Скачать презентацию Інформатика Об єкти Алгоритми Інформатика Computer science це Скачать презентацию Інформатика Об єкти Алгоритми Інформатика Computer science це

1_3_Informatika_Ob'ekti_Algoritmi .ppt

  • Количество слайдов: 10

Інформатика. Об’єкти. Алгоритми. Інформатика. Об’єкти. Алгоритми.

Інформатика (Computer science)– це наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів. Інформатика (Computer science)– це наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів.

Інформатика теоретична прикладна Основні напрями сучасної інформатики: • Теорія інформації • Теорія алгоритмів • Інформатика теоретична прикладна Основні напрями сучасної інформатики: • Теорія інформації • Теорія алгоритмів • Математичне моделювання • Теорія штучного інтелекту • Системний аналіз • Біоінформатика • Соціальна інформатика • Нейросистеми • Розробка обчислювальних систем • Комп’ютерна графіка • Телекомунікаційні системи і мережі • Інформатизація

Інформатика – це також галузь діяльності людини, яка пов’язана з реалізацією інформаційних процесів з Інформатика – це також галузь діяльності людини, яка пов’язана з реалізацією інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки.

Базові поняття інформатики: • Інформація • Повідомлення • Дані • Інформаційні процеси • Інформаційні Базові поняття інформатики: • Інформація • Повідомлення • Дані • Інформаційні процеси • Інформаційні технології • Об’єкти • Алгоритми

Об’єкти – це те, що ми розглядаємо як єдине ціле, яке реально існує або Об’єкти – це те, що ми розглядаємо як єдине ціле, яке реально існує або виникає в нашій свідомості. Кожний об’єкт має властивості (параметри). Кожна властивість об’єкта має своє значення. У результаті дій над об’єктами їх властивості можуть змінитися.

Об’єкти, Їх властивості, значення цих властивостей. Назва об’єкта Учень Країна Властивість Значення властивості Прізвище Об’єкти, Їх властивості, значення цих властивостей. Назва об’єкта Учень Країна Властивість Значення властивості Прізвище Ім’я По батькові Дата народження Зріст … Іваненко Петро Сергійович 11 квітня 1999 р. 156 см … Назва Дата проголошення незалежності Площа Кількість населення …. Україна 24. 09. 1991 р. 603, 7 тис. кв. км 46 000 …

Мухаммед аль -Хорезмі Алгоритм – це скінченна послідовність команд, що визначає, які дії і Мухаммед аль -Хорезмі Алгоритм – це скінченна послідовність команд, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Наведіть приклади алгоритмів!

Визначеність Скінченність Формальність Масовість Результативність Дискретність Властивості алгоритмів Визначеність Скінченність Формальність Масовість Результативність Дискретність Властивості алгоритмів

Система команд виконавця – множина всіх команд, які може виконати виконавець. Наведіть приклади! Система команд виконавця – множина всіх команд, які може виконати виконавець. Наведіть приклади!