Скачать презентацию Hjerteforeningen Middelfart Program Generalforsamling Valg Скачать презентацию Hjerteforeningen Middelfart Program Generalforsamling Valg

80c490a21731d660c2d712e786da6b6f.ppt

  • Количество слайдов: 36

Hjerteforeningen Middelfart Hjerteforeningen Middelfart

Program • • Generalforsamling: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering Program • • Generalforsamling: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelse Eventuelt Foredrag Ostebord med et glas rødvin

 • Valg af dirigenten Bestyrelsen forslag Kaj Trier Poulsen • Valg af dirigenten Bestyrelsen forslag Kaj Trier Poulsen

Bestyrelsens beretning 2015 og 2016 Bestyrelsens beretning 2015 og 2016

Aktiviteter 2015 og 2016 • • Hjerteforeningens kampagner Hjerteforeningens øvrige projekter Rådgivningscenteret i Odense Aktiviteter 2015 og 2016 • • Hjerteforeningens kampagner Hjerteforeningens øvrige projekter Rådgivningscenteret i Odense Samarbejde med andre foreninger Samarbejde med Kommunen Egne arrangementer Foredragsaktiviteter

Hjerteforeningens kampagner ”Elsk Hjertet” • Blodtrykmålinger i Matas og Middelfart apotek – 4 gange Hjerteforeningens kampagner ”Elsk Hjertet” • Blodtrykmålinger i Matas og Middelfart apotek – 4 gange årligt – ca. 200 BT målt – 10% sendt til læge • Caya Stephan, Jane Torp og Brita Christiansen

Blodtrykmåling Telt med Info og blodtryksmåling Kongebroløbet Blodtrykmåling Telt med Info og blodtryksmåling Kongebroløbet

”Gør noget” • Hjertestartdemonstration – 4 afholdt i Middelfart ”Gør noget” • Hjertestartdemonstration – 4 afholdt i Middelfart

Livredderne førstehjælp demonstration Livredderne førstehjælp demonstration

Ta Cyklen I samarbejde med Diabetsforeningen og Kræftesbekæmpelse. Deltog vi i en landsdækkende Aktivitet. Ta Cyklen I samarbejde med Diabetsforeningen og Kræftesbekæmpelse. Deltog vi i en landsdækkende Aktivitet. . Om at Ta`cyklen

Landsindsamling • Middelfart lokalkomite deltog i den første landsindsamling • Resultat Kr. 31. 000, Landsindsamling • Middelfart lokalkomite deltog i den første landsindsamling • Resultat Kr. 31. 000, -

Hjertemotion • Hjertemotion i vinterhalvåret – 1 hold i Lillebæltshallerne Fysioterapeut Søren Holmgaard Jensen Hjertemotion • Hjertemotion i vinterhalvåret – 1 hold i Lillebæltshallerne Fysioterapeut Søren Holmgaard Jensen • Egenbetaling • Motion på Hjertestien – Om sommeren • Kurt Nielsen * Karen Ernst Caya Stephan * Britta Christiansen

Rådgivningscenter Odense • Hjertebilen hvert år ved Kvickly – Sundhedstjek • Måling af – Rådgivningscenter Odense • Hjertebilen hvert år ved Kvickly – Sundhedstjek • Måling af – – Talje Blodtryk Blodsukker Kolesterol • Undervisning • Formandsmøder • Regionsmøder

Samarbejde med andre foreninger • Kræftens bekæmpelse • Diabetesforening – Sund kost i Middelfart Samarbejde med andre foreninger • Kræftens bekæmpelse • Diabetesforening – Sund kost i Middelfart i 2015 – 2016 Ta`cyklen Køkkenskole i Cafe Madehous 70 deltager Forårsfrokost for 60 deltager Julefrokost for 50 deltager

Samarbejde med Kommunen Naturvejleder på Hjertestien hvert år med 40 – 50 deltagere Naturvejleder Samarbejde med Kommunen Naturvejleder på Hjertestien hvert år med 40 – 50 deltagere Naturvejleder Rikke Vesterlund • Kurt Nielsen Info telt

Samarbejde med Kommunen • Frivilligcenter – Frivilligdage • Jane Torp • Foredrag – Sosu-skolen Samarbejde med Kommunen • Frivilligcenter – Frivilligdage • Jane Torp • Foredrag – Sosu-skolen • Carsten Briese

Mindfulness kursus Mindfulness øger din bevidsthed om det, der sker lige nu, og i Mindfulness kursus Mindfulness øger din bevidsthed om det, der sker lige nu, og i stedet for at lade automatpiloten styre fart og retning bliver du bedre til at stoppe op, være opmærksom og tage de valg, der er bedst for dig. Mindfulness kan hjælpe dig til at få en hverdag med mere ro og større overblik. Kort sagt, trivsel trods travlhed. 2 hold med 20 deltager pr. hold

Hjertets juletid Cafe Mad House 40 deltagere Hjertets juletid Cafe Mad House 40 deltagere

Hjertesvigt og hjerteoperation Overlæge Kirsten Mikkelsen *Læge Monija Morgan * Afdelingslæge Ahmed Aziz 80 Hjertesvigt og hjerteoperation Overlæge Kirsten Mikkelsen *Læge Monija Morgan * Afdelingslæge Ahmed Aziz 80 deltagere

Rytmeforstyrrelser og ICD samt hjerteklap Overlæge Finn Lund Henriksen og Ulrik Hintze samt læge Rytmeforstyrrelser og ICD samt hjerteklap Overlæge Finn Lund Henriksen og Ulrik Hintze samt læge Van Le 85 deltagere

Slut på bestyrelsens beretning! Slut på bestyrelsens beretning!

Dirigenten Dirigenten

 • Regnskab til orientering • Regnskab til orientering

Regnskab Indtægter: 2015 2016 Hjerteforeningen kr. 42. 300, 00 kr. 45. 000, 00 Varer Regnskab Indtægter: 2015 2016 Hjerteforeningen kr. 42. 300, 00 kr. 45. 000, 00 Varer salg kr. 60, 00 kr. -125, 00 Sponsor kr. 3. 500, 00 kr. 20. 000, 00 Indtægt fra kursus kr. 3. 200, 00 kr. 0, 00 Hjertestarter kursus kr. 1. 800, 00 kr. 0, 00 § 18 midler kr. 15. 000, 00 kr. 20. 000, 00 § 18 midler fællesprojekt kr. 15. 000, 00 kr. 2. 000, 00 Rente konto driftkonto kr. - kr. Diverse indtægt Kr. 1. 700, 36 Kr. 20, 44 Deltager betaling Samlede indtægter Kr. 14. 991, 00 kr. 82. 560, 36 kr. 101. 886, 44

Udgifter: Generalforsamling 2015 kr. 3. 528, 83 kr. Aktivitete Kr. 5. 042, 34 Kr. Udgifter: Generalforsamling 2015 kr. 3. 528, 83 kr. Aktivitete Kr. 5. 042, 34 Kr. 2671, 25 Forsendelser, porto m. m. Kr. 208, 00 Kr. 377, 00 Møder Kr. 4. 859, 20 Kr. 4470, 92 Kørselsgodtgørelser Kr. 2. 678, 88 Kr. 0, - Extern transport Administration: Kontorartikler m. m. Kr. 2. 904, 62 kr. 4. 498, 05 Kr. 3. 130, 00 Reklame Kr. 1. 440, 39 § 18 Livstilskursuser Kr. 3. 621, 95 kr. 4. 743, 69 kr. 9. 306, 44 Hjertemotion Kr. 14. 925, 35 Hjertestartkursus+ apparat Kr. 8. 444, 84 Kr. 43. 745, 50 Mad events Gaver og diverse Kr. 36. 499, 45 Kr. 1. 787, 50 Kr. 1. 374, 95 Kr. 19, 74 Mindfulness Kr. 1. 558, 66 Kr. 3. 000, - Foredrag Kr. 12. 238, 36 Kr. 15. 822, 63 Indkøbte materialer Kr. 1. 925, 00 Samlet udgifter Kr. 103. 433, 26 Kr. 115. 364, 13 Udstilling Årets resultat 2016 Kr. 4. 716, 35 Kr. 3. 500, - Kr. 10. 205, 00 Kr. 5. 552, 50 -Kr 20. 872, 90 -Kr. 13. 477, 69

Status Aktiver: Bankkonto 0755 -3223948161 Driftkonto Kr. 52, 64 0755 -3225100283 konto for § Status Aktiver: Bankkonto 0755 -3223948161 Driftkonto Kr. 52, 64 0755 -3225100283 konto for § 18 midler 0755 -3225138574 motionkonto kr. 13. 583, 64 kr. 0, 00 kr. 13. 636, 28 Passiver Primo 2016 Saldo 01. 16 kr. 13. 636, 28 Resultat Ultimo -kr. 13. 477, 69 Samlede passiver kr. 158, 59 01 -01 -2016/31 -12 -2016 Middelfart den. 7. januar 2017

 • Dirigenten • Dirigenten

indkomne forslag • Behandling af indkomne forslag • Der er ikke modtaget forslag indkomne forslag • Behandling af indkomne forslag • Der er ikke modtaget forslag

 • Dirigenten • Dirigenten

Præsentation af Bestyrelsen • Monija Mrgan – Formand * ansvarlig for events • Caya Præsentation af Bestyrelsen • Monija Mrgan – Formand * ansvarlig for events • Caya Stephan – sekretær * Hjertemotion* blodtrykmåling Jane Torp - Sund mad * Blodtrykmåling • Carsten Briese – Kasserer * IT* Fundraiser Kurt Nielsen - Hjertemotion * Natur Jørgen Lund Frivillige: Karen Ernst * Britta Fich Christensen blodtryk måling Flemming Mølgaard * Bent Sørensen

Valg af bestyrelse • Bestyrelsen har et ønske om at blive en ekstra person Valg af bestyrelse • Bestyrelsen har et ønske om at blive en ekstra person i bestyrelsen. • På valg er: Carsten Briese - Genvalg modtages Kurt Nielsen - Genvalg modtages Jane Torp - Genvalg modtages

 • Dirigenten • Dirigenten

Eventuelt • Ordet er frit Nye aktiviteter ! • Forslag modtages gerne Eventuelt • Ordet er frit Nye aktiviteter ! • Forslag modtages gerne

 • Dirigenten • Slut på generalforsamlingen • Dirigenten • Slut på generalforsamlingen

Foredrag • Kosttilskud og naturlægemidler • Rigtig mange hjertepatienter vælger, at tage kosttilskud og Foredrag • Kosttilskud og naturlægemidler • Rigtig mange hjertepatienter vælger, at tage kosttilskud og naturlægemidler og der kan i den forbindelse opstå spørgsmål. • Kom og hør de oftest stillede spørgsmål om Q 10, ingefær, HUSK, fiskeolie, røde gærris m. fl • Under oplægget kommes der også ind på om der f. eks. er interaktioner mellem naturlægemidler og receptpligtig medicin, dvs. påvirker naturlægemidler effekten af den receptpligtige medicin, så det enten virker stærkere eller svagere end forventet. • Ved klinisk diætist Inger N. Larsen

Ostebord • Så er der ostebord Ostebord • Så er der ostebord