Скачать презентацию Informacja opieka i asysta wsparcie Wielkopolskiej Agencji Скачать презентацию Informacja opieka i asysta wsparcie Wielkopolskiej Agencji

09bba492906e77ac4471fb405d90b272.ppt

  • Количество слайдов: 16

Informacja, opieka i asysta – wsparcie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Informacja, opieka i asysta – wsparcie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach projektu Punkt Konsultacyjny KSU Leszno 08. 2012 r.

Cel projektu: Celem działalności Punktu Konsultacyjnego KSU jest poprawa dostępu do usług z zakresu Cel projektu: Celem działalności Punktu Konsultacyjnego KSU jest poprawa dostępu do usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Usługi świadczone przez PK KSU: 1. Usługa informacyjna. 2. Usługa informacyjna „opieki nad klientem”. Usługi świadczone przez PK KSU: 1. Usługa informacyjna. 2. Usługa informacyjna „opieki nad klientem”. 3. Usługa doradcza „Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej”. 4. Usługa doradcza „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”.

USŁUGA INFORMACYJNA odpowiada na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i obejmuje: • administracyjno-prawne USŁUGA INFORMACYJNA odpowiada na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i obejmuje: • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, • zatrudnianie cudzoziemców, • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych, • prawo ochrony konkurencji, • społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), • ochronę własności intelektualnej, • systemy jakości ISO 9001 i HACCP, • rozwój zasobów ludzkich,

USŁUGA INFORMACYJNA c. d. • wykorzystywanie technologii informacyjnych, • ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie USŁUGA INFORMACYJNA c. d. • wykorzystywanie technologii informacyjnych, • ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP), • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, • prawo zamówień publicznych, • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy e. PUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego e. PUAP, • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. Usługi informacyjne są całkowicie bezpłatne.

OPIEKA NAD KLIENTEM to usługa informacyjna oferowana w przypadku, gdy diagnoza potrzeb wykazała, że OPIEKA NAD KLIENTEM to usługa informacyjna oferowana w przypadku, gdy diagnoza potrzeb wykazała, że skorzystanie z dostępnej w KSU usługi specjalistycznej pomoże klientowi w prowadzeniu firmy. Usługa obejmuje: • diagnozę potrzeb klienta i możliwości w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU, • asystę przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym, • asystę przy podpisaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej, • pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.

OPIEKA NAD KLIENTEM CD. Usługi specjalistyczne, to usługi do których zalicza się np. usługa OPIEKA NAD KLIENTEM CD. Usługi specjalistyczne, to usługi do których zalicza się np. usługa doradcza proinnowacyjna polegająca na przeprowadzeniu audytu technologicznego, usługa finansowa – pożyczka, doradztwo w optymalizacji kosztów, usługi szkoleniowe, itd. Skorzystanie z usługi „opieka nad klientem” jest całkowicie bezpłatne.

ASYSTA W ROZPOCZYNANIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI to usługa doradcza dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność ASYSTA W ROZPOCZYNANIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI to usługa doradcza dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą składająca się z następujących elementów: 1. wstępnej diagnozy potrzeb klienta, 2. konsultacji nt. profilu planowanej działalności, 3. analizy SWOT planowanej działalności, 4. analizy form i źródeł finansowania działalności, 5. pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

ASYSTA W ROZPOCZYNANIU GOSPODARCZEJ CD. DZIAŁALNOŚCI 6. wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej, prowadzenia 7. ASYSTA W ROZPOCZYNANIU GOSPODARCZEJ CD. DZIAŁALNOŚCI 6. wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej, prowadzenia 7. przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, 8. pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia

ASYSTA W ROZPOCZYNANIU GOSPODARCZEJ CD. DZIAŁALNOŚCI Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest ASYSTA W ROZPOCZYNANIU GOSPODARCZEJ CD. DZIAŁALNOŚCI Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10, 00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 16 godzin.

ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI to usługa doradcza dla przedsiębiorców składająca się z następujących ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI to usługa doradcza dla przedsiębiorców składająca się z następujących elementów: I: diagnozy potrzeb biznesowych klienta, II: wsparcia doradczego w zakresie: -spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (np. wypełnienie dokumentów skierowanych do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnienie dokumentów do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp. , konsultacje dotyczące umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp. ),

ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI -marketingu przedsiębiorstwa, (np. opracowanie planu marketingowego, opracowanie listy potencjalnych ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI -marketingu przedsiębiorstwa, (np. opracowanie planu marketingowego, opracowanie listy potencjalnych klientów, określenie najlepszych kanałów dystrybucji, określenie najlepszych kanałów promocji i opracowanie komunikatów promocyjnych), -organizacji przedsiębiorstwa, (np. opracowanie strategii rozwoju firmy, opracowanie schematu organizacyjnego i zakresu obowiązków pracowników, opracowanie regulaminu pracy),

ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI -finansów przedsiębiorstwa (np. konsultacja w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI -finansów przedsiębiorstwa (np. konsultacja w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: koszty, przychody i źródła finansowania, porównywanie dostępnych źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania, przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznes plany, inne),

ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJU CD. DZIAŁALNOŚCI Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest ASYSTA W PROWADZENIU GOSPODARCZEJU CD. DZIAŁALNOŚCI Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10, 00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 24 godzin.

PK KSU W LESZNIE – FORMY KONTAKTU: Z usług Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie PK KSU W LESZNIE – FORMY KONTAKTU: Z usług Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie można skorzystać na jeden z poniższych sposobów: -bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym KSU lub podczas dyżuru konsultanta, -telefonicznie – pod numerem 065 526 31 65 -elektronicznie – zadając pytanie poprzez wypełnienie Formularza Zapytania znajdującego się na stronie www. warp. org. pl -podczas Poznaniu dyżuru Wolsztynie, Grodzisku Wielkopolskim,

Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Oddział Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Oddział w Lesznie Plac Kościuszki 4 tel. +48 65 526 31 65 e-mail: [email protected] org. pl czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7. 30 - 15. 30