Скачать презентацию Hva betyr bedring og hvordan kan fagpersoner Скачать презентацию Hva betyr bedring og hvordan kan fagpersoner

23b2f42af63d12562df7208eecb79eba.ppt

  • Количество слайдов: 34

Hva betyr bedring – og hvordan kan fagpersoner fremme bedring? - sett fra pasientens Hva betyr bedring – og hvordan kan fagpersoner fremme bedring? - sett fra pasientens perspektiv København 16. 11. 2017 Psykologspesialist/Ph. D-stipendiat Eva Brekke

From double trouble to dual recovery Strengthening recovery orientation of services for persons experiencing From double trouble to dual recovery Strengthening recovery orientation of services for persons experiencing co-existing mental health and substance abuse problems Ph. D candidate Eva Brekke - University College of Southeast Norway/Innlandet Hospital trust Professor Stian Biong - University College of Southeast Norway/City Council of Oslo Professor Lars Lien – Innlandet University of Applied Sciences/Innlandet Hospital Trust

Rusproblemer og psykisk lidelse • Stor grad av samtidig forekomst • Alvorlig psykisk lidelse Rusproblemer og psykisk lidelse • Stor grad av samtidig forekomst • Alvorlig psykisk lidelse -> økt risiko for rus • Alvorlig rusproblem - > økt risiko for psykisk lidelse • Landheim, A. S. , Bakken, K. & Vaglum, P. (2002, 2006)

Delt ansvar • Kommuner og sykehus har delt ansvar for oppfølging og behandling • Delt ansvar • Kommuner og sykehus har delt ansvar for oppfølging og behandling • Kommunene oppgir som sin største utfordring å gi velferdstjenester til mennesker med dobbeltdiagnose

Kommunale tjenester og ROPlidelse • Personer med ROP-lidelse mottar flere kommunale tjenester, men: – Kommunale tjenester og ROPlidelse • Personer med ROP-lidelse mottar flere kommunale tjenester, men: – Mer sosial stønad og akutt overnatting – Mindre langsiktig hjelp • Rusmiddelbruk i Norge. Bruker. Plan-statistikk 2013. (Håland, M. E. , Lie, T. , Nesvåg, S. & Stevenson, B. , 2014)

Kommunale tjenester og ROPlidelse • Tilsyn fra myndighetene (2014) avdekket avvik i tjenestene i Kommunale tjenester og ROPlidelse • Tilsyn fra myndighetene (2014) avdekket avvik i tjenestene i nesten samtlige kommuner • De ansvarlige kjente ikke til dette • Ingen hadde klaget (offisielt)

Kommunale tjenester og ROPlidelse • 40% er uten fast bopel ved utskrivelse fra rusmiddelbehandling Kommunale tjenester og ROPlidelse • 40% er uten fast bopel ved utskrivelse fra rusmiddelbehandling • Prosentandelen er høyere ved samtidig psykisk lidelse • Dyb, E. & Holm, A. (2015): Rus og bolig. Kartlegging av boligsituasjonen til personer med rusmiddelproblemer. NIBR-rapport 2015: 5

Nasjonal faglig retningslinje for behandling av ROP-lidelse Nasjonal faglig retningslinje for behandling av ROP-lidelse

Recovery-orientert praksis • Recovery-orientert praksis er anbefalt gjennom nasjonale retningslinjer og veiledere • «Personens Recovery-orientert praksis • Recovery-orientert praksis er anbefalt gjennom nasjonale retningslinjer og veiledere • «Personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik måte at livskvalitet bedres. » (Anbefaling nr. 37)

Recovery • «Nothing about us, without us» • Utspring i opprør blant personer med Recovery • «Nothing about us, without us» • Utspring i opprør blant personer med psykisk lidelse i USA • Bedring er mer enn symptomlette • Tilfriskningen skjer i hverdagslivet • Alle kan komme seg • Leve et meningsfullt liv i lokalsamfunnet, med eller uten symptomer

Recovery • • • Personen selv er en aktiv part i tilfriskningen Bedring som Recovery • • • Personen selv er en aktiv part i tilfriskningen Bedring som en personlig og sosial prosess Positiv sosial identitet Levekår og livskvalitet En tilnærming, mer enn en metode En bredere forståelse av psykiske vansker og rusproblemer • Beslektet med positiv psykologi, frigjøringsteori og salutogenese

Recovery – civil rights • We need to restore to individuals with psychiatric disabilities Recovery – civil rights • We need to restore to individuals with psychiatric disabilities their fundamental civil rights as members of the community (Davidson, 2006)

Kritikk av recovery • • • Nyliberalisme i ny ham En snikinnføring av billig Kritikk av recovery • • • Nyliberalisme i ny ham En snikinnføring av billig arbeidskraft Recovery hjelper de mest ressurssterke Strukturell urettferdighet blir oversett Blir en hvilepute for behandlingsapparatet

The unrecovery star The unrecovery star

Formål • Å utforske og beskrive bedring slik det erfares av personen selv Formål • Å utforske og beskrive bedring slik det erfares av personen selv

Context • Local authority area of 20 000 inhabitants • Agricultural areas, forested areas Context • Local authority area of 20 000 inhabitants • Agricultural areas, forested areas and two urban centres (<6000 inhabitants) • Average size in Norway • Lower average on health indicators (income, burden of disease, distribution of wealth, etc. ) • Team consists of social workers, peer support workers, psychiatric nurses, psychologists, and community workers

Methodology • The study is designed within a collaborative approach • Data collection and Methodology • The study is designed within a collaborative approach • Data collection and analysis are supported by systematic text condensation (Malterud, 2012) within a phenomenological approach (Giorgi, 2009)

Publikasjoner Brekke, E. , Lien, L. , Davidson, L. , & Biong, S. (2017). Publikasjoner Brekke, E. , Lien, L. , Davidson, L. , & Biong, S. (2017). Firstperson experiences of recovery in co-occurring mental health and substance use conditions. Advances in Dual Diagnosis, 10(1), 1324. Brekke, E. , Lien, L. & Biong, S. (2017). Experiences of Professional Helping Relations by Persons with Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI 10. 1007/s 11469017 -9780 -9.

Advisory group Purpose: The group contributes with expert knowledge in order to improve the Advisory group Purpose: The group contributes with expert knowledge in order to improve the quality of the research An arena for validation Understanding the project in relation to the local context

Participants Participants

Formål 1 • å utforske og beskrive bedringsprosesser slik det blir erfart av mennesker Formål 1 • å utforske og beskrive bedringsprosesser slik det blir erfart av mennesker som lever med samtidig rus og psykisk lidelse

Brekke, E. , Lien, L. , Davidson, L. , & Biong, S. (2017). First-person Brekke, E. , Lien, L. , Davidson, L. , & Biong, S. (2017). First-person experiences of recovery in co-occurring mental health and substance use conditions. Advances in Dual Diagnosis, 10(1), 13 -24.

Konklusjoner • Et bedre liv er mulig • Et godt liv er det samme Konklusjoner • Et bedre liv er mulig • Et godt liv er det samme – og like variert – som for alle andre • Utrygg bolig og økonomiske vansker ble beskrevet som de største hindringene for bedring • Lokalsamfunnet: en arena for endring

Formål 2 • Å utforske og beskrive adferd og egenskaper ved profesjonelle hjelpere som Formål 2 • Å utforske og beskrive adferd og egenskaper ved profesjonelle hjelpere som støtter bedring, slik det er erfart av mennesker med samtidige lidelser

Brekke, E. , Lien, L. & Biong, S. (2017). Experiences of Professional Helping Relations Brekke, E. , Lien, L. & Biong, S. (2017). Experiences of Professional Helping Relations by Persons with Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders. International Journal of Mental Health and Addiction.

Hopefulness and lovingconcern • “Carl was at my house yesterday, and he told me Hopefulness and lovingconcern • “Carl was at my house yesterday, and he told me that he believes in me. He said he’s got no doubt that I’ll make it. And it’s like, then I don’t doubt that, either. ” • “It’s how they receive you. You don’t feel like a patient (…) Well, we’re not equal, because they’re well, and I’m ill. But we’re equal all the same. Yes. It’s like, as they’re so selfconfident, they actually make me feel well, too. You see. ”

Commitment • “When I meet Anna, she knows me so well. Some simple words Commitment • “When I meet Anna, she knows me so well. Some simple words from her, and just seeing her, and I can relax. (…) And she’s been worrying about me when she hasn’t seen me for a while. ‘Oh, there you are! Oh, I was so afraid that something might have happened to you’. Because she’s known me for so long. ”

Direct honesty and expectations • “I trust Hans. (…) He’s honest through and through. Direct honesty and expectations • “I trust Hans. (…) He’s honest through and through. He doesn’t hide anything. And that doesn’t bother me, it’s just fine. It’s a lot better to have someone who calls a spade, and no more fuss about it. ”

Action and courage • “You have to do the job yourself, of course, but Action and courage • “You have to do the job yourself, of course, but you need just that little bit of help. Not that much, really. So that you can kind of see: ‘Wow, it works!’, you know. ”

Konklusjoner • Resultatene peker mot at det å bygge tillit er grunnleggende for å Konklusjoner • Resultatene peker mot at det å bygge tillit er grunnleggende for å støtte bedring for denne gruppen • Viktigheten av å bygge tillit burde anerkjennes i utdanningene • Tjenester bør være fleksible og vedvarende, hvis ikke risikerer de å bli utilgjengelige for de menneskene de er ment for å hjelpe

Oss og dem? ”Us - and them And after all we’re only ordinary men Oss og dem? ”Us - and them And after all we’re only ordinary men Me – and you” • Pink Floyd

Kontaktinformasjon • eva. brekke@sykehuset-innlandet. no Kontaktinformasjon • eva. [email protected]nlandet. no