Скачать презентацию Igaunijas Latvijas Programmas apstiprināto projektu LATVIJAS PARTNERU Скачать презентацию Igaunijas Latvijas Programmas apstiprināto projektu LATVIJAS PARTNERU

1ac5d57f4e3da45a8d713c35e3b02d00.ppt

  • Количество слайдов: 20

Igaunijas – Latvijas Programmas apstiprināto projektu LATVIJAS PARTNERU SEMINĀRS Igaunijas – Latvijas Programmas apstiprināto projektu LATVIJAS PARTNERU SEMINĀRS

Dienas darba kārtība: Iepazīšanās Nedaudz statistikas. . Saskarme ar ATS/JTS jeb Sekretariātu Informācijas sniegšana Dienas darba kārtība: Iepazīšanās Nedaudz statistikas. . Saskarme ar ATS/JTS jeb Sekretariātu Informācijas sniegšana un publicitātes prasības Projektu finanšu vadības prasības Projektu atskaišu sagatavošana Valsts līdzfinansējuma iespējas

 Iepazīšanās ü Vārds, uzvārds. . ü Organizācijas nosaukums. . ü Projekta nosaukums. . Iepazīšanās ü Vārds, uzvārds. . ü Organizācijas nosaukums. . ü Projekta nosaukums. . ü Galvenās aktivitātes, kuras paredzētas projektā. .

 Igaunijas – Latvijas Programma 2007. -2013. skaitļos Igaunijas – Latvijas Programma 2007. -2013. skaitļos

Iesniegtie projekti - 236 26% 74% Approved Apstiprināti Rejected Noraidīti Iesniegtie projekti - 236 26% 74% Approved Apstiprināti Rejected Noraidīti

Tematiskais apstiprināto projektu sadalījums 37% % no projektu skaita 31% % no finansējuma 20% Tematiskais apstiprināto projektu sadalījums 37% % no projektu skaita 31% % no finansējuma 20% 15% 10% 9% 13% 15% 11% 13% 10% 5% Kopienu projekti Izglītība, 2% zinātne, Tūrisms tehnoloģijas Transports un Veselība/ Vide komunikācijas glābšana Uzņēmējdarbība

471 384 Projektu partneru ģeogrāfiskais sadalījums 162 103 Iesniegtajos projektos Apstiprinātajos projektos 471 384 Projektu partneru ģeogrāfiskais sadalījums 162 103 Iesniegtajos projektos Apstiprinātajos projektos

ERAF (EUR) 73 044 018 38 788 077 as pr ie P ais īt ERAF (EUR) 73 044 018 38 788 077 as pr ie P ais īt ais āt Ap st rin ip or N ais dīt ai

Apstiprinātā finansējuma sadalījums starp dalībvalstīm 19 458 043 17 245 281 19 330 034 Apstiprinātā finansējuma sadalījums starp dalībvalstīm 19 458 043 17 245 281 19 330 034 *ERAF

Vēl nedaudz skaitļu. . . Vidējais partneru skaits projektos 3. 6 4. 2 3. Vēl nedaudz skaitļu. . . Vidējais partneru skaits projektos 3. 6 4. 2 3. 4 jos ajos a t a āt eg dīt i rin rai sn p Ie No sti Ap Lielākais projekts (ERAF, eiro): 4 200 000 Lielākais partneru skaits vienā projektā: 39 Vidējais viena projekta finansējums (ERAF, eiro): 473 865

 Saskarsme / komunikācija ar Sekretariātu Saskarsme / komunikācija ar Sekretariātu

Inese Dauškane E-pasts: inese. dauskane@estlat. eu Tālrunis: +372 737 7233 (darbā) +372 506 8805 Inese Dauškane E-pasts: inese. [email protected] eu Tālrunis: +372 737 7233 (darbā) +372 506 8805 (mobilais) Atbildīgā konsultante par sekojošiem projektiem: JATE House of Sounds (D)rain for life Radio classics Eagles DELBI Smart. Gardens Artists for Development

Helena Järviste E-pasts: helena. jarviste@estlat. eu Tālrunis: +372 737 7234 (darbā) +372 528 1971(mobilais) Helena Järviste E-pasts: helena. [email protected] eu Tālrunis: +372 737 7234 (darbā) +372 528 1971(mobilais) Atbildīgā konsultante par sekojošiem projektiem: RIVERWAYS Valga - Valka Railway Station Coastal and maritime spatial planning Food. Art Young Active Creative BALTORGPOTATO Hobby slot car racing

Janika Friedenthal E-pasts: janika. friedenthal@estlat. eu Tālrunis: +372 737 7235 (darbā) +372 5348 0877(mobilais) Janika Friedenthal E-pasts: janika. [email protected] eu Tālrunis: +372 737 7235 (darbā) +372 5348 0877(mobilais) Atbildīgā konsultante par sekojošiem projektiem: DICTIONARY Ape-Mõniste road Idea on the border Art school «WALK» BEST TEAMS Gauja/Koiva Green Corridor Youth initiatives and co-operation Reconstruction of the road Kilingi-Nõmme – Mazsalaca

Projekta izmaiņas ü Jāsaskaņo ar atbildīgo Programmas konsultantu pirms izmaiņas veikšanas. ü Iesniedzamā dokumentācija Projekta izmaiņas ü Jāsaskaņo ar atbildīgo Programmas konsultantu pirms izmaiņas veikšanas. ü Iesniedzamā dokumentācija un norādes par pieprasījumu un lēmuma pieņēmējiem atrodamas: http: //www. estlat. eu/for-project-partners/project-changes/ ü Pieprasa un partneris! paraksta projekta vadošais

Projekta izmaiņas Lēmuma pieņēmējs? Sekretariāts Uzraudzības Komiteja ü Nelielas izmaiņas aktivitātēs, kas būtiski neietekmē Projekta izmaiņas Lēmuma pieņēmējs? Sekretariāts Uzraudzības Komiteja ü Nelielas izmaiņas aktivitātēs, kas būtiski neietekmē projektu un tā rezultātu sasniegšanu. ü Budžeta pārdale līdz 20% no sākotnējā kopējā budžeta summas un kurai ir vairāk tehnisks raksturs. ü Projekta pagarinājums par līdz 6 mēnešiem; ü Parnera organizācijas nosaukuma maiņa, ja ir notikusi oficiāla reforma. ü Izmaiņas aktivitātēs, kas būtiski ietekmē projektu un tā rezultātu sasniegšanu. ü Budžeta pārdale, kas pārsniedz 20% no sākotnējā kopējā budžeta summas. ü Projekta pagarinājums par vairāk kā 6 mēnešiem. ü Izmaiņas projekta partnerībā.

Atskaites ü Konsolidēto jeb progresa ziņojumu iesniedz elektroniski atbildīgajam programmas konsultantam. ü Atskaitei klāt Atskaites ü Konsolidēto jeb progresa ziņojumu iesniedz elektroniski atbildīgajam programmas konsultantam. ü Atskaitei klāt pievienojot: • visu partneru atskaites (excel formātā), • visu partneru pirmā līmeņa kontroles atzinumus (pdf. vai jpg. formātā), • investīciju un pasākumu fotogrāfijas, publikāciju kopijas, darba kārtības, u. c. -> ja nu kas trūks mēs prasīsim!

Projektu pasākumi! ü Lūdzam informēt atbildīgo Programmas konsultantu un Programmas informācijas menedžeri par visiem Projektu pasākumi! ü Lūdzam informēt atbildīgo Programmas konsultantu un Programmas informācijas menedžeri par visiem nozīmīgajiem projekta pasākumiem: precīziem datumiem un laikiem, kad tie ir plānoti un vietu, kur tie ir plānoti tiklīdz Jums pašiem tas ir skaidri zināms.

Īpaša piesardzība jāievēro: ü Aktivitāšu ieviešanā – saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu; ü Iepirkumu Īpaša piesardzība jāievēro: ü Aktivitāšu ieviešanā – saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu; ü Iepirkumu veikšanā Seminārs par iepirkumiem – 27. martā ü Publicitātes prasību nodrošināšanā. Komunikāciju seminārs– aprīlī

Paldies par uzmanību! Paldies par uzmanību!