Скачать презентацию ИН-БРОКЕР АД СКОПЈЕ -СИГУРНО ОСИГУРЕНИ- Мисија Скачать презентацию ИН-БРОКЕР АД СКОПЈЕ -СИГУРНО ОСИГУРЕНИ- Мисија

9b98d6f9ab3811b955547f446306408e.ppt

  • Количество слайдов: 9

ИН-БРОКЕР АД СКОПЈЕ -СИГУРНО ОСИГУРЕНИ- ИН-БРОКЕР АД СКОПЈЕ -СИГУРНО ОСИГУРЕНИ-

Мисија • Да развиеме односи на партнерство со сите осигурителни комании на македонскиот пазар Мисија • Да развиеме односи на партнерство со сите осигурителни комании на македонскиот пазар во процесот на сервисирање на Вашите потреби како клиенти Визија • Да одбереме најоптимална понуда за осигурување на бизнисот и добрата, кои се Ваши вредности, преку полиси кои значат исплатлива инвестиција Цел • Брокерите обезбедуваат витален сервис за граѓаните и компаниите-го осигуруваат осигуреното со аранжмани кои одговараат на нивните потреби и очекувања

 Акционерско друштво со двајца оснивачи и оснивачки влог од 76. 000 § § Акционерско друштво со двајца оснивачи и оснивачки влог од 76. 000 § § евра со подеднакво учество во капиталот Регистрирано согласно Законот за супервизија во осигурување (сл. Весник на Р. М бр. 27/02 со решение број 18 -24708/4 од 28. 01. 2004 година на Министерството за финансии на Р. Македонија Полиса на одговорност од дејност во инзнос од 1. 000 € во Винер осигурување Деловни објекти во Скопје и Струмица Единствено осигурително брокерско друштво кое врши посредување во реосигурување преку Marsh за Македонија

Полисирана премија на Ин-Брокер АД Скопје по осигурителни компании во 2011 година Полисирана премија на Ин-Брокер АД Скопје по осигурителни компании во 2011 година

Полисирана премија по осигурителни брокерски друштва Полисирана премија по осигурителни брокерски друштва

Полисирана премија по класи на осигурување на Ин. Брокер АД Скопје во 2011 година Полисирана премија по класи на осигурување на Ин. Брокер АД Скопје во 2011 година

Ин-Брокер АД скопје 2004 -2011 година Ин-Брокер АД скопје 2004 -2011 година

Топ 10 клиенти на Ин-Брокер АД Скопје во Македонија: • Макпетрол АД Скопје • Топ 10 клиенти на Ин-Брокер АД Скопје во Македонија: • Макпетрол АД Скопје • Европа 92 Кочани • Мепсо • Бим Св. Николе • Га-ма АД Скопје • Скопски Саем • Алкалоид АД Скопје • Вригли • Оилко КДА • ТРД Телма

Контакт СКОПЈЕ ул. Митрополит Теодосие Гологанов бр. 5 ТДЦ Унија кат 3, 1000 Скопје Контакт СКОПЈЕ ул. Митрополит Теодосие Гологанов бр. 5 ТДЦ Унија кат 3, 1000 Скопје тел: 02 3215 302 02 3215 303 Факс: 02 3215 301 E-mail: [email protected] com. mk Website: www. inbroker. com. mk СТРУМИЦА ул. Васил Сурчев бр. 3/6, 7 2400 Струмица тел: 034 320 431 факс: 034 320 440