Скачать презентацию Holokaust Juutide süstemaatiline hävitamine Hitleri-Saksamaal Mart Kand Скачать презентацию Holokaust Juutide süstemaatiline hävitamine Hitleri-Saksamaal Mart Kand

9b31a3ad8f18f01f8d9171bcfe2186cf.ppt

  • Количество слайдов: 53

Holokaust Juutide süstemaatiline hävitamine Hitleri-Saksamaal Mart Kand Holokaust Juutide süstemaatiline hävitamine Hitleri-Saksamaal Mart Kand

Adolf Hitler, füürer ja riigikantsler, Heinrich Himmler, SSi riigifüürer ja Saksa Politsei juht Adolf Hitler, füürer ja riigikantsler, Heinrich Himmler, SSi riigifüürer ja Saksa Politsei juht

Saksa sõdurit ja sõjaväe abiteenistuslast kujutati ideaalidena Saksa sõdurit ja sõjaväe abiteenistuslast kujutati ideaalidena

Saksa politseiüksus hukkab juute Saksa politseiüksus hukkab juute

Üks rahvas, üks riik, üks Juht Selles riigis ei olnud kohta juutidele Üks rahvas, üks riik, üks Juht Selles riigis ei olnud kohta juutidele

Kõik algas näiliselt lihtsalt: õige sakslane vältis juutide kauplusi ja ärisid Kõik algas näiliselt lihtsalt: õige sakslane vältis juutide kauplusi ja ärisid

Juudid kuulutati teatud tänavatel ja linnaosades soovimatuteks Juudid kuulutati teatud tänavatel ja linnaosades soovimatuteks

Juba põlesid Saksamaal raamatud, eriti juudi autorite looming Juba põlesid Saksamaal raamatud, eriti juudi autorite looming

Lehekülg kooliõpikust Juutide erinevus “aaria rassist” pidi kõigile selge olema Lehekülg kooliõpikust Juutide erinevus “aaria rassist” pidi kõigile selge olema

Rituaalmõrv – sadistlik juut tapab blondi aaria kaunitari – propagandakujund, mida kasutati 1930. aastate Rituaalmõrv – sadistlik juut tapab blondi aaria kaunitari – propagandakujund, mida kasutati 1930. aastate Saksamaal

Aaria rassi füüsilise ja vaimse üleoleku tõestamiseks kasutati kõiki vahendeid, küsimust uurisid teaduslikult nii Aaria rassi füüsilise ja vaimse üleoleku tõestamiseks kasutati kõiki vahendeid, küsimust uurisid teaduslikult nii antropoloogid kui eugeenikud

1933 • Juutidele keelati maa omamine • Vallandati ajalehtede peatoimetajad 1933 • Juutidele keelati maa omamine • Vallandati ajalehtede peatoimetajad

1934 • Juudid heideti ametiühingutest välja • Neile ei laienenud enam tervisekindlustus 1934 • Juudid heideti ametiühingutest välja • Neile ei laienenud enam tervisekindlustus

1935 • Juudid ei tohtinud enam sõjaväes teenida • Nürnbergi seadustega jäeti juudid ilma 1935 • Juudid ei tohtinud enam sõjaväes teenida • Nürnbergi seadustega jäeti juudid ilma kodanikuõigustest

1938 • Juudid pidid registreerima oma varandused ja ärid • Naised pidid lisama oma 1938 • Juudid pidid registreerima oma varandused ja ärid • Naised pidid lisama oma nimele “Sara”, mehed “Israel” • “Kristalliöö” • Juudi lapsed heideti koolidest välja

1939 Juudid heideti riigiteenistusest välja 1939 Juudid heideti riigiteenistusest välja

1. septembril 1939 algas II maailmasõda Viie aasta pärast oli mõrvatud umbes 5 miljonit 1. septembril 1939 algas II maailmasõda Viie aasta pärast oli mõrvatud umbes 5 miljonit juuti

Deporteerimine Surm getodes Surm hävituslaagrites Deporteerimine Surm getodes Surm hävituslaagrites

Getod olid täielikult suletud linnaosad, kus juudid pidid aeglaselt surema Getod olid täielikult suletud linnaosad, kus juudid pidid aeglaselt surema

Mõned lapsed üritasid põgeneda Mõned lapsed üritasid põgeneda

Paljud lapsed surid getodes nälja ja haiguste tagajärjel Paljud lapsed surid getodes nälja ja haiguste tagajärjel

Juutide massilisele hukkamisele koonduslaagrites eelnes nende massiline hävitamine Ida-Euroopas. Selleks formeeriti spetsiaalsed hävitusüksused — Juutide massilisele hukkamisele koonduslaagrites eelnes nende massiline hävitamine Ida-Euroopas. Selleks formeeriti spetsiaalsed hävitusüksused — SSi ja politsei koosseisu kuuluvad operatiivgrupid (Einsatzgruppen), mis liikusid koos pealetungiva Wehrmacht’i väekoondistega. Operatiivgruppide üheks ülesandeks äsjavallutatud aladel oli juutide, mustlaste, vaimuhaigete ja poliitiliste vastaste (eriti kommunistide) tapmine

Einsatzgruppe A aruande juurde kuuluv kaart juutide hävitamisest Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes ja Loode-Venemaal Einsatzgruppe A aruande juurde kuuluv kaart juutide hävitamisest Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes ja Loode-Venemaal

Kiretute arvude taga on üks lähiajaloo suurimaid kuritegusid Kiretute arvude taga on üks lähiajaloo suurimaid kuritegusid

20. jaanuaril 1942 peeti Berliini äärelinnas Wannsees nõupidamine, kus 15 natside tippjuhti võtsid vastu 20. jaanuaril 1942 peeti Berliini äärelinnas Wannsees nõupidamine, kus 15 natside tippjuhti võtsid vastu otsuse tappa lähitulevikus 11 miljonit juuti

Kuus koonduslaagrit (tähistatud valge äärisega ruuduga) olid ette nähtud ainult tapmiseks Kuus koonduslaagrit (tähistatud valge äärisega ruuduga) olid ette nähtud ainult tapmiseks

Barakid olid valmis Barakid olid valmis

Mürk tapmiseks oli valmis Mürk tapmiseks oli valmis

Gaasikambrid olid valmis Gaasikambrid olid valmis

Ahjud laipade põletamiseks olid samuti valmis Ahjud laipade põletamiseks olid samuti valmis

Inimestest jäid järele surnukehad, kõiki ei jõutud põletada Inimestest jäid järele surnukehad, kõiki ei jõutud põletada

Alles jäeti ainult riided ja juuksed Alles jäeti ainult riided ja juuksed

Sissepääs Auschwitzi — suurimasse koonduslaagrisse Sissepääs Auschwitzi — suurimasse koonduslaagrisse

“Töö teeb vabaks” — koonduslaagri peavärav “Töö teeb vabaks” — koonduslaagri peavärav

Koonduslaagrisse saabujaid ootas selekteerimine — töövõimelised eraldati töövõimetuist, perekonnad lahutati; ellu jäid väga vähesed Koonduslaagrisse saabujaid ootas selekteerimine — töövõimelised eraldati töövõimetuist, perekonnad lahutati; ellu jäid väga vähesed

Haiged, vanurid ja lapsed saadeti peaaegu eranditult gaasikambritesse Haiged, vanurid ja lapsed saadeti peaaegu eranditult gaasikambritesse

Elutingimused koonduslaagrites olid kohutavad — haigused, ebasanitaarsed olud, nälg, ülejõukäiv töö Elutingimused koonduslaagrites olid kohutavad — haigused, ebasanitaarsed olud, nälg, ülejõukäiv töö

Ei olnud vahet, olid sa laps või olid sa naine Ei olnud vahet, olid sa laps või olid sa naine

Koonduslaagri päevaplaan • 4. 00 • Äratus (viledega) • Voodite ülestegemine nagu sõjaväes • Koonduslaagri päevaplaan • 4. 00 • Äratus (viledega) • Voodite ülestegemine nagu sõjaväes • Pesemine (tuhandete jaoks ainult paar kraanikaussi) • “hommikusöök”

Koonduslaagri päevaplaan • Hommikune rivistus • Kümne kaupa viirgudes • Kestis, kuni arvud klappisid Koonduslaagri päevaplaan • Hommikune rivistus • Kümne kaupa viirgudes • Kestis, kuni arvud klappisid

Koonduslaagri päevaplaan • Tööleminek • Rivisammul laagriorkestri saatel Koonduslaagri päevaplaan • Tööleminek • Rivisammul laagriorkestri saatel

Koonduslaagri päevaplaan • Töö • 11 tundi tööd, pool tundi vaheaega • Tagasitulijate kontroll Koonduslaagri päevaplaan • Töö • 11 tundi tööd, pool tundi vaheaega • Tagasitulijate kontroll ja ülevaatus

Koonduslaagri päevaplaan • Õhtune loendus, kestis kuni kõik klappis (sageli kuni 10 tundi), karistuste Koonduslaagri päevaplaan • Õhtune loendus, kestis kuni kõik klappis (sageli kuni 10 tundi), karistuste täideviimine • “Õhtusöök” • Öörahu, barakkidest väljumine oli rangelt keelatud

Toit • Hommik – ½ liitrit suhkruta viljakohvi või teed • Lõuna – ¾ Toit • Hommik – ½ liitrit suhkruta viljakohvi või teed • Lõuna – ¾ liitrit maitsetut suppi kartulitest või kartulikoortest • Õhtu – 300 g leiba (pidi jätkuma ka hommikuks), 35 g margariini või 25 g vorsti, lusikatäis marmelaadi

Laagrites kadus igasugune privaatsus, inimest asendas number Laagrites kadus igasugune privaatsus, inimest asendas number

Vangid elasid surmahirmus, iga eksimus tõi kaasa karistuse Vangid elasid surmahirmus, iga eksimus tõi kaasa karistuse

Ülejõukäiva tööga kaasnes brutaalne vägivald Ülejõukäiva tööga kaasnes brutaalne vägivald

Igapäevased loendused võisid kesta tunde Igapäevased loendused võisid kesta tunde

Kes olid süüdi? • Saksamaa liidrid? • üksikud sadistid? • kohusetundlikud SS-lastest valvurid? • Kes olid süüdi? • Saksamaa liidrid? • üksikud sadistid? • kohusetundlikud SS-lastest valvurid? • sakslased?

5 miljonit juuti, nendest 1, 5 miljonit last 5 miljonit juuti, nendest 1, 5 miljonit last