INFINITIVE AND GERUND ( Інфінітив і герундій)

Скачать презентацию INFINITIVE AND GERUND ( Інфінітив і герундій) Скачать презентацию INFINITIVE AND GERUND ( Інфінітив і герундій)

infinitive_and_gerund.ppt

 • Размер: 388 Кб
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации INFINITIVE AND GERUND ( Інфінітив і герундій) по слайдам

INFINITIVE AND GERUND ( Інфінітив і герундій) INFINITIVE AND GERUND ( Інфінітив і герундій)

to + infinitive для вираження мети: She went out to buy some bread. Вона вийшла, щобto + infinitive для вираження мети: She went out to buy some bread. Вона вийшла, щоб купити хліба.

to + infinitive після дієслів: advise - радити agree - погоджуватися expect - очікуватиto + infinitive після дієслів: advise — радити agree — погоджуватися expect — очікувати promise — обіцяти hope — сподіватися refuse — відмовляти

He agreed to come. Він погодився прийти. Tom promised to help me with theHe agreed to come. Він погодився прийти. Tom promised to help me with the moving. Том пообіцяв допомогти мені з переїздом.

to + infinitive після питальних слів (крім WHY) : I don’t know what to do.to + infinitive після питальних слів (крім WHY) : I don’t know what to do. Я не знаю, що мені робити.

to + infinitive після словосполучень WOULD LIKE / WOULD LOVE / WOULD PREFER : I wouldto + infinitive після словосполучень WOULD LIKE / WOULD LOVE / WOULD PREFER : I would love to have a cup of tea. Я хотів би випити чаю.

to + infinitive після іменників: It’s a hard job to teach children. Навчати дітей –to + infinitive після іменників: It’s a hard job to teach children. Навчати дітей – важка праця.

to + infinitive після прикметників: I’m glad to see you happy. Я радий бачити васto + infinitive після прикметників: I’m glad to see you happy. Я радий бачити вас щасливим.

bare infinitive (without ‘to’) після модальних дієслів (крім OUGHT TO, TO BE TO, DARE) :bare infinitive (without ‘to’) після модальних дієслів (крім OUGHT TO, TO BE TO, DARE) : You must be back by 10 p. m. Ти повинен бути вдома до десятої вечора.

bare infinitive (without ‘to’) після словосполучень HAD BETTER, WOULD RATHER : You’ d betterbare infinitive (without ‘to’) після словосполучень HAD BETTER, WOULD RATHER : You’ d better go. Тобі краще піти.

bare infinitive (without ‘to’) після конструкцій: make + object - змушувати letlet + object - дозволятиbare infinitive (without ‘to’) після конструкцій: make + object — змушувати letlet + object — дозволяти seesee + object — бачити hear + object — чути feel + object — відчувати

My parents letlet me watch TV until 11 p. m. Мої батьки дозволяють меніMy parents letlet me watch TV until 11 p. m. Мої батьки дозволяють мені дивитися телевізор до одинадцятої години вечора. I heard my brother come back home. Я чув, як додому повернувся мій брат.

Gerund (inf. + -ing) у функції іменика: Eating fruits is good for your health. Їсти фруктиGerund (inf. + -ing) у функції іменика: Eating fruits is good for your health. Їсти фрукти добре для вашого здоров ’ я.

Gerund (inf. + -ing) після дієслів: admit - допускати avoid - уникати consider -Gerund (inf. + -ing) після дієслів: admit — допускати avoid — уникати consider — вважати continue — продовжувати delay — відкладати deny — заперечувати

Gerund (inf. + -ing) після дієслів: enjoy - насолоджуватися escape - зникати excuse -Gerund (inf. + -ing) після дієслів: enjoy — насолоджуватися escape — зникати excuse — вибачати fancy — дивуватися finish — закінчувати forgive — пробачати

Gerund (inf. + -ing) після дієслів: imagine - уявляти involve - втягувати keep (continue)Gerund (inf. + -ing) після дієслів: imagine — уявляти involve — втягувати keep (continue) — продовжувати look forward to – із нетерпінням чекати mention — згадувати mind — заперечувати

Gerund (inf. + -ing) після дієслів: miss - пропускати object to - заперечувати postponeGerund (inf. + -ing) після дієслів: miss — пропускати object to — заперечувати postpone — відкладати practise — практикувати prevent — запобігати report — повідомляти

Gerund (inf. + -ing) після дієслів: resist - протистояти risk - ризикувати save -Gerund (inf. + -ing) після дієслів: resist — протистояти risk — ризикувати save — економити stand — виносити suggest — пропонувати understand — розуміти

Do you mind my opening the window? Не заперечуєте, якщо я відчиню вікно? Smith admitted Do you mind my opening the window? Не заперечуєте, якщо я відчиню вікно? Smith admitted murdering his wife. Сміт визнав, що вбив дружину.

Gerund (inf. + -ing) після конструкцій: be busy – бути зайнятим be no use –Gerund (inf. + -ing) після конструкцій: be busy – бути зайнятим be no use – не варто, не мати сенсу what’s the use of – яка користь від it’s (no) good – добре (недобре) it’s (not) worth – варто (не варто) can’t help – не мати змоги стримувати

Gerund (inf. + -ing) після конструкцій: there’s no point (in) – немає сенсу в чомусь can’tGerund (inf. + -ing) після конструкцій: there’s no point (in) – немає сенсу в чомусь can’t stand – не мати змоги винести be/get used to – звикнути до чогось have difficulty in – мати труднощі в чомусь be interested in – цікавитися чимось be good at – добре вміти be keen on – захоплюватися, цікавитися

It’ s no use crying over the spilt milk. Не варто плакати надIt’ s no use crying over the spilt milk. Не варто плакати над пролитим молоком.

Gerund (inf. + -ing) після словосполучення SPEND/WASTE TIME – проводити (марнувати) час: You waste your timeGerund (inf. + -ing) після словосполучення SPEND/WASTE TIME – проводити (марнувати) час: You waste your time playing computer games. Граючи в комп ’ ютерні ігри, ти марнуєш свій час.

Gerund (inf. + -ing) після прийменників: He entered without knocking at the door. Він зайшовGerund (inf. + -ing) після прийменників: He entered without knocking at the door. Він зайшов без стуку в двері.