Скачать презентацию ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘCOLII Prezentată de Anna-Marie Russell MEd ACSI Скачать презентацию ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘCOLII Prezentată de Anna-Marie Russell MEd ACSI

9e12a44af4aae18f126106ed456be751.ppt

  • Количество слайдов: 53

ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘCOLII Prezentată de: Anna-Marie Russell, MEd ACSI Director: Southern Africa ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘCOLII Prezentată de: Anna-Marie Russell, MEd ACSI Director: Southern Africa

NE VOM CONCENTRA PE: • Educația creștină • Matricea ACSI • Școli eficiente • NE VOM CONCENTRA PE: • Educația creștină • Matricea ACSI • Școli eficiente • 7 principii (valori) de bază ale eficienței • 7 strategii (planuri) pentru eficiență • 5 elemente esențiale (fundamentale) ale unei școli creștine • Cum putem să aducem îmbunătățire?

CE ESTE EDUCAȚIA CREȘTINĂ CE ESTE EDUCAȚIA CREȘTINĂ

MATRICEA ACSI a identificat patru domenii semnificative care delimitează în linii mari perspectiva noastră MATRICEA ACSI a identificat patru domenii semnificative care delimitează în linii mari perspectiva noastră asupra viitorului. Vom conduce în așa fel încât. . . 1. Școlile membre sunt eficiente. 2. Creștinii percep importanța crucială a școlii creștine. 3. Publicul în general recunoaște contribuția pozitivă pe care școlile creștine o aduc comunității și națiunii lor. 4. ACSI este recunoscută drept o voce viabilă și influentă cu privire la educație. Aceste patru domenii au devenit o preocupare majoră în ce privește timpul și energia noastră pentru a determina cum putem sluji cel mai bine școlile noastre conducându-le înspre eficiență.

DE CE ȘCOLI CREȘTINE? “Îmi este teamă că școlile vor fi largi porți înspre DE CE ȘCOLI CREȘTINE? “Îmi este teamă că școlile vor fi largi porți înspre iad dacă nu urmăresc cu sârguință să explice Sfintele Scripturi, întipărindu-le în inimile tinerilor. Sfătuiesc pe oricine să nu își pună copilul acolo unde nu domnește Scriptura. Orice instituție în care bărbații nu sunt în mod constant preocupați cu Cuvântul Lui Dumnezeu trebuie considerat corupt. ” Martin Luther

ȘCOLILE CREȘTINE EFICIENTE … …trebuie să fie școli “excelente”. De la bine la excelent ȘCOLILE CREȘTINE EFICIENTE … …trebuie să fie școli “excelente”. De la bine la excelent (Jim Collins) “Bine este dușmanul lui excelent. Nu avem școli excelente, în mare măsură pentru că avem școli bune. ”

FINALIZAȚI URMĂTOAREA AFIRMAȚIE : Școala noastră creștină este eficientă pentru că. . . FINALIZAȚI URMĂTOAREA AFIRMAȚIE : Școala noastră creștină este eficientă pentru că. . .

CE FACE EDUCAȚIA CREȘTINĂ SĂ FIE DIFERITĂ? CE FACE EDUCAȚIA CREȘTINĂ SĂ FIE DIFERITĂ?

DIFERENȚA: • Cunoștințe • Deprinderi • Valori și • Atitudini VIS-À-VIS DE: • Cunoștințe DIFERENȚA: • Cunoștințe • Deprinderi • Valori și • Atitudini VIS-À-VIS DE: • Cunoștințe • Deprinderi • Perspectiva biblică asupra lumii și vieții • Formarea spirituală

INTEGRARE INTEGRARE

Trăsătura distinctivă a unei educații creștine autentice … este practica eficientă a integrării perspectivei Trăsătura distinctivă a unei educații creștine autentice … este practica eficientă a integrării perspectivei asupra lumii și vieții, care constă într-o abordare biblică a acestei integrări și care conduce la formarea unei perspective creștine asupra lumii și vieții. Martha Mac Cullough Care este perspectiva ta asupra lumii și vieții? Pauză

7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 1: Școala a formulat în mod 7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 1: Școala a formulat în mod clar misiunea, viziunea și un set de convingeri esențiale de bază. Nr. 2: Rezultate așteptate din partea elevilor. Nr. 3: Directorul oferă îndrumare instrucțională proactivă și consecventă. Nr. 4: Progresul elevului este monitorizat în mod frecvent. Nr. 5: Elevilor le este asigurată oportunitatea de a învăța. Nr. 6: Elevilor le este asigurat un mediu care oferă siguranță și ordine. Nr. 7: Relații de calitate între familie și școală sunt încurajate.

7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 1 Școala a formulat în mod 7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 1 Școala a formulat în mod clar misiunea, viziunea și un set de convingeri esențiale de bază. Viziunea: Cum vor fi elevii atunci când sunt slujiți în mod eficient Misiunea: Ce oferă școala elevilor ei pentru a îndeplini viziunea Convingeri esențiale de bază: un set de principii/valori călăuzitoare care vor ghida practica școlii în procesul îndeplinirii misiunii

SCRIE AFIRMAȚIA CARE DEFINEȘTE MISIUNEA ȘCOLII VOASTRE SCRIE AFIRMAȚIA CARE DEFINEȘTE MISIUNEA ȘCOLII VOASTRE

7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 2. Rezultatele așteptate de la elevi 7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 2. Rezultatele așteptate de la elevi (RAE) sunt definite clar și sunt implementate – aceasta este măsura schimbării care va avea loc în elevi.

7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 3. Directorul oferă îndrumare instrucțională proactivă 7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 3. Directorul oferă îndrumare instrucțională proactivă și consecventă. • Înțelege și accentuează rolul critic al dezvoltării intelectuale și spirituale a fiecărui elev. • Implică în mod eficient cei mai buni dascăli care sunt urmași dedicați ai lui Hristos • Urmărește cu intensitate dezvoltarea potențialului fiecărui elev în Hristos. …………….

7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: ………. Conducerea instrucțională este cheia! Prin actele 7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: ………. Conducerea instrucțională este cheia! Prin actele zilnice de omitere și comitere, directorii au o influență profundă asupra a ceea ce este valorizat în școală. De aceea, principiile fundamentale care influențează deciziile directorului au o influență profundă asupra a ceea ce este valorizat în școală.

7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 4: Există monitorizare frecventă a progresului 7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 4: Există monitorizare frecventă a progresului elevului înspre îndeplinirea RAE dezvoltând potențialul în Hristos al fiecărui elev. Nr. 5: Elevilor le este asigurată oportunitatea de a învăța și este protejat timpul necesar elevilor pentru îndeplinirea sarcinilor.

7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 6: Elevilor le este asigurat un 7 PRINCIPII DE BAZĂ ALE ȘCOLILOR EFICIENTE: Nr. 6: Elevilor le este asigurat un mediu care oferă siguranță și ordine. Nr. 7: Sunt încurajate relații de calitate între familie și școală. Pauză

7 STRATEGII/PLANURI PENTRU ASIGURAREA EFICIENȚEI 1. Integritate operațională 2. Dezvoltare profesională 3. Rezultate așteptate 7 STRATEGII/PLANURI PENTRU ASIGURAREA EFICIENȚEI 1. Integritate operațională 2. Dezvoltare profesională 3. Rezultate așteptate de la elevi 4. Evaluarea elevului 5. Materiale curriculare 6. Îmbunătățirea școlii în ansamblul ei 7. Acreditarea școlii

STRATEGIA NR. 1: INTEGRITATE OPERAȚIONALĂ Practicile operaționale zilnice ale școlii constituie un model coerent STRATEGIA NR. 1: INTEGRITATE OPERAȚIONALĂ Practicile operaționale zilnice ale școlii constituie un model coerent de integritate, eficiență și responsabilitate. Valorile biblice sunt implementate în mod constant pe măsură ce școala: • Reflectă abordarea morală superioară a dezvoltării politicii proprii și responsabilității în conducerea exercitată de bord • Conduce resursele umane în mod etic și corect • Coordonează și monitorizează finanțele școlii cu integritate și transparență • Întreține relații deschise, după modelul christic, atât cu guvernul, cât și cu instituțiile acestuia • Creează strategii etice, clare și transparente în domeniul dezvoltării și marketing-ului • Conduce un management corect și consecvent • Reflectă onestitate, deschidere și corectitudine în relațiile cu părinții

STRATEGIA 2: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ • Dezvoltarea profesională cuprinde toate tipurile de oportunități de învățare STRATEGIA 2: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ • Dezvoltarea profesională cuprinde toate tipurile de oportunități de învățare promovate incluzând diplome cum sunt: certificate de la cursuri formale, conferințe și oportunități de învățare informale în situații practice • Dezvoltarea profesională trebuie să fie un proces continuu.

STRATEGIA 3: REZULTATE AȘTEPTATE DE LA ELEVI Gândirea creștină ar trebui să fie gândirea STRATEGIA 3: REZULTATE AȘTEPTATE DE LA ELEVI Gândirea creștină ar trebui să fie gândirea superioară, fiind iluminată de gândirea lui Hristos și integrând principiile lui Dumnezeu cu demersurile academice. Focalizare pe cei 4 piloni ai educației creștine: • Cunoștințe • Deprinderi • Perspectivă biblică asupra lumii și vieții • Formare spirituală

STRATEGIA 4: EVALUAREA ELEVULUI • Evaluarea este un proces prin care atașăm o valoare STRATEGIA 4: EVALUAREA ELEVULUI • Evaluarea este un proces prin care atașăm o valoare unei activități din școală. • Evaluarea este o strategie pentru măsurarea cunoștințelor, comportamentului sau performanței, valorilor/perspectivei biblice sau atitudinilor/formării spirituale • Evaluarea trebuie să fie întotdeauna: ONESTĂ, DEMNĂ DE ÎNCREDERE și VALIDĂ • Evaluarea trebuie să fie continuă. • Întotdeauna privește copilul printr-un filtru integrat biblic (Ioan 11)

STRATEGIA 5: MATERIALE CURRICULARE • Materialele curriculare sunt resurse educaționale care oferă curriculum și STRATEGIA 5: MATERIALE CURRICULARE • Materialele curriculare sunt resurse educaționale care oferă curriculum și experiențe instructive pentru copii de la nivelul preșcolar până la clasa a XII-a. • Aceste materiale sunt folosite de către dascăli pentru a dezvolta curricula și planuri de lecție, dar mai pot fi folosite în situații de instruire actuale cu elevii de la nivelul preșcolar până la clasa a XII-a. • În educația creștină conținutul trebuie să fie în concordanță cu credința creștină.

STRATEGIA 6: ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘCOLII ÎN ANSAMBLU • Scopul planului de îmbunătățire a școlii este STRATEGIA 6: ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘCOLII ÎN ANSAMBLU • Scopul planului de îmbunătățire a școlii este îmbunătățirea calității predării și învățării în școală, astfel încât un număr mai mare de elevi vor avea performanțe în disciplinele academice de bază ale cititului și matematicii. • Planul de îmbunătățire a școlii oferă un cadru pentru analizarea problemelor, identificarea cauzelor esențiale și abordarea problemelor de instruire. • Îmbunătățirea școlii în ansamblu este continuă.

STRATEGIA 7: ACREDITAREA ȘCOLII • Acreditarea este actul prin care se acordă încredere sau STRATEGIA 7: ACREDITAREA ȘCOLII • Acreditarea este actul prin care se acordă încredere sau recunoaștere în special unei instituții educaționale care menține standarde corespunzătoare. • Acreditarea este necesară oricărei persoane sau instituții din domeniul educației, și care trebuie să dovedească faptul că îndeplinește un standard general de calitate. Pauză

5 ELEMENTE ESENȚIALE UNEI ȘCOLI CREȘTINE: 1. 2. 3. 4. 5. Adevăr Dezvoltare intelectuală 5 ELEMENTE ESENȚIALE UNEI ȘCOLI CREȘTINE: 1. 2. 3. 4. 5. Adevăr Dezvoltare intelectuală Personal creștin Potențialul în Hristos al elevilor Integritate operațională

ELEMENTUL 1: ADEVĂRUL Adevărul este adevăr indiferent dacă îl crezi sau nu. ELEMENTUL 1: ADEVĂRUL Adevărul este adevăr indiferent dacă îl crezi sau nu.

 ‘Creștinismul nu este o serie de adevăruri la plural, ci mai degrabă Adevărul ‘Creștinismul nu este o serie de adevăruri la plural, ci mai degrabă Adevărul cu ”A” mare. Adevăr despre întreaga realitate, nu doar despre lucrurile religioase. Creștinismul, creștinismul biblic este Adevăr cu privire la întreaga realitate – și posedarea intelectuală a acelui Adevăr absolut, iar apoi trăirea în lumina acelui Adevăr. ” Frances Schaeffer 1981

 • Scriptura este Cuvântul revelat al lui Dumnezeu și este predat ca Adevăr • Scriptura este Cuvântul revelat al lui Dumnezeu și este predat ca Adevăr și este integrat în experiența de învățare. Elevii trebuie: • Să fie învățați și să înțeleagă că Dumnezeu este Creatorul și Cuvântul Lui este Adevărul. • Să înțeleagă valoarea fiecărei făpturi umane, fiind creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu; să înțeleagă că au scop și valoare. • Să înțeleagă și să se dedice unei relații personale cu Isus Hristos. • Să cunoască, să înțeleagă și să aplice Cuvântul lui Dumnezeu în viața de fiecare zi.

ELEMENTUL 2: DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ Gândire critică Dedicare Relativism gri “deschis la minte” Dualism Alb+negru ELEMENTUL 2: DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ Gândire critică Dedicare Relativism gri “deschis la minte” Dualism Alb+negru “moral”

Gândirea creștină ar trebui să fie gândirea superioară, fiind iluminată de gândirea lui Hristos Gândirea creștină ar trebui să fie gândirea superioară, fiind iluminată de gândirea lui Hristos și integrând principiile lui Dumnezeu cu scopurile academice Scopul este formarea elevilor care au o perspectivă biblică asupra lumii și vieții și care sunt bine pregătiți în toate disciplinele academice

ELEMENTUL 3: DASCĂLII CREȘTINI ELEMENTUL 3: DASCĂLII CREȘTINI

Conducerea școlii împreună cu dascălii și ceilalți angajați trebuie: • • Să îl reflecte Conducerea școlii împreună cu dascălii și ceilalți angajați trebuie: • • Să îl reflecte pe Isus Hristos ca mântuitor personal al vieților lor. Să îl modeleze pe Hristos în predare și conducere. Să slujească din dorința de ascultare față de chemarea lui Dumnezeu de a preda. Să sprijine lucrurile pe care le susține școala creștină: misiune, viziune, valori esențiale, filozofia biblică a educației și importanța integrării biblice a fiecărei experiențe de învățare planificate

Dr. Frank Gabeline, autor și vorbitor cu privire la tema școlilor creștine a scris: Dr. Frank Gabeline, autor și vorbitor cu privire la tema școlilor creștine a scris: “Acest lucru este inevitabil – în măsura în care dascălul este eficient, perspectiva sa asupra lumii și vieții va influența treptat perspectiva elevului. Nimeni nu predă dintr-un vacuum filozofic. Într-un mod sau altul, fiecare dascăl exprimă convingerile după care trăiește, fie ele pozitive sau negative din punct de vedere spiritual. ”

ELEMENTUL 4: POTENȚIALUL ÎN HRISTOS Puterea potențialului tău ELEMENTUL 4: POTENȚIALUL ÎN HRISTOS Puterea potențialului tău

 • Scopul fiecărei experiențe de învățare este să antreneze elevii pentru atingerea potențialului • Scopul fiecărei experiențe de învățare este să antreneze elevii pentru atingerea potențialului maxim în Hristos • Scopurile învățării vor fi și trebuie să fie focalizate pe perspectiva asupra lumii și vieții

Predarea trebuie să fie concentrată pe: • Asigurarea programelor și serviciilor adecvate elevilor. • Predarea trebuie să fie concentrată pe: • Asigurarea programelor și serviciilor adecvate elevilor. • Conștientizarea de către elev a relației sale cu societatea și a responsabilității față de aceasta. • Dezvoltarea intelectuală, fizică, spirituală și emoțională a elevilor prin fiecare activitate curriculară și co-curriculară. • Formarea ucenicilor care sunt pregătiți pentru lucrări de slujire. • Formarea unei perspective eterne asupra vieții.

ELEMENTUL 5: INTEGRITATEA OPERAȚIONALĂ Integritate Convingeri Integritate Cuvinte Acțiuni ELEMENTUL 5: INTEGRITATEA OPERAȚIONALĂ Integritate Convingeri Integritate Cuvinte Acțiuni

 Activitățile operaționale zilnice ale școlii reprezintă un model coerent de: • integritate • Activitățile operaționale zilnice ale școlii reprezintă un model coerent de: • integritate • eficiență • responsabilitate

 Reflectat în: • Dezvoltarea politicilor instituționale • Responsabilitatea în conducerea exercitată de către Reflectat în: • Dezvoltarea politicilor instituționale • Responsabilitatea în conducerea exercitată de către bord • Managementul resurselor umane • Relațiile cu guvernul • Managementul clasei • Relațiile cu părinții

ATUNCI CUM ÎMBUNĂTĂȚIM: ACSI REACH 2. 0 Manual 1. FILOZOFIA ȘI TEMELIA ATUNCI CUM ÎMBUNĂTĂȚIM: ACSI REACH 2. 0 Manual 1. FILOZOFIA ȘI TEMELIA

2. ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE EXECUTIVĂ - conducere înseamnă acțiune și nu poziție 2. ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE EXECUTIVĂ - conducere înseamnă acțiune și nu poziție

 3. 0 RELAȚII CU FAMILIA ȘI COMUNITATEA ȘI SERVICII PENTRU ELEVI 3. 0 RELAȚII CU FAMILIA ȘI COMUNITATEA ȘI SERVICII PENTRU ELEVI

4. 0 PERSONAL – dascălii fac posibile toate celelalte profesii 4. 0 PERSONAL – dascălii fac posibile toate celelalte profesii

 5. 0 PROGRAM ȘI RESURSE INSTRUCȚIONALE 5. 0 PROGRAM ȘI RESURSE INSTRUCȚIONALE

6. 0 GRIJA PENTRU ELEV 6. 0 GRIJA PENTRU ELEV

7. 0 CARACTER, VALORI ȘI FORMAREA SPIRITUALĂ A ELEVILOR – “Lăsați copilașii să vină 7. 0 CARACTER, VALORI ȘI FORMAREA SPIRITUALĂ A ELEVILOR – “Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți. ” (Matei 19: 14)

8. 0 PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ A ȘCOLII – Fii calm și concentrează-te pe 8. 0 PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ A ȘCOLII – Fii calm și concentrează-te pe îmbunătățirea școlii

PLAN DE ACȚIUNE: 1. Formulează scopuri. 2. Determină obiective măsurabile. 3. Strategii / acțiuni. PLAN DE ACȚIUNE: 1. Formulează scopuri. 2. Determină obiective măsurabile. 3. Strategii / acțiuni. 4. Responsibilitate. 5. Termene.

…. ȘI APOI? Înapoi la masa de lucru!!! …. ȘI APOI? Înapoi la masa de lucru!!!

ȘCOLILE EFICIENTE: COLOSENI 3: 23: “Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru ȘCOLILE EFICIENTE: COLOSENI 3: 23: “Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. ”