Скачать презентацию Het Evangelie van Jezus Christus Het Evangelie Скачать презентацию Het Evangelie van Jezus Christus Het Evangelie

4197858c1e31ba0178c650f28d5083fe.ppt

  • Количество слайдов: 24

Het Evangelie van Jezus Christus Het Evangelie. . . naar Lukas Het Evangelie van Jezus Christus Het Evangelie. . . naar Lukas

0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 1. 2. 3. 4. Sleutelwoorden Kernpunten De mens Jezus Christus Doel 3. De structuur Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 2

0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 1. 2. 3. 4. In overeenstemming Sleutelwoorden met de canon van de Kernpunten Bijbel De mens Jezus Christus Lijst van kerkelijk Doel erkende Bijbelboeken 3. De structuur Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 3

1. 1. De schrijver Zijn persoon Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 4 v v v 1. 1. De schrijver Zijn persoon Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 4 v v v v v Lukas Loukas = De verlichte, lichtdrager Schrijver van de boeken Lk en Hd Medewerker v. d. apostel Paulus Uit Antiochië in Syrië Van griekse afkomst (? ) Hij behoorde niet tot de 12 apostelen Literair geschoold „De geliefde arts“ (Kol 4: 14)

1. 1. De schrijver Zijn dienst v Bekering: we weten niet door wie v 1. 1. De schrijver Zijn dienst v Bekering: we weten niet door wie v Naaste medewerker v. d. apostel Paulus v Vanaf het macedonische „gezicht“ v Tot de gevangenschap v. Paulus v De lijfarts van Paulus? ! Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 5 v Diende Paulus in zijn eerste gevangenschap in Rome (60 -62 n. Chr)

1. 2 Datering und canoniciteit Schrijver en datering v Door de traditie wordt Lukas 1. 2 Datering und canoniciteit Schrijver en datering v Door de traditie wordt Lukas algemeen als schrijver erkend v v Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 6 voor de verwoesting vd tempel / 70 n. Chr voor de christenvervolging o. Nero / 64 voor de dood van Jakobus / 62 n. Chr waarschijnlijk tijdens de Paulus‘ eerste gevangenschap in Rome (60– 62 n. Chr)

1. 4 Bronnen en stijl Bronnen v. informatie v Lukas: geen ooggetuige! v Lukas 1. 4 Bronnen en stijl Bronnen v. informatie v Lukas: geen ooggetuige! v Lukas was een tijdgetuige, deed navraag bij de genoemde personen en bij de ooggetuigen v Uitstekend geschiedschrijver: Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 7 Zorgvuldig gebruik van v tijdvermeldingen (2: 1 -4) v titels en namen (1: 5) v plaatsnamen (3: 1 en 2)

1. 5 De ontvangers v Observaties: v v v v Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 1. 5 De ontvangers v Observaties: v v v v Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 8 Aan Theófilus (Griekse naam / Fil. 4: 22? ) Beschrijft de geografie van Israël (4: 31; 23: 51) Griekse termen ipv Hebreeuwse (23: 33) Geen semitismen (Abba, Rabbi, Hosanna) Weinig citaten uit het OT Citaten uit het OT uit de mond vd Heer Jez. Poëtische elementen v Niet-joodse mensen, die zich in de Griekse cultuur thuis voelden

1. 5 De ontvangers Het Griekse mensenideaal was niet een heersende, werkende mens (zoals 1. 5 De ontvangers Het Griekse mensenideaal was niet een heersende, werkende mens (zoals bij de Romeinen), maar een mens, die andere opvoedt, veredelt, vervolmaakt. Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 9 Het ideaal van de Romeinen was militaire roem en heersermacht voor de Grieken was het wijsheid en schoonheid.

0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 1. 2. 3. 4. Sleutelwoorden Kernpunten De mens Jezus Christus Doel 3. De structuur Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 10

2 De sleutels Mattheüs Sleutels van de „voordeur“ Markus Lukas Johannes „Overzicht van de 2 De sleutels Mattheüs Sleutels van de „voordeur“ Markus Lukas Johannes „Overzicht van de afstamming van Jezus Christus. . . “ Geen geslachtsregister „. . . de zoon van Adam, de zoon van God“ „In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. “ De mens Jezus Christus De eeuwige Zoon van God . . . zegende hen. . opgenomen in de hemel. . keerden in grote vreugde terug. . . nog veel meer. . . De koning De knecht van Israel, en de prode Messias feet van God Sleutels van ‘Mij is alle macht de gegeven in „achterdeur“ de hemel en Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 11 op de aarde. . alle volken tot mijn discipelen, . . . „De Heer werkte mee. . . “

Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ´t al niet brengen in ´t gebed tot onze Heer. Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 15

Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ´t strijduur beeft, gaan Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ´t strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden tot Hem, die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ´t, die ons schraagt. Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 16

Zijn wij zwak, belast, beladen, en terneergedrukt door zorg, dierb´re Heiland, onze Toevlucht, Gij Zijn wij zwak, belast, beladen, en terneergedrukt door zorg, dierb´re Heiland, onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; in zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmermeer. Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 17

2. 4 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? De Mens Jezus v Hoe maak je 2. 4 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? De Mens Jezus v Hoe maak je een Griek duidelijk, wat voor een fantastische mens Jezus is? v Jezus is echt een mens! (Uitvoerige geschiedenis vd geboorte) v De komst van Jezus bereidt vreugde (Lofliederen) v Als echte mens is Jezus een bidder! (Afhankelijkeid van God) v Jezus kent de mensen door (vele geschiedenissen) v Jezus is de grote arts (Lukas!) (Lk 5: 31 -32) Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 18 v Jezus is een redder van mensen (Lk 5: 31 -32)

2. 5 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die meeleeft. . . v. 2. 5 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die meeleeft. . . v. . . met de „gevallene“ en „outcast“ (Levi / 5: 27, Zacheus /7, 36. . . ) v. . . met de eenzame en verlatene (Weduwen / 7. 12 enz. ) v. . . met de mens voor wie er geen hoop meer is (De bezetene van Gerasa / 8, 26 , enz. ) v. . . met de zieke (Schoonmoeder van Petrus / 4: 38 -41; een melaatse / 5: 12; enz ) Leven wij ook met de mensen mee? Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 19

2. 6 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die meeleeft. . . v 2. 6 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die meeleeft. . . v Gelijkenis vd. barmhartige Samaritaan (10, 29) v Omgang met tollenaars en zondaars (15, 1) v De rijke man en de arme Lazarus (16, 1) v Genezing van 10 melaatsen (Uitgestotenen uit de maatschappij worden geholpen) (17, 11) v Medelijden met een misdadiger (23, 43) Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 20 Hebben wij net zoveel interesse voor onze „naasten“als de Heer Jezus?

2. 7 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die bidt. . . v 2. 7 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die bidt. . . v Het gebed laat zien, dat wij als mensen van God afhankelijk zijn v Hij leert de discipelen hoe ze moeten bidden (Luk. 11: 2) v 3 gelijkenissen over het gebed (alleen in Lk) v Bidt en U zal gegeven worden (De biddende vriend / 11: 5) v Bidt zonder ophouden, laat je niet ontmoedigen (De biddende weduwe / 18: 1) v Bidt eerlijk en deemoedig (De biddende tollenaar / 18: 9) v 9 gebeden van Jezus: bidden, smeken, worstelen (3: 21 / 5: 16 / 6: 12 / 9: 18 / 9: 29 / 11: 1 / 22: 32 / 22: 41 / 23: 46) Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 21 Zijn wij mannen en vrouwen van gebed, zoals de Heer Jezus het ons voorgedaan heeft?

2. 8 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die vrouwen waardevol vindt. . 2. 8 Hoe wordt Jezus Christus geschilderd? Een mens die vrouwen waardevol vindt. . . v Elizabeth, de moeder van Johannes v Maria, de moeder van de Heer Jezus v De zondares (voetwassing en zalving) (7: 37) v Maria, Magdalena, Johanna, Susanna enz. (8: 2, 3) v De vrouw die aan een bloedvloeiing leed. (8: 43) v Martha (10. 38) (enz. ) Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 22 Hebben wij ook hoogachting voor vrouwen, als mensen die een voorbeeld kunnen zijn?

0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 0. Overzicht Het Evangelie naar Lukas 1. Schrijver, datering en canoniciteit 2. De inhoud 1. 2. 3. 4. Sleutelwoorden Kernpunten De mens Jezus Christus Doel 3. De structuur Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 24

3. 1. Het leven van de ware mens Het leven van de mens Jezus 3. 1. Het leven van de ware mens Het leven van de mens Jezus Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 25 I. Een Mens, die aan zijn broeders gelijk geworden is (hfdst 1– 3). II. Een Mens, verzocht zoals wij (hfdst 4: 1– 13). III. Een Mens, die medelijden en medegevoel met onze zwakheden kan hebben (hfds 4: 14 – 19: 27). IV. Een Mens, die vernederd werd tot in de dood aan het kruis (hfds 19: 28– 23). V. De volmaakte Mens wordt in de hemel opgenomen.

4. 0. Samenvatting De voortreffelijkheden van de Heer Jezus in Lukas Een Mens, die 4. 0. Samenvatting De voortreffelijkheden van de Heer Jezus in Lukas Een Mens, die het hart van God volkomen verblijdde. Uwe Seidel Wim Hoddenbagh 26 Een Mens, die ons redde en vrede met God maakte.

. . . naar Lukas Het Evangelie van Jezus Christus . . . naar Lukas Het Evangelie van Jezus Christus