Скачать презентацию Індивідуальне домашнє завдання на тему Економіко-географічна характеристика Черкаської Скачать презентацию Індивідуальне домашнє завдання на тему Економіко-географічна характеристика Черкаської

Индивидуальное домашнее задания по финансам.pptx

  • Количество слайдов: 20

Індивідуальне домашнє завдання на тему: «Економіко-географічна характеристика Черкаської області» Виконала: студентка гр. ФК-120 Флюгова Індивідуальне домашнє завдання на тему: «Економіко-географічна характеристика Черкаської області» Виконала: студентка гр. ФК-120 Флюгова Дарья Перевірила: ст. препод. Гайдар Яна Леонідівна

Черкаська область заснована 7 січня 1954 року. Одна з найновіших областей України. Площа Черкаської Черкаська область заснована 7 січня 1954 року. Одна з найновіших областей України. Площа Черкаської області становить 20, 9 тис. кв. кілометрів, що складає 3, 5 % території держави (18 місце в Україні). Сільхозгосподарське угіддя становить 1452, 2 тис. га з них пашня 1271, 9 тис. га.

Чисельність населення Чисельність наявного населення Черкаської області становить 1273, 9 тисячі осіб, у тому Чисельність населення Чисельність наявного населення Черкаської області становить 1273, 9 тисячі осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 716, 8 тисячі осіб сільських населених пунктах – 557, 1 тисячі осіб. Щільність населення складає 61 особу на 1 км 2 території.

Населені пункти Відповідно до адміністративно-територіального поділу область складається з 20 районів, 6 міст обласного Населені пункти Відповідно до адміністративно-територіального поділу область складається з 20 районів, 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань), 10 –селищ районного, 15 селищ міського типу, 826 сільських населених пунктів. Обласний центр – місто Черкаси (Соснівський, Придніпровський райони).

Промислове виробництво Промислове виробництво

Розмір ВВП України та ВРП Черкаської області у 2009 – 2011 роках Рік ВРП Розмір ВВП України та ВРП Черкаської області у 2009 – 2011 роках Рік ВРП області, млн. грн Темпи росту ВРП, % ВВП України, млн. грн Темпи росту, % 2009 18707 - 914 720 - 2010 22354 19, 5 1 085 935 18, 7 2011 27784 5, 8 1 316 600 21, 2

Динаміка темпу росту ВВП та ВРП за 2009 – 2011 роки 2010 18. 7 Динаміка темпу росту ВВП та ВРП за 2009 – 2011 роки 2010 18. 7 2011 19. 5 21. 2 5. 8 Україна Черкаська область

Сума доходів державного та місцевого бюджету Рік Місцевий Абсолют бюджет, не тис. грн відхилен Сума доходів державного та місцевого бюджету Рік Місцевий Абсолют бюджет, не тис. грн відхилен ня, тис. грн Відносне, % Державн ий бюджет, тис. грн Абсолют не відхилен ня, тис. грн Відносне, % 2009 1 314 161 208 - - 245 309 356, 4 - - 2010 1 625 248 164, 0 311 086 956 23, 6 254 995 704, 1 9 686 347, 7 3, 9 2011 1 803 437 445, 0 178 189 281 10, 9 303 875 487, 7 48 879 783, 36 19, 1

Сума видатків бюджетів Рік Видатки Абсолют Відносне місцевого не відхиленн державно не відхиленн бюджету, Сума видатків бюджетів Рік Видатки Абсолют Відносне місцевого не відхиленн державно не відхиленн бюджету, відхиленн я, % го відхиленн я, % тис. грн я, тис. грн бюджету, я, тис. грн 2009 1 314 161 208, 00 - - 274 156 440, 7 - - 2010 1 625 248 164, 00 311 086 956 23, 7 248 857 563, 7 - 25 298 877 10 2011 1 803 437 445, 00 178 189 281 10, 9 342 681 347, 5 93 823 783, 8 37, 7

Динаміка показників доходів та видатків бюджетів 27. 4 30. 3 25. 4 34. 2 Динаміка показників доходів та видатків бюджетів 27. 4 30. 3 25. 4 34. 2 24. 8 18. 1 24. 5 13. 1 16. 2 13. 1 Бюджет України Бюджет області Доходи 2009 року Видатки 2009 року Доходи 2010 року Видатки 2010 року Доходи 2011 року Видатки 2011 року 18. 1

Сума субвенцій області Субвенції 2009 2010 2011 Абсолютне відхилення, млн. грн 20092010 Абсолютне відхилення, Сума субвенцій області Субвенції 2009 2010 2011 Абсолютне відхилення, млн. грн 20092010 Абсолютне відхилення, млн. грн 20102011 На виплату допомоги сім'ям малозабезпеченим сім'ям 4, 15 6, 17 6, 29 2, 02 0, 12 На надання пільг та житлових субсидій населенню 4, 28 1, 87 2, 22 -2, 41 0, 35 На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 6, 59 6, 17 10, 6 -0, 42 4, 43

Динаміка показників субвенцій 6% 42% 52% 2009 2010 2011 Динаміка показників субвенцій 6% 42% 52% 2009 2010 2011

Індекс споживчих цін Черкаської області Рік ІСЦ Продукти харчуванн я Одяг і взуття Охорона Індекс споживчих цін Черкаської області Рік ІСЦ Продукти харчуванн я Одяг і взуття Охорона здоров'я Відпочино к та культури 2009 111, 5 110, 6 107, 2 124, 9 110, 3 2010 109, 0 110, 9 116, 1 105, 1 99, 9 2011 103, 5 100, 5 109, 0 109, 2 101, 2

Динаміка ІСЦ Черкаської області 2011 2010 2009 103. 5 109 111. 5 Динаміка ІСЦ Черкаської області 2011 2010 2009 103. 5 109 111. 5

Імпорт та експорт Черкаської області Рік Імпорт області, млн. дол. США Відносне відхилення, % Імпорт та експорт Черкаської області Рік Імпорт області, млн. дол. США Відносне відхилення, % Експорт області, млн. дол. США Відносне відхилення, % 2009 4440, 1 - 535, 3 - 2010 5570, 6 1, 25 672, 7 1, 2 2011 7096, 9 1, 27 1058, 4 57, 3

Динаміка показників експорту та імпорту Черкаської області 2009 2010 2011 7096. 9 5570. 6 Динаміка показників експорту та імпорту Черкаської області 2009 2010 2011 7096. 9 5570. 6 4440. 1 535. 3 Імпорт 672. 7 Експорт 1058. 4

Імпорт та експорт України Рік Імпорт України, млн. дол. США Відносне відхилення, % - Імпорт та експорт України Рік Імпорт України, млн. дол. США Відносне відхилення, % - Експорт України, млн. дол. США 39695, 7 2009 45433, 1 2010 60742, 2 33, 6 51405, 2 29, 4 2011 82608, 2 35, 9 68394, 2 33, 0 -

Динаміка показників експорту та імпорту України 82608. 2 68394. 2 60742. 2 51405. 2 Динаміка показників експорту та імпорту України 82608. 2 68394. 2 60742. 2 51405. 2 45433. 1 39695. 7 Імпорт Експорт 2009 2010 2011

Висновки Черкаська область - одна з провідних в Україні виробників продукції сільського господарства та Висновки Черкаська область - одна з провідних в Україні виробників продукції сільського господарства та харчової промисловості, особливо цукру. Промисловість області представлена в основному підприємствами харчової промисловості. Досить серйозне місце в економіці Черкаської області займає машинобудівний комплекс, що включає підприємства приладо - і машинобудування для легкої, харчової промисловості, сільського господарства, які виготовляють верстати й складне технологічне обладнання.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!