І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного

Скачать презентацию І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного Скачать презентацию І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного

state_program.ppt

 • Размер: 4.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 67

Описание презентации І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного по слайдам

І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного і соціального розвитку України в 2012 році 1.І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного і соціального розвитку України в 2012 році 1. Мета Державної програми 1 2. Стратегічні завдання соціально-економічного розвитку 2 3. Роль Державної програми 6 4. Завдання Державної програми 8 ІІ. Інструменти і очікувані результати виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік 5. Основні очікувані результати виконання Державної програми 10 5. 1. Економічний розвиток 11 Машинобудування 12 Авіабудування 12 Космічна галузь 13 Суднобудування 14 Формування внутрішнього ринку сільгосптехніки 15 Металургійна промисловість 16 Розвиток мінерально-сировинної бази 17 Паливно-енергетичний комплекс 18 Розвиток ядерної енергетики 18 Розвиток вугільної галузі 19 Заходи у галузі енергозбереження 19 Будівельна галузь 21 ЗМІСТ

 Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку 22 Автотранспортні шляхи 22 Водні шляхи 22 Авіаційне сполучення 23 Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку 22 Автотранспортні шляхи 22 Водні шляхи 22 Авіаційне сполучення 23 Залізничне сполучення 23 Сфера зв’язку 23 Розвиток агропромислового комплексу 25 Створення умов для економічного розвитку 29 Дерегуляція 29 Поліпшення якості державного управління 30 Інвестиційна політика 31 Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери 32 Розвиток міжнародної співпраці 34 5. 2. Соціальний розвиток 36 Підвищення базових соціальних стандартів 36 Пенсійне забезпечення 37 Допомога громадянам з особливими потребами 38 Допомога у зв’язку із народженням дитини 39 Охорона здоров’я 40 Фізичний розвиток 42 ЄВРО-2012 43 Охорона навколишнього природного середовища 44 Розвиток освіти 45 Розвиток культури 47 Реформа ЖКГ та житлова політика 48 Захист життя і здоров’я громадян, їх законних прав та інтересів

ІІІ. Соціально-економічний розвиток регіонів 50 6. 1. Напрями соціально-економічного розвитку регіонів 50 6. 2. Модель соціально-економічногоІІІ. Соціально-економічний розвиток регіонів 50 6. 1. Напрями соціально-економічного розвитку регіонів 50 6. 2. Модель соціально-економічного розвитку регіонів 53 ІV. Заключні положення 54 7. 1. Підсумки економічного розвитку 54 7. 2. Підсумки соціального розвитку 55 7. 3. Висновок 56 V. Основні напрями розвитку на 2013 – 2014 роки 57 8. Соціально-економічний розвиток у 2013 – 2014 роках

І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного і соціального розвитку України в 2012 році І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного і соціального розвитку України в 2012 році

1. Мета Державної програми Метою прийняття і виконання Державної програми є: зростання добробуту і підвищення якості1. Мета Державної програми Метою прийняття і виконання Державної програми є: зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці , підвищення її конкурентоспроможності , як основи для збалансованого зростання соціальних стандартів та показників економічного розвитку. Основою для підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 – 2014 роки є: Конституція України Програма Президента України В. Ф. Януковича «Україна — для людей» Програма економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»Щорічне Послання Президента України В. Ф. Януковича до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір»

2. Стратегічні завдання соціально-економічного розвитку Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 2. Стратегічні завдання соціально-економічного розвитку Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. ч. 1 ст. 3 Конституції України В Україні визнається і діє принцип верховенства права. ст. 8 Конституції України Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. ст. 23 Конституції України Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. ст. 42 Конституції України. Кожен має право на освіту. ст. 53 Конституції України Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. ст. 43 Конституції України

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідаєПрава і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. ч. 2 ст. 3 Конституції України. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. ст. 48 Конституції України Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. ст. 46 Конституції України ст. 49 Конституції України 2. Стратегічні завдання соціально-економічного розвитку

Президентом України В. Ф. Януковичем у Програмі “Україна для людей” визначено Мету діяльності органівПрезидентом України В. Ф. Януковичем у Програмі “Україна для людей” визначено Мету діяльності органів державної влади , що відповідає їх конституційним обов’язкам : Добробут кожної родини, Основу для досягнення визначеної Мети Президент України В. Ф. Янукович бачить у: побудові ефективної держави зростанні національної економіки. турбота про кожну людину. і Виконання поставлених Президентом України В. Ф. Януковичем завдань можливо при наявності узгодженого плану роботи органів державної влади, який: відповідає стратегічним програмним документам; передбачає комплекс заходів з реалізації державної політики у всіх важливих сферах суспільної діяльності; спирається на реалістично оцінені ресурсні можливості держави; містить конкретні і вимірні показники, за якими можна оцінити ступінь виконання такого плану. 2. Стратегічні завдання соціально-економічного розвитку

Сьогодні Україна вже має стратегічний план на довгострокову перспективу. Затверджена Президентом України В. Ф. Януковичем ПрограмаСьогодні Україна вже має стратегічний план на довгострокову перспективу. Затверджена Президентом України В. Ф. Януковичем Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки визначає основні пріоритети і завдання державної політики та очікувані результати їх виконання : Створення базових передумов економічного росту через утримання низького рівня інфляції, стабілізацію державних фінансів і створення стійкої фінансової системи. Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом зменшення втручання держави в економіку, зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення міжнародної економічної інтеграції України. Модернізація інфраструктури й базових секторів шляхом усунення усталених структурних проблем в енергетичній, вугільній, нафтогазовій галузях і ЖКГ, а також розвитку транспортної інфраструктури й ринку землі. Перехід від дотацій до самоокупності виробництва й соціальних послуг. Збереження й розвиток людського й соціального капіталу шляхом підвищення ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення якості й доступності освіти й медичного обслуговування. Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади. 2. Стратегічні завдання соціально-економічного розвитку

Державна програма економічного і соціального розвитку України, це: комплексний; реалістичний; збалансований; спрямований наДержавна програма економічного і соціального розвитку України, це: комплексний; реалістичний; збалансований; спрямований на досягнення чітко визначених результатів; план реалізації державної політики в сфері економічного і соціального розвитку у 2012 році та наступних роках, спрямований на підвищення добробуту українських громадян, забезпечення практичної реалізації їх конституційних прав. 3. Роль Державної програми З урахуванням цілей і завдань, поставлених Президентом України В. Ф. Януковичем, що визначені Програмою “Україна для людей” та Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки, Кабінет Міністрів України підготував про- ект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 – 2014 роки. Державна програма є основою для формування та раціонального використання державних фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку України.

Державна програма спрямована на вирішення системних проблем національної економіки, що проявились під час світової фінансово-економічної кризи.Державна програма спрямована на вирішення системних проблем національної економіки, що проявились під час світової фінансово-економічної кризи. Протягом 2009 року Україна втратила майже 14, 8% ВВП (за оцінками ряду експертів – 15%) – це один з найбільших показників серед держав Європи та країн пострадянського простору. Реальні доходи громадян скоротились на 10%. Зростання індексу споживчих цін склало 12, 3%. Україна у своєму економічному розвитку була відкинута щонайменше на 5 років назад. Сьогодні, завдяки наполегливій роботі суспільства та державної влади, економічний і соціальний розвиток України відновлено. Зростання реального ВВП у 2010 році склало 4, 2% , реальна заробітна плата збільшились на 9, 7% , базові соціальні стандарти підвищено в середньому на 24%. У 2011 році очікується зростання реального ВВП на 4, 7% , підвищення базових соціальних стандартів на 8, 9% , зростання реальної заробітної плати на 10, 1%. Але потрібно не просто відновити докризовий рівень економічного і соціального розвитку – необхідно побудувати нову соціально-економічну модель, що забезпечить входження України у число найбільш економічно розвинених держав світу. Тільки економічний розвиток гарантує, що кожний громадянин України зможе забезпечити собі належну якість життя. 3. Роль Державної програми

4. Завдання Державної програми Соціальний розвиток, зокрема : Підвищення базових соціальних стандартів; Зростання розмірів4. Завдання Державної програми Соціальний розвиток, зокрема : Підвищення базових соціальних стандартів; Зростання розмірів реальних доходів громадян та середньої заробітної плати в економіці; Покращення якості і доступності медичного обслуговування; Удосконалення системи освіти, підвищення соціальних стандартів для працівників освітньої сфери та осіб, що навчаються; Захист законних прав та інтересів громадян, забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки; Підтримка регіональних заходів і програм соціальної спрямованості.

Економічний розвиток, зокрема : Застосування різних форм державної підтримки для прискорення розвитку галузей, щоЕкономічний розвиток, зокрема : Застосування різних форм державної підтримки для прискорення розвитку галузей, що виконують роль точок економічного зростання та забезпечують збільшення пропозиції товарів широкого вжитку; Економічний розвиток регіонів. Забезпечення макроекономічної стабільності; Відновлення довгострокового кредитування реального сектору економіки та домогосподарств; Створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності; 4. Завдання Державної програми

ІІ. Інструменти і очікувані результати виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рікІІ. Інструменти і очікувані результати виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік

5. Основні очікувані результати Державної програми Державна програма спрямована на досягнення позитивних результатів соціального 5. Основні очікувані результати Державної програми Державна програма спрямована на досягнення позитивних результатів соціального та економічного розвитку України у 2012 році, зокрема: Зростання реального ВВП у 2012 році на 6, 5%. Збільшення виробництва промислової продукції на 8, 3%. Утримання індексу споживчих цін в межах 7, 9%. Підвищення прожиткового мінімуму на одну особу протягом 2012 року щонайменше на 14%. Збільшення реальної заробітної плати на 9%. Реалізація державних цільових програм в галузі охорони здоров’я, освіти, фізичної культури та спорту. Реформування ЖКГ, підвищення якості послуг, що надаються у сфері житлово-комунального господарства. Розвиток наукоємних технологій. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. Економічний розвиток Соціальний розвиток Буде забезпечено практичне виконання завдань, визначених Програмою Президента України В. Ф. Януковича “Україна для людей” Зростання мінімальної пенсії не менше, ніж на 9, 8%.

5. 1. Економічний розвиток Буде подолано економічний спад, відновлено зростання національної економіки, що приведе до5. 1. Економічний розвиток Буде подолано економічний спад, відновлено зростання національної економіки, що приведе до З Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Зростання ВВП у 2012 році на 6, 5%. Енергетичний комплекс 4, 1% Добувна промисловість 4, 6% Сільське господарство 5, 4% Діяльність транспорту та зв’язку 7, 5% Переробна промисловість 9, 4%Торгівля 9, 8%Інші види економічної діяльності 5, 0%Зростання економіки у 2012 році за видами економічної діяльності Будівництво 7%створення нових робочих місць, збільшення реальної заробітної плати

5. 1. Економічний розвиток Підтримка базових галузей економіки, розвиток імпортозаміщуючих виробництв. Програма Президента України В.5. 1. Економічний розвиток Підтримка базових галузей економіки, розвиток імпортозаміщуючих виробництв. Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” У Державній програмі передбачений комплекс заходів, спрямований на підтримку точок зростання реального сектору економіки. Авіабудування Створення та валідація літаків на базі АН-148 та створення двигуна п’ятого покоління АІ-28 Запровадження механізмів здешевлення кредитів для підприємств авіаційної галузі Проведення технічного переоснащення підприємств — виробників авіаційної техніки Надання державної підтримки, через надання державних гарантій щодо виконання боргових зобов`язань за запозиченнями з метою виробництва авіаційної техніки та двигунів на вітчизняних підприємствах авіаційної промисловостіМашинобудування , зокрема: Загальнодержавна програма створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням

5. 1. Економічний розвиток Підвищення технічного рівня і якості виготовлення та контролю вузлів і агрегатів нових5. 1. Економічний розвиток Підвищення технічного рівня і якості виготовлення та контролю вузлів і агрегатів нових літаків на основі методів 4 -х — 5 -ти координатної обробки на станках з ЧПУ та сучасних контрольно-вимірювальних машинах. Виробництво у 2012 році 505 авіаційних двигунів. Організація у 2012 році серійного виробництва нових літаків. Збільшення обсягів виробництва та збуту авіаційної техніки на 15%. Очікувані результати: Космічна галузь Державне замовлення продукції (в тому числі – в межах оборонного замовлення) Виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 -2012 роки. Державна підтримка науково-дослідних робіт Виробництво і експлуатація у кооперації із Російською Федерацією та Федеративною республікою Бразилія нових зразків космічної техніки. Очікувані результати:

5. 1. Економічний розвиток Суднобудування Залучення кредитних ресурсів під гарантії Уряду Надання державної фінансової підтримки будівництва5. 1. Економічний розвиток Суднобудування Залучення кредитних ресурсів під гарантії Уряду Надання державної фінансової підтримки будівництва суден через механізм здешевлення кредитів банків Створення корабля класу “Корвет” в межах державного оборонного замовлення Виробництво у 2012 році до 30 одиниць плавзасобів різних типів. Ремонт до 100 суден різних типів. Збільшення обсягів випуску продукції суднобудування на 35%Очікувані результати:

Формування внутрішнього ринку сільськогосподарської техніки Поставка у 2012 році на умовах лізингу більше 1 700 одиницьФормування внутрішнього ринку сільськогосподарської техніки Поставка у 2012 році на умовах лізингу більше 1 700 одиниць сільгосптехніки. Очікувані результати: В цілому виробництво продукції машинобудування зросте у 2012 році на 20%. 5. 1. Економічний розвиток Здійснення фінансової підтримки підприємств-виробників сільськогосподарської техніки через механізм здешевлення кредитів на закупівлю сільськогосподарської техніки

5. 1. Економічний розвиток Металургійна промисловість , зокрема: Збереження енергетичних ресурсів у доменному виробництві та економія5. 1. Економічний розвиток Металургійна промисловість , зокрема: Збереження енергетичних ресурсів у доменному виробництві та економія природного газу за рахунок впровадження технології вдування пиловугільного палива ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат» , ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» . Модернізація та технічне переоснащення ВАТ «МК «Запоріжсталь» сталеплавильного виробництва, виведення з експлуатації та заміна мартенівських печей на конвертери та електроагрегати Модернізація та технічне переоснащення основних фондів ЗАТ «Єнакіївський КХП» , впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій у коксохімічному виробництві В цілому виробництво продукції металургійної промисловості зросте у 2012 році на 6%. Фінансове забезпечення заходів: Заходи будуть повністю здійснюватися за рахунок коштів підприємств. Підтримка базових галузей економіки, розвиток імпортозаміщуючих виробництв. Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” 16 Зі свого боку державою будуть створені сприятливі умови для ведення господарської діяльності , гарантовано захист законних прав та інтересів інвесторів.

5. 1. Економічний розвиток Розвиток мінерально-сировинної бази , зокрема: Проведення геологорозвідувальних робіт з розвитку мінерально-сировинної бази5. 1. Економічний розвиток Розвиток мінерально-сировинної бази , зокрема: Проведення геологорозвідувальних робіт з розвитку мінерально-сировинної бази у відповідності із Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Підтримка базових галузей економіки, розвиток імпортозаміщуючих виробництв. Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” В цілому виробництво продукції у добувній промисловості зросте у 2012 році на 4, 6%. Забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку.

5. 1. Економічний розвиток Паливно-енергетичний комплекс , зокрема: Очікувані результати: Розвиток ядерної енергетики : Проектування та5. 1. Економічний розвиток Паливно-енергетичний комплекс , зокрема: Очікувані результати: Розвиток ядерної енергетики : Проектування та спорудження енергоблоків № 3, та № 4 Хмельницької АЕС Реконструкція відкритих розподільних споруд 750 к. В Хмельницької, Рівненської та Запорізької АЕС Збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану, створення виробництва ядерного палива, комплектувальних виробів з нержавіючої сталі та цирконієвого прокату, наукове, проектне та інформаційне супроводження об`єктів ядерно-паливного циклу. Проведення аналізу технічного стану та рівня екологічної небезпеки уранових об’єктів та моніторингу навколишнього природного середовища Підвищення безпеки об’єктів атомної енергетики. Збільшення виробництва електроенергії АЕС на 2, 4 млрд. к. Вт. *г. ( до 91, 5 млрд. к. Вт. *г. )Забезпечення енергетичної незалежності Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”

5. 1. Економічний розвиток Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств, зокрема: державна підтримка збуту готової вугільної5. 1. Економічний розвиток Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств, зокрема: державна підтримка збуту готової вугільної продукції (компенсація цінових диспропорцій на вугілля до світового рівня) та часткове покриття витрат із собівартості Державна підтримка будівництва об’єктів вугле- і торфодобувних підприємств Технічне переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств Розвиток вугільної галузі Очікувані результати: Підвищення безпеки праці у вугільній галузі. Збільшення видобутку вугілля на 2, 2 млн. тон ( до 62, 2 млн. тон. ) Заходи у галузі енергозбереження: Проведення санації будівель установ, які утримуються з державного бюджету, в тому числі соціальної сфери (школи, дошкільні дитячі заклади, інтернати тощо) 19 Реалізація проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт, шляхом впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами та технологічними комплексами (УТАС)

5. 1. Економічний розвиток В цілому виробництво продукції в енергетичній промисловості зросте у 2012 році на5. 1. Економічний розвиток В цілому виробництво продукції в енергетичній промисловості зросте у 2012 році на 4, 6%. Виробництво електроенергії збільшиться на 2, 6 млрд. к. Вт. *г. (до 200, 1 млрд. к. Вт. *г. )Очікувані результати: Поширення енергозберігаючих технологій у виробничий та побутовий сферах. Скорочення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів не менше, ніж на 4%. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

5. 1. Економічний розвиток Будівельна галузь , зокрема: Модернізація національних будівельних стандартів та правил у відповідності5. 1. Економічний розвиток Будівельна галузь , зокрема: Модернізація національних будівельних стандартів та правил у відповідності із сучасним технологічним рівнем та їх гармонізація з міжнародними стандартами. Державна підтримка спорудження об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури під час будівництва доступного житла. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 -2012 роки Реалізація заходів з розвитку будівельної галузі забезпечить збільшення валового доходу на 7%, сприятиме вирішенню проблеми забезпечення житлом громадян, що потребують суспільної підтримки. Підтримка базових галузей економіки, розвиток імпортозаміщуючих виробництв. Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”

5. 1. Економічний розвиток Розвиток транспортної інфраструктури та зв'язку , зокрема: Реалізація інвестиційного проекту “Покращення5. 1. Економічний розвиток Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку , зокрема: Реалізація інвестиційного проекту “Покращення автомобільних доріг та безпеки руху” (МБРР). Ремонт існуючої дорожньої мережі та будівництво нових автомобільних шляхів. Забезпечення безпечної експлуатації внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів Створення та будівництво нових потужностей в морських торговельних портах Модернізація та реконструкція наявних потужностей в морських торговельних портах Здійснення будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення переважно через механізми державно-приватного партнерства. Автотранспортні шляхи: Водні шляхи: Реалізація інфраструктурних проектів Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”

5. 1. Економічний розвиток Визначення основних напрямів адаптації законодавства України у сфері телекомунікації та надання послуг5. 1. Економічний розвиток Визначення основних напрямів адаптації законодавства України у сфері телекомунікації та надання послуг поштового зв’язку до законодавства ЄС Гармонізація номерного ресурсу України з європейським номерним простором Розроблення національних стандартів з впровадження цифрового телерадіомовлення Телекомунікаційні технології: Залізничне сполучення: Формування раціональної структури парку тягового рухомого складу з урахуванням потужності, вантажопідйомності, пасажиромісткості, спеціалізації транспортних засобів Упровадження транспортних засобів, сервісні, технічні та економічні показники експлуатації яких відповідають сучасним європейським вимогам до безпеки, екологічності та енергоефективності транспорту Оновлення парку вантажних вагонів Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів та інших денних неспальних пасажирських поїздів. Приєднання України до європейської програми «Відкрите небо» Розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту «Бориспіль» Авіаційне сполучення:

5. 1. Економічний розвиток В цілому розвиток транспортної інфраструктури та зв'язку забезпечить: збільшення обсягів пасажирообороту на5. 1. Економічний розвиток В цілому розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку забезпечить: збільшення обсягів пасажирообороту на 5% , вантажообороту — на 4, 8% ; підвищення комфорту і безпеки пасажирських та вантажних перевезень; розвиток системи комунального транспорту, зокрема – метрополітену; розширення дорожньої мережі, створення умов для повноцінного використання Україною переваг транспортного коридору; впровадження в Україні нових сучасних технологій телекомунікацій. Проведення заміни телевізійного передавального обладнання з метою впровадженню нових перспективних радіотехнологій. Створення умов для впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, систем мобільного зв’язку наступних поколінь, широкосмугового доступу до Інтернету; впровадження конвергентних технологій

5. 1. Економічний розвиток Розвиток агропромислового комплексу , зокрема: Стимулювання залучення в агропромисловий сектор фінансових ресурсів5. 1. Економічний розвиток Розвиток агропромислового комплексу , зокрема: Стимулювання залучення в агропромисловий сектор фінансових ресурсів шляхом здешевлення кредитів. Забезпечення цінової стабільності на продовольчому ринку, та створення додаткових гарантій для сільгоспвиробників щодо збуту їх продукції шляхом формування державного інтервенційного фонду Аграрного фонду Нарощування виробництва продукції рослинництва і тваринництва шляхом: Розвиток рослинництва і тваринництва Державна підтримка галузі тваринництва шляхом виплати дотацій за реалізоване молоко, часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами на будівництво та реконструкцію тваринницьких комплексів та заводів з виробництва комбікормів, закупівлю апаратів індивідуального доїння за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету • часткової компенсації вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм, комплексів з виробництва комбікормів, овочесховищ, тепличних комплексів; • підтримки селекційної діяльності у рослинництві, тваринництві та птахівництві; Село, яке процвітає – доступні та якісні продукти харчування Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”

5. 1. Економічний розвиток Розвиток рибальства та рибництва Розвиток сільськогосподарської інфраструктури і соціальний розвиток села. Розвиток5. 1. Економічний розвиток Розвиток рибальства та рибництва Розвиток сільськогосподарської інфраструктури і соціальний розвиток села. Розвиток національної аквакультури, збільшення обсягів вирощування риби Будівництво двох рибопромислових суден проекту ‘Мерідіан 1288’ з потужністю заморозки 150 т риби на добу для роботи в Світовому океані та 5 промислових ботів Модернізація наявного рибопромислового флоту Розширення, реконструкція, технічне переоснащення та кластерний розвиток Керченського та Севастопольського морських рибних портів Впорядкування і підвищення ефективності системи надання державної підтримки шляхом впровадження Загальнодержавного реєстру сільськогосподарських підприємств, що мають право на одержання державної підтримки. Побудова інформаційної основи системи гарантування державою прав власності на землю шляхом створення єдиної автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру та відповідної земельно-інформаційної бази даних

5. 1. Економічний розвиток збільшення виробництва рослинницької продукції на 5, 8 за рахунок зростання на 14,5. 1. Економічний розвиток збільшення виробництва рослинницької продукції на 5, 8% за рахунок зростання на 14, 6% збору зернових культур (до 54, 3 млн. тонн ), плодів та ягід – на 6, 1% (до 1, 75 млн. тонн ) нарощування виробництва продукції тваринництва на 4, 0%, за рахунок збільшення вирощування худоби та птиці у живій вазі на 5, 9% (до 3, 23 млн. тонн ), виробництва молока – на 1, 8% (до 11, 5 млн. тонн ) та яєць – на 1, 8% (до 17, 4 млрд. штук ). Реалізація Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. Будівництво (реконструкція) протиерозійних гідротехнічних споруд Надання державної фінансової підтримки оптовим ринкам сільськогосподарської продукції у період їх створення та початкового становлення Реалізація заходів з розвитку агропромислового комплексу забезпечить зростання виробництва валової продукції сільського господарства на рівні 5, 1% , у тому числі: Проведення нормативної грошової оцінки земель, створення системи економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель, активізація робіт зі створення інвестиційно-привабливого землекористування Створення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції у Дніпропетровській , Донецькій , Запорізькій , Чернігівській , Сумській , Одеській , Рівненській , Херсонській , Київській областях.

5. 1. Економічний розвиток Заплановано введення в дію 9 сучасних молочних комплексів (у І вано-Франківській5. 1. Економічний розвиток Заплановано введення в дію 9 сучасних молочних комплексів (у І вано-Франківській , Запорізькій , Київській , Кіровоградській , Сумській , Черкаській , Чернігівській областях ); упровадження 15 пілотних проектів з вирощування великої рогатої худоби м’ясного напряму на базі фермерських господарств (в Одеській , Харківській , Житомирській областях ). Реалізація 9 проектів розвитку рослинництва у Харківській , Тернопільській , Херсонській областях , Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Реалізація 6 проектів , основними з яких ( 5 проектів ) є нове будівництво зерноскладів , зерносховищ та елеваторів у 5 областях ( Вінницькій , Херсонській , Київській , Одеській та Кіровоградській ).

5. 1. Економічний розвиток Україна – серед 20 -ти найбільш економічно розвинених країни світу Програма Президента5. 1. Економічний розвиток Україна – серед 20 -ти найбільш економічно розвинених країни світу Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Державна програма визначає заходи, спрямовані на загальне покращення умов ведення підприємницької діяльності, зростання інвестиційної привабливості України, розширення застосування в економіці інноваційних технологій. Дерегуляція Запровадження на законодавчому рівні відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за недотримання ними процедури здійснення державного нагляду (контролю) та завдання збитків суб’єктам підприємницької діяльності. Запровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Розроблення та прийняття національних стандартів , гармонізованих з міжнародними , зокрема – стандартами ЄС. Розвиток малого підприємництва — очікується зростання: кількості фізичних осіб-підприємців – до 2, 7 млн. осіб ( на 130 тис. осіб ); кількості малих підприємств – до 355 тис. одиниць ( на 7 тис. одиниць ); кількості фермерських господарств – до 47 тис. одиниць ( на 2 тис. одиниць ); Спрощення порядку ведення підприємницької діяльності

5. 1. Економічний розвиток Модернізація інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади шляхом5. 1. Економічний розвиток Модернізація інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади шляхом нормативно-правового та методичного забезпечення реалізації Закону України “Про державне стратегічне планування”. Скорочення витрат громадян на адміністративні послуги, що надаються державою, усунення необґрунтованих адміністративних витрат. Зниження корупційного тиску на економіку. Поліпшення якості державного управління Реформування системи надання адміністративних послуг , зокрема — ліквідація посередницьких структур , та упровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час надання адміністративних послуг. Удосконалення інституційних основ державної служби та здійснення заходів з питань запобігання та протидії проявам корупції. Підвищення прозорості діяльності державної влади, надання суспільству повної та об’єктивної інформації про результати реалізації державної політики. Якісне виконання державним апаратом функцій, покладених на нього суспільством.

5. 1. Економічний розвиток Удосконалення системи функціонування інститутів спільного інвестування , створення корпоративних та5. 1. Економічний розвиток Удосконалення системи функціонування інститутів спільного інвестування , створення корпоративних та пайових інвестиційних фондів. Інвестиційна політика Застосування на практиці механізмів державно — приватного партнерства , та забезпечення прозорості їх функціонування. Застосування різних форм державної підтримки інвестиційних проектів, в тому числі – на засадах спільного фінансування, часткового здешевлення вартості фінансового ресурсу тощо, за результатами конкурсного відбору ; Удосконалення формату функціонування територій пріоритетного розвитку із запровадженням на них спеціального режиму інвестування для залучення інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності і вирішення соціально-економічних проблем територій, економіка яких зазнала суттєвих втрат внаслідок структурних змін, а також регіонів, населення яких найбільш постраждало від техногенних та екологічних катастроф. Збільшення прямих іноземних інвестицій до 57 млрд. дол. США (на 13%). Залучення в економіку до 10 млрд. грн. інвестиційного ресурсу за рахунок надання державної підтримки.

5. 1. Економічний розвиток Запровадження державного замовлення на інноваційну продукцію та проведення закупівлі інноваційної5. 1. Економічний розвиток Запровадження державного замовлення на інноваційну продукцію та проведення закупівлі інноваційної продукції з метою її упровадження у відповідних галузях національної економіки. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери Підвищення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень і розробок , забезпечення розвитку державного сектору науки , підвищення бюджетної забезпеченості наукових співробітників державного сектору науки , що здійснюють фундаментальні та пошукові дослідження з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової сфери шляхом: • упровадження інструментів державної підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності ; • оптимізації мережі бюджетних наукових установ на основі об’єктивних критеріїв оцінювання результативності їхньої науково-технічної діяльності. Розвиток національної інноваційної системи та інфраструктури інноваційної діяльності : • забезпечення функціонування Державного центру трансферу технологій та 10 регіональних центрів трансферу технологій ; • Створення на базі вищих навчальних закладів 20 малих підприємств. Впровадження сучасних інформаційних технологій в секторі державного управління.

5. 1. Економічний розвиток Зростання частки інноваційної продукції в обсязі промислового виробництва на 2 (з 55. 1. Економічний розвиток Зростання частки інноваційної продукції в обсязі промислового виробництва на 2% (з 5% до 7%). Збільшення частки промислових підприємств, що впроваджували інновації , на 1, 5% (з 12, 5% до 14%). Зростання частки інноваційної продукції в експорті промислової продукції на 1% (з 17% до 18%). Виконання Державної цільової програми створення в Україні інноваційної інфраструктури до 2013 року.

5. 1. Економічний розвиток Подальший розвиток співпраці з країнами ЄС зокрема щодо підписання та набуття5. 1. Економічний розвиток Подальший розвиток співпраці з країнами ЄС зокрема щодо підписання та набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС , включаючи створення зони вільної торгівлі , створення умов для запровадження ЄС безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до держав — членів ЄС. Україна стане надійним партнером, сильною та авторитетною державою на міжнародній арені. Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Розвиток міжнародної співпраці Функціонування повномасштабної зони вільної торгівлі СНД та покращення доступу українських товарів та послуг до ринку СНД. Нарощування обсягів товарообігу України з Російською Федерацією , виконання Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011 -2020 роки , збільшення обсягів збуту високотехнологічної продукції українських підприємств на ринку Російської Федерації. Посилення присутності України на перспективних ринках Китаю, країн Латинської Америки, Азії, Близького Сходу та Африки та реалізація національних прав та інтересів у торговельно-економічній сфері за рахунок використання інструментів СОТ та укладання угод про вільну торгівлю з перспективними партнерами. Подальший розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та донорами міжнародної технічної допомоги через мобілізацію зовнішніх ресурсів, їх концентрацію на пріоритетних напрямах соціального та економічного розвитку України.

5. 1. Економічний розвиток Фінансове забезпечення заходів: Кошти Державного бюджету – 190 млн. грн. Зростання зовнішньоторгівельного5. 1. Економічний розвиток Фінансове забезпечення заходів: Кошти Державного бюджету – 190 млн. грн. Зростання зовнішньоторгівельного обороту до 185, 5 млрд. дол. США (на 11%). Створення умов для вільного доступу національних суб’єктів підприємництва на ринки держав ЄС та СНД. Захист національних економічних інтересів з використанням процедур СОТ.

5. 2. Соціальний розвиток Турбота про кожну людину Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна -5. 2. Соціальний розвиток Турбота про кожну людину Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” У 2012 році буде підвищено базові соціальні стандарти та інші державні соціальні гарантії. Протягом 2012 року розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу зросте не менше, ніж на 12%. Мінімальну заробітну плату буде підвищено, відповідно до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (тобто в середньому за рік до 1098 грн. ). У порівнянні з 2011 роком вона збільшиться на 135 грн. , тобто на 14%. Підвищення прожиткового мінімуму +12% Зростання реальної заробітної плати Протягом 2012 року зростання реальної заробітної плати складе щонайменше 9%. У цілому реалізація заходів у сфері оплати праці забезпечить зростання середньої заробітної плати по економіці на 18%.

Зростуть розміри мінімальної пенсії та середньої пенсійної виплати. + 75 , 2 +121, 9 грн. ЗдійсненняЗростуть розміри мінімальної пенсії та середньої пенсійної виплати. + 75 , 2 +121, 9 грн. Здійснення комплексних заходів щодо стабілізації солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дозволить підвищити розмір мінімальної пенсії на 75, 2 грн. (або 9, 8%) у порівнянні з груднем 2011 року, та розмір середньої пенсії за віком, у середньому, на 121, 9 грн. (або 9, 5%). 5. 2. Соціальний розвиток Захист пенсій від інфляції Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Реформування системи соціального захисту громадян. Реформування системи соціальної підтримки, зокрема у напрямі посилення адресності та поступової трансформації пільг в адресну грошову компенсацію. Реформування системи соціальних послуг , зокрема в частині формування їх стандартів , розвиток мережі закладів та установ , що надають соціальні послуги. Забезпечення збалансованості солідарної системи пенсійного страхування через звільнення солідарної системи від невластивих для неї виплат, удосконалення порядку призначення й індексації пенсій, скасування необґрунтованих пільг; Запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування шляхом створення інституційно-технічних умов перерахування страхових внесків.

5. 2. Соціальний розвиток Буде надано допомогу громадянам з особливими потребами. Надання 320 громадянам спеціалізованої5. 2. Соціальний розвиток Буде надано допомогу громадянам з особливими потребами. Надання 320 громадянам спеціалізованої протезно-ортопедичної та медико-реабілітаційної допомоги у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності. Забезпечено автомобілями 1657 інвалідів. 38 Турбота про кожну людину Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Забезпечення житлом 201 воїна інтернаціоналіста.

5. 2. Соціальний розвиток Буде збільшено розміри державної допомоги у зв'язку із народженням дитини. +2 7305. 2. Соціальний розвиток Буде збільшено розміри державної допомоги у зв’язку із народженням дитини. +2 730 +5 460 +10 920 Допомога по народженню дитини (грн. )Одноразова допомога при народженні: Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” 3 -ї дитини – 100 тис. грн. 1 -ї дитини – 25 тис. грн. , 2 -ї дитини – 50 тис. грн. ,

Реалізація загальнодержавних програм та заходів у галузі охорони здоров'я: 5. 2. Соціальний розвиток Здорові люди –Реалізація загальнодержавних програм та заходів у галузі охорони здоров’я: 5. 2. Соціальний розвиток Здорові люди – впевнене майбутнє Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” розвиток первинної медико-санітарної допомоги, що забезпечить покращення доступності медичних послуг населенню, профілактику та раннє виявлення захворювань, особливо жителів сільської місцевості, сприятиме зміцненню стану здоров’я населення розвиток сучасної системи надання медичної допомоги дітям і матерям, структурна реорганізація акушерсько-гінекологічної і неонатологічної служб та розвиток перинатальної допомоги, покращання санаторного забезпечення створення мережі перинатальних центрів та їх матеріально-технічне облаштування; Покращення кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я; Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 -2013 роки; Державна цільова соціальна програма «Трансплантація» на період до 2012 року; Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 -2015 роки; Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року; Державна цільова програма ‘Цукровий діабет’ на 2009 -2013 роки; Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Концентрація фінансового ресурсу на пріоритетних напрямах дозволить: 5. 2. Соціальний розвиток • реалізувати проекти будівництва іКонцентрація фінансового ресурсу на пріоритетних напрямах дозволить: 5. 2. Соціальний розвиток • реалізувати проекти будівництва і реконструкції закладів охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Чернігівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Запорізькій та Одеській областях; • уповільнити темпи поширення СНІДу і туберкульозу; • збільшити кількість малюків, народжених живими; до кінця 2012 року: • на 25% знизити показники передчасної смертності внаслідок хвороб; • забезпечити жінок кваліфікованою медичною допомогою при родах; • якісно покращити стан діагностування та лікування захворювань, в тому числі – онкологічних; • у сфері виробництва медичної техніки та готових лікарських засобів заплановано реалізувати 7 проектів у Донецькій, Одеській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях та в м. Києвідо 2015 року:

Фізичний розвиток громадян, підтримка національного спортивного руху, реалізація оздоровчих програм: 5. 2. Соціальний розвитокФізичний розвиток громадян, підтримка національного спортивного руху, реалізація оздоровчих програм: 5. 2. Соціальний розвиток Здоровий спосіб життя Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” відновлення роботи закритих закладів дитячого оздоровлення і відпочинку; створення та розвиток спортивної інфраструктури; підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень ; сприяння підготовці та участі збірних команд України з видів спорту у міжнародних змаганнях. В результаті у 2012 році буде: • Охоплено спортивно-оздоровчою роботою до 5 млн. осіб; • Побудовано 6 льодових арен; • Забезпечено у повному обсязі виплату винагород спортсменам, що зайняли призові місця на міжнародних змаганнях.

Проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 5. 2. Соціальний розвиток доведення доПроведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 5. 2. Соціальний розвиток доведення до параметрів експлуатаційної готовності новозбудованих стадіонів НСК «Олімпійський» та стадіону у м. Львові; завершення будівництва злітно-посадкових смуг, існуючих та нових аеровокзалів в міжнародних аеропортах приймаючих міст, що є стратегічними для подальшого розвитку транспортного комплексу України; створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту мм. Києва, Донецька, Львова, Харкова та здійснення контролю за безпекою на дорогах, що ведуть до стадіонів; забезпечення надання транспортних послуг між приймаючими містами та аеропортами; підготовка гуртожитків до надання послуг з розміщення вболівальників; проведення робіт з реставрації та ремонту будівель театрів, музеїв, цирків, концертних організацій, бібліотек та вищих навчальних закладів, що є пам’ятками культурної спадщини, національних заповідників. В результаті у 2012 році буде: • Забезпечено функціонування стадіонів загальною місткістю 192 439 місць; • Реконструйовано 5 міжнародних аеропортів з пропускною спроможністю 147 700 пасажирів на день у піковий період (дні проведення матчів); • Облаштовано 21 пункту пропуску через державний кордон; • Введено в експлуатацію 367 об’єктів з розміщення (готелі, гуртожитки).

Охорона навколишнього природного середовища: 5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна -Охорона навколишнього природного середовища: 5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Реалізація проектів зменшення викидів в атмосферу забруднюючих речовин; Виконання Державної цільової програми “Ліси України” на 2010 -2015 роки Забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами та непридатними до використання хімічними засобами захисту рослин; Формування екомережі, збереження та розвиток природно-заповідного фонду; Здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України. Результати у 2012 році: • Знешкодження накопичених за попередні роки непридатних пестицидів; • Відновлення 38 тис. га лісів, підвищення лісистості на 62 тис. га, створення протипожежних розривів; • Будівництво, реконструкція і ремонт 5, 8 тис. гектарів дренажних систем інженерного захисту; • Забезпечення збереження 223 видів тварин та 213 видів рослин, занесених до Червоної книги. Здорові люди – впевнене майбутнє

Розвиток освіти: 5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна - для людей”ДоступнаРозвиток освіти: 5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”Доступна та якісна освіта 45 Реалізація у повному обсязі заходів, визначених на 2012 рік державними цільовими програмами у галузі освіти, зокрема : програми впровадження до 2015 року у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків”; програми “Шкільний автобус” Забезпечення якості вищої освіти відповідно до потреб економіки шляхом оптимізації функціонування підрозділів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників: створення бази даних про студентів і випускників, накопичення банку потенційних роботодавців; Удосконалення управління вищою освітою шляхом внесення змін до порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців за відповідними напрямами (спеціальностями), з урахуванням потреб ринку праці, удосконалення методики прогнозування розвитку системи освіти і ринку праці в Україні, оптимізації мережі вищих навчальних закладів з урахуванням розвитку економіки країни та регіональних ринків праці.

5. 2. Соціальний розвиток Результати у 2012 році: • Охоплення освітою 65 дітей у віці5. 2. Соціальний розвиток Результати у 2012 році: • Охоплення освітою 65% дітей у віці 3 -6 роки в дошкільних навчальних закладах; • Оснащення комп’ютерами 100% загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі у сільській місцевості; • Підключення 25% загальноосвітніх навчальних закладів до широкосмугового Інтернету; • Придбання 2642 автобусів, необхідних для регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому; • Формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою відповідно до потреб економіки.

5. 2. Соціальний розвиток Результати у 2012 році: Буде здійснено роботи на 140 об’єктах культури5. 2. Соціальний розвиток Результати у 2012 році: Буде здійснено роботи на 140 об’єктах культури – театрах, музеях, бібліотеках, клубах. Зокрема, буде реставровано та відремонтовано такі заклади, як Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні», Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора П. С. Столярського, Львівська Національна музична академія імені М. В. Лисенка, Харківська Державна академія культури, Одеський Національний академічний театр опери та балету, Національний цирк України, Національний будинок органної та камерної музики України, Національний Музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні». Проведення 1, 9 тис. вистав , 2, 2 тис концертів , 298 культурних заходів. Створення 20 фільмів для дитячої аудиторії (в т. ч. — 2 -х повнометражних художніх фільмів ; 2 -х повнометражних анімаційних фільмів ; 12 серій короткометражної 3–хв. анімації ; 4 серії 13 -хв. анімації ) Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”Відродження соціально-культурних об’єктів, бібліотек, будинків культури Розвиток культури: Забезпечення розвитку національних театрів, національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій, підтримка творчих спілок; Створення фільмів для дитячої аудиторії; Утримання історико-культурних заповідників здійснення реставраційних робіт;

5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна - для людей”Якісні послуги ЖКГ5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”Якісні послуги ЖКГ Реформа ЖКГ та забезпечення громадян доступним житлом Забезпечення населення питною водою належної якості; Реформування і розвиток житлово-комунального господарства; Розвиток міського електротранспорту; Збирання, утилізація та знешкодження побутових відходів; Будівництво соціального житла. В результаті у 2012 році буде: • Скорочено втрати теплової та електричної енергії, зменшено частку аварійних теплових мереж; • Виконано заходи, спрямовані на реалізацію Державної програми реформування ЖКГ, в тому числі – встановлення приладів обліку тепла, води тощо; • Забезпечено доступним житлом 10 412 сімей;

5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна - для людей”Турбота про кожну5. 2. Соціальний розвиток Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”Турбота про кожну людину Захист життя і здоров’я громадян, їх законних прав та інтересів. Забезпечення військової та цивільної безпеки. Організація надання невідкладної допомоги громадянам. Створення правової, організаційної і матеріальної основи для захисту законних прав і свобод громадян. В результаті у 2012 році буде: • Виконано запланований комплекс заходів з перетворення об’єкту “Укриття” на екологічно безпечну систему; • Вжито заходів щодо ліквідації наслідків техногенних аварій, та недопущення їх у майбутньому. • Створено систему надання екстреної допомоги за єдиним номером 112; • Удосконалено національне кримінально-процесуальне законодавство, зокрема – щодо безумовного забезпечення прав осіб, які перебувають під слідством та судом, покращено умови утримання таких осіб; • Продовжено роботу зі створення загальнодержавного реєстру речових прав на нерухоме майно; • Здійснено заходи із забезпечення Збройних сил України новими сучасними зразками озброєння.

ІІІ. Соціально-економічний розвиток регіонів ІІІ. Соціально-економічний розвиток регіонів

Державна програма передбачає надання у 2012 році державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів в обсязі 6, 56.Державна програма передбачає надання у 2012 році державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів в обсязі 6, 56. 1. Напрями соціально-економічного розвитку регіонів Програма Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”Сильне самоврядування – вирішення повсякденних проблем При підготовці Програми кожним регіоном був представлений перелік проектів, реалізація яких забезпечить вирішення завдань соціально-економічного розвитку у 2012 році. Модернізація і реконструкція промислових потужностей, упровадження інноваційних науково-технічних розробок • Реалізація у м. Києві двох проектів з розробки, виготовлення та випробування вітчизняних вагонів з асинхронним тяговим приводом , а також із проведення комплексної модернізації вагонів метрополітену ; • Виконання 10 проектів у хімічній та нафтохімічній промисловості в Івано-Франківській , Чернігівській , Сумській , Рівненській, Харківській та Херсонській областях ; • Виконання 6 проектів з розвитку легкої промисловості на території Івано-Франківської , Житомирської та Херсонської областей ; 50 Розвиток інфраструктури • Реалізація у містах Києві та Дніпропетровську шести проектів з розширення мережі метрополітену , а також із придбання нового рухомого складу метрополітену ; На підставі пропозицій регіонів було визначено комплекс заходів з надання підтримки та створення умов для реалізації проектів регіонального соціально-економічного розвитку, зокрема: млрд. грн. , та реалізацію, з урахуванням пропозицій регіонів, загальнодержавних програм соціально-економічного розвитку.

51 Створення сприятливого і комфортного життєвого простору • Реалізація Державної цільової програми розвитку малих міст ;51 Створення сприятливого і комфортного життєвого простору • Реалізація Державної цільової програми розвитку малих міст ; • Запровадження новітніх технологій утилізації та видалення твердих побутових відходів в 8 областях ( Івано-Франківська , Сумська, Харківська, Донецька, Миколаївська , Луганська , Львівська , Кіровоградська ) та м. Києві ; • З метою покращання водопостачання територіальних одиниць , стабільного забезпечення населення якісною питною водою та зменшення втрат при подачі води планується здійснити будівництво та реконструкцію мереж водопостачання у 9 областях. • Виконання проектів , які спрямовані на технічне переоснащення та модернізацію об’єктів інфраструктури залізниць , аеропортів та морських портів , розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, вжиття заходів щодо підвищення використання транзитного потенціалу держави , зокрема: будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі для забезпечення введення в експлуатацію 9, 1 км полотна автомагістралі через р. Дніпро в нормативні строки (2012 рік); підготовка до будівництва мостового переходу через р. Південний Буг у Миколаївській області для розв’язання проблеми розвантаження “вузького” місця автомагістралі України М-14, яка входить до міжнародних транспортних коридорів Євразійського та Чорноморсько-Євразійського сполучення. розбудова і модернізація аеропорту “Тернопіль”; виконання Програми розвитку Севастопольського морського торговельного порту, яка дасть змогу підвищити рівень рентабельності порту на 6 відсотків. • Розвиток прикордонної та митної інфраструктури, в першу чергу – реконструкція і модернізація наявних, та будівництво нових пунктів пропуску, організація дорожнього руху , розмежування смуг руху транспортних засобів та встановлення технічних засобів митного контролю ; 6. 1. Напрями соціально-економічного розвитку регіонів

52 Державною програмою визначено критерії надання державної підтримки відповідним регіональним проектам: І. Фінансування з Державного52 Державною програмою визначено критерії надання державної підтримки відповідним регіональним проектам: І. Фінансування з Державного бюджету здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку на умовах обов’язкової участі бюджету одержувача державної фінансової підтримки у реалізації відповідного інвестиційного проекту. ІІ. Першочергове фінансування об’єктів будівництва та реконструкції із плановим введенням в експлуатацію в поточному та наступному бюджетному періоді, та /або з високим ступенем їх будівельної готовності з умовою максимальної концентрації коштів на пускових об’єктах для зменшення обсягів незавершеного будівництва. Розвиток мережі закладів охорони здоров’я та освіти • будівництво 72 загальноосвітніх шкіл (у Рівненській області – 8, Волинській — 10 , Вінницькій – 3 , Хмельницькій та Закарпатській областях – по 6 , Житомирській, Одеській, Київській областях та м. Києві — по 4, Кіровоградській, Луганській, Львівській та Полтавській областях — по 2, Донецькій, Харківській та Чернівецькій областях — по 1) та 17 дошкільних закладів (у Закарпатській області – 4 , Одеській та Хмельницькій областях – по 2, Волинській та Київській областях – по 3, Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях – по 1 ); • реконструкція 51 загальноосвітньої школи (у Миколаївській області – 9 , м. Києві – 7 , Київській та Львівській областях – по 5 , Кіровоградській та Дніпропетровській областях – по 3, Донецькій, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях – по 2, АР Крим, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській та Одеській областях – по 1 ) та 39 дошкільних закладів ( у Луганській області – 21 , Миколаївській області – 7 , Кіровоградській – 3, Закарпатській – 2, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській та Київській областях – по 1 ); • добудова 13 загальноосвітніх шкіл (у Рівненській області – 2 , Івано-Франківській, Київській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій, Чернігівській областях, АР Крим та м. Києві – по 1 ) та 2 дошкільних закладів у Кіровоградській та Житомирській областях. 6. 1. Напрями соціально-економічного розвитку регіонів

Державна програма забезпечить фактичний , а не декларативний соціально-економічний розвиток регіонів, створить умовиДержавна програма забезпечить фактичний , а не декларативний соціально-економічний розвиток регіонів, створить умови для посилення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. 53 Одночасно буде забезпечено і контроль за цільовим спрямуванням наданого ресурсу, використанням його з максимальною ефективністю. Посилення фінансової самостійності регіонів, реалізація на загальнодержавному рівні комплексу програм соціально-економічного розвитку, контрольованість і цільова спрямованість використання державних фінансових ресурсів забезпечать досягнення максимально можливих результатів регіонального соціально-економічного розвитку. Модель регіонального соціально-економічного розвитку, що реалізується Державною програмою Державна підтримка регіональних проектів соціально-економічно го розвитку Реалізація загальнодержавних соціально-економічних програм, сформованих на основі пропозицій регіонів Нормативно-правове і організаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування, посилення фінансової і адміністративної самостійності регіонів 6. 2. Модель соціально-економічного розвитку регіонів

І V. Заключні положення І V. Заключні положення

7. 1. Підсумки економічного розвитку Підсумки. Наше завдання – побудова ефективної держави і зростання національної економіки.7. 1. Підсумки економічного розвитку Підсумки. Наше завдання – побудова ефективної держави і зростання національної економіки. З Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Державна програма охоплює усі основні напрями державної політики у сфері економічного розвитку: Державна програма поєднує різні форми підтримки економічного розвитку , для кожного конкретного завдання обрано оптимальний засіб його виконання. • базові галузі економіки; • інфраструктурні проекти; • агропромисловий комплекс; • загальне покращення умов підприємницької діяльності; • державний захист національних економічних інтересів у міжнародних відносинах.

7. 2. Підсумки соціального розвитку Підсумки. Мета нашої програми – добробут кожної родини, турбота про7. 2. Підсумки соціального розвитку Підсумки. Мета нашої програми – добробут кожної родини, турбота про кожну людину. З Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей” Державна програма забезпечує трансформацію економічних досягнень у соціальний захист усіх категорій громадян, що потребують суспільної підтримки. Заходи Державної програми у сфері соціального розвитку дозволяють забезпечити підвищення рівня і якості життя населення , досягти суттєвих результатів у побудові комфортного та безпечного життєвого середовища. Державна програма побудована з урахуванням потреби вирішити системні проблеми , накопичені в галузі соціального розвитку. 55 Державна програма передбачає концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах , що дозволить вже у наступному році досягти реальних позитивних зрушень в сфері соціального розвитку.

Представлена Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік повністю відповідає найкращім зразкам комплексногоПредставлена Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік повністю відповідає найкращім зразкам комплексного планування державної політики на короткострокову перспективу. 7. 3. Заключні положення Програма містить як цілі і завдання, так і заходи, що дозволяють досягти поставленої мети. Програма ґрунтується на реалістичному розрахунку потрібних для її реалізації ресурсів, що гарантує практичну можливість для її виконання. Програма спрямована на: забезпечення економічного і соціального розвитку держави; збільшення соціальних стандартів; надання підтримки громадянам, що її потребують; сприяння суб’єктам економічної діяльності у реалізації проектів модернізації виробництва; Зростання виробництва високотехнологічної продукції Програма дає можливість здійснювати ефективний і дієвий контроль за цільовим використанням державних ресурсів, однозначно оцінювати ступінь виконання поставлених завдань. Виконання Програми сприятиме зростанню добробуту громадян, що є головною метою державної політики.

V. Основні напрями розвитку на 2013 – 2014 роки V. Основні напрями розвитку на 2013 – 2014 роки

Очікується, що 2013 – 2014 роки стануть періодом якісних структурних зрушень в економіці у бікОчікується, що 2013 – 2014 роки стануть періодом якісних структурних зрушень в економіці у бік посилення ролі інноваційної моделі розвитку. 8. Соціально-економічний розвиток у 2013 – 2014 роках 57 У 2013 та 2014 роках проводитиметься реалізація стратегії випереджального розвитку, тобто реалізація ряду структурних реформ у всіх галузях економіки, яка гарантуватиме в середньостроковій перспективі щорічні темпи зростання ВВП в середньому на рівні 7, 3 відсотка. У 2013 -2014 роках прогнозується подальший ріст індексу промислового виробництва в межах 108 -109%. Створення у попередні роки умов для довгострокового кредитування реального сектору економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та створення умов для імпортозаміщення сприятиме структурно — інноваційним змінам у виробництві промислової продукції. У 2013 -2014 роках державна аграрна політика буде спрямована на подальший розвиток крупнотоварного високоефективного виробництва тваринницької продукції, розвиток інфраструктури аграрного ринку.

58 8. Соціально-економічний розвиток у 2013 – 2014 роках У 2013 -2014 роках прогнозується нарощування58 8. Соціально-економічний розвиток у 2013 – 2014 роках У 2013 -2014 роках прогнозується нарощування обсягів видобування власних енергоносіїв. В першу чергу таке зростання буде зумовлене ростом виробництва готової вугільної продукції пов’язане з збільшенням попиту на вугільну продукцію. Прогнозується зменшення внутрішнє споживання природного газу у промисловості та комунальному господарстві на 3 – 4% завдяки запровадженню енергозберігаючих технологій та за рахунок заміщення природного газу іншими енергоносіями, при одночасному збільшенню видобутку власного природного газу та нафти. Соціальна політика у 2013 -2014 роках буде базуватися на наступних факторах: • з 2013 році величина затвердженого прожиткового мінімуму буде поступово наближатися до його фактичному розміру; • базовий соціальний стандарт буде визначатися на основі нових натуральних наборів, схвалених науково-громадською експертизою за участю соціальних партнерів. Такі принципові підходи забезпечать значне підвищення у 2013 році усіх соціальних стандартів та гарантій. Порівняно з 2012 роком розмір прожиткового мінімуму зросте на 12, 7 відсотка , а порівняно з 2013 роком – на 15, 8 відсотка. На кінець 2014 року прожитковий мінімум досягне його фактичного розміру. Мінімальну заробітну плату у 2013 та 2014 роках буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи.

8. Соціально-економічний розвиток у 2013 – 2014 роках 59 У 2013 -2014 роках державна політика8. Соціально-економічний розвиток у 2013 – 2014 роках 59 У 2013 -2014 роках державна політика у сфері охорони здоров’я буде спрямована на посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань , підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг , поліпшення ефективності державного фінансування та створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці. Продовження реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві у 2013 -2014 роках дозволить відпрацювати нові організаційно-правові та фінансово-економічні механізми , спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення. Підвищенню конкурентоспроможності української освіти , та її подальшої інтеграції в єдиний європейський освітній простір у 2013 -2014 роках сприятиме розроблення методичних засад прогнозування потреби у фахівцях на ринку праці, прийняття порядку формування й розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, робочих кадрів з урахуванням потреб ринку праці й контролю за його виконанням. Створюватимуться умови щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян шляхом продовження поетапного реформування солідарної системи пенсійного страхування , зокрема запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування , введення обов’язкової професійної пенсійної системи за рахунок впровадження корпоративних (професійних) пенсійних схем.