Скачать презентацию Informacioni sistemi Prof dr Hasan Hanić Mr Aleksandra Скачать презентацию Informacioni sistemi Prof dr Hasan Hanić Mr Aleksandra

fd2e51c8ec12d4369b31141f822fdc96.ppt

  • Количество слайдов: 51

Informacioni sistemi Prof. dr Hasan Hanić Mr Aleksandra Bradić-Martinović Beogradska bankarska akademija – Fakultet Informacioni sistemi Prof. dr Hasan Hanić Mr Aleksandra Bradić-Martinović Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Beograd, Zmaj Jovina 12, Tel: +381 11 2621 -730 1

Poglavlje 6 Elektronsko poslovanje i elektronska trgovina Poglavlje 6 Elektronsko poslovanje i elektronska trgovina

Pregled sadržaja poglavlja 6. 1 Pregled E-Business & E-Commerce 6. 2 Business-to-Consumer (B 2 Pregled sadržaja poglavlja 6. 1 Pregled E-Business & E-Commerce 6. 2 Business-to-Consumer (B 2 C) E-Commerce 6. 3 Business-to-Business (B 2 B) E-Commerce 6. 4 Elektronsko plaćanje 6. 5 Etička i pravna pitanja u e-poslovanju

Ciljevi učenja n Opisati elektronsku trgovinu, njen obim, prednosti, n n n ograničenja i Ciljevi učenja n Opisati elektronsku trgovinu, njen obim, prednosti, n n n ograničenja i tipove. Napraviti razliku između čiste i delimične elektronske trgovine. Shvatiti osnove on-lajn aukcija. Napraviti razliku između e-trgovine B 2 B, B 2 C, C 2 E i G 2 C. Opisati glavne servise za podršku e-trgovini, posebno za plaćanje i logistiku. Opisati neka etička i pravna pitanja u vezi sa e-poslovanjem.

6. 1 Pregled e-poslovanja i e-trgovine n Elektronska trgovina (Electronic Commerce, E- Commerce, EC) 6. 1 Pregled e-poslovanja i e-trgovine n Elektronska trgovina (Electronic Commerce, E- Commerce, EC) – kupovina, prodaja, razmena proizvoda, usluga i informacija putem računarskih mreža n Elektronsko poslovanje (E-Business) – obuhvata i e-trgovinu, ali i saradnju među poslovnim partnerima i transakcije u okviru organizacije.

Pregled e-poslovanja i e-trgovine (nastavak) n Čista versus delimična e-trgovina zavisi od stepena digitalizacije. Pregled e-poslovanja i e-trgovine (nastavak) n Čista versus delimična e-trgovina zavisi od stepena digitalizacije. Brick-and-mortar organizacija –čisto fizička n Virtuelna organizacija – isključivo elektronski n Click-and-mortar organizacija – posluju i fizički i virtuelno n

Fresh. Direct primer Sledeći slajdovi daju vam uvid u kompaniju Fresh. Direct, koja je Fresh. Direct primer Sledeći slajdovi daju vam uvid u kompaniju Fresh. Direct, koja je primer delimične e-trgovine, tj. clicks-and-mortar kompanija.

Tipovi e-trgovine n Business-to-Consumer (B 2 C) n Business-to-Business (B 2 B) n Consumer-to-Consumer Tipovi e-trgovine n Business-to-Consumer (B 2 C) n Business-to-Business (B 2 B) n Consumer-to-Consumer (C 2 C) n Business-to-Employee (B 2 E) n E-Government n Mobile Commerce (m-commerce)

B 2 B and B 2 C Electronic Commerce B 2 B and B 2 C Electronic Commerce

E-Commerce poslovni modeli Direktni on-lajn marketing (Online direct marketing) Elektronski sistem tendera (Electronic tendering E-Commerce poslovni modeli Direktni on-lajn marketing (Online direct marketing) Elektronski sistem tendera (Electronic tendering system) Model “kaži svoju cenu” (Name-your-own-price) Model nalaženja najbolje cene (Find-the-best-price)

E-Commerce poslovni modeli (nastavak) Udruženi marketing (Affiliate marketing) Uočite Sony logo na vrhu ove E-Commerce poslovni modeli (nastavak) Udruženi marketing (Affiliate marketing) Uočite Sony logo na vrhu ove web stranice www. howstuffworks. com

E-Commerce poslovni modeli (nastavak) Virusni marketing (Viral marketing) Grupna kupovina (Group purchasing) E-Commerce poslovni modeli (nastavak) Virusni marketing (Viral marketing) Grupna kupovina (Group purchasing)

E-Commerce poslovni modeli (nastavak) On-lajn aukcije (Online auctions) E-Commerce poslovni modeli (nastavak) On-lajn aukcije (Online auctions)

E-Commerce poslovni modeli (nastavak) Prilagođavanje proizvoda (Product customization) Veliki popusti (Deep discounters) Članstvo (Membership) E-Commerce poslovni modeli (nastavak) Prilagođavanje proizvoda (Product customization) Veliki popusti (Deep discounters) Članstvo (Membership)

E-Commerce poslovni modeli (nastavak) On-lajn trampa (Bartering online) E-Commerce poslovni modeli (nastavak) On-lajn trampa (Bartering online)

Glavni mehanizmi e-trgovine Aukcije (Auctions) Obične aukcije (Forward Auctions) Reverzne aukcije (Reverse Auctions) Glavni mehanizmi e-trgovine Aukcije (Auctions) Obične aukcije (Forward Auctions) Reverzne aukcije (Reverse Auctions)

Prednosti e-trgovine n Prednosti za organizaciju n Nacionalna i međunarodna tržišta postaju lakše dostupna. Prednosti e-trgovine n Prednosti za organizaciju n Nacionalna i međunarodna tržišta postaju lakše dostupna. n Niži troškovi procesiranja, distribucije i prikupljanja informacija. n Prednosti za kupca n Pristup brojnim proizvodima i uslugama (24/7/365).

Prednosti e-trgovine (nastavak) n Prednosti za društvo n Donosi korist društvu jer omogućava da Prednosti e-trgovine (nastavak) n Prednosti za društvo n Donosi korist društvu jer omogućava da se informacije, proizvodi i usluge lako i brzo dostavljaju ljudima u gradovima, selima i zemljama u razvoju.

Ograničenja e-trgovine n Tehnološka ograničenja n Nedostatak opštih, univerzalnih standarda bezbednosti n Nedovoljno razvijene Ograničenja e-trgovine n Tehnološka ograničenja n Nedostatak opštih, univerzalnih standarda bezbednosti n Nedovoljno razvijene telekomunikacije n Skup pristup n Netehnološka ograničenja n Stav da je e-trgovina nesigurna n Nerešena pravna pitanja n Nedostatak kritične mase kupaca i prodavaca

Business-to-Consumer (B 2 C) Electronic Commerce Elektronski izlozi (Electronic storefronts) Elektronski tržni centri (Electronic Business-to-Consumer (B 2 C) Electronic Commerce Elektronski izlozi (Electronic storefronts) Elektronski tržni centri (Electronic malls)

Vodeći E-Tailing websajtovi B 2 C e-trgovina poznata je i pod nazivom e-tailing. Primeri Vodeći E-Tailing websajtovi B 2 C e-trgovina poznata je i pod nazivom e-tailing. Primeri su:

Industrija on-lajn usluga Ključni problem uklanjanje posrednika Industrija on-lajn usluga Ključni problem uklanjanje posrednika

Industrija on-lajn usluga Cyberbanking Online securities trading Online job market Travel services Industrija on-lajn usluga Cyberbanking Online securities trading Online job market Travel services

Problemi u e-trgovini Konflikt u kanalu distribucije (Channel conflict) – problem sa standardnim distributerima Problemi u e-trgovini Konflikt u kanalu distribucije (Channel conflict) – problem sa standardnim distributerima Multikanalisanje – potpuno odvajanje virtelnog od fizičkog poslovanja može umanjiti sinergetski efekat (primer Best Buy), tako da kompanije integrišu oba kanala

Channel Conflict ? ? ? Channel Conflict ? ? ?

On-lajn oglašavanje n Oglašavanje je distribucija informacija pri pokušaju da utiče na kupovinu proizvoda On-lajn oglašavanje n Oglašavanje je distribucija informacija pri pokušaju da utiče na kupovinu proizvoda ili usluga. n Metode on-lajn oglašvanja Baneri (Banners) n Pop-up ad n Pop-under ad n Marketing sa dozvolom (Permission marketing) n Virusni marketing (Viral marketing) n

Opadanje upotrebe tradicionalnih medija Opadanje upotrebe tradicionalnih medija

Fragmetacija različitih medija Source: Piper. Jaffray Fragmetacija različitih medija Source: Piper. Jaffray

Osam tipova reklamnih web sajtova Portals: most popular; best for reach but not targeting Osam tipova reklamnih web sajtova Portals: most popular; best for reach but not targeting Search: second largest reach; high advertising value Source: Piper. Jaffray

Osam tipova reklamnih web sajtova (nastavak) Commerce: high reach; not conducive to advertising Mall Osam tipova reklamnih web sajtova (nastavak) Commerce: high reach; not conducive to advertising Mall of Hawai’i Entertainment: large reach; strong targetability

Osam tipova reklamnih web sajtova (nastavak) Community: emphasize being a part of something; good Osam tipova reklamnih web sajtova (nastavak) Community: emphasize being a part of something; good for specific advertising Communications: not good for branding; low targetability

Osam tipova reklamnih web sajtova (nastavak) News/weather/sports: poor targetability Games: good for very specific Osam tipova reklamnih web sajtova (nastavak) News/weather/sports: poor targetability Games: good for very specific types of advertising

6. 3 Business-to-Business (B 2 B) elektronska trgovina U B 2 B e-poslovanju, kupci 6. 3 Business-to-Business (B 2 B) elektronska trgovina U B 2 B e-poslovanju, kupci i prodavci su poslovne organizacije (kompanije).

B 2 B model e-prodaje (B 2 B Sell-Side Marketplace) Ključni mehanizam: elektronski katalozi B 2 B model e-prodaje (B 2 B Sell-Side Marketplace) Ključni mehanizam: elektronski katalozi i aukcije

(Sell-side marketplace) (Sell-side marketplace)

B 2 B model e-kupovine (B 2 B Buy-Side Marketplace) Ključni mehanizam: reverzna aukcija B 2 B model e-kupovine (B 2 B Buy-Side Marketplace) Ključni mehanizam: reverzna aukcija

Elektronska razmena (Electronic Exchange) Elektronska razmena (Electronic Exchange)

Plastics. Net (Vertikalna razmena) Plastics. Net (Vertikalna razmena)

The Paper Site (Vertikalna razmena) The Paper Site (Vertikalna razmena)

Horizontalna razmena Horizontalna razmena

Funkcionalna razmena Funkcionalna razmena

6. 4 Elektronska plaćanja Sistemi elektronskih plaćanja omogućuju da se roba ili usluge plate 6. 4 Elektronska plaćanja Sistemi elektronskih plaćanja omogućuju da se roba ili usluge plate elektronskim putem. Elektronski čekovi (e-checks) Electronske kreditne kartice Platne kartice (b 2 b) Electronska gotovina Pripejd kartice (Stored-value money cards) Smart kartice Plaćanje pojedinac pojedincu (Person-to-person payments) – Pay. Pal Digitalni novčanici (Digital Wallets) - softver

Etička i pravna pitanja Etička pitanja Privatnost Praćenje Etička i pravna pitanja Etička pitanja Privatnost Praćenje

Pravna pitanja svojstvena e-trgovini Prevare na Internetu Ime domena Registrovanje domena radi prodaje (Cybersquatting) Pravna pitanja svojstvena e-trgovini Prevare na Internetu Ime domena Registrovanje domena radi prodaje (Cybersquatting) Takse i druge naknade Autorska prava