Скачать презентацию ИНФОГРАФИКА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА одна Скачать презентацию ИНФОГРАФИКА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА одна

4d2f35be6a88363766985d45c648db2a.ppt

  • Количество слайдов: 14

ИНФОГРАФИКА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА – одна из форм реализации отдельных государственных функций, ИНФОГРАФИКА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА – одна из форм реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов Принимают заявления по госуслугам Веб портал «Электронное правительство» Услугодатель Государственная корпорация «Правительство для граждан» ПРАВА УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЯ Получать в доступной форме полную и достоверную информацию о порядке оказания государственных услуг Участвовать в публичном обсуждении стандартов государственных услуг Обращаться в суд с иском о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов в сфере оказания государственных услуг Формы оказания государственных услуг электронная бумажная Государственная услуга оказывается на основании СТАНДАРТА и РЕГЛАМЕНТА Органы рассматривающие вопросы, вокникшие при получении госуслуг ГУ”Отдел ветеринарии города Темиртау” (г. Темиртау ул. Коммуноров д. 39 тел: 90 -03 -78) Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области (г. Караганда, бульвар Мира, 39, тел: 50 -40 -66) Срок оказания государственной услуги, а также перечень необходимых документов ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТАНДАРТОМ и РЕГЛАМЕНТОМ

МЕМЛЕКЕТТIК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ИНФОГРАФИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ – көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші бойынша жеке МЕМЛЕКЕТТIК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ИНФОГРАФИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ – көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші бойынша жеке тәртіппен жүзеге асырылатын және олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға, оларға тиісті материалдық немесе материалдық емес игіліктер беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік функцияларды іске асыру нысандарының бірі Мемлекеттік қызметке өтініш қабылдайтындар «Электрондық үкіметтің» вебпорталы Көрсетілетін қызметті беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ Көрсетілетін қызметті берушіден мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну тәртібі туралы толық және анық ақпаратты қолжетімді нысанда алуға Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобаларын жария талқылауларға қатысуға Мемлекеттік қызметтер көрсету саласында бұзылған құқықтарды, бостандықтар мен заңды мүдделерді қорғау туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқығы бар Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны электронды қағаз түрінде Мемлекеттік қызмет СТАНДАРТ пен РЕГЛАМЕНТ негізінде көрсетіледі Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымдарды қарайтындар “Теміртау қаласы ветеринария бөлімі” ММ-сі (Теміртау қ. Комунаров көш. 39 үй, тел. 90 -03 -78) ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті (Қарағанды қ, Бейбітшілік бульвары, 39, тел: 50 -40 -66) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің мерзімі әрі өтінішпен қоса өткізілетін құжаттардың тізімі СТАНДАРТ және РЕГЛАМЕНТ негізінде АЙҚЫНДАЛАДЫ

"Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялықсанитариялық қорытынды беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызметіне ИНФОГРАФИКА Маған Сізге керек қорытынды ветеринариялық мемлекеттік қызмет -санитариялық болғандықтан тиісті өтінішті қорытынды Ветеринария бөліміне немесе қажет!!! www. egov. kz, www. elicense. kz "электрондық үкімет" вебпорталы арқылы жүзеге асыра аласыз КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ АЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ: 1) арнайы нысан бойынша өтініш; 2) жеке басын куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін); 3) жалға алу шартының құқығында үй-жайлардың тиісті бар екенін растайтын құқық белгілейтін құжат көшірмесі; 4) ветеринариялық-санитариялық қорытынды бланкісінің құнын төлегенін растайтын құжат Қорытынды Сізге 5 (бес) жұмыс күннің ішінде дайын болады МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУ ТӘРТІБІ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ БӨЛІМ БАСШЫСЫ жауапты орындаушы БӨЛІМ БАСШЫСЫ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ

ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги "Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора" Так как необходимое Вам заключение является государственной услугой, Вы можете подать заявление в Отдел ветеринарии либо через веб-портал “электронное правительство” www. egov. kz, www. elicense. kz Мне нужно ветеринарносанитарное заключение!!! РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 1) заявление по установленной форме; 2) документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации); 3) копия правоустанавливающего документа, подтверждающего наличие соответствующих помещений на праве договора аренды; 4) документ, подтверждающий оплату бланка ветеринарно-санитарного заключения Заключение будет готово в течении 5 (пяти) рабочих дней ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА Ответственный исполнитель РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ

“Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру “Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру " мемлекеттiк көрсетілетін қызметіне ИНФОГРАФИКА Сізге керекті анықтама мемлекеттік қызмет болғандықтан тиісті өтінішті «Теміртау қалалық ветеринария стансасы “ КМК –нан немесе www. egov. kz, www. elicense. kz "электрондық үкімет" вебпорталы арқылы жүзеге асыра аласыз Маған Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама қажет !!! КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ АЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ: Қызмет берушіге 1) арнайы нысан бойынша өтініш; 2) жеке басты куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін талап етіледі); Портал арқылы 1) арнайы нысан бойынша өтініш; Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді Мемлекеттік корпорацияның қызметкері, көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы арқылы алады. Сізге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап беріледі. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУ ТӘРТІБІ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ жауапты орындаушы БАСТЫҚ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ

ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства" Так как необходимое Вам справка является государственной услугой, Вы можете подать заявление в КГП на ПХВ “Темиртауская городская ветеринарная станция” либо через веб-портал “электронное правительство” www. egov. kz, www. elicense. kz Мне нужна справка о наличии личного подсобного хозяйства!!! РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: К услугодателю: 1) заявление по установленной форме; 2) документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации); на портал: 3) Сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, о ветеринарном паспорте сельскохозяйственного животного услугодатель получает из государственных информационных систем. со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю в течение дня обращения; ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ Директор Ответственный исполнитель Директор РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ

“Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау “Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау" мемлекеттiк көрсетілетін қызметіне Маған ветеринария ИНФОГРАФИКА Сізге керекті аттестаттау саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін аттестаттан өту керек!!! мемлекеттік қызмет болғандықтан тиісті өтінішті Ветеринария бөліміне немесе www. egov. kz, www. elicense. kz "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жүзеге асыра аласыз КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ АЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ: 1) арнайы нысан бойынша өтініш; 2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (сәйкестендіру үшін); 3) соңғы үш жылда біліктілігін арттыру курсынан өткендігі туралы сертификаттың көшірмесі (бар болса) 3) ғылыми дәрежесі, атағы бары туралы дипломның (бар болса) көшірмесі. Қорытынды құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін алу сәтіне дейін – аттестаттау кестесіне сәйкес жүзеге асырылады МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУ ТӘРТІБІ Тестілеу және әнгімелесу КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ БӨЛІМ БАСШЫСЫ жауапты орындаушы Комиссия БӨЛІМ БАСШЫСЫ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ

ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Аттестация физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Аттестация физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии" Так как необходимое Вам аттестация является государственной услугой, Вы можете подать заявление в Отдел ветеринарии либо через веб-портал “электронное правительство” www. egov. kz, www. elicense. kz Я хочу пройти аттестацию на предпринимательскую деятельность в области ветеринарии!!! РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 1) заявление по установленной форме; 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации); 3) копия сертификата о прохождении курсов повышения квалификация за последние три года (при наличии); 4) копия диплома о наличии ученой степени, звания (при наличии) Со дня сдачи пакета документов услугополучателем и до момента получения результата оказания государственный услугиосуществляется согласно графику аттестации ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ тестирования и собеседование РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИ И Ответственный РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА исполните ль Комиссия РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ

“Ветеринариялық анықтамалар беру “Ветеринариялық анықтамалар беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызметіне ИНФОГРАФИКА Сізге керек Ветеринариялық анықтама мемлекеттік қызмет болғандықтан тиісті өтінішті «Теміртау қалалық ветеринария стансасы “ КМК –нан немесе www. egov. kz, www. elicense. kz "электрондық үкімет" вебпорталы арқылы жүзеге асыра аласыз Маған Ветеринариялық анықтама қажет !!! КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ АЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ: 1) арнайы нысан бойынша өтініш; 2) жеке басты куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін); 3) Жеке басты куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу, ауыл шаруашылығы жануарының ветеринариялық паспорты туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруіші мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. ; Сізге құжаттар топтамасын тапсырған қүннен бастап жүгінген күн ішінде беріледі. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУ ТӘРТІБІ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ жауапты орындаушы БАСТЫҚ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ

ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Выдача ветеринарной справки ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Выдача ветеринарной справки" Так как необходимое Вам ветеринарный справка является государственной услугой, Вы можете подать заявление в в КГП на ПХВ “Темиртауская городская ветеринарная станция” либо через веб-портал “электронное правительство” www. egov. kz, www. elicense. kz Мне нужен Ветеринарный справка !!! РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 1) заявление по установленной форме; 2) документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации); 3) Сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, о ветеринарном паспорте сельскохозяйственного животного услугодатель получает из государственных информационных систем. со дня сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю в течение дня обращения; ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ Директор Ответственный исполнитель Директор РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ

“Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу “Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу" мемлекеттiк көрсетілетін қызметіне ИНФОГРАФИКА Сізге керек ветеринариялық паспорт мемлекеттік қызмет болғандықтан тиісті өтінішті «Теміртау қалалық ветеринария стансасы “ КМК –на немесе www. egov. kz, www. elicense. kz "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жүзеге асыра аласыз Маған ауылшаруашылық жануарыма ветеринариялық паспорт қажет !!! КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ АЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ: 1) арнайы нысан бойынша өтініш; 2) жеке басын куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін); 3) чиптер үшін ақы төленгенін (чиптен кезінде) растайтын кұжат; құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін алу сәтіне дейін жергілікті атқарушы органдары айқындаған өткізу мерзімдеріне сәйкес жүзеге асырылады; МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУ ТӘРТІБІ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ жауапты орындаушы БАСТЫҚ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ

ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Проведение идентификации сельскохозяйственных животных, с выдачей ветеринарного паспорта ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Проведение идентификации сельскохозяйственных животных, с выдачей ветеринарного паспорта" Мне нужен Ветеринарный паспорт!!! РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ Так как необходимое ветеринарный паспорт является государственной услугой, Вы можете подать заявление в КГП на ПХВ “Темиртауская городская ветеринарная станция” либо через веб-портал “электронное правительство” www. egov. kz, www. elicense. kz ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 1) заявление по установленной форме; 2) документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации); 3) документ, подтверждающий оплату стоимости чипов (при чипировании); со дня сдачи пакета документов услугополучателем и до момента получения результата оказания государственной услуги – осуществляется согласно срокам ее проведения, определенными местными исполнительными органами ; ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ ДИРЕКТОР Ответственный исполнитель ДИРЕКТОР РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ

“Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, “Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай –ақ ветеринариялық препараттарды, жем және жемазық қоспаларын өңдіру, сақтау және сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызметіне ИНФОГРАФИКА Сізге керек тіркеу нөмірі мемлекеттік қызмет болғандықтан тиісті өтінішті Ветеринария бөліміне немесе www. egov. kz, www. elicense. kz "электрондық үкімет" вебпорталы арқылы жүзеге асыра аласыз Маған Өндіріс объектісіне тіркеу нөмірі қажет!!! КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ АЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ: 1) арнайы нысан бойынша өтініш; 2) жеке басын куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін); 3) Өндіріс объектісі қызметінің түрі, өндірілетін өнімнің көлемі мен түрі туралы еркін нысанда жасалған ақпарат; Қорытынды Сізге 5 (бес) жұмыс күннің ішінде дайын болады МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУ ТӘРТІБІ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ БӨЛІМ БАСШЫСЫ жауапты орындаушы БӨЛІМ БАСШЫСЫ КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРІ

ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), ИНФОГРАФИКА оказания государственной услуги “Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а так же организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормавых добавок " Мне нужен Учетный номер на объект!!! РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ Так как необходимое Вам учетный номер является государственной услугой, Вы можете подать заявление в Отдел ветеринарии либо через веб-портал “электронное правительство” www. egov. kz, www. elicense. kz ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 1) заявление по установленной форме; 2) документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации); 3) информация, составленная в произвольной форме, о виде деятельности объекта производства, объемах и виде производимой продукции Заключение будет готово в течении 5 (пяти) рабочих дней ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА Ответственный исполнитель РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАБОТНИК КАНЦЕЛЯРИИ