Скачать презентацию Informační a komunikační technologie 1 7 Počítačové sítě Скачать презентацию Informační a komunikační technologie 1 7 Počítačové sítě

0c10bddec36691212381a27245403d9e.ppt

  • Количество слайдов: 39

Informační a komunikační technologie 1. 7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Informační a komunikační technologie 1. 7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK

1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server 4. 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server 4. Dělění sítí podle dosahu 1. PAN 2. LAN 3. MAN 4. WAN 5. Dělení sítí podle způsobu přenosu 1. Kabelová 1. Metalická 2. Optická 2. Bezdrátová 1. Bluetooth 2. Wi-Fi 3. Satelit 4. 3 G 6. Sdílení Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 2

1. Základní vlastnosti Počítače se mezi sebou spojují ze dvou důvodů: ➡ ➡ Kvůli 1. Základní vlastnosti Počítače se mezi sebou spojují ze dvou důvodů: ➡ ➡ Kvůli komunikaci (internet, chat, e-mail, tisk, posílání souborů, . . ) Pro vyšší výkon (superpočítače) Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 3

2. Technické prostředky IP adresa: - Adresa zařízení v síti. V síti může být 2. Technické prostředky IP adresa: - Adresa zařízení v síti. V síti může být použita pouze jednou. Privátní - slouží pro malé uzavřené sítě (např. 192. 168. 1. 3) Veřejná - pro identifikaci v internetu (např. 81. 22. 52. 11) Jak ji zjistit? Windows: Start → Spustit… → napsat cmd a do otevřeného okna napsat ipconfig Linux: Přihlásit se do konzole a spustit příkaz ifconfig Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 4

2. Technické prostředky Základní pojmy: IP adresa V praxi se nejčastěji potkáváme s architekturou 2. Technické prostředky Základní pojmy: IP adresa V praxi se nejčastěji potkáváme s architekturou TCP/IP verze 4 (IPv 6) Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 5

2. Technické prostředky MAC adresa: - MAC adresa přidělená výrobcem je vždy celosvětově jedinečná. 2. Technické prostředky MAC adresa: - MAC adresa přidělená výrobcem je vždy celosvětově jedinečná. Někdy udávaná jako fyzická adresa. Používá se pro zabezpečení sítě. Jak ji zjistit? Windows: Start → Spustit… → napsat cmd a do otevřeného okna napsat ipconfig /all Linux: Přihlásit se do konzole a spustit příkaz ifconfig | grep HWaddr: Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 6

2. Technické prostředky Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby 2. Technické prostředky Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země. Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. V současné době lze pořídit zařízení které nabízí obě funkce. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 7

2. Technické prostředky Firewall slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s 2. Technické prostředky Firewall slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 8

3. Síťová architektura 3. 1 Klient-server 3. 2 Klient-klient Síťová architektura představuje strukturu řízení 3. Síťová architektura 3. 1 Klient-server 3. 2 Klient-klient Síťová architektura představuje strukturu řízení komunikace. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 9

3. 1 Klient - server Server počítač který řídí komunikaci v síti a je 3. 1 Klient - server Server počítač který řídí komunikaci v síti a je dle typu zajišťuje i služby pro podřízené počítače v síti (např. tisk, sdílení dat, . . ). Lepší zabezpečení Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 10

3. 2 Klient - klient Peer-to-peer (P 2 P) rovný s rovným. Žádný počítač 3. 2 Klient - klient Peer-to-peer (P 2 P) rovný s rovným. Žádný počítač není nadřazen jinému. Někdy ozačována jako klient-klient Použití pro sdílení dat i hardware Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 11

4. Dělení síti podle dosahu 4. 1 PAN 4. 2 LAN 4. 3 MAN 4. Dělení síti podle dosahu 4. 1 PAN 4. 2 LAN 4. 3 MAN 4. 4 WAN Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 12

4. 1 PAN Někdy nazývána jako osobní síť Propojuje osobních elektronická zařízení typu jako 4. 1 PAN Někdy nazývána jako osobní síť Propojuje osobních elektronická zařízení typu jako mobilní telefon, PDA, notebook atd. , rozlehlost je ze sítí nejmenší. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 13

4. 2 LAN Někdy nazývána jako Ethernet, lokální síť, místní síť. Spojuje uzly v 4. 2 LAN Někdy nazývána jako Ethernet, lokální síť, místní síť. Spojuje uzly v rámci jedné budovy nebo několika blízkých budov, vzdálenosti stovky metrů až kilometry (při použití optiky). LAN je vždy v soukromé správě a působí na malém území. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 14

4. 3 MAN Typicky poskytování internetového připojení od kabelových společností (UPC, Moravia. Net, . 4. 3 MAN Typicky poskytování internetového připojení od kabelových společností (UPC, Moravia. Net, . . ) Sítě mohou být jak privátní, tak veřejné, které provozovatel pronajímá různým uživatelům. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 15

4. 4 WAN Internet nejznámější síť Přenosové rychlosti se velmi liší podle typu sítě. 4. 4 WAN Internet nejznámější síť Přenosové rychlosti se velmi liší podle typu sítě. Začínají na desítkách kilobitů za sekundu, ale dosahují i rychlostí řádu několik gigabitů za sekundu. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 16

5. Dělení síti podle typu přenosu 5. 1 Kabelové 5. 1. 1 Metalické 5. 5. Dělení síti podle typu přenosu 5. 1 Kabelové 5. 1. 1 Metalické 5. 1. 2 Optické 5. 2 Bezdrátové 5. 2. 1 Bluetooth 5. 2. 2 Wi-Fi 5. 2. 3 Satelit 5. 2. 4 3 G Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 17

5. 1 Kabelové sítě Spojení mezi jednotlivými účastníky (uživateli) tohoto spojení uskutečňováno pomocí kabelů. 5. 1 Kabelové sítě Spojení mezi jednotlivými účastníky (uživateli) tohoto spojení uskutečňováno pomocí kabelů. Toto spojení je uskutečňováno pomocí kabelů metalických a optických Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 18

5. 1 Typy kabelových sítí: 5. 1. 1 Metalické 5. 1. 2 Optické Implementace 5. 1 Typy kabelových sítí: 5. 1. 1 Metalické 5. 1. 2 Optické Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 19

5. 1. 1 Metalické sítě Rychlost přenosu je závislá na zapojení. Přenosová rychlost až 5. 1. 1 Metalické sítě Rychlost přenosu je závislá na zapojení. Přenosová rychlost až 1 Gb/s. Výhody Nízká pořizovací cena v porovnání s optikou. Nevýhody Pro přenos velkých objemů dat může být pomalá Všechny počítače mají připojovací konektor. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 20

5. 1. 2 Optické sítě Rychlost přenosu je závislá na typu vlákna. Přenosová rychlost 5. 1. 2 Optické sítě Rychlost přenosu je závislá na typu vlákna. Přenosová rychlost až desítky Gb/s. Výhody Přenosová kapacita Nevýhody Vyšší pořizovací cena Menší průměr a hmotnost Bezpečnost proti odposlechu Chemická a mechanická odolnost Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 21

5. 2 Bezdrátové sítě Bezdrátová síť je síť, ve které je spojení mezi jednotlivými 5. 2 Bezdrátové sítě Bezdrátová síť je síť, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky (uživateli) tohoto spojení uskutečňováno pomocí bezdrátové komunikace Rychlost přenosu je závislá na vzdálenosti spojení Toto spojení je uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln (Satelit, Wi-Fi, Bluetooth, CDMA, 3 G, GPRS). Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 22

5. 2 Bezdrátové sítě Výhody spojení odlehlých oblastí (nižší náklady na vybudování) mobilita Nevýhody 5. 2 Bezdrátové sítě Výhody spojení odlehlých oblastí (nižší náklady na vybudování) mobilita Nevýhody nižší rychlost přenosu možnost odposlechu Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 23

5. 2 Bezdrátové sítě Dosah bezdrátových sítí Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 5. 2 Bezdrátové sítě Dosah bezdrátových sítí Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 24

5. 2 Typy bezdrátových sítí: 5. 2. 1 Bluetooth 5. 2. 2 Wi-Fi 5. 5. 2 Typy bezdrátových sítí: 5. 2. 1 Bluetooth 5. 2. 2 Wi-Fi 5. 2. 3 Satelit 5. 2. 4 3 G Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 25

5. 1 Bluetooth Obr. 1 - Mobilní telefon Obr. 2 - Handsfree Implementace ICT 5. 1 Bluetooth Obr. 1 - Mobilní telefon Obr. 2 - Handsfree Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK Obr. 3 - klávesnice a myš 26

5. 1 Bluetooth Je definovan standardem IEEE 802. 15. 1. Spadá do kategorie osobních 5. 1 Bluetooth Je definovan standardem IEEE 802. 15. 1. Spadá do kategorie osobních počítačových sítí, tzv. PAN (Personal Area Network). Vyskytuje se v několika verzích a je obsažen ve většině aktuálně prodávaných zařízení jako jsou např mobilní telefony, notebooky, ale i televize. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 27

5. 1 Zabezpečení Bluetooth V současné době (2011) je nově vyvinuto rozhraní Bluetooth 4. 5. 1 Zabezpečení Bluetooth V současné době (2011) je nově vyvinuto rozhraní Bluetooth 4. 0, u kterého výrobci slibují větší dosah (až 100 metrů), menší spotřebu elektrické energie a také podporu šifrování AES-128. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 28

5. 1 Dosah jednotlivých typů BT Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 5. 1 Dosah jednotlivých typů BT Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 29

5. 1 Rychlost přenosu dat dle typu BT Implementace ICT do výuky č. CZ. 5. 1 Rychlost přenosu dat dle typu BT Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 30

5. 2 Wi-Fi Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování 5. 2 Wi-Fi Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Obr. 1 - Wi-Fi Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 31

5. 2 Wi-Fi - Důležité pojmy Access Point - Přístupový bod (AP) řídí komunikaci 5. 2 Wi-Fi - Důležité pojmy Access Point - Přístupový bod (AP) řídí komunikaci mezi wi-fi zařízeními. Přístupové body je možné použít pro poskytování různých služeb pro lokální síť a připojení k internetu. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 32

5. 2 Wi-Fi - Důležité pojmy SSID Identifikátor bezdrátové sítě. Implementace ICT do výuky 5. 2 Wi-Fi - Důležité pojmy SSID Identifikátor bezdrátové sítě. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 33

5. 2 Rychlost Wi-Fi sítě Rychlost přenosu je dána použitou technologií (2, 4 nebo 5. 2 Rychlost Wi-Fi sítě Rychlost přenosu je dána použitou technologií (2, 4 nebo 5 Ghz) a vzdáleností. Wi-Fi je přenos typu half-duplex (to znamená, že zařízení v jednu chvíli buďto vysílá nebo přijímá, nedokáže provádět obojí komunikaci současně) a výrobci udávají rychlost jako součet obou směrů. ➡ IEEE 802. 11 b - rychlost 11 Mb/s (reálná 5, 5 Mb/s) Nejstarší a velmi pomalý typ, nevyhovuje pro současné potřeby. IEEE 802. 11 g - rychlost 54 Mb/s (reálná 27 Mb/s) V současnosti nejrozšířenější, vhodná ale jen pro sdílení internetového připojení. IEEE 802. 11 n - rychlost 300 Mb/s (reálná 150 Mb/s) Nejnovější standard a nutnost pro práci se vzdálenými soubory. V ideálních podmínkách může být srovnatelná se 100 Mb/s sítí lokální (ethernet). Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 34

5. 2 Zabezpečení Wi-Fi sítě SSID Dá se vypnout, ale jako jedinné zabezpečení sítě 5. 2 Zabezpečení Wi-Fi sítě SSID Dá se vypnout, ale jako jedinné zabezpečení sítě před nevítanou návštěvou slabé. WEP/WPA Zabezpečení heslem Kontrola MAC adres Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 35

5. 3 Satelit Přenosová rychlost: do 1 Mb/s Využití: připojení na odlehlých místech (na 5. 3 Satelit Přenosová rychlost: do 1 Mb/s Využití: připojení na odlehlých místech (na moři, v horách, . . . ) Nízká kvalita spojení. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 36

5. 4 3 G sítě Přenosová rychlost: 144 kb/s - 2 Mb/s Využití: pouze 5. 4 3 G sítě Přenosová rychlost: 144 kb/s - 2 Mb/s Využití: pouze pro mobilní telefony. Připojení k internetu, e-mail, chat. . . Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 37

6. Sdílení Sdílet = umožnit společné používání hardwaru nebo dat. Implementace ICT do výuky 6. Sdílení Sdílet = umožnit společné používání hardwaru nebo dat. Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 38

Seznam použité literatury: Internetové zdroje: Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. Seznam použité literatury: Internetové zdroje: Implementace ICT do výuky č. CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0012 GG OP VK 39