Скачать презентацию Horecalawaai de rol van de akoestisch adviseur Jan Скачать презентацию Horecalawaai de rol van de akoestisch adviseur Jan

e57ef05f0464fe6be20eacfd2a38dce3.ppt

  • Количество слайдов: 17

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Jan Kupers, Kupers & Niggebrugge Akoestisch adviseur Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Jan Kupers, Kupers & Niggebrugge Akoestisch adviseur Daarnaast: • Raad van Arbitrage • Gerechtelijk deskundige 1

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Exploitant: beperking kosten, waarborg exploitatie Overheid: voldoen Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Exploitant: beperking kosten, waarborg exploitatie Overheid: voldoen aan regelgeving, handhaving, evt. met maatwerkvoorschriften Akoestische problematiek in een nutshell a. Muziek als bron b. Regelgeving c. Bouwkundige situatie d. Handhaving Akoestisch adviseur: oplossing uitgaande van a t/m d. 2

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Muziek als bron Regelgeving Akoestisch adviseur Handhaving Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Muziek als bron Regelgeving Akoestisch adviseur Handhaving Bouwkundige situatie/kosten Bevoegd gezag Akoestisch adviseur: specialistische spin in het web? 3

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Muziek als bron Enkele aspecten: -Sterkte: equivalent, Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Muziek als bron Enkele aspecten: -Sterkte: equivalent, maximaal -Spectrum: pop, house, fanfare, zang, etc. -Weergave: mechanisch, live over eigen installatie -Opstelling geluidsboxen: podium, verspreid -Geluidsboxen: aan (voorzet)wanden, (verlaagde) plafond -Bedrijfstijd: dag, avond, nacht -Cumulatie met andere bronnen: installaties, stem, verkeer -Geluidsbegrenzing Akoestische bronsterkte: - wat wordt precies aangevraagd? - maatwerkvoorschrift d. B(A), d. B(C), spectraal? 4

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur a. Muziek als bron Bascreator: laagfrequent geluidbegrenzer Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur a. Muziek als bron Bascreator: laagfrequent geluidbegrenzer 5

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur b. Regelgeving Enkele aspecten: -Bestaand of nieuwe Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur b. Regelgeving Enkele aspecten: -Bestaand of nieuwe situatie: overgangsrecht? -Wel/geen norm voor muziek: onversterkt ja/nee -Maatwerkvoorschrift bedrijfsduurcorrectie -Ligging: aanpandig, vrijstaand -Locatie: (gezoneerd) industrieterrein -Omgevingsgeluid: maatwerkvoorschrift, toeslag muziek -Maatwerkvoorschrift: begrenzing, etc. -“niet meten” verklaring Regelgeving: - welke is waar van toepassing? - hoe te interpreteren? 6

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur c. Bouwkundige situatie Enkele aspecten: -nieuwbouw: model Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur c. Bouwkundige situatie Enkele aspecten: -nieuwbouw: model -Bestaande bouw: meten, model -Meten: in octaven, tertsen, smalbandig -Ontvangstniveau: norm, toeslag muziek, etc. -Ligging: vrijstaand, aanpandig -Reciproke meetmethode -Wat is bouwkundig mogelijk -Wat is financieel mogelijk: ca. 10 k€/d. B(A) -Voorspellen en meten laafrequent (50 Hz) Bouwkundige situatie: welke meet- en rekenmethoden? wat is mogelijk met een goede bouwakoesticus? 7

Kupers & Niggebrugge bv Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur c. Bouwkundig situatie Kupers & Niggebrugge bv Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur c. Bouwkundig situatie Meting geluidreductie ( --) tertsen (--) octaven 8

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur c. Bouwkundige situatie Verschil in reducties voor Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur c. Bouwkundige situatie Verschil in reducties voor pop- en house berekend uit terts- en octaafbandmetingen Uitwerking op basis van Geluidreductie voor standaard popmuziek Geluidreductie voor standaard housemuziek Verschil pop- vs housemuziek Octaafband reducties 69 62 7 Tertsband reducties 63 50 13 Verschil octaafband- vs tertsbandmetingen 6 12 -9

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek: wat is haalbaar binnen café/bar Praktijkgrens: Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek: wat is haalbaar binnen café/bar Praktijkgrens: 80 -85 d. B(A) muziek bij pop 70 -75 d. B(A) bij house Bron: SBR brochure Horecalawaai de Baas 10

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek: beoordeling popmuziek in-/aanpandig house 1 -2 Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek: beoordeling popmuziek in-/aanpandig house 1 -2 klassen zwaarder Maatregelklasse 11 Bron: SBR brochure Horecalawaai de Baas

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek: haalbare geluidisolatie doos in doos Akoestische Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek: haalbare geluidisolatie doos in doos Akoestische Doos in doos, inclusief vloer VIII: Geluidisolatie pop 60 -70 d. B(A): toelaatbaar muziekniveau in horeca in de nacht 75 -85 d. B(A) Semi akoestische doos, exclusief vloer VII: Geluidisolatie pop 55 -60 d. B(A): toelaatbaar muziekniveau in horeca in de nacht 70 -75 d. B(A) 12 Bron: SBR brochure Horecalawaai de baas

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek 13 Bron: SBR brochure Horecalawaai de Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Problematiek 13 Bron: SBR brochure Horecalawaai de Baas

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur d. Handhaving Enkele aspecten: -Correctie stoorgeluid, terrasgeluid Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur d. Handhaving Enkele aspecten: -Correctie stoorgeluid, terrasgeluid -Aanpandig: correctie nagalmtijd -Aantal metingen: aanpandig 3 of evt. meer -Toeslag muziek: subjectief -Scheiding muziek (geen bedrijfsduurcorrectie) en ander geluid (wel bedrijfsduurcorrectie) -Extrapolatie: meteocorrectie, toeslag muziek -Handhaving op gehoor: subjectief? -Maatwerkvoorschrift: binnenmetingen, d. B(A), d. B(C), geluidsbegrenzer -Protocollen gemeenten: Den Haag (“niet meten verklaring”), Harderwijk (“controle op gehoor”) Handhaving: - wanneer is meting correct? - Wanneer is beoordeling juist? 14

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur d. Handhaving: waarneembaarheid van muziek 15 Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur d. Handhaving: waarneembaarheid van muziek 15

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur d. Handhaving op gehoor Voor: - Eenvoudig Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur d. Handhaving op gehoor Voor: - Eenvoudig te doen - Geen meting binnen de inrichting Tegen: - Alleen buiten - Subjectief: hoorbaarheid bij 10 -20 d. B onder omgevingsgeluid (zie dia 15) - Wisselende maskering voor omgevingsgeluid - Geen scheiding muziek en ander geluid Handhaving op gehoor: - niet eenduidig - geen rechtszekerheid 16

Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Jan Kupers, Kupers & Niggebrugge www. kupersniggebrugge. Horecalawaai, de rol van de akoestisch adviseur Jan Kupers, Kupers & Niggebrugge www. kupersniggebrugge. nl § Raad van Arbitrage § Activiteitenbesluit: lid commissie gelijkwaardigheid Gerechtelijk deskundige LRGD (Mede)auteur van o. a. : §SBR brochure Horecalawaai de Baas §Sdu brochure Horecalawaai en evenementen §Sdu uitgave Activiteitenbesluit Tekst en Toelichting §Docent SKB Hogere cursus milieu- en bouwakoestiek 17