Скачать презентацию INFM 103 Лекция 2 Потребителски нужди и поведение Скачать презентацию INFM 103 Лекция 2 Потребителски нужди и поведение

22ef4319f5fedf0c550a7364c72e491b.ppt

  • Количество слайдов: 14

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Твърде опростен модел на потребителско търсене INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Твърде опростен модел на потребителско търсене За съжаление този модел има широко разпространение. Според него потребителят, подобно на самия сайт, е схващан просто като някаква друга система с предвидимо поведение и рационална мотивация. Този модел може да бъде представен под формата на прост алгоритъм: 1. 2. 3. 4. Потребителят задава въпрос Нещо се случва (търсене, прелистване и т. н. ) Потребителят получава отговор Край

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Твърде опростен модел на потребителско търсене INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Твърде опростен модел на потребителско търсене Защо този модел е проблематичен? • Защото обикновено потребителят не постъпва точно по този начин. Този модел отразява редките случаи, при които потребителят знае точно какво търси. Но в повечето случаи потребителите не знаят какво точно търсят. • Защото той поставя фокуса върху един кратък период от време, през който потребителят взаимодейства с информационната архитектура, а всичко, което се случва преди и след това остава извън зрителното поле.

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Твърде опростен модел на потребителско търсене INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Твърде опростен модел на потребителско търсене Защо този модел е проблематичен? • И накрая, защото със своята свръх опростеност този модел пропуска възможността да разбере какво се случва в главата на потребителя и да наблюдава в детайли събитията, които се случват в рамките на неговото взаимодействие с информационната архитектура. • Този модел е опасен, защото се основава на един погрешен възглед: а именно, че намирането на информация е проблем, който може да бъде разрешен с прост алгоритмичен подход.

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Потребителски нужди Търсене на конкретен отговор INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Потребителски нужди Търсене на конкретен отговор (known item seeking) Понякога потребителят търси точно пределен отговор. пр. търси телефонния номер на колега. В този случай опростеният модел, за който стана дума, върши чудесна работа. Търсене с “опипване” (exploratory seeking) В други случаи потребителят търси повече от един отговор. Това е типично отворено търсене (openended), при което той не очаква еднозначен отговор. пр. от евтините хотели (под определена цена) в даден град или даден район

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Потребителски нужди В този случай човек INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Потребителски нужди В този случай човек не знае какво точно търси и очаква самият процес на търсене да му помогне да изясни своята цел. Изчерпателно търсене (exhaustive research) Има случаи, когато потребителят жела да не остане не претърсено място, свързано с дадена тема. Съществуват множество начини да бъде формулирано търсенето : пр. аспирант, който търси библиография за своята докторска дисертация по въпросите на СПИН, може да търси по “AIDS, HIV, СПИН, имунна недостатъчност”. И в този случай няма задължително един “верен”, “точен” отговор.

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Три основни потребителски нужди INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Три основни потребителски нужди

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене Основните блокове, INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене Основните блокове, от които се изгражда едно поведение на търсене, представляват различните методи за намиране на информация: • търсене – searching • прелистване – browsing • питане – asking Други два важни аспекта на търсещото поведение са: • интегрирането – често търсенето, прелистването и питането се интегрират в рамките на една и съща сесия • повторението (iteration) – често се налага многократното изпълнение на някой от методите за намиране на информация.

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – интеграция INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – интеграция и повторение

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни модели Различните компоненти на търсещите комбинират в сложни модели. поведения се Пример са такъв модел е “the berry-picking model”, разработен от Marcia Bates от Университета на Южна Калифорния. Този модел е подробно изложен в статията “The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface” (Online Review, vol. 13, no 5, 1989), която може да бъде намерена на следния адрес: http: //www. gseis. ucla. edu/faculty/bates/berrypicking. html

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни модели

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни модели YAHOO предлага интеграционни решения, които подпомагат потребители, използващи “модела на събиране на ягоди”. Интегрират се (ПРЕЛИСТВАНЕ): SEARCH (ТЪРСЕНЕ) и BROWSING Търси се с помощта на подкатегории, които се намират с помощта на прелистване или се прелистват категории, които се намират с помощта на търсене.

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни модели Друг полезен метод е подходът на pearl-growing: Потребителите намират подходящи документи и след това ги използват като модел (еталон) за намиране на други подобни документи – такава възможност предлага GOOGLE благодарение на функцията “similar pages” (подобни страници)

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Видове поведение на търсене – комплексни модели Корпоративните портали често използват “двустъпкови” модели: Обикновено, когато са изправени пред връзки, водещи до стотици департаментни подсайтове, потребителите искат на първо време да знаят КЪДЕ трябва да търсят необходимата им информация. За целта е необходимо те да могат да разгледат дървесната структура и след като намерят един или два подходящи клона/листа, да преминат към втората стъпка – търсене на конкретна информация в така определените подсайтове. В рамките на тези две стъпки потребителят може да ема съвсем различно търсещо поведение, защото обикновено информационната архитектура на порталите се различава коренно от тази на департаментните подсайтове

INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Заключение Целта на информационния архитект е INFM 103 Лекция 2: Потребителски нужди и поведение Заключение Целта на информационния архитект е да получи максимална информация : • за потребителските нужди, които разработваният сайт е призван да задоволи; • за очакваните видове търсещо поведение След това трябва да определи кои архитектурни компоненти ще отговорят на съответните нужди, правейки баланс между : • свързаните с потребителя критерии, • факторите на контекста – пр. цена идеалния архитектурен компонент - и • съдържателните фактори – пр. една предназначена за прелистване таксономия ще смогни ли да държи сметка за бързо нарстващите документни масиви