Скачать презентацию I Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael Скачать презентацию I Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael

4414c34d4fa74a11c2b0e95b6dfecd70.ppt

  • Количество слайдов: 50

I. Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael I. Odem potenciális tipológiája Inessza Goldberg Izrael

Israel Odem és tanai • 1908 -ban született Ausztriában • 1922 -től él Izraelben Israel Odem és tanai • 1908 -ban született Ausztriában • 1922 -től él Izraelben • 1998 -ban halt meg, 90 éves koráig dolgozva • Autodidakta • A héber grafológia kidolgozója • Több mint 30 éves kutatás után jutott el a 9 potencia tanához • Odem rendszere – az egzisztenciális alkalmazkodás 9 formájának tipológiája 2

Israel Odem és könyvei Odem mintegy húsz könyvet írt különböző íráselemzési szempontok témájában 3 Israel Odem és könyvei Odem mintegy húsz könyvet írt különböző íráselemzési szempontok témájában 3

A 9 potencia tana • A 9 potencia nem más, mint az egzisztenciális adaptáció A 9 potencia tana • A 9 potencia nem más, mint az egzisztenciális adaptáció 9 formája – az életbeli alkalmazkodóképesség stílusai • Potencia – a személyiség rejtett belső potenciálja • Nem mindig nyilvánulhat meg teljesen • A potencia megnyilvánulása attól függ, hogy az adott potencia jegyei a kézírásban milyen arányban nyilvánulnak meg 4

Az élet által kialakított csoportosítás • Tíz éves gyakorlat és élő anyagon végzett vizsgálat Az élet által kialakított csoportosítás • Tíz éves gyakorlat és élő anyagon végzett vizsgálat eredményeként alakult ki • Az ismert elméleti alapokhoz (C. G. Jung , Freud stb. tipológiájához) nem volt igazítva • Jól korrelál a klasszikus pszichológiával és megbízható pszichodiagnosztikai eszközként szolgál 5

6 Potencia = grafikus szimptómakomplexum A 9 potencia mindegyike egy homogén grafikus szindróma: a 6 Potencia = grafikus szimptómakomplexum A 9 potencia mindegyike egy homogén grafikus szindróma: a kézírás tipikus írásjegycsoportja, amely meghatározza • • • a jellegzetes viselkedési típust az életmódot a világnézetet, az életben elfoglalt helyet a motivációt és még sok mást

Odem rendszerének rugalmassága • • A kézírás (a személyiség) tetszőleges mennyiségű potenciából állhat A Odem rendszerének rugalmassága • • A kézírás (a személyiség) tetszőleges mennyiségű potenciából állhat A potenciák tetszőleges arányokban lehetnek jelen 7

8 Odem rendszerének rugalmassága • A potenciák különböző kombinációkban lehetnek jelen 8 Odem rendszerének rugalmassága • A potenciák különböző kombinációkban lehetnek jelen

Odem rendszerének rugalmassága A személyiségelemzés során lehetővé teszi, hogy • ne törekedjünk a személyiséget Odem rendszerének rugalmassága A személyiségelemzés során lehetővé teszi, hogy • ne törekedjünk a személyiséget egy ismert típusba „erőltetni” • ne kényszerüljünk egy „vagy-vagy” választásba • lehetővé teszi, sőt még meg is magyarázza a keletkező ellentmondásokat 9

I. Odem egzisztenciális adaptációjának típusai 9 potencia: 1. sz. – Akarathiányos 2. sz. – I. Odem egzisztenciális adaptációjának típusai 9 potencia: 1. sz. – Akarathiányos 2. sz. – Integratív 3. sz. – Impulzív 4. sz. – Racionális 5. sz. – Autisztikus 6. sz. – Nárcisztikus 7. sz. – Reformátor 8. sz. – Neurotikus-megkeseredett 9. sz. – Éretlen-ingerlékeny 10

1. sz. Akarathiányos ”Erőtlen”, ”Bágyadt”, ”Elgyengült” • • • Az élethez való (egzisztenciális) alkalmazkodás 1. sz. Akarathiányos ”Erőtlen”, ”Bágyadt”, ”Elgyengült” • • • Az élethez való (egzisztenciális) alkalmazkodás passzív módon történik A legyszerűbb utak előnyben részesítése Nincs ellenállás (ellenállóképesség): – lelki bágyadtság – apátia, egykedvűség – gondatlanság – lustaság és hanyagság 11

1. sz. Akarathiányos „Erőtlen”, „Bágyadt”, „Elgyengült” A bágyadtság mechanizmusa • • Az indítékok (mély 1. sz. Akarathiányos „Erőtlen”, „Bágyadt”, „Elgyengült” A bágyadtság mechanizmusa • • Az indítékok (mély mozgatóerők és motivációk) gyengesége Az akarati kontroll (tartóerő, belső fegyelmezettség) gyengesége Dőlés Jobb, ingadozó Hangsúly Mozgás Bágyadt, lógó, lassú Rendezettség Rendezetlen Forma Hanyag, hiányos, olvashatatlan (erőtlenség) Nyomaték és vonal Gyenge, halvány, laza, néha mázolt (”szánalmas”, ”élettelen”) 12

A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Akarathiányos 13 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Akarathiányos 13

2. sz. Integratív ”Alkalmazkodó”, „Adaptív” • • Jól alkalmazkodó, hisz önmagában, tevékeny Aktív önmegvalósítási 2. sz. Integratív ”Alkalmazkodó”, „Adaptív” • • Jól alkalmazkodó, hisz önmagában, tevékeny Aktív önmegvalósítási törekvés Képességeit igyekszik művészi módon fejleszteni Lelkesedése és a társasági életbe való bekapcsolódása (integrációja) egészséges 14

2. sz. Integratív ”Alkalmazkodó”, „Adaptív” Az integráció mechanizmusa • • Az integrálódási ciklikusság elve: 2. sz. Integratív ”Alkalmazkodó”, „Adaptív” Az integráció mechanizmusa • • Az integrálódási ciklikusság elve: a szabályozó energiák és erők viszonylagos egyensúlya a feszültség-oldódás mechanizmusában Rugalmasság, egészséges életváltozatosság és belső szabadság Dőlés Jobb, rugalmas, ciklikus Hangsúly Mozgás Rugalmas, dinamikus, gyors Rendezettség Harmonikusan kiegyensúlyozott Forma Ép, szabályos, kifejező, olvasható Nyomaték és vonal Életteli, spontán, energikus, dinamikus, tónusátmenetek 15

A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Integratív 16 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Integratív 16

3. sz. Impulzív ”A szélsőségek embere” • • Heves vérmérsékletű Gyenge önfegyelemmel rendelkezik Féktelen, 3. sz. Impulzív ”A szélsőségek embere” • • Heves vérmérsékletű Gyenge önfegyelemmel rendelkezik Féktelen, sietős, nincs önuralma és robbanékony, akár hisztériás Hajlamos a kockázatra vagy a kalandos tettekre, akár hipomániás és mániás depressziós 17

3. sz. Impulzív ”A szélsőségek embere” Az impulzivitás mechanizmusa • Kontrollgyengeség – a visszatartó 3. sz. Impulzív ”A szélsőségek embere” Az impulzivitás mechanizmusa • Kontrollgyengeség – a visszatartó akarati tényezők gyengesége • Impulzív, hisztérikus vagy viharosan dinamikus Dőlés Jobb, erős kilengések Hangsúly Mozgás Viharos, fékezetlen, minden irányba túllendülő Rendezettség Rendezetlen Forma Szélsőségesen legyszerűsített, másodlagos szélesség, olvashatatlan (ingnoráló) Nyomaték és vonal Természetesen vagy természetellenesen erős 18

A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Impulzív 19 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Impulzív 19

4. sz. Racionális ”Józan” • • • Rendelkezik kritikaérzékkel és felelősségtudattal, törvénytisztelő Cselekedeteit teljesen 4. sz. Racionális ”Józan” • • • Rendelkezik kritikaérzékkel és felelősségtudattal, törvénytisztelő Cselekedeteit teljesen átgondoltan végzi, kiszámolva és elemezve azokat (racionalitás) Erőforrásait mindeig tervszerűen osztja be – eszközök, idő, erő 20

4. sz. Racionális ”Józan” A racionalitás mechanizmusa • Racionális változatlanság, egyenletes állandóság és következetesség 4. sz. Racionális ”Józan” A racionalitás mechanizmusa • Racionális változatlanság, egyenletes állandóság és következetesség • Egészséges kontroll és következtetőképesség • A visszatartó tudatos tényezők harmonikus fölénye a késztetésekkel és ösztönökkel szemben Dőlés Álló, nem ingadozó Hangsúly Rendezettség (térhangsúlyos) Mozgás Kimért, szilárd, felügyelt Rendezettség Termékenyen rendezett Forma Helyes, pontos, egyszerűsített vagy vázlatos, olvasható Nyomaték és vonal Közepes a vonalak pontossága, árnyaltsága és mértékletessége (visszafogottsága) tekintetében 21

22 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Racionális 22 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Racionális

5. sz. Autisztikus „Elidegenült”, „Elszigetelődött” • • • Elszigetelődés, elidegenedés az emberektől Elszakadás a 5. sz. Autisztikus „Elidegenült”, „Elszigetelődött” • • • Elszigetelődés, elidegenedés az emberektől Elszakadás a realitástól Tolakodóan dogmatikus, aszkéta, zárkózott, önkínzó Néha misztikus, „összetört” és saját világában hermetikusan elzárt Dogmatikus beállítottsága rögeszmés lehet, egészen fanatizmusba is hajló (skizoid akár skizofrén) 23

5. sz. Autisztikus ”Elidegenült”, „Elszigetelődött” Az autizmus mechanizmusa • Indítékok gyengesége - a veleszületett 5. sz. Autisztikus ”Elidegenült”, „Elszigetelődött” Az autizmus mechanizmusa • Indítékok gyengesége - a veleszületett hajtóerő és motiváció gyengesége • Merevedettség, megrekedség és megosztottság – megerősödött fékező tényezők Dőlés Álló, mindkét irányú ingadozással Hangsúly Rendezettség (térhangsúlyos) Mozgás Kemény, önkéntelen, függőleges Rendezettség Makro szinten fagyott (a mikro rosszabb), hézagok Forma Szűk, önkéntelen, hiányos, rendezetlen, függőlegesen erősen ingadozó, nehezen vagy egyáltalán nem olvasható Nyomaték és vonal Gyenge, nem spontán, vékony, karcoló, szúró vonal 24

A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Autisztikus 25 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Autisztikus 25

6. sz. Nárcisztikus ”Egocentrikus és infantilis” • • Egocentrikus, felfuvalkodott, dicsekvő, magának érdemeket és 6. sz. Nárcisztikus ”Egocentrikus és infantilis” • • Egocentrikus, felfuvalkodott, dicsekvő, magának érdemeket és különös eredetet tulajdonító Érzelmi fejlődésében visszamaradt, elkényeztetett és passzív Jólét- és fényűzés-orientált Mohó, élősködő és kiváltságokra igényt tartó (szélsőséges esetben egészen a kleptomániáig) 26

6. sz. Nárcisztikus ”Egocentrikus és infantilis” Az egocentrizmus mechanizmusa A közvetettség és gátlások túlsúlya, 6. sz. Nárcisztikus ”Egocentrikus és infantilis” Az egocentrizmus mechanizmusa A közvetettség és gátlások túlsúlya, aminek kiváltója az: - egó, egocetrizmus szükségleteinek kielégítése - élősködés és függőség • Dőlés Álló változatlan Hangsúly Forma Mozgás Lassú, nehézkes, kényelmes Rendezettség Makro szinten relatíve rendezett Forma Teljes, kerek, sztenderd vagy „szép”, nagy, széles, felfújt, nehéz, olvasható Nyomaték és vonal Hamis (látszólagos) egynemű nyomaték, vastag vonal, omlós, mázolt 27

A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Nárcisztikus 28 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Nárcisztikus 28

7. sz. Reformátor „Az igazság harcosa”, „Megszállott” • • • Megszállottan (tolakodóan) önfényező pozíció 7. sz. Reformátor „Az igazság harcosa”, „Megszállott” • • • Megszállottan (tolakodóan) önfényező pozíció „Szentember”, akinek főfeladata a társadalmi és erkölcsi értékek javítása: megmutatni „hogyan kell jobban” és „hogyan kell helyesen élni” Oka: az intim lelki szféra problémáinak kompenzációs kényszere 29

7. sz. Reformátor „Az igazság harcosa”, „Megszállott” A reformátori megszállottság mechanizmusa • A saját 7. sz. Reformátor „Az igazság harcosa”, „Megszállott” A reformátori megszállottság mechanizmusa • A saját természet és érzések tagadása a morális értékek szférájában való kompenzálás mellett • Az erős akarati kontroll „harca” az emberben meglévő indítékokkal szemben Dőlés Kemény bal, esetleg álló Hangsúly Forma Mozgás Mesterkélt, kényszeres, kemény, stilizált Rendezettség Megszállottan kényszeres és pedantikus rendezettség Forma Szöges, túlságosan pontos, esztétikus, stilizált, nagy méretű, olvasható Nyomaték és vonal Torz, nem spontán, mély vízszintes vonalak, erős nyomatékkal megvastagítva, a lefelé haladóak vékonyabbak 30

A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Reformátor 31 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Reformátor 31

8. sz. Neurotikus „Áldozat + magányos farkas” • • • Ideges, ingerlékeny, frusztrált és 8. sz. Neurotikus „Áldozat + magányos farkas” • • • Ideges, ingerlékeny, frusztrált és feszült ember A sors és más emberek által sértett, diszkriminált embernek érzi magát Elkeseredett, haragvó, komor, önemésztő Más embereket hibáztat, lejárat (rágalmaz), gyanakszik másokra Ellenséges, bosszúálló, kárörvendő, cinikus, mizantróp Romboló, destruktív és negatív álláspont 32

8. sz. Neurotikus „Áldozat + magányos farkas” „A magányos farkas” neurotizmusának mechanizmusa • Sérült 8. sz. Neurotikus „Áldozat + magányos farkas” „A magányos farkas” neurotizmusának mechanizmusa • Sérült belső szabályozó rendszer • Az önkéntelen kontroll improduktívan hat és torzítja a saját természet megnyilvánulását • Neurotikus viselkedési vagy (és) ideggyengeségi tendenciák Dőlés Bal, erősen ingadozó Hangsúly Torzító mozgás Mozgás Sérült, sodort, önkéntelen, megtört Rendezettség Problémás rendezettség, sérült, „harcmezőre” emlékeztet Forma Sérült, szöges, torz, bizonytalan, nehezen vagy nem olvasható Nyomaték és vonal Önkéntelen nyomaték, nem spontán, törékeny vonal, vibráló vagy nem irányított 33

A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Neurotikus-elkeseredett 34 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Neurotikus-elkeseredett 34

9. sz. Éretlen - ingerlékeny ”Anarchikus”, ”Az átmeneti kor konfliktusa” vagy „ 14 éves 9. sz. Éretlen - ingerlékeny ”Anarchikus”, ”Az átmeneti kor konfliktusa” vagy „ 14 éves kamaszlány szindróma” • • • Kamaszosan instabil, kívánságaiban, félelmeiben és hangulatában zaklatottan ingatag Éretlen, szeszélyes, nem kialakult személyiség Függő vagy/és tekintélyelutasító, a kötelezettségek teljesítése elől kitérő „Földalatti” pártfogást és igazolást kereső, hajlamos különböző mozgalmakhoz, klubokhoz és szektákhoz csatlakozni Felnőtteknél – hajlam a borderline személyiségzavarra 35

9. sz. Éretlen – ingerlékeny ”Anarchikus”, ”Az átmeneti kor konfliktusa” Az éretlenség mechanizmusa • 9. sz. Éretlen – ingerlékeny ”Anarchikus”, ”Az átmeneti kor konfliktusa” Az éretlenség mechanizmusa • Az ”átmeneti kor” biopszichológiai instabilitása • Az erős akarati kontroll rendszertelen és változó sikerességű harca a meglévő indítékokkal • A „tiltott gyümölcs” mechanizmusa. Néha hormonális oka van. Dőlés Bal, ingadozó és fokozódó Hangsúly Torzító mozgás Mozgás Élénk, viharos, rendszertelen Rendezettség Nincs rendezettség, általános izgatott állandótlanság Forma Felfújt, intenzív és/vagy hibás, váltakozó forma és rosszul olvasható Nyomaték és vonal Önkéntelen nyomaték, vibráló vonal, vékony vagy omlós, erős nyomatékingadozás 36

37 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Éretlen-ingerlékeny 37 A potenciamegnyilvánulások szemléltetése: Éretlen-ingerlékeny

Ismert személyiségek Odem rendszerében Sigmund Freud: 8, 3, 5 Autisztikus 10% Impulzív 30% 38 Ismert személyiségek Odem rendszerében Sigmund Freud: 8, 3, 5 Autisztikus 10% Impulzív 30% 38

Ismert személyiségek Odem rendszerében Carl Gustav Jung: 4, 5, 2, 8 Integratív 15% Autisztikus Ismert személyiségek Odem rendszerében Carl Gustav Jung: 4, 5, 2, 8 Integratív 15% Autisztikus 15% 39

Ismert személyiségek Odem rendszerében Albert Eintstein: 4, 2, 7 40 Ismert személyiségek Odem rendszerében Albert Eintstein: 4, 2, 7 40

Belső törvényszerűségek – dőléstípus Az ember általános berendezkedése, az élethez az emberekhez való viszonyulása Belső törvényszerűségek – dőléstípus Az ember általános berendezkedése, az élethez az emberekhez való viszonyulása stb. Három dőléstípust különböztetünk meg. Jobb dőlés 1 -Akarathiányos, 2 -Integratív, 3 -Impulzív Közvetlen, természetes viselkedési, megnyilvánulási és önkifejezési állapot : • Mint akarathiány és lankadtság (1 - Akarathiányos) • Mint spontaneitás, természetesség és rugalmasság (2 - Integratív) • Mint impulzivitás (3 - Impulzív) 41

Belső törvényszerűségek - dőléstípus Álló írás 4 -Racionális, 5 -Autisztikus, 6 -Nárcisztikus A saját Belső törvényszerűségek - dőléstípus Álló írás 4 -Racionális, 5 -Autisztikus, 6 -Nárcisztikus A saját megnyilvánulások közvetettsége, visszafogottsága: • Mint racionalitás, figyelmesség és kritikusság (4 Racionális) • Mint dogmatikus elidegenedés, elszakadás az élettől a metafizikába (5 - Autisztikus) • Mint önbiztosítás, passzív elkülönülés, nárcisztikus számító és becslő megnyilvánulás (6 – Nárcisztikus) 42

Belső törvényszerűségek - dőléstípus Bal dőlés 7 -Reformátor, 8 -Neurotikus, 9 -Éretlen Védekező, eltérő Belső törvényszerűségek - dőléstípus Bal dőlés 7 -Reformátor, 8 -Neurotikus, 9 -Éretlen Védekező, eltérő én- és világfelfogási állapot, értékrend-eltérés, tiltakozás vagy a különös álláspont demonstrálása • Mint „ harc a tisztességért és az igazságért” (7 Reformátor) • Mint bizalmatlanság, gyanakvás, az élethez és az emberekhez való negatív viszonyulás (8 – Neurotikus-megkeseredett) • Mint az átmeneti kor konfliktusa és (vagy) hormonális tényezők által okozott belső anarchia (9 – Éretlen-anarchikus) 43

Belső törvényszerűségek - hangsúly A potenciák a kézírás három meghatározó hangsúlya szerint is csoportosíthatók Belső törvényszerűségek - hangsúly A potenciák a kézírás három meghatározó hangsúlya szerint is csoportosíthatók – mozgás, rendezettség (tér) és forma: Mozgás 1 -Akarathiányos, 2 -Integratív, 3 -Impulzív Mozgáshangsúly, amely a személyiség természetes, közvetlen megnyilvánulását tükrözi: • • • Mint hiányzó vagy bágyadt mozgás (1 – Akarathiányos) Mint spontán vagy élénk mozgás (2 – Integratív) Mint kontrollálatlan és impulzív (3 – Impulzív) 44

Belső törvényszerűségek - hangsúly Rendezettség (Tér) 4 -Racionális, 5 -Autisztikus A rendezettség vagy a Belső törvényszerűségek - hangsúly Rendezettség (Tér) 4 -Racionális, 5 -Autisztikus A rendezettség vagy a tértényező dominál: • • Mint produktív, hézagos és logikus rendezettség, ami a racionalitásról, az önszerevezésről és objektivitásról beszél (4 – Racionális) Mint túlságosan elnyomó tér és üresség, ami az elaszakadást vagy az elszigetelődést közvetíti (5 – Autisztikus) Forma 6 -Nárcisztikus, 7 -reformátor • • Mint díszítettség vagy felfújtság (6 – Nárcisztikus) Mint a szöges kézírás szigorú stilizálása (7 – Reformátor) 45

Belső törvényszerűségek - hangsúly Mozgás 8 -Neurotikus és 9 -Éretlen Mozgáshangúly, amely a személyiség Belső törvényszerűségek - hangsúly Mozgás 8 -Neurotikus és 9 -Éretlen Mozgáshangúly, amely a személyiség nem természetes, és nem közvetlen, hanem torzult megnyilvánulását tükrözi, és állandó belső harc: • Mint az éretlenség és az anarchia állapota (9 – Éretlen-ingerlékeny) • Mint a neurotikus személyiség megnyilvánulása (8 – Neurotikus-megkeseredett) 46

További belső törvényszerűségek • Bizonyos potenciák mások folytatásai lehetnek: – Integratív és Impulzív; – További belső törvényszerűségek • Bizonyos potenciák mások folytatásai lehetnek: – Integratív és Impulzív; – Racionális és Autisztikus; – Akarathiányos, Nárcisztikus és Éretlen; – Reformátor és Neurotikus • Vannak gyakori potenciakombinációk: – Nárcisztikus és Reformátor; – Integratív és Impulzív; – Neurotikus és Impulzív; – Éretlen és Nárcisztikus; – Racionális és Autisztikus 47

További belső törvényszerűségek • Vannak potenciák, amelyek statisztikai alapon egyezményesen (!) „női” és „férfi” További belső törvényszerűségek • Vannak potenciák, amelyek statisztikai alapon egyezményesen (!) „női” és „férfi” besorolásúak – Inkább „női” • • Integratív Nárcisztikus Reformer Éretlen – Inkább „férfi” • • • Akarathiányos Impulzív Racionális Autisztikus Neurotikus 48

Példák Odem tipológiájának más tipológiákkal való korrelációjára • • 1. sz. Akarathiányos: korrelál Le Példák Odem tipológiájának más tipológiákkal való korrelációjára • • 1. sz. Akarathiányos: korrelál Le Shenne Amorf, néha Jung Intuitív típusával, Pophal I-es megszilárdulási fokozatával. 2. sz. Integratív: korrelál Freud kielégült Orális, Le Shenne Passzionárius, Jung Extravertált Etikus típusával vagy Pophal II-III. megszilárdulási fokozataival. 3. sz. Impulzív: korrelál Freud kielégületlen Fallikus, Hippokratész Kolerikus, Le Shenne Kolerikus és Ideges típusával. 4. sz. Racionális: korrelál Freud kielégült Anális, Hippokratész és Le Shenne Flegmatikus, Jung Extravertált Logikus típusával, Pophal III-as megszilárdulási fokozatával. 49

Példák Odem tipológiájának más tipológiákkal való korrelációjára • 5. sz. Autisztikus: korrelál Pophal IV/B Példák Odem tipológiájának más tipológiákkal való korrelációjára • 5. sz. Autisztikus: korrelál Pophal IV/B megszilárdulási fokozatával, a skizoiditással, Jung Introvertált Logikus típusával. • 6. sz. Nárcisztikus: korrelál Freud kielégületlen Orális típusával. • 7. sz. Reformátor: korrelál Jung Etikus Érzékelő típusával, Pophal IV/A megszilárdulási fokozatával. • 8. Neurotikus: korrelál Le Shenne Ideges típusával Pophal IV/B vagy V-ös megszilárdulási fokozatával. • 9. Éretlen: korrelál Le Shenne Ideges típusával , Jung Érzékelő, Freud kielégületlen Orális típusával. 50