Скачать презентацию INFRASTRUKTURA JAVNIH KLJUČEVA I CERTIFIKACIJASKI CENTAR Krešimir Nesek Скачать презентацию INFRASTRUKTURA JAVNIH KLJUČEVA I CERTIFIKACIJASKI CENTAR Krešimir Nesek

c76b5afebbbea5d1fbecd5ccca929444.ppt

  • Количество слайдов: 28

INFRASTRUKTURA JAVNIH KLJUČEVA I CERTIFIKACIJASKI CENTAR Krešimir Nesek INFRASTRUKTURA JAVNIH KLJUČEVA I CERTIFIKACIJASKI CENTAR Krešimir Nesek

Uvod § Alica šalje poruku Bobu § Kriptira je koristeći Bobov javni ključ § Uvod § Alica šalje poruku Bobu § Kriptira je koristeći Bobov javni ključ § Potpisuje je svojim privatnim ključem § Bob prima poruku § Dekriptira je koristeći svoj privatni ključ § Provjerava potpis pomoću Aličinog javnog ključa

Raspodjela javnih ključeva… § Alica mora poznavati Bobov javni ključ § Kako garantirati da Raspodjela javnih ključeva… § Alica mora poznavati Bobov javni ključ § Kako garantirati da je Bobov javni ključ uistinu Bobov?

Infrastruktura javnih ključeva § Engl. Public key infrastructure – PKI § Namjena: § Raspodjela Infrastruktura javnih ključeva § Engl. Public key infrastructure – PKI § Namjena: § Raspodjela javnih ključeva § Autentifikacija korisnika § Povezivanje identiteta korisnika i njegovog javnog ključa

Certifikat § Povezuje… § Javni ključ § Identitet § Vezu jamči potpis certifikacijskog centra Certifikat § Povezuje… § Javni ključ § Identitet § Vezu jamči potpis certifikacijskog centra

Certifikat § Koncept predložio L. Khonfelder 1978. § Certifikat sadrži: § Podatke o nosiocu Certifikat § Koncept predložio L. Khonfelder 1978. § Certifikat sadrži: § Podatke o nosiocu (subjektu) § Javni ključ subjekta § Digitalni potpis entiteta koji garantira vezu između subjekta i njegovog javnog ključa § U PKI sustavima vezu garantira certifikacijski centar

Certifikacijski centar § Engl. Certificate Authority (CA) § Povjerljiva treća strana § Izdaje certifikate Certifikacijski centar § Engl. Certificate Authority (CA) § Povjerljiva treća strana § Izdaje certifikate § Nakon identifikacije § Objavljuje certifikate § Opoziva certifikate

Komponente PKI sustava § Korisnik (krajnji entitet) § Osoba, računalo u mreži … § Komponente PKI sustava § Korisnik (krajnji entitet) § Osoba, računalo u mreži … § Zahtjev za certifikacijom javnog ključa § Certifikacijski centar § Obrađuje zahtjeve za certifikacijom § Registracijski centar § Izdaje, objavljuje i opoziva certifikate § Protokoli…

Organizacija PKI sustava Provjera cert. Repozitorij Certifikata / CRL Korisnik Registracija CA Objavljivanje RA Organizacija PKI sustava Provjera cert. Repozitorij Certifikata / CRL Korisnik Registracija CA Objavljivanje RA Zahtjev prihvaćen

Certifikacijski centar § Tehničke zadaće: § § § § Registracija Inicijalizacija Certifikacija Pohrana ključeva Certifikacijski centar § Tehničke zadaće: § § § § Registracija Inicijalizacija Certifikacija Pohrana ključeva Ažuriranje ključeva Međusobno certificiranje Opozivanje certifikata Distribucija obavijesti o opozvanim certifikatima

Certifikacijski centar § Registracija § Obrada zahtjeva za certifikacijom § Identifikacija subjekta / verifikacija Certifikacijski centar § Registracija § Obrada zahtjeva za certifikacijom § Identifikacija subjekta / verifikacija zaprimljenih podataka § Odrediti svrhe u koje se certifikat smije koristiti § Odrediti period valjanosti §… § Može biti delegirana na jedan ili više RA

Certifikacijski centar § Inicijalizacija § Generiranje para ključeva § CA certifikat § Samopotpisan – Certifikacijski centar § Inicijalizacija § Generiranje para ključeva § CA certifikat § Samopotpisan – vršni CA § Potpisan od nadređenog CA

Certifikacijski centar § Certifikacija § Potpisivanje zahtjeva za certifikacijom § Pohranjivanje ključeva § Dohvat Certifikacijski centar § Certifikacija § Potpisivanje zahtjeva za certifikacijom § Pohranjivanje ključeva § Dohvat izgubljenih privatnih ključeva (ukoliko nisu kompromitirani) § Ažuriranje ključeva § Izdavanje obnovljenog certifikata s novim ključem nakon isteka valjanosti starog

Certifikacijski Centar § Međusobno certificiranje § Engl. Cross-certification § Omogućuje autentifikaciju kad dva korisnika Certifikacijski Centar § Međusobno certificiranje § Engl. Cross-certification § Omogućuje autentifikaciju kad dva korisnika PKI-a nisu certificirani od istog CA § CA 1 certificira javni ključ od CA 2 § CA 2 certificira javni ključ od CA 1 CA 2 Međusobna certifikacija

Certifikacijski Centar § Opozivanje certifikata § Podatak u certifikatu više nije valjan § Promjena Certifikacijski Centar § Opozivanje certifikata § Podatak u certifikatu više nije valjan § Promjena područja primjene certifikata § Greška pri izdavanju § Kompromitiran privatni ključ §… § Opozvani certifikati objavljuju se u obliku CRLa – liste opozvanih certifikata

Certifikacijski centar § Dostavljanje obavijesti o opozvanim certifikatima § CRL raspodjelne točke § Referentni Certifikacijski centar § Dostavljanje obavijesti o opozvanim certifikatima § CRL raspodjelne točke § Referentni i delta-CRL § Protokoli: ldap, http, ftp

X. 509 Standard § ITU-T standard za PKI sustave § Izgrađen na temeljima X. X. 509 Standard § ITU-T standard za PKI sustave § Izgrađen na temeljima X. 500 standarda o imeničkim servisima (engl. Directory services) § Jedinstveni identifikator u X. 500 imeniku je prepoznatljivo ime - DN (engl. distinguished name) § Država, područje, mjesto, organizacija, organizacijska jedinica, ime

X. 509 Standard § X. 500 hijerarhija: C P … C = Država (country) X. 509 Standard § X. 500 hijerarhija: C P … C = Država (country) L … P = Područje (province) P L = Mjesto (locality) L O … OU CN O = Organizacija (organisation) O OU = Org. jed. (org. unit) OU … … CN = ime (common name)

X. 509 topologija § X. 509 predviđa CA u čvorovima X. 500 hijerarhije § X. 509 topologija § X. 509 predviđa CA u čvorovima X. 500 hijerarhije § Hijerarhijski ustroj certifikacijskih centara Vršni CA CA CA … CA CA CA

X. 509 topologija § CA certifikat potpisan je od nadređenog CA § Vršni CA X. 509 topologija § CA certifikat potpisan je od nadređenog CA § Vršni CA sam potpisuje svoj CA certifikat § Certifikacijska staza § Niz certifikata koji vode do vršnog CA § Međusobna certifikacija omogućuje i drukčije topologije

X. 509 Certifikat § § § Inačica Serijski broj ID algoritma Izdavač Valjanost Subjekt X. 509 Certifikat § § § Inačica Serijski broj ID algoritma Izdavač Valjanost Subjekt – X. 500 DN Informacije o javnom ključu subjekta Jedinstveni identifikator izdavača (opcionalno) Jedinstveni identifikator subjekta (opcionalno) Proširenja (opcionalno) §. . . § Algoritam potpisivanja, § Digitalni potpis certifikata.

X. 509 Certifikat § Formati datoteka § Propisana ASN. 1 sintaksa § DER kodiranje X. 509 Certifikat § Formati datoteka § Propisana ASN. 1 sintaksa § DER kodiranje § Base 64 kodiranje §. CER – DER kodirani certifikat (ili niz certifikata) §. PEM dodatno Base 64 kodiran § PKCS#12 (. PFX) § Javni i privatni ključ (zaštićen lozinkom)

PKI u Hrvatskoj § Zakon o elektroničkom potpisu § Digitalni potpis ima jednaku pravu PKI u Hrvatskoj § Zakon o elektroničkom potpisu § Digitalni potpis ima jednaku pravu snagu kao i vlastoručni ako je izrađen u skladu sa zakonom § Ministarstvo gospodarstva je vršni CA § FINA – CA certificiran od ministarstva § RDC Certifikati

Nedostaci PKI-a § X. 500 tradicija § Identifikacija putem DN § Informacije koje nisu Nedostaci PKI-a § X. 500 tradicija § Identifikacija putem DN § Informacije koje nisu trajne § X. 509 vrlo općenit standard § PKI implementacije nisu kompatibilne § Problem opozivanja § Veliki CRL § Nema offline provjere

Rizici PKI-a § Carl Ellison and Bruce Schneier, “ 10 1. 2. 3. 4. Rizici PKI-a § Carl Ellison and Bruce Schneier, “ 10 1. 2. 3. 4. risks of PKI”, Computer Security Journal • Volume XVI, Number 1, 2000 Kome vjerujemo i zašto? Tko koristi moj ključ? Koliko je sigurno računalo koje provjerava potpis? O kojem Ivanu Horvatu je riječ?

Rizici PKI-a 5. Da li je certifikacijski centar autoritet? 6. Da li je korisnik Rizici PKI-a 5. Da li je certifikacijski centar autoritet? 6. Da li je korisnik dio sigurnosnog sustava? 7. CA ili CA + RA? 8. Kako CA identificira nosioce certifikata? 9. Kako se koriste certifikati? 10. Zašto se uopće koriste CA?

Cert. Centar § Izdaje (generira) certifikate § X. 509 § Generira ključeve § Spremanje Cert. Centar § Izdaje (generira) certifikate § X. 509 § Generira ključeve § Spremanje certifikata u standardiziranim formatima datoteka § X. 509, PKCS#12 § Certifikati spremni za korištenje u PKI podržanim aplikacijama

Zaključak § Implementaciji PKI sustava treba pristupiti oprezno § Precizno definirati sigurnosni problem koji Zaključak § Implementaciji PKI sustava treba pristupiti oprezno § Precizno definirati sigurnosni problem koji PKI treba i realno može riješiti § Ne koristit PKI gdje nije potrebno § Ne koristiti PKI ako se ne nema namjeru paziti na svaku “kariku” u sustavu § Ukoliko se pravilno koristi, PKI sustav omogućuje sigurnu autentifikaciju i raspodjelu javnih ključeva