Скачать презентацию Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin dr Branko Pavlin Sosvet Скачать презентацию Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin dr Branko Pavlin Sosvet

5b11c396c1d32ba58bc9b439d747aaa9.ppt

  • Количество слайдов: 8

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin dr. Branko Pavlin Sosvet za statistiko cen, SURS, 14. april Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin dr. Branko Pavlin Sosvet za statistiko cen, SURS, 14. april 2011 t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 1

Vsebina ¬Osnutek uredbe EU o indeksih cen stanovanjskih nepremičnin : - zahteve Eurostata - Vsebina ¬Osnutek uredbe EU o indeksih cen stanovanjskih nepremičnin : - zahteve Eurostata - doslej izvedeno na SURS - uporabljene metode izračuna na SURS - prihodnje delo SURS http: //epp. eurostat. ec. europa. eu/portal/page/por tal/hicp/methodology/owner_occupied_housin g_hpi/owner_occupied_housing t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 2

Osnutek uredbe EU o indeksih cen bivalnih nepremičnin ¬ Metodološki okvir: implementacija uredbe EK Osnutek uredbe EU o indeksih cen bivalnih nepremičnin ¬ Metodološki okvir: implementacija uredbe EK št. 2494/95, ki določa izračun HICŽP (harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin) ¬ Končni cilj: vključiti stroške bivanja v lastniških stanovanjih HICŽP ¬ Začetek veljavnost uredbe: predvidoma v 2012 (? ? ) t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 3

Uredba EK predvideva dve podskupini indeksov: “HPI” (House Price Indices)= indeksi NAKUPNIH cen stanovanjskih Uredba EK predvideva dve podskupini indeksov: “HPI” (House Price Indices)= indeksi NAKUPNIH cen stanovanjskih nepremičnin – nove in rabljene hiše ter stanovanja. “OOH” (Owner Occupied Housing) = Indeksi cen stroškov LASTNIŠKIH stanovanjskih nepremičnin - nakupi stanovanj in hiš, ki so NOVI v sektorju gospodinjstev - drugi stroški, izhajajoči iz lastništva stanovanjske nepremičnine t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 4

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin ¬ Nakupi rabljenih stanovanjskih nepremičnin: -Stanovanja (Ljubljana in preostalo): od Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin ¬ Nakupi rabljenih stanovanjskih nepremičnin: -Stanovanja (Ljubljana in preostalo): od 2003 -Hiše (Slovenija): od 2003 dalje ¬ Nakupi novogradenj: - Stanovanja (Slovenija): od 2007 dalje - Hiše (Slovenija): od 2008 dalje – objava 2011! Skupni indeks transakcijskih cen novih in rabljenih stanovanjskih nepremičnin! • Metoda izračuna: hedonski pristop t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 5

Indeksi cen stroškov lastniških stanovanjskih nepremičnin *Nakupi: -NOVE hiše in stanovanja= HPI -Samogradnja in Indeksi cen stroškov lastniških stanovanjskih nepremičnin *Nakupi: -NOVE hiše in stanovanja= HPI -Samogradnja in prenove, razširitve_? ? -Rabljene hiše in stanovanja= NI pojava! *Tekoči stroški lastniških stanovanjskih nepremičnin -Vzdrževanje in večja popravila=v pripravi -Zavarovanja= DA -Druge storitve povezane z lastništvom=DA Načela: neto nakupni princip; izločitev zemljišč; t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 6

Obveznosti SURS za Eurostat ¬ Indeksi nakupnih cen stanovanjskih nepremičnin (HPI) – redno poročanje Obveznosti SURS za Eurostat ¬ Indeksi nakupnih cen stanovanjskih nepremičnin (HPI) – redno poročanje - 2. četrtletje 2012 ¬ Indeksi stroškov lastniških stanov. nepremičnin (OOH) – redno poročanje - 2. četrtletje 2014 ¬ Redno poročanje o utežeh za vse indekse in vse podskupine indeksov ¬ Redna priprava poročil o kakovosti: podatkovni viri, zajem in obdelava podatkov, metode izračuna, zanesljivost ocen t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 7

Nadaljnje delo na SURS ¬Razvoj podatkovnih virov za obstoječe indekse v sodelovanju z GURS Nadaljnje delo na SURS ¬Razvoj podatkovnih virov za obstoječe indekse v sodelovanju z GURS ¬Vzpostavitev podatkovnih virov in metodoloških osnov za manjkajoče indekse ¬Izračun časovnih vrst manjkajočih indeksov ter ustreznih uteži zanje ¬ Priprava indeksov za publiciranje v SI-stat ¬ Problem izločitve zemljišč iz indeksa cen t Statistični sosvet_Cene_14. april 2011 8