Informasjon Wikipedia Søk Google, yahoo, You. Nyheter Die Welt El Pais Le Monde Informasjon Wikipedia Søk Google, yahoo, You. Tube Musikk fransk spansk tysk Litteratur fransk Kultur fransk Lyd audio filer Kommunikasjon spansk Språk fransk spansk tysk alle Pedagogiske nettsteder BBC Hogne Lærebøker på nett Aschehoug, Cappelen

Fra: Jan Arve Overland http: //jao. typepad. com/jao_s_blogg/ Fra: Jan Arve Overland http: //jao. typepad. com/jao_s_blogg/

DIGITALE VERKTØY - SOFTWARE Oppgaver LMS, blogger. com, wikispaces. com docs. google. com Moodle DIGITALE VERKTØY - SOFTWARE Oppgaver LMS, blogger. com, wikispaces. com docs. google. com Moodle Forum Survey monkey , Hot potatoes Snakke Skype. com, msn. no, flashmeeting. com Lytte Audacity Deezer. com playlist Se Youtube Flickr, Photostory 3 ( Microsoft) Organisere sosialisere Ansvers. com , Netvibes delicious Mindomo Del og Bruk Facebook, Myspace, Linkedin, Twitter Skrive

COPYRIGHT Owners forcefully assert their rights to: ü ü ü ü Technologies make it COPYRIGHT Owners forcefully assert their rights to: ü ü ü ü Technologies make it easy to: Share Use Copy Excerpt/Quote from Modify Repurpose Distribute üRestrict üLimit üCharge high fees üDiscourage use üUse scare tactics Fair use Transformational Use