Скачать презентацию Informavimo kultūros aspektai Internetinės komunikacijos specifika Pagrindiniai aspektai Скачать презентацию Informavimo kultūros aspektai Internetinės komunikacijos specifika Pagrindiniai aspektai

bcd9d9513c9ca508bee9d442df98d466.ppt

  • Количество слайдов: 67

Informavimo kultūros aspektai Internetinės komunikacijos specifika Pagrindiniai aspektai: interaktyvumas ir kt. Internetinio informacijos verslo Informavimo kultūros aspektai Internetinės komunikacijos specifika Pagrindiniai aspektai: interaktyvumas ir kt. Internetinio informacijos verslo pamokos: kaip tapti sėkmingu? 1

Klausimai: • Ar organizacijai reikia/būtina turėti internetinį tinklapį? Kodėl? Kaip tai atsiliepia santykiams su Klausimai: • Ar organizacijai reikia/būtina turėti internetinį tinklapį? Kodėl? Kaip tai atsiliepia santykiams su publikomis; verslui? • Kokios organizacijos internetinę svetainę įvardintumėte kaip sėkmingą? • Ar Lietuvoje realiai egzistuoja nuomonių pliuralizmas? Ar tikite demokratine interneto galia? Kodėl? 2

“The novelty has worn off”: • “informational welfare” new business model (from active pull “The novelty has worn off”: • “informational welfare” new business model (from active pull to direct push technology) • “Full subscription”; “Free content”; “Mixed system” “El Paìs” (1996); 2002. 11 – apmokestinta informacija; prenumerata metams -- 80 euro; archyvai 1976 m. ; parai – 0, 22 Euro; CNN – TV (2002 m. ); “The Financial Times” (2002 m. ) “Verslo žinios” (1998, 2001); 2002. 04 – apmokestinta informacija; dienraščio prenumerata metams ~400 Lt, parai – 5 Lt; archyvai nuo 1994 m. “From online Web to print” 3

Informavimo kultūra politinė kultūra: tarpusavio ryšiai Almond, G. & Verba, S. (1989). The Civic Informavimo kultūra politinė kultūra: tarpusavio ryšiai Almond, G. & Verba, S. (1989). The Civic Culture. Tautos politinė kultūra – tai kognityvinių, emocinių, vertinimo orientacijų į politinius objektus (sistema, input, output, self) kolekcija; Piliečių informuotumo ir aktyvaus jų dalyvavimo ryšys: “dalyvavaimo kanalai” Siebert, Peterson and Schramm (1956). Four Theories of the Press: “Why is the press as it is? ” Hallin, D. and Mancini, P. (2002). Three models of media/journalism and political culture • Geografinė, istorinė ir kultūrinė priklausomybė 4

The Mediterranean (Polarized Pluralist Model) Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, iš dalies Prancūzija • Stipri The Mediterranean (Polarized Pluralist Model) Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, iš dalies Prancūzija • Stipri literatūrinės spaudos tradicija; elitinė/aristokratinė spauda; iki šiol – sąlyginai maži spaudos tiražai; audiovizualinė informacija; • vėlyvas kapitalizmas (silpnos klasės); žemės ūkis; • Spaudos partiškumas; vėlyvas partijų kūrimasis (personifikacija); • Silpna žiniasklaidos autonomija: apstu kitų interesų; stipri valdžios ir verslo interesų įtaka (Italija); www. lastampa. it • Silpnos profesinės organizacijos; • “Polarized pluralism” (G. Sartori): daug politinių partijų, skirtinga ideologija, klientelistiniai santykiai: resursų skyrimas; 5

The North-Central European (Democractic Corporatist Model) Skandinavija, Vokietija, Belgija, Olandija, Austrija, Šveicarija • Anksti The North-Central European (Democractic Corporatist Model) Skandinavija, Vokietija, Belgija, Olandija, Austrija, Šveicarija • Anksti įdiegta rašytinė kultūra; Industrializacija, Protestantizmas; • Spauda ir partiškumas, spaudos ir interesų grupių priklausomybė; Skandinavijoje – gerai išvystyta subsidijų sistema; Visuomeninis transliuotojas (valdžia); • Information-oriented + commentary-oriented tradition; autonomiškumas: profesinė priklausomybė (90 proc. ); žiniasklaida kaip socialinis institutas; tikslas – tarnauti visuomenės interesams; • Democratic corporatism – tarpusavio pagalbos/partnerystės ideologija; atvirumas/diskusijos; kūrybiškumas (Skandinavija); 6

The North Atlantic (Liberal Model) JAV, Kanada, Airija, Jungtinė Karalystė • Komercinės spaudos pradžia The North Atlantic (Liberal Model) JAV, Kanada, Airija, Jungtinė Karalystė • Komercinės spaudos pradžia 1830; • Information-based journalism; Human interest; • Minimalus reguliavimas; nėra subsidijų; stiprūs komerciniai transliuotojai (išimtis BBC); • Profesinė autonomija; žurnalistinis mokymas; auditorija – kaip vartotojai, bet ne socialinės grupės; 7

8 8

Internetas kaip “mass medium” 9 Internetas kaip “mass medium” 9

Visuomenės informavimo įstatymas (1996; 2002. 10. 23) Viešoji informacija – informacija, skirta viešai platinti Visuomenės informavimo įstatymas (1996; 2002. 10. 23) Viešoji informacija – informacija, skirta viešai platinti ar kitaip viešai prieinama; Visuomenės informavimas – veikla, kuria visiems teikiama viešoji informacija. Visuomenės informavimo priemonės – knygos, laikraščiai, žurnalai, biuleteniai ar kiti leidiniai, televizijos, radijo programos, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija ir kitos priemonės, kuriomis platinama informacija. Dėl neskelbtinos informacijos viešo naudojimo kompiuterių tinkluose (2003. 05) 10

Norvegija: 2000 m. Etikos kodeksas; Suomija – aktyvios diskusijos nuo 2002 m. Lietuva: Neskelbtina Norvegija: 2000 m. Etikos kodeksas; Suomija – aktyvios diskusijos nuo 2002 m. Lietuva: Neskelbtina informacija (draudžia įstatymai); ribojama informacija: nepilnamečių apsauga, (kultūros ministerija – informacijos žymėjimas); Policijos departamentas prie VRM: informacija; Reikalavimai juridinių asmenų interneto tinklapiams: pavadinimas, kodas, registras Etika: savireguliacijos principų diegimas Ispanija: “Internet law” 2002 July; internetinių tinklapių registravimas 11

Internetinės komunikacijos specifika Naujos technologinės savybės: • Interaktyvumas • Hipertekstualumas: Skirtingi informacijos lygiai, “Lead” Internetinės komunikacijos specifika Naujos technologinės savybės: • Interaktyvumas • Hipertekstualumas: Skirtingi informacijos lygiai, “Lead” of the story, “Transparency”, “Total journalism”; • “Multiple media” elementai (common delivery technology): converging media Personifikacija 12

Interaktyvumas • Naudojamas tiek masinėje, tiek tarpasmeninėje komunikacijoje; Svarbiausia kompiuterinės (internetinės) komunikacijos dalis (Morris Interaktyvumas • Naudojamas tiek masinėje, tiek tarpasmeninėje komunikacijoje; Svarbiausia kompiuterinės (internetinės) komunikacijos dalis (Morris & Ogan, 1996; Rafaeli & Sudweeks, 1997; Ha & James, 1998); “Two-way communication” (reakcija) • Kokybinė įvairovė ir kaita (kontinuumas) • Pasekmė – susidomėjimas/įsitraukimas/lojalumas/socializacija/procesas. 13

Dvilypis vertinimas: 1. Technologija: “Interactivity is an attribute of the channel through which the Dvilypis vertinimas: 1. Technologija: “Interactivity is an attribute of the channel through which the communication takes place” Certain technologies permit more interactivity than others. 2. Vartotojas: “Interactivity is an individual psychological variable that varies within a medium depending upon people’s perceptions” “Passivity and interactivity are qualities of individuals making use of media, not qualities of the media per se” 14

Komunikacijos bruožai: • Reaguojanti: two-way communication (face to face); • Deklaratyvi: one-way communication (konvencionali Komunikacijos bruožai: • Reaguojanti: two-way communication (face to face); • Deklaratyvi: one-way communication (konvencionali žiniasklaida); • Interaktyvi komunikacija: (1) reakcija į pranešimą, (2) atsižvelgiama į tai, kiek prieš tai buvę pranešimai yra reaguojantys. 15

16 16

Interaktyvumo apibrėžimai: 1. Komunikacijos proceso dalyvio gebėjimas valdyti/kontroliuoti -- “The degree to which participants Interaktyvumo apibrėžimai: 1. Komunikacijos proceso dalyvio gebėjimas valdyti/kontroliuoti -- “The degree to which participants in a communication process have control over, and can exchange roles in, their mutual discourse. ” (Williams et al. , 1986) 2. Gebėjimas dalyvauti ir keisti formą/turinį: “The extent to which users can participate in modifying the form and content of a mediated environment in real-time. ” (Steur, 1992) 3. Nuoseklus informacinių pranešimų prasmių “junglumas”: “The extent to which messages in a sequence relate to each other, and especially the extent to which later messages recount the relatedness of earlier messages. ” (Rafaeli and Sudweeks, 1997) 4. Virtuali bendravimo “simuliacija”: “The ability of users to perceive the experience to be a simulation of interpersonal communication and increase their awareness of tele-presence. ” (Kiousis, 1999) 17

Interaktyviosios komunikacijos principai: M. Morris and C. Ogan, 1996. Interaktyviosios komunikacijos principai: M. Morris and C. Ogan, 1996. "The Internet as mass medium, " Political Communication, volume 46, pp. 39 -50. • Skaičius (one, few, many); Time & Process (asynchronous, synchronous) Interaktyvios komunikacijos versijos: • One-to-one asynchronous communication (e-mail) • Many-to-many asynchronous communication (“signing-up and responding”) • Synchronous communication that can be one-to-one, one-to-few, or one-to-many (forumai, diskusijos -- organizacinė priežiūra) • Asynchronous communication that involves many-to-one, one-to 18 one, or one-to-many relationships (WWW)

Interaktyvumo kategorijos Lietuviškos žiniasklaidos svetainėse • Interaktyvumo kokybė? Turinio analizės principas; Kategorijos; Informavimas ir Interaktyvumo kategorijos Lietuviškos žiniasklaidos svetainėse • Interaktyvumo kokybė? Turinio analizės principas; Kategorijos; Informavimas ir paslaugos; • Pirmaujantys/atsiliekantieji tinklapiai (Rogers, E. (1985). Diffusion of innovations); 62 žiniasklaidos organizacijų tinklapiai • Tendencijos: Mažiau abipusės komunikacijos, bet daugiau paslaugų 19

Internetinės informacijos “brandos” etapai: 1. Informacija (skaidrumas, kitokia kokybė) 2. Interaktyvumas (bendravimas, naujos paslaugos) Internetinės informacijos “brandos” etapai: 1. Informacija (skaidrumas, kitokia kokybė) 2. Interaktyvumas (bendravimas, naujos paslaugos) 3. Persiuntimo veiksmai “transactions” (pirkimai/pardavimai, nauja paslaugų kokybė) 4. Transformavimas (visuotinė integracija) 20

21 21

22 22

23 23

24 24

E-valdžia – elektroninių paslaugų perkėlimo etapai: 1. informacinio pobūdžio viešosios paslaugos. 2. informacijos persiuntimas E-valdžia – elektroninių paslaugų perkėlimo etapai: 1. informacinio pobūdžio viešosios paslaugos. 2. informacijos persiuntimas (informacijos parsisiuntimas, viešas paskelbimas, formos ir anketos) VRM 3. dalinis interaktyvumas ir dalinis “persiuntimas” Vartotojo tapatybė nustatoma sistemoje. Jis gali pateikti paklausimus, ir institucija elektroninio paklausimo pagrindu atsako į šį paklausimą. Tačiau viešoji paslauga (pvz. , pažyma) pristatoma neelektronine forma; KADA (registrų centras); 4. visiškas interaktyvumas, visuotinė integracija. Baigtas e-valdžios projektas. Vartotojas elektroniniais kanalais paduoda užklausą ir gauna galiojančią elektroninę viešąją paslaugą. “Pirkimai-pardavimai”. 25

“Pilotinis tyrimas”: 29 kriterijai; 7 interaktyvumo kategorijos: 1. Abipusė komunikacija (komentarai, pokalbių kambariai, diskusijų “Pilotinis tyrimas”: 29 kriterijai; 7 interaktyvumo kategorijos: 1. Abipusė komunikacija (komentarai, pokalbių kambariai, diskusijų forumai, ryšys su gamintojais, ryšys su leidėjais, SMS, testai, galimybės užsisakyti melodijas, sveikinimai) 2. Pasirinkimo galimybės (rubrikos, kalba, personifikacija) 3. “Žaismingumas” (animacija, originalios detalės, žaidimai) 4. Kaupiančioji informacija (skaitliukas, registracija, paieškos, archyvai) 5. Junglumas (tinklapio ryšys su aplinka): nuorodos į kitas svetaines, WAP, transliacija internetu, reklama 6. Informacijos “mobilumas”: naujienos SMS, el. paštu 7. Realaus laiko informacija: breaking news, dabar eteryje 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

Paslaugų tipai • Breaking news, Weather, 100 most read stories, TV guide, • Market Paslaugų tipai • Breaking news, Weather, 100 most read stories, TV guide, • Market of used things, Slide show (pictures), • Mobile services (tones, logos), Cartoons, City maps, Calendar of events, • Subscription to news (via SMS, e-mail), • First page of a newspaper (*. pdf version)), 34

35 35

36 36

“Key Elements for electronic Local Authorities’ Networks” (2002 m. ): vietinės valdžios tinklapiai 1. “Key Elements for electronic Local Authorities’ Networks” (2002 m. ): vietinės valdžios tinklapiai 1. policy making (dalyvavimas sprendimų priėmime); 2. economic development (for companies): finding employees, finding buildings / properties, finding companies in the area, finding and applying for grants, submitting tax declaration 3. personal documents: requesting passport, requesting driver’s licence, requesting ID card, requesting birth / marriage certificate 4. credits and loans; financial support (for citizens): applying for unemployment benefits, applying for child allowance, applying for student grants, applying for financial support for medical costs, submitting tax declaration 5. Education: enrolment in schools, enrolment in university, monitoring exam results 37

6. building permits: monitoring planning, applying for building permission 7. Environment: applying for permits, 6. building permits: monitoring planning, applying for building permission 7. Environment: applying for permits, waste management, pollution control 8. culture and leisure: information on culture and leisure within the local authority, access to public library, information on, and access to sports facilities 9. Information (like opening hours of town hall, important telephone numbers etc. ), and submitting information. 38

 • + ‘Culture & Leisure’, ‘Information’, ‘Policy Making’; -- ‘Education’ • Lygis: (downloading • + ‘Culture & Leisure’, ‘Information’, ‘Policy Making’; -- ‘Education’ • Lygis: (downloading of information and forms to apply for services, which can be submitted off- line); • no correlation between size of local authority and Web site quality, which means that bigger does not automatically mean better; • variation in generations is high in Italy, France and Belgium; • variation is low in Sweden, Denmark and Luxemburg, indicating small differences in level of service delivery between the different local authorities for the scanned services. 39

Kas keičiasi? Interaktyvios komunikacijos pamokos ir pasekmės: 1. Technologinė ir intelektinė sąjunga (nauja/kitokia informavimo Kas keičiasi? Interaktyvios komunikacijos pamokos ir pasekmės: 1. Technologinė ir intelektinė sąjunga (nauja/kitokia informavimo kokybė); 2. Naujoji “internetinė retorika” (nauji informacijos pateikimo būdai); 3. “New buzz word”: kitoks rašymo ir bendravimo su skaitytojais būdas; nauja informavimo kokybė, kitokios pajamų galimybės. 40

1. Nauja informavimo kokybė: • Technologinės inovacijos: kompiuterinė naujienų atranka (“Futuristic journalism”); “Authentic journalism”: 1. Nauja informavimo kokybė: • Technologinės inovacijos: kompiuterinė naujienų atranka (“Futuristic journalism”); “Authentic journalism”: virtualios patirtys; • Nauji reikalavimai: kūrybiškumas, multi-skilling; • Dilemos: profesionalus/mėgėjiškas rašymas – kaip atskirti? Kuo pasitikėti? Informacija/reklama (“church – state” separation) 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

Kas keičiasi informaciją pateikiant internete? Dienraščio transformacija: iš tradicinio į internetinį • Turinio įvairovė Kas keičiasi informaciją pateikiant internete? Dienraščio transformacija: iš tradicinio į internetinį • Turinio įvairovė (newspapers are “bundles” of different kinds of content); • Fiksuotas periodiškumas, geografinė aprėptis • Informacinio verslo įmonė: Pajamų šaltinis: reklama (display advertising 20 -30 per cent; classified advertising 70 -80 per cent) 49

The offline newspaper “bundle” Weather News Features Display Advertisements Leisure Sport Classified Advertisements 50 The offline newspaper “bundle” Weather News Features Display Advertisements Leisure Sport Classified Advertisements 50

14. 00 16. 00 22. 00 24. 00 07. 00 08. 00 Gather news 14. 00 16. 00 22. 00 24. 00 07. 00 08. 00 Gather news Edit news Print news Distribute news Sell news Read news ‹-------------geografinė aprėptis------------› 00. 00 -24. 00 Gather news Edit news Upload news Download news ‹------geografinė nepriklausomybė-------› 51

The Virtuous “Offline” Circle Offline advertising Offline news source Editorial Department Advertising Department Offline The Virtuous “Offline” Circle Offline advertising Offline news source Editorial Department Advertising Department Offline Newspaper Purchase Offline readership 52

The Vicious Online Circle Online news source Online advertiser Online newspaper Online alternative Logon The Vicious Online Circle Online news source Online advertiser Online newspaper Online alternative Logon Online readership 53

Naujienos internete kaip priemonė kitai veiklai (…) 54 Naujienos internete kaip priemonė kitai veiklai (…) 54

The online newspaper “bundle”? News Weather Registration Features Classified Advertisements Sport Leisure Services Transactions The online newspaper “bundle”? News Weather Registration Features Classified Advertisements Sport Leisure Services Transactions 55

www. delfi. lt • Lankytojai: Sic Gallup Media ~123, 000 lankytojų • Populiariausios rubrikos: www. delfi. lt • Lankytojai: Sic Gallup Media ~123, 000 lankytojų • Populiariausios rubrikos: “DELFI moterims” skyrelio "Jis ir ji" rašiniai, "Vox populi" ir "Lietuva“ (politinės Lietuvos naujienos). www. lrytas. lt • 35, 000 • 11 nuolatinių temų internete: horoskopai (23, 4 proc. ), 5 puslapis (20), aktualijos (16, 4), sportas (15), ekonomika (14, 2), kita (11, 1). 56

2. Internetinės retorikos elementai: • The Bite • The Snack • The Meal 57 2. Internetinės retorikos elementai: • The Bite • The Snack • The Meal 57

58 58

59 59

3. Pajamų šaltinių galimybės: • Klasifikuoti skelbimai; Reklaminiai skydeliai (tradicinės žiniasklaidos patirtis); • Fiksuotos 3. Pajamų šaltinių galimybės: • Klasifikuoti skelbimai; Reklaminiai skydeliai (tradicinės žiniasklaidos patirtis); • Fiksuotos vietos reklama, sponsoriavimas (“fixed place sponsorships”); • Listings: geltonieji puslapiai, paslaugų sąrašai (restoranai, kino anonsai, parodos), telefonų knyga, žemėlapiai, transporto tvarkaraščiai; • ? ? ? Sandorio pinigai (“transaction cuts”): knygos, bilietai; • “E-mail ads” (Delfi. lt); 60

Informaciją internete sunku parduoti … Daug tarpusavyje konkuruojančių ir neapmokestintą informaciją pateikiančių šaltinių: www. Informaciją internete sunku parduoti … Daug tarpusavyje konkuruojančių ir neapmokestintą informaciją pateikiančių šaltinių: www. politika. lt, www. delfi. lt, www. omni. lt 61

Premium services can be sold: Nebūtinai tiesioginės informacinės paskirties informacija (e. g. cartoons, crosswords); Premium services can be sold: Nebūtinai tiesioginės informacinės paskirties informacija (e. g. cartoons, crosswords); Specializuoto turinio, profesionaliai parengta informacija; Visitors can be sold: Nuolatiniai lankytojai (informacija apie juos); www. nytimes, com Advertising can be sold: Konkurencinga aplinka, nepagrįstas efektyvumas; Agresyvios strategijos: Bigger ads; Ads in the text; Add covers the whole page; Ads as pop-ups (drops down); 62 TV concept of ads (7 s inter-mercials: before opening the first page).

63 63

64 64

65 65

Aktyvios strategijos: • Unikalaus turinio prenumerata: elektroniniai archyvai, trumpalaikė (mėnesio, savaitės, dienos prenumerata); informacija Aktyvios strategijos: • Unikalaus turinio prenumerata: elektroniniai archyvai, trumpalaikė (mėnesio, savaitės, dienos prenumerata); informacija pristatoma skaitytojo pageidaujama forma (e-paštas, SMS žinutė, *. pdf failas) • E-pašto reklama (personifikuota informacija): • Papildomos paslaugos tradicinio dienraščio prenumeratoriams: Prenumeruojama internetinė informacija; “early delivery ads” 66

Išvados: internetinis leidinys: • Papildo, bet nepakeičia “offline media” (Pasekmės: išauga kaina – skaitytojų Išvados: internetinis leidinys: • Papildo, bet nepakeičia “offline media” (Pasekmės: išauga kaina – skaitytojų forumai, “multiple media”); • Pateikia panašų, bet nelygiavertį turinį (Pasekmės: reikia daugiau žmogiškųjų resursų); • “Atviri” informacinio verslo klausimai: Ar pasiteisins tikslinė laiko ir auditorijos požiūriu prenumerata? Naudoja tas pačias reklamos formas kaip ir offline media, todėl aštrėja konkurencija 67