Скачать презентацию ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ ПОЛІПШЕННЯ Скачать презентацию ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ ПОЛІПШЕННЯ

prezentatsiya 19,01.pptx

  • Количество слайдов: 15

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: «ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ВІДНОВЛЕНИХ ДЕТОНАЦІЙНИМ НАПИЛЕННЯМ» ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: «ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ВІДНОВЛЕНИХ ДЕТОНАЦІЙНИМ НАПИЛЕННЯМ» Виконав: студент групи ТВм - VI - I. Лосінець А. Р. Керівник: доктор тех. наук, професор Левківський О. П. Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Лосінець А. Р Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Лист Титульний лист Листів 1 14

Актуальність теми: Актуальність даної теми обґрунтована тим, що сьогодні в Україні немає єдиного підходу Актуальність теми: Актуальність даної теми обґрунтована тим, що сьогодні в Україні немає єдиного підходу до вирішення науково-прикладної проблеми щодо ефективності застосування композиційних металополімерних або детонаційних покриттів в ремонтному виробництві. Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Лосінець А. Р . Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П Лист Актуальність теми Листів 2 14

Мета роботи: підвищення зносостійкості деталей машин, вузлів тертя. Об’єкт дослідження - процес поверхневого зміцнення Мета роботи: підвищення зносостійкості деталей машин, вузлів тертя. Об’єкт дослідження - процес поверхневого зміцнення та відновлення пар тертя деталей машин, нанесенням металополімерних та детонаційних покриттів. Задачі дослідження: 1) Встановити причини пошкодження деталей машин вузлів тертя та визначити провідні види зношування. 2) Провести аналіз технологічних методів відновлення деталей вузлів тертя і обгрунтувати вибір композиційних покриттів для даних умов тертя. 3) Встановлення закономірностей впливу зовнішніх факторів на триботехнічні характеристики композиційних покриттів. 4) встановити механізм зношування композиційних покриттів в умовах тертя ковзання в присутності вільного абразиву. Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Перевірив Зав. каф. «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Лосінець А. Р Левківський О. П Лист Мета, об’єкт та завдання дослідження Листів 3 14

Види зношування Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним Види зношування Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Лосінець А. Р Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П Лист Види зношування Листів 4 14

Способи відновлення Загальний вигляд абразивного зношуванння на штоку гідроциліндра рульового керування Кафедра «Виробництва, ремонту Способи відновлення Загальний вигляд абразивного зношуванння на штоку гідроциліндра рульового керування Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Лосінець А. Р . Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Методи відновлення геометричних розмірів і форм деталей Листів 5 14

Обрані матеріали для нанесення відновлювальних покриттів Найменування Вагове матеріалу Область застосування співідно- Термостійкість в Обрані матеріали для нанесення відновлювальних покриттів Найменування Вагове матеріалу Область застосування співідно- Термостійкість в Механічні властивості С шення Метало-полімери: А 0, 65: 0, 35 А / A Суперіор Ремонт пошкоджених деталей Межа міцності при: стисканні - машин. Наноситься шаром довільної - 40. . . + 200 160 МПа, 0, 65 : 0, 35 товщини і після затвердіння - 40. . . + 200 розтягу-100 МПа, вигині -110 МПа; 1, 15 : 0, 35 обробляється аналогічно - 40. . . + 200 адгезійна міцність -18 МПа; на зрушення -35 МПа. основному металу. (Сталь, бронза та Застосовується з ін. ) термостійкім загусниками ; густина - 3 г / см 3. Твердість -110 МПа по HB. повільний дії; Метали: Чавун, сталь, алюміній, бронза: 0, 95: 0, 55 10 : 1 P - стандарт (паста); 1 : 1 Ущільнення і ремонт газо-, водопроводів. Наноситься шаром довільної Межа міцності при: стисканні - 180 МПа, розтягувані - 90 МПа, - 32. . . + 300 вигині - 85 МПа. обробляється аналогічно - 32. . . + 300 щільність 2, 8 -4, 0 г / см 3. основному металу. - 30. . . + 100 твердість 95 МПа по HB. товщини і після затвердіння FL - густотекучий; Усадка - нульова. Rapid Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Лосінець А. Р Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П . «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Обрані матеріали для нанесення відновлювальних покриттів Листів 6 14

Склад і твердість покриттів, наповнювачів, які були обрані, для нанесення відновлювальних покриттів № Марка Склад і твердість покриттів, наповнювачів, які були обрані, для нанесення відновлювальних покриттів № Марка матеріалу Спосіб Хімічний Твердість покриття і його нанесення склад, % покриттів, МПа Композит НАС, Детонаційнопорошкова суміш газове напилення Композит КХН, Детонаційнопорошкова суміш газове напилення Металополімер Ручна «Стандарт» , формовка порошкова суміш 82 Ni, 14 Al, 6 Si 11, 0 по HV 62 Ni, 18 Cr, 20 Co 10, 8 по HV 90 -бронза, 10 фірмовий затверджувач 0, 3 по HB Металополімер «Качество Супериор» 90 -бронза, 10 фірмовий затверджувач 0, 45 по HB стан 1 2 3 4 Ручна формовка Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Лосінець А. Р Виконав Перевірив Зав. каф. Левківський О. П «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Склад і твердість покриттів, наповнювачів, які були обрані, для нанесення відновлювальних покриттів Листів 7 14

Схеми випробування зразків із шаром покриття при визначенні міцності покриття на зрушення щодо основи Схеми випробування зразків із шаром покриття при визначенні міцності покриття на зрушення щодо основи -(а) і адгезійної міцності зчеплення шару з основою - (б). Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Лосінець А. Р Виконав Перевірив Зав. каф. Левківський О. П Машина тертя СМЦ - 2 «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Схема випробувань зразків та машина терття Лист 8 Листів

Залежність величини зношування Δh від шляху тертя Т для пари тертя сталь 45 - Залежність величини зношування Δh від шляху тертя Т для пари тертя сталь 45 - сталь 45 з покриттям НАС Залежність величини зношування Δh від шляху тертя Т для пари тертя сталь 45 з покриттям НАС - сталь 45 з покриттям КХН Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Лосінець А. Р Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Залежність величини зношування Δh від шляху тертя Т. Листів 9 14

Залежність коефіцієнта тертя (f ) від рівня прикладеного тиску (p) f f 0. 08 Залежність коефіцієнта тертя (f ) від рівня прикладеного тиску (p) f f 0. 08 0. 06 0. 04 0. 02 0 0. 4 0. 8 1. 2 1. 6 2 2. 4 p, МПа 2. 8 Залежність коефіцієнта тертя f від рівня прикладеного тиску Р для пари тертя сталь 45 - сталь 45 з покриттям НАС Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Лосінець А. Р Виконав . Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П. 0 0. 4 0. 8 1. 2 1. 6 2 2. 4 2. 8 p, МПа Залежність коефіцієнта тертя f від рівня прикладеного тиску p для пари тертя сталь 45 з покриттям НАС сталь 45 з покриттям КХН «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлення детонаційним напиленням» Залежність коефіцієнта тертя (f) від рівня прикладеного тиску (p) Листів 10 14

Залежність величини зношування (Δh) від шляху тертя (Т) Залежність величини зношування Δh від шляху Залежність величини зношування (Δh) від шляху тертя (Т) Залежність величини зношування Δh від шляху тертя Т для пари тертя бронза Бр. О 12 з металополімеру "Стандарт" - сталь 45 з металополімеру "Якість Суперіор" Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Лосінець А. Р Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П Залежність величини зношування Δh від шляху тертя Т для пари тертя сталь 45 - сталь 45 з металополімеру "Якість Суперіор" «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Залежність величини зношування (Δh) від шляху тертя (Т) Листів 11 14

Залежність коефіцієнта тертя (f ) від питомої тиску (p) f f 0. 08 0. Залежність коефіцієнта тертя (f ) від питомої тиску (p) f f 0. 08 0. 06 0. 04 0. 02 0 0. 4 0. 8 1. 2 1. 6 2 2. 4 2. 8 0. 02 p, МПа Залежність коефіцієнта тертя f від питомої тиску Р для пари тертя бронза Бр. О 12 з металополімеру "Стандарт" - сталь 45 з металополімеру "Якість Суперіор" Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Лосінець А. Р Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П 0 0. 4 0. 8 1. 2 1. 6 2 2. 4 p, МПа Залежність коефіцієнта тертя f від питомої тиску p для пари тертя сталь 45 - сталь 45 з металополімеру "Якість Суперіор" «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Залежність коефіцієнта тертя (f) від питомої тиску (p ) Листів 12 14

Відновлений шток гідроциліндра рульового керування Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Перевірив Зав. каф. Відновлений шток гідроциліндра рульового керування Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Виконав Перевірив Зав. каф. Лосінець А. Р Левківський О. П «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Відновлений шток Листів 13 14

Загальні висновки На підставі проведеного дослідження доведено ефективність нанесення композиційних металевих і металополімерних покриттів Загальні висновки На підставі проведеного дослідження доведено ефективність нанесення композиційних металевих і металополімерних покриттів для відновлення зношених деталей машин експлуатованих в умовах абразивного зношування і які дозволяють практично повністю відновлювати їх вихідний ресурс. 1. Виконано аналіз видів зношування ряду деталей машин, експлуатованих в умовах абразивного зношування; 2. Виконано експериментальне дослідження процесу абразивного зношування матеріалів металополімерних і детонаційних покриттів з різними наповнювачами і отримані відповідні залежності зношування від шляху тертя і коефіцієнтів тертя від рівня контактних тисків; обґрунтований вибір певних типів і складів металополімерних і детонаційних композиційних покриттів деталей, які забезпечують ефективне відновлення деталей машин; встановлено, що мінімальна інтенсивність зношування I = Δh / ΔT серед досліджених пар тертя з детонаційними покриттями спостерігається в парі тертя «сталь 45 з покриттям НАС - стали 45 з покриття КХН» , а серед металополімерних композиційних покриттів мінімальна інтенсивність зношування спостерігається в парі тертя з покриттями з металополімер "Стандарт" і металополімер "Якість Суперіор"; 3. Отримані залежності процесу зношування матеріалів метало-пластикових покриттів в присутності вільного абразиву; показано, що нанесення металополімерного покриття на сталеву основу знижує в 2 рази інтенсивність зношування системи тертя «металополімерне покриття на сталевій основі - абразив - гума» в порівнянні з інтенсивністю зношування сталевої основи без металополімерного покриття в парі тертя з гумою в присутності оливи І-20 з піском; висунута гіпотеза про те, що з-за того, що рівень контактних напружень між абразивними частинками і металополімерними покриттями не досягає рівня напруги, який призводить зерна піску до руйнування, це сприяє формуванню в парі тертя умов (при наявності змащування і цілісності зерен піску), які сприяють виникненню умов тертя кочення замість тертя ковзання, про що свідчать істотно менші величини інтенсивності зношування і коефіцієнта тертя (f = 0, 02); 4. Виконано моделювання розподілу контактних тисків в шарі покриття з урахуванням міцності зчеплення покриття з основою і величини коефіцієнта тертя; 5. Доведено, що відновлення роботоздатності деталей машин, яка втрачена в результаті абразивного зношування (в процесі їх експлуатації), за допомогою нанесення композиційних металополімерних або металевих детонаційних покриттів, є ефективним. На підставі проведених натурних випробувань відновлених деталей показано, що нанесення композиційних металевих або металополімерних покриттів дозволяє практично повністю відновлювати їх вихідний ресурс. Проведено експлуатаційні дослідження відновлених деталей робочих поверхонь: сталевих штоку гідроциліндра рульового керування, поршневої групи, тощо. Рекомендації щодо відновлення зношених деталей застосовані під час ремонту перелічених деталей на автомобілях компанії "Автобудкомплект-К", (м. Київ, вул. Святошинська, 34). Кафедра «Виробництва, ремонту та матеріалознавства» Лосінець А. Р Виконав Перевірив Левківський О. П Зав. каф. Левківський О. П . «Поліпшення експлуатаційних властивостей деталей відновлених детонаційним напиленням» Загальні висновки Листів 14 14

Дякую за увагу Дякую за увагу