Скачать презентацию Helyi Vidékfejlesztési Stratégia HA-VER Hajd Hajdúk jövője Скачать презентацию Helyi Vidékfejlesztési Stratégia HA-VER Hajd Hajdúk jövője

9bd3f634c2c107931f20dc61e0116ec2.ppt

  • Количество слайдов: 174

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – HA-VER Hajd „Hajdúk jövője” – Partnerségben a vidékért Budapest, 2008 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – HA-VER Hajd „Hajdúk jövője” – Partnerségben a vidékért Budapest, 2008 Október 22. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok 1

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – Összefoglaló a térségről A(z) HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS területe HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – Összefoglaló a térségről A(z) HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS területe 7 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség lakossága 94, 191 fő, a városokban élő lakosok száma 83, 680 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 2 A térségben összesen 8 db fő fejlesztési prioritás és 13 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 22 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 41%-a, 9 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 22 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 2

A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – Általános áttekintés Négy legnépesebb település Általános információk Vállalkozások, jelentős szektorok Hajdúböszörmény 32, 209 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Népesség 94, 191 Települések száma 7 Hajdúszoboszló 23, 830 fő Városok száma 4 Hajdúnánás 18, 360 fő Hátrányos helyzetű települések száma 1 Hajdúdorog Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz -, vízellátás 9, 281 fő Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok Települések száma, ahol. . . nincs szélessávú internet 1 . . . nem elérhető mindhárom mobilhálózat 0 . . . nincs helyközi autóbusz -megálló 0 . . . van közművesített, közúton elérhető ipari park 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Fő fejlesztési prioritások száma 8 Fejlesztési intézkedések száma 13 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 22 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 22 3

A legtöbb forrás – 2, 713, 078 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése A legtöbb forrás – 2, 713, 078 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) ▪ Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪ 2 ▪ 1, 390, 626 ▪ A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪ 4 ▪ 2, 713, 078 ▪ Falumegújítás és -fejlesztés ▪ 2 ▪ 820, 313 ▪ A kulturális örökség megőrzése ▪ 2 ▪ 1, 099, 323 ▪ Leader közösségi fejlesztés ▪ 9 ▪ 359, 376 ▪ Leader vállalkozás fejlesztés ▪ 4 ▪ 347, 096 ▪ Leader rendezvény ▪ 3 ▪ 228, 515 ▪ Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪ 2 ▪ 19, 532 ▪ Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪ 1 ▪ 37, 108 ▪ Leader komplex projekt ▪ 2 ▪ Leader képzés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség ▪ A térség hosszú távú fejlődésének és a versenyképességének legfontosabb akadálya, hogy kevés a szakképzett munkaerő, kevés a munkahely, a vállalkozói réteg alacsony aktivitást mutat, és jelentős számban fordulnak elő kényszervállalkozások. További problémát okoz, hogy egyelőre kihasználatlanok a mezőgazdasági adottságok a melléktermékek felhasználását és a termékek feldolgozottságát tekintve. Jelentős mértékben hagyják el a térséget az alacsony hozzáadott értékű termékek. A turisztika Hajdúszoboszlón koncentrálódik, nincsenek komplex turisztikai attrakciók, nincs a térségi szereplők között együttműködés, és gond a szezonalitás. ▪ Fontos összekötő kapocs a települések között a közös természeti adottság, a széles alapokon nyugvó történelmi gyökerek és néphagyományok, a melyek jó alapot szolgáltatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének”, és a saját identitás kialakítására. A térség természeti kincse a termálvíz, a jó minőségű termőföld, megfelelő teret biztosítanak a versenyképesség megteremtésének. Jó adottságokkal rendelkeznek a települések a bio-, és megújuló energiahasznosítást és biogazdálkodást tekintve. Nagy múlttal rendelkezik a térség szak- és felnőttképzése, azonban csak piacképesebbé tételükkel válhatnak a versenyképesség hajtóerejévé Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 5

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – A stratégia alapvető célja Jövőkép: A Hajdúság hagyományainak és HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – A stratégia alapvető célja Jövőkép: A Hajdúság hagyományainak és a települések karakterének megőrzése mellett vonzó, élhető, fejlődő, egészséges környezetet nyújtó, minőségi szolgáltatásokat biztosító, tudatos térségi együttműködésen alapuló térség alakul ki. A helyi gazdaság versenyképességének növelésével a meglévő piacok megtartásával és új piaci lehetőségek megszerzésével biztosítani kívánjuk a térség lakóinak a megélhetését, amely hozzájárul a népesség megtartásához, ezáltal csökkentve az elvándorlást. Ehhez a mezőgazdaság versenyképességének növelésén és a jövedelmezőség biztosításán túl elengedhetetlen a turizmus kínálta lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása. Mind magasabb minőségű szolgáltatások nyújtásával és a turisztikai attrakciók minél szélesebb körű biztosításával és az ehhez szükséges beruházások megvalósításával vonzóbbá kívánjuk tenni a térséget, amely hozzájárul a jelenlegi szezonalitás kiküszöböléséhez. A természeti- táji- és kulturális értékek védelmével és a vidéki térség életminőségének javításával, élhetőbb lakókörnyezet kialakításával kívánjuk a térség lakóinak komfortérzetét növelni és valós alternatívát kínálva kiemelni a vidéki élet nyújtotta lehetőségeket. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 6

Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok 7

A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2 A HA-VER Helyi Közösség a hátrányos A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2 A HA-VER Helyi Közösség a hátrányos helyzetű Észak-Alföldi Régióban helyezkedik el, területileg a Hajdúböszörményi és Hajdúszoboszlói statisztikai kistérségeket öleli fel. Ennek megfelelően Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes, Ebes és Hajdúszovát településeket fedi le (4 városi rangú, míg 3 község), amely mindegyike a Hajdúság része. 94. 191 fő él 1. 147 km 2 -en. A Hajdúböszörményi kistérség városai nagy kiterjedésű települések, önálló településrészekkel (Bodaszőlő, Hajdúvid, Nagypród, Tedej). A Hajdúszoboszlói kistérségben a nagyváros, mint centrum köré 3 kisebb település csatlakozik. A térség Hajdúvárosai Bocskai örökségére, a sajátos hajdú-múltra építve tervezik jövőjüket. Fontos összekötő kapocs a települések között a közös természeti adottság, a széles alapokon nyugvó történelmi gyökerek és néphagyományok, amelyek jó alapot szolgáltatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének”, és a saját identitás kialakítására. Mindemellett a települések vidékies jelleget mutatnak, ezt támasztja alá, hogy minden település népsűrűsége 100 fő/km 2 alatt van. A térség fekvése rendkívül kedvező, az Alföld keleti részén, a Hajdúság, a Hortobágy területén található. Meghatározó jelentőséggel bír Tokaj-Hegyalja közelsége, illetve a Tiszát a Berettyóval összekötő Keletifőcsatorna. A térség közúti, vasúti és légi közlekedése javult az elmúlt időszak országos fejlesztéseivel, az M 3 as és M 35 -ös autópálya és a Debrecent elkerülő gyorsforgalmi út megépítésével. Nagy előnye, hogy a településekről az autópályák maximum 10 perc alatt elérhetők. A térséget a Budapest – Szolnok – Debrecen Nyíregyháza 100 -as és a Debrecen – Tiszalök 109 -es számú vasútvonal érinti. Két település marad ki a vasúti közlekedésből (Hajdúszovát, Nagyhegyes). Nagy hátrány, hogy a helyközi autóbusz közlekedés sugár szerkezetű, Debrecen központú, a települések egymással való összeköttetése nem kielégítő. Nem elhanyagolható szempont, Debrecen mint régióközpont és Nyíregyháza, mint megyeszékhely erőteljes társadalmi, gazdasági hatása, de közvetetten Miskolc térszervező hatása is kimutatható. A térség komoly természeti kincse a termálvíz és a jó minőségű termőföld. További erősségek a mezőgazdasági hagyományok, a Keleti-főcsatorna révén az öntözési lehetőség, a biotermelésre is alkalmas klimatikus viszonyok. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 8

A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2 Utóbbiak a turizmus fejlesztését is segítik, A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2 Utóbbiak a turizmus fejlesztését is segítik, amelyben Hajdúszoboszló országunk élmezőnyében szerepel a termálvíz-, és gyógyvízhasznosításra épült idegenforgalmi infrastruktúrájával. Ez jelentőséggel bír a többi település idegenforgalmi lehetőségeinek szempontjából is. A kisebbség aránya az akcióterületen belül nem meghatározó, amelytől eltér Hajdúszovát, ahol a roma kisebbség aránya 25%, amivel az országos átlagot meghaladó számú jelenlétet mutatnak. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog egyes településrészein szegregáltan, szigetszerű környezetben élnek. A munkanélküliségi ráta a megyei átlag fölött, a régiós pedig az országos átlag alatt van, Hajdúszováton kiugróan magas. Nincs elég szakképzett munkaerő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 9

A térség környezeti állapota 1/2 Az akciócsoport területe az Alföld két nagy táján a A térség környezeti állapota 1/2 Az akciócsoport területe az Alföld két nagy táján a Hortobágy és a Hajdúság területén fekszik. Vízföldrajzi szempontból a Tisza közelsége és a Keleti-főcsatorna vonala, a kisebb vízfolyások (Kösely, Kadarcs), és állóvizek (tavak, csatornák, nádas ősmeder, ivóvíz és hévízkutak) jellemzik. Talajföldrajzilag a Hajdúsági jó minőségű löszös csernozjom talaj és a gyengébb minőségű Hortobágyi szikes talaj a meghatározó. Kedvezőek a klimatikus viszonyok, ám időnként mediterrán típusú éghajlat jellemzi a térséget. Problémát jelent a talaj-, és talajvíz-szennyezettség, és a gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek. Az erdősültség az országos átlag alatt van. Jelentős a NATURA 2000 programba tartozó, valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi területek aránya. A természetes növénytakarót a rossz minőségű szikesek növénytársulásai és a löszhátakon a mezőgazdaság által szinte teljesen elpusztított löszpusztarét jelenti. Kiemelt figyelmet érdemel a védett területek jellegzetes madárvilága pl. : túzok, sziki pacsirta. A hajdúsági mezővárosok népe már a régi idők óta földműveléssel, állattartással foglalkozott. Az ipar és a kereskedelem elég későn alakult ki. A magas aranykorona értékű szántóföldek kedveznek a gabonafélék, burgonya és takarmánynövények, valamint a csemege-kukorica, és a zöldborsó termesztésének. Újabb lehetőséget nyújtanak a nemrég telepített gyümölcsösök (meggy). Állattartás vonatkozásában a szarvasmarha, sertés, juh és baromfifélék tenyésztése a meghatározó, bár ez az ágazat az elmúlt időszakban jelentősen leépült. A nagyüzemi mezőgazdaságban a műtrágyák, növényvédő szerek tartós és szakszerűtlen használata, valamint az állattartás az elmúlt évtizedekben maradandó károkat okozott a természetben (talaj-, talajvíz-, és vízszennyezés). A helyzetet tovább rontják a szórványosan előforduló, rekultiválásra váró illegális szeméttelepek. A történelmi hagyományoknak és a támogatási rendszereknek köszönhetően a gazdálkodók ma már gyakrabban törekszenek a környezettudatos gazdálkodási formák alkalmazására. Az ipari termelés nem meghatározó az akcióterület teljes területén, ennek okán általában az élhető, tiszta lakókörnyezet jellemzi. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 10

A térség környezeti állapota 2/2 A Hajdúszoboszlói kistérség az Alföld legfontosabb gázipari központja ahol A térség környezeti állapota 2/2 A Hajdúszoboszlói kistérség az Alföld legfontosabb gázipari központja ahol megtalálható a MOL Rt. gázkitermelő és gázfeldolgozó üzeme (Nagyhegyes). A térség természeti értékek mellett épített és kulturális örökségekben is bővelkedik, de ezek állapota nem megfelelő, felújításra szorulnak. Megtalálhatók a honfoglalás előtti időkből származó kunhalmok (kurgánok), melyek a honfoglalás előtt itt élt népek temetkezési és őrhelyei voltak. A templomok, az Árpád kori templom maradványok, a múzeumok, tájházak, az emlékparkok, régészeti ásatások, és egyéb vidéki örökségek mind a településeink és a térség vonzerejének fontos elemei. Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog közös épített örökséggel rendelkeznek, melyek közül egyedülálló az ólas-kertes, körgyűrűs településszerkezet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 11

Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1 A HA-VER helyi közösség 7 települése Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1 A HA-VER helyi közösség 7 települése két statisztikai kistérséget fed le. A kistérségek besorolásáról szóló 2007. évi 67/2007. (VI. 28. ) számú OGY határozat alapján elfogadott 311/2007. (XI. 17. ) számú Korm. rendelet értelmében a Hajdúböszörményi kistérség a hátrányos helyzetű kistérségek közé, míg a Hajdúszoboszlói kistérség az átmenetileg kedvezményezett kistérségek közé tartozik. Hajdúszovát a 240/2006. (XI. 30. ) számú Korm. rendelet szerint társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település. A természeti adottságokból adódóan a lakosság jelentős része foglalkozik mezőgazdasággal. A nagy agrárcégek mellett az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. A megyei átlag kétszeresét meghaladó a munkanélküliségi ráta (20%). Nagy probléma, hogy az álláskeresők arányában nagyon magas a tartós munkanélküliek száma. Az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen munkaerő jelenléte a munkaerőpiaci helyzet javulásának egyik legnagyobb akadálya. Meghatározó a roma kisebbség aránya (25%). Romatelepek ugyan nincsenek, de elszigetelten élnek. A kis község önkormányzata nagy energiát fordít a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására és támogatására. A csökkenő életszínvonal miatt a falu népességmegtartó ereje egyre gyengül. Megfigyelhető a szegény családok Hajdúszovátra települése, ami további életszínvonal csökkenést eredményez. . A falu környezeti állapota nem megfelelő. A természeti, kulturális és épített értékek felújításra várnak, a faluközpont rehabilitációra szorul. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 12

Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szállítás, raktározás, Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz -, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 13

A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 2. Néhány nagy vállalat 1. Sok kis/közepes méretű vállalat ▪ A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪ Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai – Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz -, vízellátás 4. Kevés kis vállalat 3. Sok kis vállalat Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 14

A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 24%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 24%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Szektorok részesedése 8% 10% Építőipar 11% Kereskedelem, javítás 24% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 8% Pénzügyi közvetítés 4% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 18% Egyéb szolgáltatás 11% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 15

A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 32%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 32%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Szektorok részesedése 13% 32% Építőipar 6% Kereskedelem, javítás 12% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés 5% 5% Pénzügyi közvetítés 1% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 4% Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás, oktatás, egészségügy 19% Egyéb tevékenység 0% * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 16

Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007 -ben 9. 8%, ami 1. Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007 -ben 9. 8%, ami 1. 7 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪ Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007 -ben 9. 8% ▪ Változás 2003 -hoz képest 1. 7 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis 17

A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2 A térség foglalkoztatási helyzetét alapvetően meghatározzák a mikro-, és A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2 A térség foglalkoztatási helyzetét alapvetően meghatározzák a mikro-, és kisvállalkozások gyenge állapota, viszont elmondható, hogy a foglalkoztatáspolitikai eszközök nyújtotta támogatási lehetőségekkel elsősorban ők élnek. A munkaképes korú lakosság egy jelentős része ingázik a környező településekre, viszonylag jelentősnek mondható az ellentétes irányú mozgás is. A településeken jelentős foglalkoztatók az önkormányzatok. A foglalkoztatottak nagy része a tercier szektorban tevékenykedik, melyet az ipar és a mezőgazdaság követ. Annak ellenére, hogy meghatározó a mezőgazdasági tevékenység az ágazat jövedelemtermelő képessége kicsi. Folyamatosan emelkedik a munkanélküliek aránya. A települések munkanélküliségi mutatóiban jelentős különbségek vannak. A legjobb mutatókkal Ebes rendelkezik, ahol 4%os az arány, míg a legrosszabb helyzetben Hajdúszovát van a maga 22, 08%-kal. A négy nagy hajdúváros tekintetében Hajdúszoboszlón 7% míg a másik 3 városban 9 -10% körül mozog. A foglalkoztatás helyzetét alapvetően befolyásolja, hogy jelentős a térségben a csak 8 általánost végzettek aránya, mely meghaladja az országos átlagot. Szintén magas a középiskolai érettségi nélküli szakmunkások aránya. A térségben meghatározó szakképző intézetek működnek, melyek gépész, informatikus, ruhaipari, vendéglátó-ipari és mezőgazdasági középiskolai szakképzést folytatnak. Elmondható, hogy a szakképzés struktúrája nem igazodik a piaci igényekhez és egyre nehezebb a tanult szakmájukban elhelyezkedni a fiataloknak. Nagyon kevesen vannak az egyetemet, főiskolát végzett lakosok (az országos átlag fele) és a helyzetet még súlyosbítja az a tény, hogy nem tudnak megfelelő munkát biztosítani a részükre a települések. A tartós munkanélküliek számára az egyedüli foglalkoztatási lehetőség a köz-, és közhasznú munkákban jelentkeznek, illetve jelentős számban eseti vagy fekete munkát végeznek. A munkanélküliek egy jelentős része nem eléggé motivált az álláskeresésben, mivel valamilyen ellátásban, segélyben részesülnek. Egyre nagyobb gond a települések számára a hátrányos helyzetű lakosság támogatása, eltartása. A munkanélküliség és a képzettségbeli hiányosságok mellett elmondható, hogy a jövedelmi viszonyok eltérő képet mutatnak a települések között. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 18

A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2 A turizmusban betöltött országos szerepénél fogva Hajdúszoboszlón legnagyobb az A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2 A turizmusban betöltött országos szerepénél fogva Hajdúszoboszlón legnagyobb az egy állandó lakosra jutó jövedelem, míg Hajdúszováton a legkevesebb, míg a többi településen az országos átlag közeli. Problémaként jelentkezik viszont a turizmus és a mezőgazdaság adta szezonalitás, mely magas alkalmi munkavállalást produkál. A térségben egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a megváltozott munkaképességűek, 45 év felettiek, a nők, az alacsony iskolai végzettségűek, a külterületen élők, akik érdekében a társadalomnak a Helyi Közösség által esélyegyenlőségi programot szükséges megvalósítani. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 19

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor ▪ A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 6 db Legjelentősebb település ▪ Hajdúböszörmény székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 3 db Foglalkoztatás abszolút értelemben ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma Foglalkoztatás relatív értelemben ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis 4, 446 fő A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 15% -át adja a térségen belüli foglalkoztatásnak 15% 20

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Név 1 ▪ GE Hungaria Ipari és Kereskedelmi Zrt. Működés helye a térségben Főtevékenység Szektor ▪ Hajdúböszörmén ▪ 3150 Világítóeszköz ▪ Bányászat, y gyártása feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪ Hajdúnánás ▪ 1822 Felsőruházat ▪ Bányászat, gyártása feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪ Hajdúböszörmén ▪ 0130 Vegyes ▪ Mezőgazdaság, y gazdálkodás erdő-, hal-, vadgazdálkodás 2 ▪ MODE 3 H 3 ▪ Béke Agrárszövetkezet 4 ▪ HUNGAROSPA ZRT ▪ Hajdúszoboszló ▪ 9304 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás ▪ OKIN HUNGARY GÉPGYÁRTÓ KFT ▪ Hajdúdorog ▪ 3162 Máshova nem ▪ Bányászat, sorolt egyéb villamos feldolgozóipar, termék gyártása villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 5 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis Fogl. Árbevétel száma (fő) (ezer Ft) ▪ 1, 376 ▪ 477 ▪ 454 ▪ Egyéb szolgáltatás ▪ 435 ▪ 388 21

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Név Működés helye a térségben Főtevékenység Szektor Fogl. Árbevétel száma (fő) (ezer Ft) ▪ Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft. ▪ Ebes ▪ 5139 Élelmiszer, ital, ▪ Kereskedelem, dohányáru vegyes javítás nagykereskedelme ▪ 303 7 ▪ TIGÁZ CÉGCSOPORT ▪ Hajdúszoboszló ▪ 1120 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás ▪ 289 8 ▪ Glória 86 Kft ▪ Hajdúböszörmén ▪ 1810 Bőrruházat y gyártása 9 ▪ HUNGUEST HOTELS ▪ Hajdúszoboszló ▪ 5510 Szállodai szolgáltatás ▪ Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪ Szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás 10 ▪ Ventifilt Légtechnikai Zrt. ▪ Hajdúnánás ▪ 2923 Nem háztartási ▪ Bányászat, hűtő, légállapotfeldolgozóipar, szabályozó gyártása villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪ 218 6 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis ▪ 27, 409, 5 76 ▪ 274 ▪ 232 22

A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2 A térség gazdasági potenciálját a szolgáltató és A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2 A térség gazdasági potenciálját a szolgáltató és a mezőgazdasági szektor határozza meg. Elmondható, hogy a legtöbb vállalkozást a kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektor adja és ezen belül is jellemző az 1 -9 főt foglalkoztató mikro vállalkozások magas aránya. A turisztikai ágazatban az akcióterületen Hajdúszoboszló kiemelkedő az egy főre jutó szálláshelyek, és az eltöltött vendégéjszakák számában, míg a többi településen jelentős elmaradás van. Legnagyobb foglalkoztatója ennek a szektornak a Hungarospa Zrt, mely a magas kategóriájú szálláshelyeivel járul hozzá az ágazat sikerességéhez. Alacsonyabb kategóriájú minőségi szálláshelyek Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben és Ebesen találhatóak, de ott sem elégséges számban. Ipari vállalkozások tekintetében Hajdúböszörmény megközelíti az országos átlagot. 500 főt meghaladó vállalkozás csak a két térségi központban található, ezek közül is kiemelkedik GE Hungaria Kft. Meghatározó foglalkoztatók még a MODE 3 H, Ventifilt Légtechnikai Zrt. , Béke Agrárszövetkezet, OKIN Hungary Kft, Tigáz Cégcsoport, Hungest Hotels, Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft, Curver. Az országban egyedülállóan a térségben minden típusú mezőgazdasági vállalkozási forma jelen van. Az ipari termelés szerkezeti állapotára jellemző, hogy nagyon kevés a hatékonyan működő mikro-, kisvállalkozás és egyre növekvő arányú a kényszervállalkozás, melyeknek termékszerkezete nem felel meg a keresletnek. Jövedelmezőségük romlik, alacsony a vállalkozási kedv, viszont meghatározó a foglalkoztatásban betöltött szerepük. Hiányoznak a kézműves vállalkozások és a kisipari szolgáltatások. A vállalkozási szektorok, megerősítése indokolt a már meglévő szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Általában elmondható, hogy a szakképzés struktúrája nem igazodik a valós piaci igényekhez, a hiányszakmákra fókuszáló képzési rendszer nem megfelelő. Ezen a területen a TISZK, és szakmastruktúra-váltás jelenthet megoldást. Jellemző, hogy a korszerű tudással, és magas végzettséggel rendelkező emberek kis hányada marad helyben, sokan elvándorolnak, ezért kevés a prosperáló gazdasági ágakhoz szükséges végzettséggel rendelkező szakember. Az akciócsoport területén több ipari terület található, ahová tudatosan települnek be a vállalkozások, viszont ipari park minősítéssel csak Hajdúböszörmény rendelkezik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 23

A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2 Itt is elsősorban a nagyobb vállalkozások jelenléte A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2 Itt is elsősorban a nagyobb vállalkozások jelenléte a meghatározó. A mezőgazdaság szerepe fajsúlyos a térségben és a jelentősebb agrárvállalkozásokon túl (Kösely Zrt, Tedej Zrt, Béke Agrászövetkezet, Bocskai Mg. Zrt, Kurucz Farm, Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft) több ezer mezőgazdasági őstermelő is fellelhető, illetve meghatározó szerepe van a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem-kiegészítésnek. Gond a mezőgazdaság válsága, jövedelemtermelő, népességeltartó képességének alacsony volta, valamint, hogy jelentős különbség van az őstermelők és a nagyüzemi mezőgazdasági vállalkozások technológiai színvonala között. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 24

A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység 40 Vallással kapcsolatos tevékenység 11 Sporttal kapcsolatos tevékenység Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 7 32 56 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 63 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 11 Oktatással kapcsolatos tevékenység 73 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 8 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 10 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 9 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 4 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 35 Nemzetközi kapcsolatok 2 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 19 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 4 Politikai tevékenység 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 25

A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2 A térség non-profit szervezeteiről megállapítható, hogy a A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2 A térség non-profit szervezeteiről megállapítható, hogy a szektor működése nagyon koncentrált. Néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető, elsősorban az oktatás, a sport, a kultúra, a szabadidő, illetve a szociális ellátás területén dolgoznak. Nincsenek vagy nem meghatározó számban foglalkoznak e szervezetek területfejlesztéssel, környezetvédelemmel, gazdaságfejlesztéssel, kutatással. Mindez jellemző a magyar társadalmi berendezkedésre, aminek következménye, hogy a non-profit szektor jelen állapotában nem tudja betölteni a fokozottabban jelentkező tágabb közösségi igényeket. Ezek a szervezetek finanszírozási problémákkal küzdenek és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Erős kötődés állapítható meg a kormányzati és önkormányzati támogatásokhoz, amelyeknek következménye lehet tevékenységük hatékonyságának romlása, és a források beszűkülése. Ugyanakkor elhanyagolhatóak az alaptevékenységből származó bevételeik. A valóban komoly munkát végző civil szervezetek elsősorban a régió központban vagy a megyeszékhelyeken fejtik ki hatásukat. A HA-VER Helyi közösség területén több száz bejegyzett egyesület, alapítvány, klub stb. működik, amelyek a társadalmi-gazdasági élet szinte teljes spektrumát lefedik. Elsősorban a Hajdúszoboszlói kistérségben a turizmussal, falusi turizmussal foglalkozó egyesületek a meghatározóak. A civilszervezetek és önkormányzatok által szervezett rendezvények bővülhetnének a „hajdúrendezvényekkel”, és a vonzó programok pedig az idelátogató turisták szabadidő eltöltését is gazdagítaná. Mindemellett kiemelkedőek a kultúra területén működő nonprofit szervezetek, a népi- és roma hagyományokkal foglalkozók. A hátrányos helyzetű Hajdúszováton jól működik egy civil szervezet, ahol a hagyományos kézműves mesterségek oktatását is felvállalták, egy népművészeti alkotóházat működtetve. Minden településen megtalálhatóak a közbiztonság területén segítő és önkéntes alapon dolgozó szervezetek: polgárőrség vagy önkéntes tűzoltóság. Számos társadalmi szervezet az önkormányzati feladatellátáshoz kötődik. Általában igaz, hogy kicsi az érdekérvényesítő képességük, jelenleg hiányoznak az együttműködésekre irányuló kezdeményezések, és ezek nincsenek megfelelően koordinálva. Ezt az űrt próbálja betölteni az akcióterület mindkét kistérségében működő Civil Egyeztető Fórum. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 26

A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2 Fontos feladatként jelentkezik az önkormányzati, a civil A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2 Fontos feladatként jelentkezik az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra együttműködésének erősítése. Szükség lenne minél több jól működő civil szervezetre, hiszen a létük már nem a hiányzó szolgáltatásokkal, hanem a szolgáltatók hiányosságaival magyarázható, ugyanakkor meghatározóbbá kell válniuk a non-profit szervezeteknél a közszolgálati tevékenységnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 27

A térség összesített lakossága 2002 -2006 között 721 fővel csökkent, ami arányosítva 1%-os csökkenést A térség összesített lakossága 2002 -2006 között 721 fővel csökkent, ami arányosítva 1%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) Térség összlakossága 94, 912 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) 94, 684 94, 653 94, 191 -207 Éves változás 94, 705 -21 -31 -462 ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 721 fővel csökkent ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 28

A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Aktív korú lakosság Megoszlás Országos átlag 0 -2 év 3% 3% 3 -5 év 3% 3% 6 -14 év 11% 13% 15 -59 év 64% 60% 59 év felett 19% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 29

A térségben elsősorban a 1 -5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő A térségben elsősorban a 1 -5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Megoszlás Országos átlag 0 általános 2% 2% 1 -5 általános 12% 9% 6 -7 általános 11% 9% 8 általános 28% 26% 4% 4% 20% 17% 7% 9% 8% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 2% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 6% 10% Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 30

A térség demográfiai helyzete 1/1 A Helyi közösség 7 településén, 1147 km 2 területen A térség demográfiai helyzete 1/1 A Helyi közösség 7 településén, 1147 km 2 területen több mint 94 ezer ember él, valamennyien hátrányos helyzetű térségben. Az elmúlt éveket tekintve elmondható, hogy számuk jelentősen nem változott. A jobb megélhetőség miatt többen költöznek a megyeszékhelyekre, viszont az utóbbi időben a településekre történő betelepülés is egyre jelentősebb figyelembe véve a kertvárosi élet adta lehetőséget (Ebes). Főleg a jómódúak és magasabban kvalifikált réteg körében figyelhető meg ez a tendencia. Emellett a lakossági létszám stagnálását előidézi a hátrányos helyzetű lakosok letelepülése falvakba (Hajdúszovát), a külterületekre (Szőlőskertek, Bodaszőlő), mely szegregált környezetek kialakulását eredményezi. Elsősorban a magasan képzett munkaerő keresi az ország fejlettebb részein a megélhetését, amely kedvezőtlenül hat a térség társadalmi-gazdasági folyamataira és a versenyképességre. A lakosság kor szerinti összetétele az országostól eltér kisebb a fiatalkorúak és nyugdíjasok, magasabb az aktív keresők aránya. Az előbbiekből következik, hogy kevesebb az aktív keresőkre jutó eltartottak aránya. A születések magas aránya leginkább a kisebbségeket és a leszakadó rétegeket érinti, ami nagy problémát jelent a térség számára, mert a szociális helyzetük miatt nem megfelelően tudják a családi körülményeket, a tanulás lehetőségét biztosítani, és még inkább a perifériára szorulnak. Mindezen tényezők együttes hatására a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság száma drasztikusan nő. Jellemző az akcióterület nagyvárosaira - kivéve Hajdúszoboszlót -, hogy a település lakosságának több mint 2%-a külterületeken, tanyákon él. A lakosság egészségügyi állapota az országos átlagnak megfelelő, az egészségügyi ellátás kielégítő, ezen a téren a kisebb településeken vannak megoldandó feladatok. Erősödő tendenciát mutat az elöregedés, magas a kopási, érrendszeri megbetegedések száma, és az országos átlag feletti arányú a daganatos megbetegedés. Előre lépést kell tenni a prevenció területén, és meg kell teremteni a szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeit, feltételeit. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 31

Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Infrastrukturális adottság Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) ▪ Szélessávú Internet Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 1 14% ▪ Mindhárom mobilhálózat 0 0% ▪ Helyközi autóbusz -megállóhely 0 0% ▪ Közművesített, közúton elérhető ipari park 6 86% ▪ Fenti infrastrukturális adottságok együttesen 0 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a 32

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Közlekedés Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommunikáció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI Te. IR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források ▪Mozgókönyvtári állomáshely 33

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪Szülészeti ellátás Szabadidős tevékenységre és sportolásra alkalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Természeti adottságok Natura 2000 területek ▪Életház Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI Te. IR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források 34

A térség infrastrukturális adottságai 1/2 A nagy vonalas infrastruktúrákat vizsgálva az elérhetőség szempontjából megállapítható, A térség infrastrukturális adottságai 1/2 A nagy vonalas infrastruktúrákat vizsgálva az elérhetőség szempontjából megállapítható, hogy az M 3 -as és M 35 -ös autópálya, és a Debrecent elkerülő gyorsforgalmi út megépítésével a 35 -ös főút felújításával a térség megközelíthetősége jelentős mértékben javult. A térséget a Budapest – Szolnok - Debrecen-Nyíregyháza 100 as és a Debrecen – Tiszalök 109 -es számú vasútvonal érinti, két település marad ki a vasúti közlekedésből (Hajdúszovát, Nagyhegyes). Nagy hátrány, hogy a helyközi autóbusz közlekedés sugár szerkezetű, Debrecen központú, a települések egymással való összeköttetése nem kielégítő. A belső térségi közúti kapcsolatrendszerre általában jellemző az alsóbb rendű utak rossz minősége. Felújításra vár a 4 -es főút, a 3502 -es, 3503 -as, Hajdúszoboszló-Nagyhegyes, Hajdúszovát-Debrecen összekötő út. A térség adottságaiból fakadóan jelentős az igény a mezőgazdasági feltáró utak kiépítésére, hiszen ezek hiányosak és nagyon rossz minőségűek. Elengedhetetlen feladat a főgyűjtő és mezőgazdasági gyűjtő utak felújítása. Hajdúszoboszló repülőtérrel rendelkezik, amely kis ráfordítással fejleszthető sportturisztikai, rekreációs célok kielégítésre. Áru- és személyszállítási célú fejlesztése nem indokolt. A térségben a településeket összekötő kerékpárút Hajdúdorog és Hajdúnánás között található, de fejlesztésre szorul ugyanúgy, mint a településeken belül található kerékpárút szakaszok. Az EUROVELO hálózat részét képező kerékpárúthoz Hajdúszoboszló és Nagyhegyes egy összekötő résszel csatlakozik. Elengedhetetlen lenne a szórványban meglévő kerékpárutak hálózatszerű kiépítése. A térségre általánosan elmondható, hogy a lakossági igényeket biztosító ivóvíz, gáz és elektromos hálózat kiépítettsége teljes egészében megoldott, bizonyos területeken korszerűsítésre szorul. Szennyvízkezelést tekintve elmaradás csak a kisebb településeken Hajdúszovát, Nagyhegyes tekintetében van, mert ott teljes mértékben hiányzik. A lakossági rákötések vonatkozásában az arányokon még a nagytelepüléseken is javítani szükséges. A két kistérség települései becsatlakoztak a Hajdú – Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Rendszerbe, így minden településen megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, amely további fejlesztésre szorul, ugyanakkor elmaradtak a „régi szeméttelepek” rekultivációi. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 35

A térség infrastrukturális adottságai 2/2 Állati hulladék elhelyezésére kialakított tároló Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény településeken A térség infrastrukturális adottságai 2/2 Állati hulladék elhelyezésére kialakított tároló Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény településeken található. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 36

A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate -góriájú szállás** Térségi adat 0. 07 0. 14 12. 26 3. 97 Országos átlag 0. 02 0. 04 1. 81 0. 68 Térségi adat az országos átlag százalékában 385% 359% 676% 582% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis 37

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/1 Jogállás Ebes Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúnánás Hajdúszoboszló Hajdúszovát Nagyhegyes Lakosság Legnagyobb Munkanél- Jövedelmi (fő) foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft) Magas** Alacsony** kat. (db/fő) ▪ Község ▪ 4, 575 ▪ Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia. . . ▪ 4. 00% ▪ 85, 410 ▪ 0. 224 ▪ 0. 228 ▪ Város ▪ 32, 209 ▪ Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia. . . ▪ 9. 41% ▪ 421, 794 ▪ 0. 199 ▪ 0. 871 ▪ Város ▪ 9, 281 ▪ Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia. . . ▪ 9. 31% ▪ 359, 771 ▪ 0. 000 ▪ Város ▪ 18, 360 ▪ Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia. . . ▪ 9. 54% ▪ 435, 147 ▪ 0. 067 ▪ 1. 121 ▪ Város ▪ 23, 830 ▪ Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia. . . ▪ 7. 17% ▪ 613, 894 ▪ 48. 109 ▪ 13. 564 ▪ Község ▪ 3, 198 ▪ Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪ 22. 08% ▪ 274, 000 ▪ 0. 173 ▪ Község ▪ 2, 738 ▪ Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪ 7. 18% ▪ 479, 379 ▪ 0. 000 ▪ 0. 115 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 38

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/4 Település ▪ Ebes ▪ Hajdúböször mény Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen ▪ „Leromlott állagú iskola, aszfaltozott utak ▪ „A település elhelyezkedéséből adódó alacsony száma, lakosságot érintő logisztikai lehetőségek, alacsony szegénység; Debrecen "elszívó" hatása; átlagéletkor; turisztikai potenciál alacsony vásárlóerő; turisztikai (szabadidőturizmus); fiatal lakosság magas infrastruktúra fejletlensége; intézményi aránya; jól képzett munkaerő; jól működő infrastruktúra leromlott állapota, környezetre iparterület; jó munkakultúra; aktív civilek; veszélyes rekultiválatlan szeméttelep, Debrecen közelsége; növekvő munkahelyhiány (ingázás); alacsony lakosságszám (ide település); megújuló erdősültség (emiatt környezeti ártalmak)” energia (bio- és szél)” ▪ „Rendszeres szociális segélyezettek drasztikusan növekvő száma. Munkanélküliség növekedése. Szegregált lakókörnyezetek kialakulása (szőlőskertek, Bodaszőlő). Nagyobb és stabil foglalkoztatók, vállalkozások hiánya. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis ▪ „Agrárium fejlesztése, M 35 -ös autópálya által a megközelíthetőség javulása, keleti ipari park cím elnyerése, szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. Természeti értékek magas száma, örökségvédelmi értékek jelenléte. ” 39

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/4 Település ▪ Hajdúdorog ▪ Hajdúnánás Legfontosabb probléma a településen ▪ „Turizmus adta lehetőségek kihasználatlansága. Energetikai célú termálvízhasznosítás hiánya. Strandfürdő szolgáltatásainak elavultsága. Magas hozzáadott értékű, helyi, jó minőségű termékek hiánya, zöldséggyümölcstermesztésben rejlő lehetőségek kihasználatlansága. Mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú hasznosításának hiánya. Lakosság elvándorlása a településről. ” Legfontosabb lehetőség a településen ▪ „Meglévő munkahelyek megtartása. A szakképzés struktúrájának piaci igényekhez igazítása. Magas hozzáadott értékű, helyi, jó minőségű termékek előállítása, piacra jutási lehetőségek segítése. Mezőgazdasági területek megközelíthetőségének javítása. Település megközelítését szolgáló utak fejlesztése. Turisztikai szálláshelyek kialakítása. Vízbázis intenzív termelést segítő használata. ” ▪ „Munkanélküliség” ▪ „Gyógyfürdő fejlesztés, idegenforgalom fejlesztése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 40

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/4 Település Legfontosabb probléma a településen ▪ Hajdúszobosz ▪ „"Egy lábon állás", csak a turizmusra építhetünk, ez pedig egyenlőre szezonális ló jellegű; szolgáltatási szektor túlsúly, egyéb gazdasági ágak hiánya; ingázás; elvándorlás” ▪ Hajdúszovát Legfontosabb lehetőség a településen ▪ „Termálvízzel, balneológiával kapcsolatos kutatások, hasznosítási lehetőségek feltárása; felnőttképzési központok kialakítása e területre alapozva; megújuló enregia, bioenergia hasznosítása (esetleg a mezőgazdaságra alapozva); feldolgozóipar létesítése mezőgazdasági adottságokra alapozva; ifjúsági-, szabadidő - és sportturizmus megteremtése; környezetkímélő ipar telepítése” ▪ „Munkanélküliség növekvő tendenciája, ▪ „Munkahelyteremtő beruházások, fiatal munkahelyek hiánya, fiatal értelmiség helybentartása, turizmus elvándorlása. Csatornázásfejlesztése, ivóvízminőség javító szennyvízelvezetés és -kezelés, beruházások, Csatornázásbelvízrendezés megoldatlan. Ivóvízminőség szennyvízelvezetés és -kezelés -javító beruházás szükséges, Oktatási, megoldása, oktatási infrastruktúra intézményi infrastruktúra fejlesztésre szorul. fejlesztése, belvízrendezés megoldása. Turizmus fejlesztés szükséges, Külterületi Termálvíz és bioneregia hasznosítás. utak, hidak nagyon rossz állapota Szakképzés, felnőttképzés. ” (felújításra szorulnak)kerékpárút hiánya. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 41

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/4 Település ▪ Nagyhegyes Legfontosabb probléma a településen ▪ „Elmaradott infrastruktúra, kommunális szennyvíz elvezetés és tisztítás (szennyvízhálózat 0%), munkanélküliség, iparterület hiánya, szélessávú internet hiánya, külterületi utak rossz állapota” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb lehetőség a településen ▪ „Turizmus fejlesztés, Hajdúszoboszló közelségének kihasználása (fürdő építés), kerékpárút-hálózat fejlesztés, falusi turizmus, feldolgozóüzem, könnyűipari üzem létesítése, megújuló energia (fabrikett)” 42

Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok 43

A térségben 8 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 13 db fejlesztési A térségben 8 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 13 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Fő fejlesztési prioritás Intézkedések száma Összes allokált forrás (EUR) ▪ „Turizmus” 2 db 5, 095, 891 ▪ „Hajdúk jövője - identitás erősítése” 2 db 2, 640, 062 ▪ „Hajdúsági versenyképességért” 2 db 1, 410, 158 ▪ „Vidéki örökség megőrzése” 1 db 1, 099, 323 ▪ „Élhetőbb vidékért” 3 db 1, 080, 079 ▪ „Falumegújítás” 1 db 833, 985 ▪ „Érték az ember” 1 db 11, 719 ▪ „Bio- és megújuló energiaágazat fejlesztése” 1 db 0 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 44

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/8 Fő fejlesztési prioritás: Turizmus Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) ▪ Rabul ejtő Hajdúság 5, 095, 891 ▪ Hajdúság kincsei Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 0 45

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/8 Fő fejlesztési prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Fejlesztési intézkedés ▪ Hajdú életérzés ▪ Hajdú Vigasságok Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Allokált forrás (EUR) 470, 141 2, 169, 921 46

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/8 Fő fejlesztési prioritás: Hajdúsági versenyképességért Fejlesztési intézkedés ▪ Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban ▪ Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Allokált forrás (EUR) 9, 766 1, 400, 392 47

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/8 Fő fejlesztési prioritás: Vidéki örökség megőrzése Fejlesztési intézkedés ▪ Utódainkra örökítve Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Allokált forrás (EUR) 1, 099, 323 48

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/8 Fő fejlesztési prioritás: Élhetőbb vidékért Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) ▪ Közösségi terek kialakítása 859, 375 ▪ Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért 220, 704 ▪ Fejlődő vidékért Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 0 49

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/8 Fő fejlesztési prioritás: Falumegújítás Fejlesztési intézkedés ▪ Városias vidék - Vidékies város Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Allokált forrás (EUR) 833, 985 50

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/8 Fő fejlesztési prioritás: Érték az ember Fejlesztési intézkedés ▪ Piaci igényekhez igazodó oktatás és képzés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Allokált forrás (EUR) 11, 719 51

A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési A legtöbb forrás – 9, 766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 8/8 Fő fejlesztési prioritás: Bio- és megújuló energiaágazat fejlesztése Fejlesztési intézkedés ▪ Energiával okosan Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Allokált forrás (EUR) 0 52

Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat – Komplex stratégia megoldási javaslatai 53

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Szektor Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Vállalkozások száma Foglalkoztatottság 10 legnagyobb vállalk. Javaslatok 10 legfontosabb javaslat 8% 16% 10% 5% 0% 10% 39% 60% 0% 0% Építőipar 11% 7% 0% 0% 0% Kereskedelem, javítás 24% 15% 10% 9% 0% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 7% 6% 10% 5% 10% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 8% 6% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 4% 1% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 18% 4% 0% 0% 0% Egyéb szolgáltatás 11% 4% 10% 41% 40% Egyéb tevékenység 0% 0% 0% 41% 50% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis 54

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat 1 Megoldási javaslat várható eredménye Szektor ▪ „Foglalkoztatási bázis kiszélesítése az ▪ „Növekszik a munkahelyek száma, ▪ „Egyéb tevékenység” inaktivitás csökkentése és a jövedelemtermelő csökken a munkanélküliség. A lehetőségek bővítése érdekében. Elsősorban vállalkozások az infrastruktúra mezőgazdaságon kívüli jövedelemtermelő és kialakításával megteremthetik a vállalkozási lehetőségek biztosítása a versenyképes gazdaságot a lakosság részére a településeken. A Hajdúságban. Az előírásoknak való vállalkozások létrehozásának és a működő megfelelőségük javul, továbbá javul vállalkozások beruházásainak, műszakia dolgozók komfortérzete ezáltal nő technológiai fejlesztéseinek támogatása a a termelékenység. Az innovációs magasabb hozzáadott értékű, innovatív képesség ösztönzésével nő a termékek előállítása érdekében. Különösen a fenntartható gazdálkodás helyi feldolgozású termékek értéknövelésének megteremtésének esélye. Szélesedik támogatása, termékszerkezet bővítése, mely a magasabb hozzáadott értékű hozzájárulhat a fenntartható gazdaság termékpaletta. Nő lakossági alapjainak a megteremtéséhez. Lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari szolgáltatások köre. A HPME a tevékenységek támogatása. ” "Dolgozz helyben" horizontális elvet erősíti. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 55

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat 2 Megoldási javaslat várható eredménye Szektor ▪ „Elsősorban mezőgazdaságon kívüli ▪ „A fejlesztések megvalósulásával nő ▪ „Egyéb tevékenység” jövedelemtermelő és vállalkozási lehetőségek a munkahelyek száma, csökken a biztosítása a lakosság részére a hátrányos munkanélküliség. Versenyképes, helyzetű településen, mely hozzájárul a fenntartható társadalmi-gazdasági foglalkoztatási bázis kiszélesítéséhez. A környezet alapjai teremtődnek meg. vállalkozások létrehozásának és a működő Szélesedik a magasabb hozzáadott vállalkozások beruházásainak, műszakiértékű termékpaletta. Nő lakossági technológiai fejlesztéseinek támogatása a igényeket figyelembe vevő kisipari magasabb hozzáadott értékű, innovatív szolgáltatások minőségi színvonala termékek előállítása érdekében. Különösen a és az abban dolgozók száma. Nőnek helyi feldolgozású termékek értéknövelésének a mezőgazdaságon kívüli támogatása, termékszerkezet bővítése, mely jövedelemszerzési és vállalkozási hozzájárulhat a fenntartható gazdaság lehetőségek. Javul a település alapjainak a megteremtéséhez, a területi népességmegtartó ereje és elszigeteltségből és társadalmi-gazdasági megteremtődnek a turizmus feltételei. leszakadásból eredő folyamatok A HPME a "Dolgozz helyben" mérsékléséhez. Lakossági igényeket horizontális elvet erősíti. ” figyelembe vevő kisipari tevékenységek támogatása. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 56

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat 3 Megoldási javaslat várható eredménye Szektor ▪ „A meglévő ipari területeken infrastrukturális ▪ „A fejlesztések megvalósulásával nő ▪ „Egyéb tevékenység” fejlesztésekkel, a gazdasági szférát erősítő az ipari parkok száma, javul a térség szolgáltatások fejlesztésével ösztönözni kell tőkevonzó képessége. Javul a kis- és az ipari parkok kialakítását. Inkubációs középvállalkozások műszakitevékenységekkel segíteni kell a mikro-, kistechnológiai színvonala, mely által és középvállalkozások betelepülését az ipari javul a termelékenységük. A parkokba, ipari területekre. Javítani kell az gazdasági, üzleti szférát erősítő ipari területek elérhetőségét, mind szolgáltatások megvalósulásával infrastrukturális fejlesztésekkel, mind megteremtődik az új vállalkozások le közlekedési szolgáltatások bővítésével. A kis-, betelepülésének az esélye. és középvállalkozások műszaki-technológiai Mindezen tényezők együttesen fejlesztése, beruházásaik támogatása. ” hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet javulásához, a munkanélküliség csökkentéséhez a versenyképes gazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 57

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat 4 Megoldási javaslat várható eredménye Szektor ▪ „A 4 -es főút, a 3502 -es, 3503 -s, ▪ „Közlekedési szempontból javul a ▪ „Egyéb szolgáltatás” Hajdúszoboszló-Nagyhegyes, Hajdúszováttérség belső kapcsolatrendszere, az Debrecen összekötő utak felújítása, mely a út és kerékpárút- fejlesztésekkel. belső térségi kapcsolatrendszert erősítik a Ivóvíz-, gáz- és elektromos hálózat helyi közösség területén. Települések közötti, korszrűsítésével, szennyvízhálózat és településen belüli kerékpárút szakaszok kiépítésével, korszerűsítésével felújítása, kiépítése, EUROVELO növekszik a lakossági rákötések kerékpárúthoz kapcsolódó összekötő szakasz aránya. A régi szeméttelepek megépítése Hajdúszoboszló-Nagyhegyes felszámolásával egészségesebb, között. Szórványosan meglévő kerékpárutak tisztább környezet alakul ki. Az hálózatszerű kiépítése. Ivóvíz-, gáz és önkormányzati feladatellátáshoz elektromos hálózat korszerűsítése. kapcsolódó fejlesztésekkel javul a Szennyvízhálózat kiépítése Hajdúszováton és településen élők életminősége, Nagyhegyesen, hálózatkorszerűsítés a többi komfortérzete. ” településen. Házhoz kell vinni a szelektív hulladékgyűjtést, rekultiválni kell a régi szeméttelepeket. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 58

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat 5 Megoldási javaslat várható eredménye Szektor ▪ „A hajdúszoboszlói kiemelt projektként kezelt ▪ „A hajdúsági gyógyvizekre épülő ▪ „Egyéb tevékenység” fürdőberuházás (Aquapalace) mellett egészség-, és fürdőturizmus szükséges a Hajdúböszörményi Bocskai fellendítése nagyléptékű Gyógyfürdő és a Castrum Termálkemping, a beruházásokkal. Céljuk a kínálat Hajdúnánási Fürdő fejlesztése (élményfürdő, javítása: élménymedencék, új étterem, szórakozóhely, gyógyászati részek szállodai férőhelyek. Ez hozzájárul a bővítése, akadálymentesítés, új termálkút vendégkör bővüléséhez, fúrása, fittnes-terem, öltözők építése), szezonalítás csökkenéséhez, a valamint a fürdő környékének komfortosabbá vendégéjszakák számának, az tétele (kerékpártárolók, parkolórendszer, érintett vállalkozói bevételeknek, az parkosítás, kerti bútorok, játszóterek). Mindez önkormányzati adóbevételnek a összefüggésben van a 4. prioritással. A HVS a növekedéséhez. A fejlesztések 8. prioritáson belül megvalósítandó térségi segítik a munkanélküliség marketingen keresztül járulhat hozzá a csökkenését, a települések sikerességhez és a "Hajdú életérzés" megtartóképességének erősödését. kibontakozásához. ” Mindez a "vonzó vidéki világ", a "prosperáló vidéki gazdaság" horizontális elvek érvényesülésére hat. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 59

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat 6 Megoldási javaslat várható eredménye Szektor ▪ „Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk ▪ „Fontos: alternatív ▪ „Szálláshely-szolgáltatás javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A jövedelemszerzés, széleskörű és vendéglátás” fejlesztések célja a komfortfokozat emelése: igényeket kielégítő kínálat. A klimatizált helyiség, vendégszobák saját látogatók egyéb szolgáltatásokat is fürdőszobával, külön konyha; higiénés igénybe vesznek, erősítik a feltételek javítása; , igényes berendezés; környezet gazdaságát. Pozitív hatás kisebb költségigényű akadálymentesítés; az állagmegóvás, korszerűsítés, udvar, kerthelyiség fejlesztése; a értéknövelő beruházások, vendégfogadás vonzóvá tétele kisgyerekes településkép rendezettsége. Ez a családok számára, parkolók, étkezési fenntarthatóság szempontjait erősíti lehetőségek (házias ételek) kialakítása egy a komplex projekttel. A vendégkör család-, és környezetbarát szálláshely megtartásával, a fiataloknál új érdekében. A meglévő és az új gyermek-, és vendégkör kialakulásával is lehet diáktáborok, ifjúsági szálláshelyek együttesen számolni. Ez együtt munkahely pedig megteremthetik a gyerekek, fiatalok, megőrzést, teremtést, egy értelmes fogyatékosok számára, hogy a szociálisan szabadidő lekötést, hatékonyabb hátrányos helyzetű csoportok is megtalálják ifjúságvédelmi feladatellátást tesz térségünkben lehetőségeiket. ” lehetővé. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 60

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat 7 Megoldási javaslat várható eredménye ▪ „A meglévő szálláshelyek szolgáltatásaik ▪ „A szolgáltatásfejlesztés a bővítésével (pihenőövezet, szauna, szálláshelyek könnyebb konditerem, a felszereltség modernizálása), a értékesíthetőségéhez, a sport-, és családi szabadidős, gasztronómiai vendégéjszakák növekedéséhez ajánlataikkal (szabadtéri tűzhely, kemence, éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság kemencés- és tájjellegű ételek) járulhatnak értékeinek, egyediségének a hozzá a turizmus fellendítéséhez. bemutatásához, ezáltal a Különlegesebbé tehetik önmagukat a látogatottságának, a megtartó természeti, agrár, vadgazdálkodási, erejének növekedéséhez. A HPME gasztronómiai adottságokra építve, ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki lovaglással, a tanyavilág, mezőgazdasági világ", "dolgozz helyben és a "helyi munkák bemutatásával, állatsimogatókkal. és a térségi fenntarthatóság” Emellett szükséges a vendéglátó egységek horizontális elvek kiteljesedéséhez, színvonalasabbá tétele is. Ez a falusi-, agro-, térségi identitás erősítéséhez. és ökoturisztikai, a lovas-, és vadászturizmus (komplex projekt része)” területére hat kiegészítve a szálláshely szolgáltatásokat programokon, és infrastrukturális fejlesztéseken keresztül. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪ „Egyéb szolgáltatás” 61

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat 8 Megoldási javaslat várható eredménye Szektor ▪ „A szállásfejlesztésnél elsősorban a ▪ „A település társadalmi-gazdasági ▪ „Egyéb szolgáltatás” korszerűsítés, a meglévő komfortfokozat életének fellendülése, a kulturális emelése, valamint kisebb mértékben új örökség megőrzése, szálláshely kialakítása a cél. A továbbfejlesztése, a munkaerőszolgáltatásbővítés a településhez tartozó két megtartás a "helyben dolgozni" elv tó rehabilitációjához kapcsolható, hiszen a alapján. Új munkahelyek teremtése, szabadidő hasznos eltöltését célozva, kiváló a falusi turizmus megerősítése, mely lehetőség nyílik a sportolásra, családi összességében elősegít egy rendezvények szervezésére, egy tartalmasabb térségi-, és természetközeli, az ökoturisztikát erősítő identitástudatot. A jövedelmi környezetben. viszonyok erősödnek, a leromlott ▪ Cél továbbá a HVS 1. és 2. prioritásához állagú ingatlanok felújításra kerülnek. kötött intézkedéseken keresztül megvalósuló, A HPME a komplex projekt része. ” az ide kötődő beruházásokhoz infrastruktúrafejlesztések és szolgáltatások (pld. kézművesház) támogatása is. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 62

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat 9 Megoldási javaslat várható eredménye ▪ „Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk ▪ „A kisebb és nagyobb javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A infrastrukturális fejlesztések kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztések együttesen adják meg az adott célja a rendezettség, tisztaság fokozása, a szállás- és vendégfogadási hely komfort bővítése, amelyek nem eredményezik karakterét, minőségi javulását, az adott szálláshely minőségi fokozatának komfortemelését. Mindez a átsorolását. Ezáltal valósul meg a nagyobb vendégéjszakák növekedéséhez fejlesztések kiegészítése, a magasabb éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság igényszint kielégítése. ” értékeinek, egyediségének a bemutatásához, ezáltal a látogatottságának, a megtartó erejének növekedéséhez. A HPME ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki világ", "dolgozz helyben és a "helyi és a térségi fenntarthatóság” horizontális elvek kiteljesedéséhez. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪ „Egyéb szolgáltatás” 63

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye ▪ „A környezetkímélő, megújuló energiaforrások ▪ (napkollektor, szélerőmű) létesítése, beépítése. A régi fűtési rendszerek korszerűsítése, termálenergia, hulladékhő felhasználása. A kertészeti üvegházak fűtése hulladékhő alkalmazásával. Az állati ürülékek és gázok hasznosítása biogáz üzem létesítésével. Az elhullott állatok biztonságos megsemmisítésének lehetővé tétele az állattartó telepeken. A mezőgazdasági melléktermékek felhasznása (csutka-, fabrikett). Energiafű termesztése, energiaerdő létesítése. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor „A bio- és megújuló energiahordozók ▪ „Egyéb tevékenység” felhasználásával a térség környezeti állapotának romlása megállítható, a fenntarthatóság növelhető. A vállalkozások számára függetlenedést jelent. Termelési szinten költséghatékonyságot és környezettudatosságot eredményez. ” 64

Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat – Komplex stratégia megoldási javaslatai 65

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat 1 ▪ „A tematikus programkínálat, szolgáltatáscsomag „tematikus utak” segítségével és keretében valósítható meg, ezáltal a kínálat sokoldalúsága is jobban érzékeltethető: vallási emlékek és program (pászkaszentelés), a tanyasi életforma felfedezése, természeti ritkaságok, helytörténeti gyűjtemények, épített örökség (településszerkezet is), vadászat, zenei programok, gasztronómiai „túra”, állatfarmok és egyéb látványosságok bemutatása. ▪ A „túra” e tekintetben gyűjtőfogalomként szerepel, feltételezve, hogy egy ilyen út a térség több települését érinti és nemcsak a fizikális értelemben vett utat és utazást, hanem az adott témához tartozó szellemi tartalmat is magában foglalja a hozzá tartozó ismertető, tájékoztató anyagokkal együtt. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „Az egy, több, vagy akár fél napos ▪ „Adminisztratív és „tematikus utak” megszervezésétől a kereskedelmi turisták mozgósításán, ösztönzésén szolgáltatások” túl az egy témához tartozó dolgok rendszerezését és értékeink tematizált, hatékonyabb, figyelemfelkeltőbb bemutatását, ezáltal a turizmus ez irányú fejlődését várjuk. ▪ A fentieket a megvalósításra vállalkozók, a települések csak a közös gondolkodásra, az összehangolt kínálatra, a LEADER szemlélet gyakorlati megvalósítására tudják felépíteni. ” 66

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat 2 Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „A Hajdúságra jellemző termékskála ▪ „A márkanév alatt termékskála ▪ „Adminisztratív és kialakítása. Cél: állandó minőségű, eladható kialakítása, mely termékek egységes kereskedelmi termékek kerüljenek bemutatásra az arculattal jelennek meg, hirdetve a szolgáltatások” ideérkezők számára. Ehhez szükséges egy Hajdúság értékeit. Miután a HPME a márkanév, és logo, mint marketing elem komplex projekt része, ezért az ún. kialakítása. A közösség támogatni kívánja az mobil rendezvénysátorral összekötve arculattervezést, és civil szervezeteket a reális igényfelmérés helyszíne is ösztönöz, hogy a közös név alatt futó adottá válik, valamint a régi, már termékekből összeállítsa a „Hajdúság feledésbe merült szakmák és Kosarát”, ezzel bemutatva az itt rejlő értékeket. termékeik újra életre kelhetnek, A Kosár szellemi és fizikális termékeivel bekerülhetnek a kereskedelem egyaránt képviseli a Hajdúságot. Hosszú távú vérkeringésébe, a köztudatba. cél, hogy a sikeres termékskála megteremtse Emellett fontos szerep jut az az eladás feltételét is. Mivel ez eddig itt egységes térségi marketing példanélküli, így e program keretében alakítjuk elemeknek (márkanév, logo, kosár) a ki ezt a feltételrendszert. ” turisztikai csomagok jobb eladhatóságában is. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 67

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat 3 Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „Kedvezményezettek: Ebes, Hajdúszovát, ▪ „Erősödő falusias jelleg, vonzóbb ▪ „Kultúra” Nagyhegyes, és Hajdúböszörmény külterület, településkép, élhetőbb környezet, Hajdúdorog külterület, Hajdúnánás külterület; egységes arculat jön létre. Javulnak Hajdúszovát esetében + 10%-os támogatási a demográfiai viszonyok, és a falusi intenzitás adható. Helyi vagy országos turizmus feltételei. Nő a védelem alatt álló építményeinek, külső munkahelyek száma(hátrányos felújítása; A természeti és a történelmi tájkép, helyzetű helyi lakosok alkalmazása). valamint az azt alkotó táji elemek állapotának A falvak értékeinek bemutatása javítása, kialakítása; Az előbbi fejlesztésekkel hozzájárul a térségi identitás összefüggésben helyi identitás fejlesztését és kialakulásához. A térség megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő településével való összefogás segíti intézkedések megvalósítása” a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét, és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 68

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat 4 Megoldási javaslat várható eredménye ▪ „Kedvezményezett: Hajdúszovát. Helyi vagy ▪ „Erősödő falusias jelleg, vonzóbb országos védelem alatt álló építményeinek, településkép, élhetőbb környezet jön külső felújítása; létre. Javulnak a demográfiai ▪ A természeti és a történelmi tájkép, valamint viszonyok, és a falusi turizmus az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, feltételei. Nő a munkahelyek kialakítása; száma(hátrányos helyzetű helyi ▪ Az előbbi fejlesztésekkel összefüggésben helyi lakosok alkalmazása). A falu identitás fejlesztését és megőrzését, értékeinek bemutatása hozzájárul a környezeti tudatosságot elősegítő térségi identitás kialakulásához. A intézkedések megvalósítása” térség többi településével való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét (szinergia hatás), és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Fejlesztési téma ▪ „Kultúra” 69

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat 5 Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, ▪ „A falvak „megújulásával” erősödik a ▪ „Egyéb infrastruktúra” a település megjelenésében szereppel bíró falusias jelleg, javulnak a helyi épületek külső felújítása; A település termékek piaci értékesítésének környezetét és megjelenését javító kisléptékű feltételei. Vonzóbb településkép, infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú élhetőbb környezet, egységes arculat feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, jön létre, mely hozzájárul a térségi meglévők korszerűsítésére, a játszótéri identitás kialakulásához. Javulnak a eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) demográfiai viszonyok, és a falusi GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a turizmus feltételei. Nő a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek munkahelyek száma(hátrányos értékesítése feltételeinek javítása céljából új helyzetű helyi lakosok piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, alkalmazása). A térség többi bővítése, az előírásoknak történő településeivel való összefogás segíti megfeleltetése” a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus (fürdő) szezonalitását és területi koncentráltságát. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 70

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat 6 Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „A falumegújításhoz szorosan kapcsolódó, ▪ „A központ külső és belső ▪ „Egyéb infrastruktúra” védelem alatt nem álló, a település „megújulásával” erősödik a falusias megjelenésében szereppel bíró, már meglévő jelleg, nő a szolgáltatások köre és korszerűtlen épületek kisléptékű belső javul a minősége. A vonzóbb felújítása és műszaki korszerűsítése, mely településkép által élhetőbb környezet hozzájárul az épület funkciójának, az jön létre, amely hozzájárul az alapszolgáltatásokat kiegészítő és egyéb egységes Hajdúsági arculat és szolgáltatások bővüléséhez, minőségének és térségi identitás kialakulásához. hozzáférhetőségének javulásához” Javulnak a demográfiai viszonyok, a falusi turizmus feltételei, nő a munkahelyek száma (hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A térségi településekkel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 71

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat 7 Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, ▪ „A falu „megújulásával” erősödik a ▪ „Egyéb infrastruktúra” a település megjelenésében szereppel bíró falusias jelleg, javulnak a helyi épületek külső felújítása; A település termékek piaci értékesítésének környezetét és megjelenését javító kisléptékű feltételei. A vonzóbb településkép infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú által élhetőbb környezet jön létre, feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, amely hozzájárul az egységes meglévők korszerűsítésére, a játszótéri Hajdúsági arculat és térségi identitás eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) kialakulásához. Javulnak a GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a demográfiai viszonyok, a falusi helyben megtermelt mezőgazdasági termékek turizmus feltételei, nő a munkahelyek értékesítése feltételeinek javítása céljából új száma (hátrányos helyzetű helyi piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, lakosok alkalmazása). A térségi bővítése, az előírásoknak történő településekkel való összefogás segíti megfeleltetése” a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 72

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat 8 Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „Olyan kulturális, szakmai és egyéb ▪ „Bővülő programkínálat, gazdasági ▪ „Kultúra” rendezvények támogatása, amelyek térségi élet fellendülése, a helyi termékek koordinációval megszervezettek és térségi eladásának növekedése várható. A jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a térségi szervezés következtében települések közötti együttműködéseket, fenntartható, jól működő hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, rendezvénysorozatok jönnek létre. közreműködnek a „Hajdúság” Bemutathatják egymásnak saját népszerűsítésében. ” értékeiket, és ezáltal felfedezhetik egymásét is. A rendezvények közösségformáló hatása is megmutatkozik, mely révén erősödik az identitástudat. Ez a megoldási javaslat a komplex projekt eleme és a HVS turizmus pontjának része. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat 9 Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „Olyan kulturális, szakmai és egyéb ▪ „A Hajdúszováti térségi ▪ „Kultúra” rendezvények támogatása, amelyek térségi rendezvényeken keresztül fokozódik koordinációval megszervezettek és térségi a közösség összetartó ereje, jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a erősödik a hajdúsági identitástudat. települések közötti együttműködéseket, A térségi rendezvények a közösség hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, tervezett turisztikai naptárában való közreműködnek a „Hajdúság” megjelenés. Egyedi speciális népszerűsítésében. ” vonzerő, térségmarketing kialakításával a növekedhet a turisták tartózkodási ideje és költési hajlandósága. Az intézkedés kapcsolódási pontot teremt a HVS turizmus pontjával és fontos része a Hajdúság jövője komplex projektnek. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat 10 ▪ „Önkormányzatok és civil szervezetek mellett vállalkozások támogatása, hogy megteremtsék a szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeit, feltételeit valamennyi sportág tekintetében, a helyi igényekhez igazítottan. Elsősorban a nem önkormányzati alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek eszközbeszerzéseinek, infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása. Előrelépést kell tenni a prevenció területén is. ” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪ „A települések eszközellátottsága ▪ „Szabadidős növekszik, emelkedik a lakosság, tevékenységekre és turisták részére nyújtott sportolásra alkalmas szolgáltatások köre. A szabadidő infrastruktúra” eltöltésének és a sportolási lehetőségeknek új formái jelennek meg. Egészségesebb társadalmi csoportok, minőségi életvitel lehetőségei teremtődnek meg. A HPME hozzájárul a 3. prioritásban megfogalmazott turisztikai szolgáltatások fejlesztésén túl a szolgáltatások körének bővítéséhez. ” 75

Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és Tartalom ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪ Helyzetelemzés ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat – Komplex stratégia megoldási javaslatai 76

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-03 Sorszám: 1677 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A turisztika, a térség kitörési pontja meghatározó szerepet játszik, ezért fontos az idegenforgalmi tevékenység ösztönzése, a minőségi szálláshelyek és hozzákapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. Hajdúszoboszló, mint turisztikai centrum, nagy vonzerővel bír, de egyre zsúfoltabb. Kiemelt projektjeivel tovább emeli szolgáltatásainak minőségét és vonzerejét, amely jó adottság a környező települések számára. Hajdúböszörmény és Hajdúnánás az elmúlt évek erőteljes fejlesztéseinek köszönhetően megnövekedett vendégforgalommal számolhat. ▪ A növekvő vendégszám, és igény ösztönzi a differenciált kéréseket kielégítő szállás-, és vendéglátóhely kialakítását, melyek Hajdúszoboszlón kívül alig állnak rendelkezésre. Kis kapacitásban szállodai ellátás Hajdúböszörményben van. Az alacsony szám mellett gond, hogy azok többségének (apartmanok, panziók) minőségi paraméterei sem felelnek meg követelményeknek (szobához tartozó fürdőszoba, akadálymentesítés). ▪ A jelenlegi helyzetből adódik, hogy a két legnagyobb hajdúvárosban a fürdők szolgáltatásaira épülő szállodaépítés, minősített apartmanok kialakítása körvonalazódott, és van egyrészt tervezés, másrészt kivitelezés alatt. Mindezek nagyobb léptékű beruházást igényelnek, melyek már magas komfortfokozatot, komplex rekreációs szolgáltatást (átjárhatóság a gyógyfürdőbe, a gyógyászati egységbe, fittness terem, étkezés, sportolási és relaxációs lehetőségek egy helyen) nyújtanak. A HVS-ben a 8. prioritás ad lehetőséget arra, hogy a térségmarketingen keresztül hozzájáruljon a célok sikeresebb megvalósításához és a hajdúsági identitás erősödéséhez. ▪ A fejlesztések hosszabb távú hatása a kvalifikált munkaerő-foglalkoztatás, az idegenforgalmi adóbevételek és a látogatók számának növekedése, az egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozói bevételek emelkedése, illetve a szállodai kapacitás bővülése. Mindezek együttesen pozitívan hatnak a helyi gazdaságra, ezáltal hozzájárulva a "prosperáló vidéki gazdaság" fenntarthatósági elvének érvényesüléséhez és a "Hajdú életérzés" kialakulásához. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 77

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-03 Sorszám: 1677 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 5859375 EUR 2343750 EUR 39063 EUR 20 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 40% 40% 78

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-02 Sorszám: 1680 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség életében - Hajdúszoboszló kivételével - növekvő, de még mindig kevésbé számottevő szerepet játszik a turizmus. A gyógy- és termálvíz mellett a történelmi örökség, a kulturális értékek, a néphagyományok éppúgy megmutatásra várnak, mint az egyedi természeti értékek. ▪ Az adottságok - fürdőfejlesztések, lovasturizmus, helytörténeti gyűjtemények, nagyrendezvények, fesztiválok - bővülő lehetőséget adnak minden korosztály számára, hogy megismerje a Hajdúság Kincseit. Alapvető ezen a területen a szálláshelykínálat, amely folyamatosan bővül. ▪ A turisztikai adottság kevés, ha nincs elegendő szállás- és vendégfogadási hely. A kisvárosi, családias hangulat, az igényes szolgáltatások, a megfizethető árak, a természetközelség, a gyógyulási lehetőség, a fürdők együtt jó alapjai a vendégszám növekedésének. Komoly igény jelentkezik az olcsóbb szálláskategóriákra, és a meglévők is fejlesztésére szorulnak ▪ (alkotó-, vándor-, gyermektábor, szakmai rendezvények stb. ) ▪ Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A fejlesztések célja a komfortfokozat emelése: klimatizált helyiség, vendégszobák saját fürdőszobával, külön konyha; higiénés feltételek javítása; , igényes berendezés; kisebb költségigényű akadálymentesítés; udvar, kerthelyiség fejlesztése; a vendégfogadás vonzóvá tétele kisgyerekes családok számára, parkolók, étkezési lehetőségek (házias ételek) kialakítása egy család-, és környezetbarát szálláshely érdekében. A meglévő és az új gyermek-, és diáktáborok, ifjúsági szálláshelyek együttesen pedig megteremthetik a gyerekek, fiatalok, fogyatékosok számára, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok is megtalálják térségünkben lehetőségeiket. ▪ Fontos: alternatív jövedelemszerzés, széleskörű igényeket kielégítő kínálat. A látogatók egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesznek, erősítik a környezet gazdaságát. Pozitív hatás az állagmegóvás, korszerűsítés, értéknövelő beruházások, településkép rendezettsége. Ez a fenntarthatóság szempontjait erősíti a komplex projekttel. A vendégkör megtartásával, a fiataloknál új vendégkör kialakulásával is lehet számolni. Ez együtt munkahely megőrzést, teremtést, egy értelmes szabadidő lekötést, hatékonyabb ifjúságvédelmi feladatellátást tesz lehetővé. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 79

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-02 Sorszám: 1680 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 2473958 EUR 1484375 EUR 195313 EUR 1172 EUR 29 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 80

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-03 Sorszám: 1741 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség turisztikai lehetőségei az adottságokhoz képest kihasználatlanok. ▪ A mai gazdasági környezetben létkérdés a kiegészítő megélhetési lehetőségek megtalálása. A gyógyturizmus, a ráépült fürdőkultúra folyamatosan megújuló szolgáltatásokat igényel, aminek az egészséges életmód iránti igény erősödése is kedvez. Ehhez kapcsolható, a ma még nem kellően kihasznált történelmi örökség, a lovas, vízi, kerékpár, vadász és vallási turisztikai lehetőségek, melyek együttesen jelenthetnek vonzerőt a rájuk épülő termékek, szolgáltatások kialakítására. ▪ A térségben nincs olyan programkínálat, szolgáltatáscsomag, mely ideköti a fizikai aktivitást kedvelőket. A hortobágyi pusztasághoz keletről kapcsolódó területek, egyedülálló kunhalmok, látványosságok, ezek szakszerű bemutatása nem megoldott. A térség kulturális, természeti, ökológiai lehetőségei, országos hírű rendezvényei a jelen lévő szolgáltatásoknak jó alapot adnak a továbbfejlesztésre. ▪ A meglévő szálláshelyek szolgáltatásaik bővítésével (pihenőövezet, szauna, konditerem, a felszereltség modernizálása), a sport-, és családi szabadidős, gasztronómiai ajánlataikkal (szabadtéri tűzhely, kemence, kemencés- és tájjellegű ételek) járulhatnak hozzá a turizmus fellendítéséhez. Különlegesebbé tehetik önmagukat a természeti, agrár, vadgazdálkodási, gasztronómiai adottságokra építve, lovaglással, a tanyavilág, mezőgazdasági munkák bemutatásával, állatsimogatókkal. Emellett szükséges a vendéglátó egységek színvonalasabbá tétele is. Ez a falusi-, agro-, és ökoturisztikai, a lovas-, és vadászturizmus területére hat kiegészítve a szálláshely szolgáltatásokat programokon, és infrastrukturális fejlesztéseken keresztül. ▪ A szolgáltatásfejlesztés a szálláshelyek könnyebb értékesíthetőségéhez, a vendégéjszakák növekedéséhez éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság értékeinek, egyediségének a bemutatásához, ezáltal a látogatottságának, a megtartó erejének növekedéséhez. A HPME ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki világ", "dolgozz helyben és a "helyi és a térségi fenntarthatóság” horizontális elvek kiteljesedéséhez, térségi identitás erősítéséhez. (komplex projekt része) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 81

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-03 Sorszám: 1741 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 1432292 EUR 859375 EUR 195313 EUR 1172 EUR 62 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 82

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-05 Sorszám: 1743 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Hajdúszovát az akcióterület hátrányos helyzetű települése, mely társadalmi, gazdasági szempontból a legelmaradottabb, felzárkózásra váró. A megyei átlagot is meghaladó munkanélküliségi mutatóval, illetve magas arányú romalakossággal rendelkezik. Hajdúszoboszló, mint idegenforgalmi centrum közelsége lehetőséget ad a település értékeinek bemutatásához, természeti adottságai (tavak), az itt élők fejlesztési szándéka jó alapot ad a reálisan kitűzött célok megvalósításához. ▪ A fejlesztési elképzelések a korábbi időszakban is adottak voltak, de a falu értékeit adó, önkormányzati ingatlanok forráshiány miatt nem kaptak lehetőséget a felújításra, korszerűsítésre. Most lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű településen a falusi szállás-, és férőhelyek bővítésére, valamint az idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztésére, ami lehetőséget ad a falusi élettér bemutatására és megőrzésére is. ▪ A szállásfejlesztésnél elsősorban a korszerűsítés, a meglévő komfortfokozat emelése, valamint kisebb mértékben új szálláshely kialakítása a cél. A szolgáltatásbővítés a településhez tartozó két tó rehabilitációjához kapcsolható, hiszen a szabadidő hasznos eltöltését célozva, kiváló lehetőség nyílik a sportolásra, családi rendezvények szervezésére, egy természetközeli, az ökoturisztikát erősítő környezetben. ▪ Cél továbbá a HVS 1. és 2. prioritásához kötött intézkedéseken keresztül megvalósuló, az ide kötődő beruházásokhoz infrastruktúra-fejlesztések és szolgáltatások (pld. kézművesház) támogatása is. ▪ A település társadalmi-gazdasági életének fellendülése, a kulturális örökség megőrzése, továbbfejlesztése, a munkaerőmegtartás a "helyben dolgozni" elv alapján. Új munkahelyek teremtése, a falusi turizmus megerősítése, mely összességében elősegít egy tartalmasabb térségi-, és identitástudatot. A jövedelmi viszonyok erősödnek, a leromlott állagú ingatlanok felújításra kerülnek. A HPME a komplex projekt része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 83

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-05 Sorszám: 1743 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 393750 EUR 273438 EUR 195313 EUR 1172 EUR 10 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 65% 100% 65% 84

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-04 Sorszám: 1742 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Hajdúszovát az akcióterület hátrányos helyzetű települése, mely társadalmi, gazdasági szempontból a legelmaradottabb, felzárkózásra váró. A megyei átlagot is meghaladó munkanélküliségi mutatóval, illetve magas arányú romalakossággal rendelkezik. Hajdúszoboszló, mint idegenforgalmi centrum közelsége lehetőséget ad a település értékeinek bemutatásához, természeti adottságai (tavak), az itt élők fejlesztési szándéka jó alapot ad a reálisan kitűzött célok megvalósításához. ▪ A fejlesztési elképzelések a korábbi időszakban is adottak voltak, de a falu értékeit adó, önkormányzati ingatlanok forráshiány miatt nem kaptak lehetőséget a felújításra, korszerűsítésre. Most lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű településen a falusi szállás-, és férőhelyek bővítésére, valamint az idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztésére, ami lehetőséget ad a falusi élettér bemutatására és megőrzésére is. ▪ A szállásfejlesztésnél elsősorban a korszerűsítés, a meglévő komfortfokozat emelése, valamint kisebb mértékben új szálláshely kialakítása a cél. A szolgáltatásbővítés a településhez tartozó két tó rehabilitációjához kapcsolható, hiszen a szabadidő hasznos eltöltését célozva, kiváló lehetőség nyílik a sportolásra, családi rendezvények szervezésére, egy természetközeli, az ökoturisztikát erősítő környezetben. ▪ Cél továbbá a HVS 1. és 2. prioritásához kötött intézkedéseken keresztül megvalósuló, az ide kötődő beruházásokhoz infrastruktúra-fejlesztések és szolgáltatások (pld. kézművesház) támogatása is. ▪ A település társadalmi-gazdasági életének fellendülése, a kulturális örökség megőrzése, továbbfejlesztése, a munkaerőmegtartás a "helyben dolgozni" elv alapján. Új munkahelyek teremtése, a falusi turizmus megerősítése, mely összességében elősegít egy tartalmasabb térségi-, és identitástudatot. A jövedelmi viszonyok erősödnek, a leromlott állagú ingatlanok felújításra kerülnek. A HPME a komplex projekt része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-04 Sorszám: 1742 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 147524 EUR 95890 EUR 195313 EUR 1172 EUR 2 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 65% 100% 65% 86

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/44 Kód: ÉA-84 -GF-2 -01 Sorszám: 1744 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség turisztikai lehetőségei az adottságokhoz képest kihasználatlanok. A mai gazdasági környezetben létkérdés a kiegészítő megélhetési lehetőségek megtalálása. A gyógyturizmus, a ráépült fürdőkultúra folyamatosan megújuló szolgáltatásokat, szálláshelyek korszerűsítését igényli. Az adottságok - fürdőfejlesztések, lovasturizmus, helytörténeti gyűjtemények, nagyrendezvények, fesztiválok - bővülő lehetőséget adnak minden korosztály számára, hogy megismerje a Hajdúság Kincseit. ▪ A turisztikai adottság kevés, ha nincs elegendő, és korszerű szállás- és vendégfogadási hely. A kisvárosi, családias hangulat, a megfizethető árak, a természetközelség, a gyógyulási lehetőség, a fürdők együtt jó alapjai a vendégszám növekedésének. Komoly igény jelentkezik az olcsóbb, de rendben lévő szálláskategóriákra, és a meglévők is fejlesztésére szorulnak ▪ Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztések célja a rendezettség, tisztaság fokozása, a komfort bővítése, amelyek nem eredményezik az adott szálláshely minőségi fokozatának átsorolását. Ezáltal valósul meg a nagyobb fejlesztések kiegészítése, a magasabb igényszint kielégítése. ▪ A kisebb és nagyobb infrastrukturális fejlesztések együttesen adják meg az adott szállás- és vendégfogadási hely karakterét, minőségi javulását, komfortemelését. Mindez a vendégéjszakák növekedéséhez éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság értékeinek, egyediségének a bemutatásához, ezáltal a látogatottságának, a megtartó erejének növekedéséhez. A HPME ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki világ", "dolgozz helyben és a "helyi és a térségi fenntarthatóság” horizontális elvek kiteljesedéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/44 Kód: ÉA-84 -GF-2 -01 Sorszám: 1744 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 60547 EUR 39063 EUR 195313 EUR 15 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 88

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-02 Sorszám: 1673 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Hajdúság kincsei Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség komoly, Európa hírű természeti kincse a hajdúsági termálvíz-gyógyvíz. Térségünk városainak mindegyike rendelkezik ezen adottságra épülő idegenforgalmi alapinfrastuktúrával. Kiemelkedik Hajdúszoboszló, amely fejlesztései révén országunk élmezőnyében szerepel az egy főre jutó szálláshelyek és a vendégéjszakák számának tekintetében is. Itt található a szektor legnagyobb foglalkoztatója is a Hungarospa Zrt. , amely meghatározó jelentőségű magas színvonalú szolgáltatásaival. ▪ A turizmus, a gazdaság erősödéséhez fontosak a további nagyberuházások. Alacsony kategóriájú szálláshelyek, fürdőszolgáltatások, az egészségturizmus alapjai, a kemping-turizmus lehetőségei megtalálhatók. Növekvő igény van: a szállás-, és vendéglátóhelyek kínálatának differenciáltabbá tételére, kapacitások bővítésére, rekreációs szolgáltatások fejlesztésére, és a hajdúszoboszlói túlzsúfoltság ellensúlyozására. ▪ A hajdúszoboszlói kiemelt projektként kezelt fürdőberuházás (Aquapalace) mellett szükséges a Hajdúböszörményi Bocskai Gyógyfürdő és a Castrum Termálkemping, a Hajdúnánási Fürdő fejlesztése (élményfürdő, étterem, szórakozóhely, gyógyászati részek bővítése, akadálymentesítés, új termálkút fúrása, fittnes-terem, öltözők építése), valamint a fürdő környékének komfortosabbá tétele (kerékpártárolók, parkolórendszer, parkosítás, kerti bútorok, játszóterek). Mindez összefüggésben van a 4. prioritással. A HVS a 8. prioritáson belül megvalósítandó térségi marketingen keresztül járulhat hozzá a sikerességhez és a "Hajdú életérzés" kibontakozásához. ▪ A hajdúsági gyógyvizekre épülő egészség-, és fürdőturizmus fellendítése nagyléptékű beruházásokkal. Céljuk a kínálat javítása: élménymedencék, új szállodai férőhelyek. Ez hozzájárul a vendégkör bővüléséhez, szezonalítás csökkenéséhez, a vendégéjszakák számának, az érintett vállalkozói bevételeknek, az önkormányzati adóbevételnek a növekedéséhez. A fejlesztések segítik a munkanélküliség csökkenését, a települések megtartóképességének erősödését. Mindez a "vonzó vidéki világ", a "prosperáló vidéki gazdaság" horizontális elvek érvényesülésére hat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-02 Sorszám: 1673 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR 9765625 EUR 195313 EUR 4 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 0% 90% 0% 0% 90

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-B-07 Sorszám: 1809 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú Vigasságok Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Az ország turisztikailag egyik legfontosabb városa Hajdúszoboszló, gyógyvize és az erre épülő strand kiépítettség és színvonala miatt. Az ideérkező vendégeket befogadó szállodák kapacitása megfelelő. A közösség másik 3 településén (Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson) is felújított és korszerűen felszerelt strand várja a vendégeket. A gyógyvíz mellett a térség számos építészeti és természeti látnivalót kínál a turisták számára, vadász- és horgászturizmus is jelentős a térségben. ▪ A térségbe érkező turisták sajnos néha csak az olcsó szállás miatt keresik fel településeinket, a programjaikat a környező nagyobb városokba (Nyíregyháza, Debrecen, Hortobágy, Tokaj) szervezik. A közösség területén nincs elegendő program, rendezvénykínálat, mely aktív pihenési, szórakozási lehetőséget biztosít. ▪ A nagyobb városokban már elindult az a folyamat, amely a nyári szezon alatt rendezvényeket kínál az ideérkezőknek, úgy mint a Hajdúhét, Kenyérünnep, Bioétel és borfesztivál, néptánctalálkozók, Jazz fesztivál, KOTTA fesztivál, falunapok, kézműves vásárok. Népszerű, csalogató, vidékies vagy kisvárosias hangulatú programkínálat megteremtése szükséges a kisebb településeken is, mely az ideérkezőknek és a helyben élőknek is kikapcsolódási lehetőséget biztosít, ugyanakkor kulturális, gasztronómiai értékeket is hordoz magában. Nagyon fontos ezek propagálása, megismertetése a turistákkal. ▪ Színvonalas és népszerű programok, rendezvények révén nő a térség hírneve, a helyben élők kötődöttsége a szülőföldhöz. A látogatottság növelésével a helyi vendégéjszakák száma, és a költési hajlandóság emelkedése várható. A prioritás HVS Hajdúk jövője komplex projektjének szerves része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 91

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-B-07 Sorszám: 1809 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 3906250 EUR 1953125 EUR 39063 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 50% 50% 92

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-4 -02 Sorszám: 1810 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú Vigasságok Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség területén több, már hagyományosan éves szinten megrendezésre kerülő rendezvény található, úgy mint a Bioétel és borfesztivál, Hajdúvárosok találkozója, Kenyérünnep, Kotta fesztivál, motoros találkozók, néptánc találkozók, falunapok. A konferenciaturizmusnak, és az egyéb jövedelemtermelő rendezvényeknek Hajdúszoboszlón már elterjedtebb hagyománya van a minőségi szálláshelyek jelenléte miatt. A térség többi településén ennek még nincs meghatározó szerepe. ▪ A fellelhető programok között gyenge a kapcsolódási pont, nem alakult ki a hely szelleme, nem figyelhető meg összefonódás. Jövedelemtermelő rendezvényeknek nincs meghatározó szerepe, pedig nagy lehetőség ennek erősítése a hajdúszoboszlói tapasztalatok felhasználásával. Térségi rendezvények számára kitűnő helyszínt adnak a létrejövő integrált közösségi terek. Az ehhez szükséges technikai eszközök nem állnak rendelkezésre. ▪ Olyan kulturális, szakmai és egyéb rendezvények támogatása, amelyek térségi koordinációval megszervezettek és térségi jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a települések közötti együttműködéseket, hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, közreműködnek a „Hajdúság” népszerűsítésében. ▪ Bővülő programkínálat, gazdasági élet fellendülése, a helyi termékek eladásának növekedése várható. A térségi szervezés következtében fenntartható, jól működő rendezvénysorozatok jönnek létre. Bemutathatják egymásnak saját értékeiket, és ezáltal felfedezhetik egymásét is. A rendezvények közösségformáló hatása is megmutatkozik, mely révén erősödik az identitástudat. Ez a megoldási javaslat a komplex projekt eleme és a HVS turizmus pontjának része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 93

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-4 -02 Sorszám: 1810 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Rendezvény ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 195737 EUR 195313 EUR 0 EUR 45 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 100% 50% 94

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-4 -03 Sorszám: 1887 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú Vigasságok Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Falunak több, hagyományosan éves szinten megrendezésre kerülő rendezvénye van. Legjelentősebb a szeptembertől októberig tartó rendezvénysorozat a Hajdúszováti Napok, amikor falunapot, idősek napját, zenei napot tartanak, vásárokkal, kiállításokkal, műsorokkal, lehetőséget adva a helyi és környékbeli művészeti csoportok bemutatkozására. Október 30 -ai, reformációról való megemlékezés a fesztivál zárása. Ezeken kívül van sportnap, szüreti felvonulás, tájjellegű kutyakiállítás, kórustalálkozó, egyéb ünnepségek (március 15. , augusztus 20. , október 6. ). ▪ Egész évben programok sokasága, de a térség többi rendezvényével gyenge a kapcsolódási pont, nincs egyeztetés. A helyi és térségi rendezvények számára is kitűnő helyszínt adna a falu szabadtéri programjainak füves területe, ill. a már tervezett, hamarosan felépülő integrált közösségi tér. A szükséges technikai eszközök hiányosak, vagy nem állnak rendelkezésre (sátor, színpad, padok, pultok, műszaki technika). ▪ Olyan kulturális, szakmai és egyéb rendezvények támogatása, amelyek térségi koordinációval megszervezettek és térségi jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a települések közötti együttműködéseket, hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, közreműködnek a „Hajdúság” népszerűsítésében. ▪ A Hajdúszováti térségi rendezvényeken keresztül fokozódik a közösség összetartó ereje, erősödik a hajdúsági identitástudat. A térségi rendezvények a közösség tervezett turisztikai naptárában való megjelenés. Egyedi speciális vonzerő, térségmarketing kialakításával a növekedhet a turisták tartózkodási ideje és költési hajlandósága. Az intézkedés kapcsolódási pontot teremt a HVS turizmus pontjával és fontos része a Hajdúság jövője komplex projektnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 95

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-4 -03 Sorszám: 1887 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Rendezvény ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 21059 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 96

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/44 Kód: ÉA-84 -GF-2 -02 Sorszám: 1828 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A turisztikai ágazatban az akcióterületen Hajdúszoboszló kiemelkedő az egy főre jutó szálláshelyek és az eltöltött vendégéjszakák számában, míg a többi településen jelentős eltérés van. A hét településből négynél eredményes fürdőfejlesztések történnek, tehát állíthatjuk, hogy fürdővárosok alkotják a kistérség nagy részét. Az akcióterület természeti kincsei közül kiemelkedő a termál- és gyógyvíz, de nem elhanyagolhatóak el a természeti, épített és a kulturális örökségek sem. ▪ A HVS több intézkedése célozza meg az egységes térségi arculat megteremtését, a helyi termékek bemutatását. Fontos probléma, hogy a kiemelt jelentőségű Hajdúszoboszlóra érkező turistákat nagyon nehéz kimozdítani a fürdő- és szálláshelyük környékéről. Erre a program keretében kell megoldást keresnünk, és színvonalas turisztikai csomagokkal (tematikus utak), vagy helybe vitt lehetőségekkel bemutatni a térség értékeit. ▪ „A hajdúság házhoz jön” HPME olyan megoldást kínál, mely a komplex programkínálatra épít. Cél, hogy az itt tartózkodó vendégeknek a térség minden értékét megmutassuk. Akiket nem sikerül kimozdítani a fürdők vonzáskörzetéből, azokhoz a térséget kell közelebb vinni. Ennek eszköze egy olyan rendezvénysátor beszerzése és működtetése, amely alkalmas az összetett elképzelések megvalósítására: teret ad a térségi rendezvényeknek, kiállításoknak, a helyi népművészet, és kézművesség bemutatására, szakmai napok, konferenciák szervezésére. Ugyanakkor szerves részét alkotja a LEADER polc, mely az egységes márkanév/logo alatt a térség termékeit kínálja, így a 8. 2. 7 HPME-ben megfogalmazott helyi márkanévvel ellátott termékek értékesítésének helye is. ▪ A térségben bemutató teret hozunk létre, amit a legtöbb turistát vonzó helyeken lehet felállítani. Így elérjük, hogy azok is átfogó képet kapjanak a térségről, akiket nem sikerül elcsábítani a többi településre. Sikeres programkínálattal elérhetjük, hogy a látogatók kedvet kapjanak a térségi kirándulásokhoz, a szabadidő eltöltéshez. A belső kohézió megteremtése érdekében nemcsak a turisztikai attrakciókra, hanem a közösségformálás helyszínéül, és a Hajdú Kosár kiállítására is használható a mobil rendezvénysátor, „mobil közösségi térként”. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 97

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/44 Kód: ÉA-84 -GF-2 -02 Sorszám: 1828 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 187868 EUR 112720 EUR 195313 EUR 0 EUR 1 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 98

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -05 Sorszám: 1816 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térségben sok olyan épített, természeti érték van, amely már most is meg-, és bemutatható az érdeklődők számára. Törekvés a települések részéről, hogy megmutassák önmagukat különböző kiadványokban, adathordozón, illetve kihasználják a világháló adta lehetőségeket éppúgy a bemutatkozáshoz, mint a saját készítésű, igényes anyagokat. Helyi TV, rádió működik a nagy városokban (Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás), Hajdúdorogon most van kiépítés alatt. Helyi újsággal, települési marketing elképzelésekkel mind a hét település rendelkezik. ▪ A média lehetőséget nyújt a Közösségnek, hogy megmutassa tevékenységét, erősítse az információ-áramlást, a térségi kohéziót. Probléma, hogy hiányzik a marketing elemek települési határokon átnyúló térségi jellege. Ezeken kívül cél, hogy a Hajdúszoboszlóra érkező turista legalább kirándulási céllal meglátogassa a másik hat települést is, de a térségben lakók is jobban megismerjék szűkebb környezetük, életterük értékeit. ▪ Egy egységes koncepcióra, egységes arculattervezésre alapozott, térségi marketing kialakítása és erősítése. Ezek elemeit kívánjuk kidolgozni (bemutató kisfilmek készítése, egységes designnal rendelkező kiadványok, prospektusok, szóróanyagok, könyvek, internetes oldal (weblap), híranyagok készítése, közös adathordozó, reklámhordozó tárgyak, térségi jellegű rendezvényekhez kapcsolódó esemény-, és programnaptár, molinók, transzparensek, és egyéb a közösség igényeit kielégítő marketing elemek). Ezek a térségen belül található értékeink, a vidéki örökség bemutatását, a térség vonzerejének sokoldalú megismertetését célozzák, melyek hozzájárulnak a térségen belüli turizmus fellendítéséhez éppúgy, mint a térségen kívüli érdeklődés felkeltéséhez. ▪ A médiumok segítségével a belső turizmus és a térségi marketing erősödik a HAVER akcióterületén. A kiállításokon való egységes megjelenés, rendezvényeken való bemutatkozás sikeresebbé válik, ezáltal a belső kohézió elmélyül. A HPME a „Hajdú vigasságok”, a 8. 1 intézkedéssel alkot komplex egységet, egymást erősítve és kiegészítve. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -05 Sorszám: 1816 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 195313 EUR 97656 EUR 195313 EUR 0 EUR 20 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 100% 50% 100

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -07 Sorszám: 1813 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térségben több száz bejegyzett egyesület, alapítvány, egyéb szervezet működik. A társadalmi, gazdasági élet szinte teljes spektrumát lefedik. A szektor működése mégis nagyon koncentrált, hisz néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető. Kiemelkedők a kultúra, népi-, és roma hagyományokkal foglalkozó szervezetek, valamint a közbiztonság területén dolgozók. A Hajdúszoboszlói kistérségben leginkább a turizmussal foglalkozó civil szervezetek a meghatározóak. Térségünkben él a Civil Egyezető Fórum intézménye. ▪ A non-profit szektor jelen állapotában nem tudja betölteni a fokozottabban jelentkező tágabb közösségi igényeket. Erős a kötődésük a kormányzati és önkormányzati támogatásokhoz. A civil szervezetek finanszírozási problémákkal küzdenek és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, ezért tevékenységük színvonala csökken. Működésük az alapvető infrastrukturális hiányosságok miatt nem hatékony. ▪ Működési költségen kívül minden olyan tevékenység, kis értékű infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása, amely segíti a térség civil szervezeteinek munkáját, erősíti tevékenységük hatékonyságát, az általuk gyakorolt tevékenység, szolgáltatás minőségének javulását, hozzájárul a civil szervezetek tevékenységének térségi kiterjesztéséhez, közreműködik a civil szervezetek térségi rendezvényeken való részvételéhez. ▪ A térségben működő civil szervezetek munkájának támogatásával nő a működésük hatékonysága és eredményessége. Bővül tevékenységi körük, vagy javul a már meglévő tevékenységek és szolgáltatások minősége. Esetleg térségi hatással bíró civil szervezetek alakulnak ki. A jól működő, rugalmasabb, a közösségi- és piaci igényekhez gyorsan igazodó civil szervezetek nagy mértékben hozzájárulnak az együvé tartozás érzésének, a térségi kohézió erősödéséhez, a hajdú identitás, és a „Hajdú életérzés” kialakulásának. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -07 Sorszám: 1813 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 88543 EUR 66406 EUR 195313 EUR 0 EUR 47 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 102

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -03 Sorszám: 3011 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség életében - Hajdúszoboszló kivételével - növekvő, de még kevésbé számottevő szerepet játszik a turizmus. A gyógyvíz mellett a történelmi örökség, a kulturális értékek, a néphagyományok éppúgy bemutatásra várnak, mint az egyedi természeti értékek. ▪ Az adottságok - fürdők, lovasturizmus, helytörténeti gyűjtemények, nagyrendezvények, fesztiválok - bővülő lehetőséget adnak minden korosztály számára, hogy megismerje a Hajdúság Kincseit. Ehhez kapcsolható, a ma még nem kellően kihasznált vízi, kerékpár, vadász, vallási turisztikai lehetőségek. ▪ Sajnos jelenleg nincs olyan programkínálat, szolgáltatáscsomag, mely szakszerűen és egységes tematikára felépítve ösztönözné a térségbe látogató turistákat arra, hogy szálláshelyüket elhagyva a környéket felfedezzék, megismerjék. Ezért szükséges a megtalálható lehetőségek különböző szempontrendszer alapján történő csoportosítása, és turisztikai csomagokba, kiajánlásokba rendezése. ▪ A tematikus programkínálat, szolgáltatáscsomag „tematikus utak” segítségével és keretében valósítható meg, ezáltal a kínálat sokoldalúsága is jobban érzékeltethető: vallási emlékek és program (pászkaszentelés), a tanyasi életforma felfedezése, természeti ritkaságok, helytörténeti gyűjtemények, épített örökség (településszerkezet is), vadászat, zenei programok, gasztronómiai „túra”, állatfarmok és egyéb látványosságok bemutatása. ▪ A „túra” e tekintetben gyűjtőfogalomként szerepel, feltételezve, hogy egy ilyen út a térség több települését érinti és nemcsak a fizikális értelemben vett utat és utazást, hanem az adott témához tartozó szellemi tartalmat is magában foglalja a hozzá tartozó ismertető, tájékoztató anyagokkal együtt. ▪ Az egy, több, vagy akár fél napos „tematikus utak” megszervezésétől a turisták mozgósításán, ösztönzésén túl az egy témához tartozó dolgok rendszerezését és értékeink tematizált, hatékonyabb, figyelemfelkeltőbb bemutatását, ezáltal a turizmus ez irányú fejlődését várjuk. ▪ A fentieket a megvalósításra vállalkozók, a települések csak a közös gondolkodásra, az összehangolt kínálatra, a LEADER szemlélet gyakorlati megvalósítására tudják felépíteni. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 103

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -03 Sorszám: 3011 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 97656 EUR 58594 EUR 195313 EUR 0 EUR 10 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 104

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/44 Kód: ÉA-84 -GF-1 -02 Sorszám: 1892 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Térségünk fekvése rendkívül kedvező, az Alföld keleti részén, a Hajdúság és Hortobágy területén található. Meghatározó jelentőséggel bír a Keleti-főcsatorna, és nem elhanyagolható a megyeszékhelyek közelsége sem. A térség komoly természeti kincse a termálvíz, jó minőségű termőföld, melyeket kiegészít a térség építészeti öröksége, és egyéb látványosságai (hortobágyi pusztasághoz keletről kapcsolódó területek, egyedülálló kunhalmok, gyöngyvirágos tölgyes, templomok, múzeumok, stb. ) ▪ A térség gazdag természeti, kulturális és épített örökséggel rendelkezik. A turizmus szempontjából kiemelkedő Hajdúszoboszló, de a többi település is rendelkezik látnivalóval. A cél nem csak az, hogy az idelátogatók érdeklődését felkeltsük, hanem az is, hogy tájékozódását segítsük, így rövidebb idő alatt, akár csillagtúra keretében is megismerheti a „Hajdúság kincseit”. ▪ A fenti cél megvalósítása érdekében az akcióterületen támogatásra kerülnek az egységes elvárásoknak megfelelően olyan útbaigazító, hirdető, tájékoztató, és bemutató jellegű táblák, melyek megmutatják a térség értékeit, segítve ezzel a tájékozódást és tájékoztatást (a Leader vidékfejlesztési programról, a „Hajdúság kincseiről”) és a belső turizmus generálását is okozzák. Ezeken túl támogatható minden más típusú fejlesztés, mely a LEADER közösség fejlődését segíti és marketing tevékenységhez köthető. ▪ Ez a HPME támogatni kívánja a közösség azon arculattervezését, amelynek eredményeként egységes, a vonzóerőket felmutató, az egyedi jellegzetességeket felsorakoztató, a saját identitás erősítését szolgáló marketing elemek rendszere jön létre. ▪ Eredményeként erősödik a „Hajdú életérzés”, megteremthetővé válik a bemutatását célzó eszközrendszer egy része, és létrejöhet egységes térségmarketing szemlélet. Konkrét eredményként színvonalas, jó minőségű marketing elemek kivitelezését várjuk. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 105

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/44 Kód: ÉA-84 -GF-1 -02 Sorszám: 1892 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 97656 EUR 58594 EUR 195313 EUR 0 EUR 30 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 106

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/44 Kód: ÉA-84 -GF-6 -01 Sorszám: 1833 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A HAVER HVK az AVOP LEADER+ program kapcsán komoly tapasztalatokra tett szert (tervezés, projektötletek generálása, pályázatok kiírása, pályáztatási rendszer kidolgozása, a pályázatírók motiválása, ösztönzése, segítése, monitoring). Fórumok szervezésével, szakmai rendezvényekkel és a megfelelő kommunikációval erősítette mindezt. Ezáltal a térségben a HAJDÚK ÚTJA HVT segítségével a LEADER fogalma és alapelvei bevezetésre kerültek. ▪ A fogékony és innovatív hajlamú egyének, szervezetek az AVOP LEADER+ program nyújtotta lehetőséggel éltek, ez azonban térségi szinten nem kielégítő, számuk kevés. A megkezdett folyamat (tapasztalatok megosztása az érdeklődőkkel, rendezvények, fórumok, előadások, erőteljesebb kommunikáció, kiadványok megjelentetése) folytatása szükséges, kibővítve nemzetközi tapasztalatcserével. ▪ Mivel a korábbi és a jelenlegi LEADER program keretet biztosít a széleskörű tapasztalatcserére, így ezt a Közösség több szinten kívánja kihasználni. Egyrészt térségen belül a már tapasztalt szervezetek tudását kell megosztani másokkal (szakmai konferenciák, kiadványok, bővített információ átadás), illetve a térségen kívüli, térségek közötti, hasonló adottsággal rendelkező Akciócsoportokkal kívánjuk a kapcsolatot felvenni. Nem elhanyagolható településeink testvérvárosi kapcsolatrendszere (Románia, Lengyelország), melyek szintén kiváló terepei a kapcsolatok ilyen irányú elmélyítésnek. A térség nemrég kialakított szófiai kapcsolatai pedig inkább a saját tapasztalt továbbadását teszi lehetővé a most csatlakozott bulgáriai szervezetek számára. ▪ A tapasztalatcserék különböző formáitól és szintjeitől(térségi, akciócsoportok közötti, nemzetközi) elvárjuk a LEADER alapelvek - elsősorban a partnerség, az alulról jövő kezdeményezés, együttműködés - erősödését, a LEADER módszertan elterjedését és mindezekre alapozva a most hiányolt összefogás, együttgondolkodás kialakulását a legkülönbözőbb területeken. Ez a HPME szerves rész a 8. intézkedésnek, és terveink szerint hozzájárul a térség nyitottságának szélesítéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 107

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/44 Kód: ÉA-84 -GF-6 -01 Sorszám: 1833 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪ LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 46387 EUR 37108 EUR 195313 EUR 0 EUR 10 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 80% 100% 80% 50% 108

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -04 Sorszám: 3342 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség gazdasági potenciálját a szolgáltatási, és az agrárszektor határozza meg. Legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás, szálláshelyek, vendéglátás területén dolgozik. A meglévő szolgáltatások fenntarthatósága érdekében indokolt a vállalkozói, különösen kisvállalkozói, a nagy hozzáadott értékű terméket előállító és kézműves tevékenységet folytató gazdasági szereplők támogatása. A térség számos helyi termékkel és értékkel rendelkezik. ▪ Számos a helyi termék, értékesítésük a jó minőség ellenére mégsem jelentős. Hiányzik egységes arculatot tükröző, közös név alatt futó, a helyi adottságokat bemutató eszközrendszer. A működő vállalkozások segíthetnek a hajdúságra jellemző termékek felkutatásában, nagyobb mennyiség előállításában, elősegítve a térségben kialakítandó egységes, hajdúságra jellemző termékskálát. ▪ A Hajdúságra jellemző termékskála kialakítása. Cél: állandó minőségű, eladható termékek kerüljenek bemutatásra az ideérkezők számára. Ehhez szükséges egy márkanév, és logo, mint marketing elem kialakítása. A közösség támogatni kívánja az arculattervezést, és civil szervezeteket ösztönöz, hogy a közös név alatt futó termékekből összeállítsa a „Hajdúság Kosarát”, ezzel bemutatva az itt rejlő értékeket. A Kosár szellemi és fizikális termékeivel egyaránt képviseli a Hajdúságot. Hosszú távú cél, hogy a sikeres termékskála megteremtse az eladás feltételét is. Mivel ez eddig itt példanélküli, így e program keretében alakítjuk ki ezt a feltételrendszert. ▪ A márkanév alatt termékskála kialakítása, mely termékek egységes arculattal jelennek meg, hirdetve a Hajdúság értékeit. Miután a HPME a komplex projekt része, ezért az ún. mobil rendezvénysátorral összekötve a reális igényfelmérés helyszíne is adottá válik, valamint a régi, már feledésbe merült szakmák és termékeik újra életre kelhetnek, bekerülhetnek a kereskedelem vérkeringésébe, a köztudatba. Emellett fontos szerep jut az egységes térségi marketing elemeknek (márkanév, logo, kosár) a turisztikai csomagok jobb eladhatóságában is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 109

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -04 Sorszám: 3342 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 15625 EUR 195313 EUR 0 EUR 3 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 100% 50% 110

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -08 Sorszám: 1889 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Hajdúszováton több, mint 10 bejegyzett egyesület, alapítvány, egyéb szervezet működik. A társadalmi, gazdasági élet több területét érintik, a szektor működése mégis-a térséghez hasonlóan-, nagyon koncentrált, hisz néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető. Legaktívabbak az egyházi, turisztikai és a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek. A közbiztonság területén dolgozó polgárőrség itt is megtalálható. Térségben nem erős, de él a Civil Egyezető Fórum intézménye, ám a Hajdúszováti szervezetekkel nincs kapcsolatuk. ▪ A Szováti non-profit szektor jelen állapotában nem tudja betölteni a fokozottabban jelentkező helyi és közösségi igényeket. Erős a kötődésük a kormányzati és önkormányzati támogatásokhoz. A civil szervezetek finanszírozási problémákkal küzdenek és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, ezért tevékenységük színvonala csökken. Működésük az alapvető infrastrukturális hiányosságok miatt nem hatékony. ▪ Működési költségen kívül minden olyan tevékenység, kis értékű infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása, amely segíti a térség civil szervezeteinek munkáját, erősíti tevékenységük hatékonyságát, az általuk gyakorolt tevékenység, szolgáltatás minőségének javulását, hozzájárul a civil szervezetek tevékenységének térségi kiterjesztéséhez, közreműködik a civil szervezetek térségi rendezvényeken való részvételéhez ▪ A térségben működő civil szervezetek munkájának támogatásával nő a működésük hatékonysága és eredményessége. Bővül tevékenységi körük, vagy javul a már meglévő tevékenységek és szolgáltatások minősége. Esetleg térségi hatással bíró civil szervezetek alakulnak ki. A jól működő, rugalmasabb, a közösségi- és piaci igényekhez gyorsan igazodó civil szervezetek nagy mértékben hozzájárulnak az együvé tartozás érzésének, a térségi kohézió erősödéséhez, a hajdú identitás, és a „Hajdú életérzés” kialakulásának. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 111

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -08 Sorszám: 1889 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 15625 EUR 11719 EUR 195313 EUR 0 EUR 15 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 65% 100% 65% 112

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/44 Kód: ÉA-84 -GF-1 -01 Sorszám: 1818 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség gazdasági potenciálját a szolgáltatási, és az agrárszektor határozza meg. Legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás, szálláshelyek, vendéglátás területén dolgozik. Magas a mikrovállalkozások aránya, melyek jellemzője az alacsony hatékonyság, rossz termékszerkezet. Ezért a vállalkozók megerősítése indokolt a már meglévő szolgáltatások fenntarthatósága érdekében. A térség helyi termékeinek értékesítése nem meghatározó. A HVS 8. 2. 7 HPME-ben megfogalmazott LEADER kosár és polcrendszer kialakításával ennek teremtődik meg egy fajta feltétele. ▪ Helyi termékek értékesítése nem meghatározó. Nincs közös Hajdúsági termék, amely népszerűsíthetné a térséget. A polcrendszer lehetőséget biztosít az egységes márkanévvel futó termékek piacra jutási feltételeinek felmérésére. A tapasztalatok függvényében, a térségi gazdasági folyamatok, és igények figyelembe vételével ítélhető meg a helyi termékek árusításával foglalkozó ilyen típusú keres ▪ A térségi helyi termékek helyi és országos szintű értékesítésének támogatása a piacra jutási feltételek javításával. A mobil sátorban elhelyezett, és az egységes márkanévvel futó termékeket összegyűjtő Hajdúsági termékkosár értékesítését és eladását szolgáló polcrendszer kialakítása. ▪ Sátorban elhelyezett kísérleti polcokon keresztül nő a helyi termékek térségi és térségen kívüli ismeretsége. Megteremtődnek a hajdúsági termékeket értékesítő, egységes, a Közösség mind a 7 településén a vevők rendelkezésére álló polcrendszer- hálózat kialakításának feltételei. A polcrendszeren keresztül történő eladással az értékesítési feltételek javulnak, nő a kereslet, amely nagyban hozzájárul a „hely szellemének” kialakulásához. A LEADER polcrendszer a komplex projekt részként a térségi marketing fontos eleme. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 113

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/44 Kód: ÉA-84 -GF-1 -01 Sorszám: 1818 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 19531 EUR 11719 EUR 195313 EUR 0 EUR 1 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 114

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/44 Kód: ÉA-84 -GF-7 -01 Sorszám: 3702 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség Hajdúvárosai Bocskai örökségére, a sajátos hajdú-múltra építve tervezik jövőjüket. Fontos összekötő kapocs a települések között a közös természeti adottság, a széles alapokon nyugvó történelmi gyökerek és néphagyományok, amelyek jó alapot szolgáltatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének”, és a saját identitás kialakítására. ▪ A „Hajdúk jövője” stratégia esélyt biztosított arra a 7 településnek, hogy az eddig csak településenként megjelenő lehetőségek összeadódjanak. A két kistérség most talált egymásra, ezért még nem alakulhatott ki egységes térségi megjelenés, holott a hajdú múltra építve megtalálhatóak a közös gyökerek. Hiányzik a helyi specialitásokra alapozott közös térségi identitás, mely elősegítheti a gazdasági fejlődését is. ▪ A „Hajdúk jövője” HVS-nek a legfontosabb eleme a LEADER forrásból megvalósuló Hajdú jövője komplex projekt. A problémák között felsorolt identitás és egységes térségi megjelenés hiányára ad megoldási javaslatot az alábbi HPME-k összességével: ▪ 1758 (5. 2. 1), 1809 (8. 1. 1), 1810 (8. 1. 2), 1887 (8. 1. 3), 1816 (8. 2. 3), 1818 (8. 2. 4), 3011 (8. 2. 6), 3342 (8. 2. 7), 1828 (8. 2. 8) ▪ A HAVER közösség területén a program keretében, alapvető infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások egészen magas színvonalon valósulhatnak meg, a specialitás, „Hajdú életérzés” megjelenésével, és bemutatásával, a térségi egység megteremtésével. ▪ A komplex projekt a hajdú identitás kialakítását, megerősítését célozza, mely hatására nő a munkahelyek száma, a piaci igényeken alapuló szakképzett munkaerő foglalkoztatásának lehetősége. Nő a térség társadalmi kohéziója, népességmegtartó ereje. Ha meg tudjuk találni a már elveszett, és meg tudjuk őrizni a meglévő kincseinket, akkor elérjük célunkat. Megalkotunk egy, a térségi együttműködésen alapuló, egységes megjelenésű Hajdúságot, amely mások számára is izgalmas, vonzó úti célként jelenik meg, a térség fejlődésében is egy új irány indul. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 115

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/44 Kód: ÉA-84 -GF-7 -01 Sorszám: 3702 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások EUR EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 116

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/44 Kód: ÉA-84 -GF-7 -02 Sorszám: 3999 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság ▪ A HA-VER Helyi közösség városai nagy kiterjedésű önálló településrészekkel rendelkeznek. Az egyik ilyen külterületi rész Hajdúnánás-Tedej, ahol majdnem 500 ember él. Jelenleg Tedej területe szolgáltatás hiányos térség, azonban megtalálhatók a Hajdúság tudat, hagyományok. Probléma/ lehetőség ▪ A településrészen az általános iskola megszűntetésével az épület kihasználatlanul maradt, ezáltal központja kihalttá vált és az általános szolgáltatások hiányoznak. A településszerkezetet meghatározza a rajta áthaladó főút, amely befolyásolja a településrész képét. Turizmushoz jó lehetőségeket biztosítanak a településrész adottságai. Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Kihasználva Tedej épített és kulturális örökségeit, célunk a komplex projekt elemeire építve egy élhetőbb településrész megteremtése, ezzel bekapcsolva a település, valamit a tervezési terület vérkeringésébe. A komplexprojekt részét az alábbi HPME-k képezik: 1761(5. 3. 2), 1741(3. 2. 3), 1669(2. 1. 3), 1656(1. 1. 2), 1758(5. 2. 1), 1892(8. 2. 5). A komplex projekt sikerességének alapeleme az önkormányzat, a civil szervezetek, valamint a vállalkozó réteg együttműködése, a LEADER szerű működés erősítése mellett. ▪ A komplex projekt keretében megújulnak a településrész épített örökségei, közelebb visszük az itt élőkhöz az alapvető szolgáltatásokat és megteremtjük a turizmus alapjait. Ezen fejlesztések eredményeképpen a térség valamennyi települése aktív részesévé válik a fejlesztéseknek, valamint elősegíti a Hajdú identitás erősítését, fejlesztését. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 117

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/44 Kód: ÉA-84 -GF-7 -02 Sorszám: 3999 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások EUR EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 118

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-07 Sorszám: 1746 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség gazdasági potenciálját a szolgáltató és a mezőgazdasági szektor határozza meg, a legtöbb vállalkozást a kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektor adja és ezen belül is jellemző az 1 -9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások magas aránya. Az ipari termelés szerkezeti állapotára jellemző, hogy nagyon kevés a hatékonyan működő mikro-, kisvállalkozás és egyre növekvő arányú a kényszervállalkozás, melynek termékszerkezete nem felel meg a keresletnek. ▪ A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelmezősége romlik, tőkehiány jellemzi őket és alacsony a vállalkozási kedv. Hiányoznak a kézműves vállalkozások és a kisipari szolgáltatások. Kellő számban áll rendelkezésre olcsó munkaerő, bár a szakképzés struktúrája nem igazodik a valós piaci igényekhez, A vállalkozások műszaki-technológiai színvonala elmarad az országos átlagtól, azok fejlesztése elengedhetetlen feladat. ▪ Foglalkoztatási bázis kiszélesítése az inaktivitás csökkentése és a jövedelemtermelő lehetőségek bővítése érdekében. Elsősorban mezőgazdaságon kívüli jövedelemtermelő és vállalkozási lehetőségek biztosítása a lakosság részére a településeken. A vállalkozások létrehozásának és a működő vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív termékek előállítása érdekében. Különösen a helyi feldolgozású termékek értéknövelésének támogatása, termékszerkezet bővítése, mely hozzájárulhat a fenntartható gazdaság alapjainak a megteremtéséhez. Lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari tevékenységek támogatása. ▪ Növekszik a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. A vállalkozások az infrastruktúra kialakításával megteremthetik a versenyképes gazdaságot a Hajdúságban. Az előírásoknak való megfelelőségük javul, továbbá javul a dolgozók komfortérzete ezáltal nő a termelékenység. Az innovációs képesség ösztönzésével nő a fenntartható gazdálkodás megteremtésének esélye. Szélesedik a magasabb hozzáadott értékű termékpaletta. Nő lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari szolgáltatások köre. A HPME a "Dolgozz helyben" horizontális elvet erősíti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 119

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-07 Sorszám: 1746 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 2278646 EUR 1367188 EUR 195313 EUR 1172 EUR 60 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 0% 60% 120

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-08 Sorszám: 1750 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség gazdasági potenciálját a szolgáltató és a mezőgazdasági szektor határozza meg, a legtöbb vállalkozást a kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektor adja. Hajdúszováton elsősorban a mezőgazdasági szektorban találhatók a legnagyobb foglalkoztatók. Emellett a kereskedelem és szolgáltatás ágban tevékenykednek a vállalkozások. Kevés a hatékonyan működő mikro-, kisvállalkozás, egyre több a kényszervállalkozás. Nő a településen a társadalmi-gazdasági elmaradottság a helyi közösség többi településéhez viszonyítva is. ▪ A mikrovállalkozások jövedelmezősége romlik, tőkehiány jellemzi őket és alacsony a vállalkozási kedv. Hiányoznak a kézműves vállalkozások és a kisipari szolgáltatások, a mezőgazdasági vállalkozások túlsúlya jellemző. Az igényeket meghaladóan áll rendelkezésre olcsó, de képzetlen munkaerő. A vállalkozások műszaki-technológiai színvonala elmarad az országos és a helyi közösség többi településének átlagától is. ▪ Elsősorban mezőgazdaságon kívüli jövedelemtermelő és vállalkozási lehetőségek biztosítása a lakosság részére a hátrányos helyzetű településen, mely hozzájárul a foglalkoztatási bázis kiszélesítéséhez. A vállalkozások létrehozásának és a működő vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív termékek előállítása érdekében. Különösen a helyi feldolgozású termékek értéknövelésének támogatása, termékszerkezet bővítése, mely hozzájárulhat a fenntartható gazdaság alapjainak a megteremtéséhez, a területi elszigeteltségből és társadalmi-gazdasági leszakadásból eredő folyamatok mérsékléséhez. Lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari tevékenységek támogatása. ▪ A fejlesztések megvalósulásával nő a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. Versenyképes, fenntartható társadalmi-gazdasági környezet alapjai teremtődnek meg. Szélesedik a magasabb hozzáadott értékű termékpaletta. Nő lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari szolgáltatások minőségi színvonala és az abban dolgozók száma. Nőnek a mezőgazdaságon kívüli jövedelemszerzési és vállalkozási lehetőségek. Javul a település népességmegtartó ereje és megteremtődnek a turizmus feltételei. A HPME a "Dolgozz helyben" horizontális elvet erősíti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 121

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-08 Sorszám: 1750 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 36058 EUR 23438 EUR 195313 EUR 1172 EUR 10 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 65% 0% 0% 0% 65% 122

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/44 Kód: ÉA-84 -GF-5 -01 Sorszám: 1751 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség aktív vállalkozásait figyelembe véve elmondható, hogy a legjelentősebb szektort a kereskedelem, javítás szektor adja a maga 24%-os értékével, melyet a gazdaságfejlesztési szolgáltatások követ. Ezek után meghatározó szereppel bírnak az építőipari és egyéb szolgáltatások, melyet nem sokkal lemaradva követ a feldolgozóipari és mezőgazdasági szektor. Összességében elmondható, hogy jellemző a térségre a vállalkozásokon belül a mikrovállalkozások magas aránya. ▪ A térségben élő vállalkozások között függetlenül alacsony szintű az együttműködés, a kapcsolatok szervezettsége és az összetartozás. A településeken élők nem tudják ki, mivel foglalkozik. A mai rohanó világunkban egyre kevesebb a lehetőség egymás megismerésére, tevékenységünk bemutatására. A vállalkozások közötti információáramlás alacsony, illetve a kapcsolatok szervezetlensége miatt nem jutnak kellő információhoz. ▪ Térségen belüli vállalkozói kapcsolatok szervezettségét segítő szakmai együttműködések támogatása. A térségben tevékenykedő mikrovállalkozások összefogása, koordinálása, tevékenységük megismertetése szakmai fórumokon és workshopokon. Helyi termékekhez kötődő együttműködések támogatása. ▪ Javulnak a vállalkozások közötti együttműködések az akciócsoport területén. Beindul a vállalkozások közötti információáramlás, kapcsolataik szervezettebbé válnak, növekszik összetartozási érzésük, megteremtődik egyfajta belső kohézió. Mikrovállalkozások tevékenységének megismertetése a térségen belül és kívül. A HPME hozzájárul a versenyképes gazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 123

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/44 Kód: ÉA-84 -GF-5 -01 Sorszám: 1751 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 9766 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 80% 100% 80% 50% 124

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-04 Sorszám: 1745 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Az akciócsoport területén több ipari terület található, ahová tudatosan települnek be a vállalkozások, viszont ipari park minősítéssel csak a Hajdúböszörményi rendelkezik, amely 2007 évben nyerte el a címét. Az ipari parkban és az iparterületeken is elsősorban a nagyobb vállalkozások jelenléte a meghatározó, ezzel jelentősen pozitívan befolyásolva a foglalkoztatási helyzet alakulását. Az elmúlt időszak útfejlesztéseinek következtében (M 35, 354 elkerülő, M 3, 35 főút) a települések megközelítése, és tőkevonzó képessége jelentősen javult. ▪ A térségen és településen belüli közlekedés fontos szempontot jelent a beruházások megvalósításánál. A nagyvállalkozásokon túl az egyéb vállalkozások jelenléte nem jelentős, a részükre nyújtható gazdasági szférát erősítő infrastrukturális és egyéb szolgáltatások fejlesztésre szorulnak. A nagyvállalkozások egyre bizonytalanabb helyzetben vannak, amely kihat a mikrovállalkozások helyzetére, kiszolgálói tevékenységére. ▪ A meglévő ipari területeken infrastrukturális fejlesztésekkel, a gazdasági szférát erősítő szolgáltatások fejlesztésével ösztönözni kell az ipari parkok kialakítását. Inkubációs tevékenységekkel segíteni kell a mikro-, kis- és középvállalkozások betelepülését az ipari parkokba, ipari területekre. Javítani kell az ipari területek elérhetőségét, mind infrastrukturális fejlesztésekkel, mind közlekedési szolgáltatások bővítésével. A kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése, beruházásaik támogatása. ▪ A fejlesztések megvalósulásával nő az ipari parkok száma, javul a térség tőkevonzó képessége. Javul a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai színvonala, mely által javul a termelékenységük. A gazdasági, üzleti szférát erősítő szolgáltatások megvalósulásával megteremtődik az új vállalkozások le-, betelepülésének az esélye. Mindezen tényezők együttesen hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet javulásához, a munkanélküliség csökkentéséhez a versenyképes gazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 125

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-04 Sorszám: 1745 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 126

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/44 Kód: ÉA-84 -GF-5 -02 Sorszám: 1755 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A mezőgazdaság szerepe fajsúlyos a térségben és a jelentősebb agrárvállalkozásokon túl (Kösely Zrt. , Tedej Zrt. , Béke Agrárszövetkezet, Bocskai Mg Zrt. , Kurucz Farm, Nagyhegyesi Állttenyésztő Kft) több ezer mezőgazdasági őstermelő is fellelhető, illetve meghatározó szerepe van a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem-kiegészítésnek. Az országban egyedülállóan a térségben minden típusú mezőgazdasági vállalkozási forma jelen van. A helyi közösség területén, Hajdúdorogon működik az Észak-Hajdúság egyetlen elismert TÉSZ-e. ▪ Gond a mezőgazdaság válsága, jövedelemtermelő, népességeltartó képességének alacsony volta, valamint, hogy jelentős különbség van az őstermelők és a nagyüzemi mezőgazdasági vállalkozások technológiai színvonala között. További problémát jelent, hogy a térség nagyvállalkozásain kívül, akik között már kialakult kapcsolatrendszerek vannak a mezőgazdasági kis- és őstermelők nem ismerik egymás tevékenységét. ▪ A mezőgazdasági vállalkozásoknak térségen belüli szakmai együttműködésük erősítését célzó programok szervezése, melyek segítik egymás tevékenységeinek a megismerését, kapcsolatfelvételi lehetőségeiket. A térségben tevékenykedő mezőgazdasági vállalkozások összefogása, koordinálása, tevékenységük megismertetése szakmai fórumokon és workshopokon. Helyi termékekhez kapcsolódó együttműködések támogatása. ▪ Javulnak a mezőgazdasági vállalkozások közötti együttműködések a térség településein. Beindul az információáramlás, kapcsolataik szervezettebbé válnak, növekszik összetartozási érzésük, megteremtődik egyfajta belső kohézió. Mezőgazdasági vállalkozások tevékenységének megismertetése a térségen belül és kívül. A HPME hozzájárul a fenntartható agrárgazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban ezáltal segítve a Hajdúsági Versenyképességet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 127

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/44 Kód: ÉA-84 -GF-5 -02 Sorszám: 1755 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 9766 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 50% 80% 100% 80% 50% 128

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-06 Sorszám: 1753 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A Hajdúsági löszhát ökológiai adottságai az országban egyedülállóak(napsütéses órák száma, termőtalaj)A hajdúsági emberek már régi idők óta foglalkoznak földműveléssel, állattartással. A magas aranykorona értékű szántóföldek kedveznek a gabonafélék, burgonya, takarmánynövények, csemegekukorica, zöldborsó, egyéb zöldség- és gyümölcsök termesztésének. Térségben folytatott biztonságos, minőségi termeléshez nélkülözhetetlen csapadék szükségszerinti pótlására a termelők az elmúlt években igencsak felkészültek és korszerű öntöző berendezésekkel rendelkeznek ▪ A kitűnő természeti adottságok ellenére az időjárás kiszámíthatatlan tényezőként igen szélsőséges termelési ciklusokat eredményezhet. Térség számos speciális helyi termékkel rendelkezik(tej, savanyúság, méz, tészta, zöldség, gyümölcs, virág, tojás), melyek segíthetik a „térség szellemének” kialakítását. Az elmúlt időszakban a környezettudatos gazdálkodás próbálkozásai pozitív megítélést vetíthetnek a térségre nézve. ▪ A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása a humán erőforrás fejlesztés támogatása, és a szerkezetváltás, innováció ösztönzése által. ▪ A környezet és vidék állapotának javítása a mezőgazdasági és erdősített területek fenntartható használatával. ▪ Munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés, a mezőgazdaság modernizálása, versenyképesség növelése és a mezőgazdaságban dolgozó vállalkozások több lábon állása. A hazai agrárium versenyképességének növelése, a piaci orientáció elősegítése. Az alacsony környezeti terhelés megőrzése és a magas környezeti értéket képviselő területek, természeti értékek megőrzése. Javulnak a helyi termékek értékesítésének feltételei. A helyben mezőgazdasági termékek értékesítésének fellendülése hozzájárul a térségi identitás, a „hely szellemének” kialakulásához. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 129

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-06 Sorszám: 1753 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté. . . ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 130

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-01 Sorszám: 1754 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térségben kedvezőek a klimatikus viszonyok és a térség komoly természeti kincse a termőföld. A magas aranykorona értékű szántóföldek kedveznek a gabonafélék, burgonya és takarmánynövények, valamint csemege-kukorica és zöldborsótermesztésnek. Emellett meghatározó szereppel bír az állattartás is. A hajdúsági mezővárosok népe már a régi idők óta földműveléssel és állattartással foglalkozott és az ipar és kereskedelem csak később alakult ki. Mindezen tényezők jól mutatják a térség mezőgazdasági berendezkedését, arculatát. ▪ Az agrárágazaton kívüli munkalehetőségek száma alacsony, sőt, a munkahelyek száma egyre csökkenő tendenciát mutat. Problémát okoz a mezőgazdasági munkanélküliség és az alacsony bérszínvonal is. Nem alakultak még ki kellő számban alternatív tevékenységek az üzemek mellett, melyek ellensúlyoznák a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek ingadozásait. Nincs kihasználva a szezonálisan rendelkezésre álló munkaerő. ▪ A mezőgazdaságból élő vidéki lakosság keresőképességének javítása, agrárágazaton kívüli munkahelyek megteremtése és megtartása, amelyek hozzájárulnak a vidéki területekről való elvándorlás visszaszorításához és vidéki életkörülmények javításához. Ösztönözni kell a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások egyéb alternatív jövedelemtermelő, termelő és szolgáltató tevékenységét, a helyben előállított termékek előállítását, piacra vitelét. Mindezeket technológiai fejlesztésekkel, marketingtevékenységekkel, minőségbiztosítási rendszerekkel kell támogatni. ▪ A fejlesztések megvalósulásával nő a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. A mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó személyek jövedelemtermelő képessége javul, munkahelyek maradnak meg. Kedvező változás áll be a vidéki életkörülményekben és számos szolgáltatással bővül a szolgáltatási kör. A turisztikai ágazat fejlődését eredményezi, hiszen jellemzően a turizmus lehet a diverzfikáció célterülete, mely által megteremtődnek az agro- és ökoturisztika lehetőségei, így a HPME szorosan kapcsolódik a 3. prioritáshoz és intézkedésihez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 131

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/44 Kód: ÉA-84 -GF-A-01 Sorszám: 1754 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 132

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-11 Sorszám: 1656 Prioritás: Vidéki örökség megőrzése Intézkedés: Utódainkra örökítve Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Közös történelmi múlttal(Hajdú hagyományok: történelmi örökség, tánc, gasztronómia, lovas kultúra), jó földrajzi adottságokkal rendelkező térség. Ártéri lösziszapos síkság, ahol erdők, parkok, szikes, nádas, kanyargós kiszáradt- és élő folyómedrek, tavak, kunhalmok találhatók. Épített és kulturális is örökségekben bővelkedik. A Szováti Kotszegi csőszház, az Ebesi Árpád kori templommaradvány, a Hegyesi Rickl kastély, a Dorogi régészeti lelőhely, a sok templom, múzeum, tájház, emlékművek, és minden vidéki örökség a települések vonzerejének fontos elemei. ▪ Természeti, épített és kulturális örökség a községek számára adottak, de a rossz környezeti állapot és kiépítetlen infrastruktúra miatt nem „versenyképesek”. Nagy energiát megy alapszolgáltatás-fejlesztésre(vidéki örökség hátrányban). Nem alakult ki a helyi specialitásokra alapozott „hely szelleme”, de a közös természeti adottság, történelmi múlt jó alapként szolgálhat ennek létrejöttéhez. ▪ Kedvezményezettek: Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes, és Hajdúböszörmény külterület, Hajdúdorog külterület, Hajdúnánás külterület; Hajdúszovát esetében + 10%-os támogatási intenzitás adható. Helyi vagy országos védelem alatt álló építményeinek, külső felújítása; A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása; Az előbbi fejlesztésekkel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása ▪ Erősödő falusias jelleg, vonzóbb településkép, élhetőbb környezet, egységes arculat jön létre. Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A falvak értékeinek bemutatása hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. A térség településével való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét, és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 133

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-11 Sorszám: 1656 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323 A A kulturális örökség megőrzése ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 951588 EUR 904010 EUR 195313 EUR 0 EUR 7 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 0% 100% 70% 134

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-10 Sorszám: 1651 Prioritás: Vidéki örökség megőrzése Intézkedés: Utódainkra örökítve Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Hajdúszovát gazdasági és társadalmi szempontból elmaradott, hátrányos helyzetű, 3198 fős kis község. Kitűnő természeti adottságokkal rendelkezik, hisz a táj egy ártéri lösziszapos síkság, ahol szikes, nádas, kanyargós kiszáradt vagy élő folyómedrek találhatók. Honfoglalás előtti korból származó kunhalmok is vannak. Épített és kulturális is örökségekben bővelkedik. A Kotszegi csőszház helyi védelem alatt, a református templom XVI. századi alapokon álló építmények. ▪ 25%-os roma kisebbség, 20%-os munkanélküliség, alacsony életszínvonal. Vidéki örökség megőrzése erőn túli feladat a falunak, nagy energiát fordít a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásra. Épített, természeti, kulturális örökség környezeti állapot rossz, infrastruktúra kiépítetlen. „Szováti örökség” felújítása fontos feladat, hisz jó alapként szolgálhat a helyi specialitásokra alapozott „térség szellemének” kialakítására. ▪ Kedvezményezett: Hajdúszovát. Helyi vagy országos védelem alatt álló építményeinek, külső felújítása; ▪ A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása; ▪ Az előbbi fejlesztésekkel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása ▪ Erősödő falusias jelleg, vonzóbb településkép, élhetőbb környezet jön létre. Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A falu értékeinek bemutatása hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. A térség többi településével való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét (szinergia hatás), és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 135

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-10 Sorszám: 1651 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323 A A kulturális örökség megőrzése ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 244141 EUR 195313 EUR 0 EUR 1 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 0% 100% 70% 136

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-12 Sorszám: 1758 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Közösségi terek kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Tedej kivételével minden településen valamilyen közösségi épület (művelődési ház, könyvtár, faluház, e-Magyarország Pont, tele-, civil ház). Általában egy épületben koncentrálódnak a szolgáltatási tevékenységek. Néhány faluban az is előfordul, hogy az épület szűkössége miatt az egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek nagyon szétszórtan, különböző épületben, egymástól távol érhetők el. Rendszeresek a rendezvények, programok, amelyek közösségi teret igényelnek. ▪ Nincs olyan épület, amely megfelelő feltételeket biztosít a falusi közösség kialakulásához, működéséhez és fejlődéséhez. Rossz fizikai állapotú, vagy kicsi alapterületű épületekről van szó, ahol az infrastruktúra fejlesztésre szorul(korszerűtlen gépek, berendezések, vagy ezek teljes hiánya). Egyre szükségesebb a korszerű, EU-s elvárásoknak megfelelő, a lakosság számára fontos közszolgáltatások egy térben való működtetése. ▪ Épület külső és belső felújítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, épületgépészet. Az ingatlanhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés. Eszközbeszerzés. A Hajdúság jövője komplex projekt része. ▪ Közösségi szolgáltató tér kialakulása, amelyben egy épületben hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító, minőségi szolgáltatások. Bővül a szolgáltatások köre. Az új, felújított épület hozzájárul a szebb településkép kialakulásához. Javul az életszínvonal minősége, a falusi turizmus feltételei. Munkahelyteremtést, munkanélküliség csökkenését, a kis települések népességmegtartó erejének erősödését okozza. Lehetőséget teremt a LEADER-es rendezvények tartására, civil szervezetek működésére. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 137

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-12 Sorszám: 1758 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál. . . ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 859375 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 0% 100% 0% 138

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-2 -03 Sorszám: 1761 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség non-profit szervezeteiről megállapítható, hogy a szektor működése nagyon koncentrált. Néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető, elsősorban oktatás, szabadidő, sport, kultúra és szociális ellátás területén dolgoznak. A térség valamennyi településén jelen vannak a sport-, szabadidő-, kulturális és egyéb szolgáltatások, melyek egy részét az önkormányzatok szolgáltatnak nem kötelező feladatellátásban, másik részét a társadalmi szervezetek vállalják fel. ▪ A lakosság egészségügyi állapota az országos átlagnak megfelelő. Erősödő tendenciát mutat az elöregedés, magas a kopási, érrendszeri megbetegedések száma. A térségi önkormányzatok és civil szervezetek igyekeznek megteremteni a szabadidő egészséges eltöltésének feltételeit, viszont az egyre növekvő lakossági igényeket egyre nehezebben sikerül kielégíteni, különösen igaz ez az ifjúság igényeinek a kielégítésére. ▪ Önkormányzatok és civil szervezetek mellett vállalkozások támogatása, hogy megteremtsék a szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeit, feltételeit valamennyi sportág tekintetében, a helyi igényekhez igazítottan. Elsősorban a nem önkormányzati alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek eszközbeszerzéseinek, infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása. Előrelépést kell tenni a prevenció területén is. ▪ A települések eszközellátottsága növekszik, emelkedik a lakosság, turisták részére nyújtott szolgáltatások köre. A szabadidő eltöltésének és a sportolási lehetőségeknek új formái jelennek meg. Egészségesebb társadalmi csoportok, minőségi életvitel lehetőségei teremtődnek meg. A HPME hozzájárul a 3. prioritásban megfogalmazott turisztikai szolgáltatások fejlesztésén túl a szolgáltatások körének bővítéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 139

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-2 -03 Sorszám: 1761 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 260417 EUR 156250 EUR 195313 EUR 0 EUR 18 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 140

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-2 -04 Sorszám: 1880 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A térség non-profit szervezeteiről megállapítható, hogy a szektor működése nagyon koncentrált. Néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető, elsősorban oktatás, szabadidő, sport, kultúra és szociális ellátás területén dolgoznak. A térség valamennyi településén, így Hajdúszováton is, jelen vannak a sport-, szabadidő-, kulturális és egyéb szolgáltatások, melyek egy részét az önkormányzat szolgáltat nem kötelező feladatellátásban, másik részét a társadalmi szervezetek vállalják fel. ▪ A lakosság egészségügyi állapota az országos átlagnak megfelelő. Hajdúszováton is erősödő tendenciát mutat az elöregedés, magas a kopási, érrendszeri megbetegedések száma. A települési önkormányzat és civil szervezetek igyekeznek megteremteni a szabadidő egészséges eltöltésének feltételeit, az egyre növekvő lakossági igényeket egyre nehezebben sikerül kielégíteni. Nehezen tudnak lépést tartani a társadalmi fejlődéssel. ▪ Az önkormányzat , civil szervezetek, valamint vállalkozások által biztosított a lakosság igényeihez igazított eszközellátottság fejlesztése, infrastrukturális fejlesztések támogatása, hogy megteremtsék a szabadidő egészséges eltöltésének feltételeit. Elsősorban a nem alapszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. Előrelépést kell tenni a prevenció területén is. A fejlesztések települési és térségi szolgáltatásokhoz egyaránt kapcsolódhatnak. ▪ A hátrányos helyzetű Hajdúszovát eszközellátottsága növekszik, bővül a lakosság (gyerekek, ifjúság, felnőttek), valamint a hátrányos társadalmi rétegek részére nyújtható szolgáltatások köre. A szabadidő eltöltésének és a sportolási lehetőségeknek új formái jelennek meg, melyek minden társadalmi réteg és korosztály igényit célozzák. Egészségesebb társadalmi csoportok, minőségi életvitel lehetőségei teremtődnek meg. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 141

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-2 -04 Sorszám: 1880 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 60547 EUR 39063 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 65% 100% 65% 142

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -06 Sorszám: 1881 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott, 25%-os munkanélküliséggel sújtott Hajdúszováton 3198 fő él. Jellemző az elszegényedett családok betelepülése. A lakosságon belül 25%-os a roma kisebbség aránya, akik ugyan nem telepen, de a társadalomtól elszigetelten élnek. Aktívak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását segítő civil szervezetek. Ipari termelés a faluban nincs. Mezőgazdasággal foglalkozik a lakosok jelentős része. A környezetbarát mezőgazdaságnak és egészséges életmódnak az eddiginél jelentősebb szerepet szánnak. ▪ A faluban a környezettudatos, és az egészséges életmód a környezeti és társadalmi háttér ellenére nem népszerű. A romák, és a hátrányos helyzetű családok által lakott, alapvető infrastrukturális hiányosságokkal küzdő lakóövezetek higiéniás problémákkal küszködnek. A természeti és épített környezet állapota leromlott. Az önkormányzat foglalkozik a probléma kezelésével, de nincs elég forrás a tartós javításhoz. ▪ Egészséges környezet létrejöttét segítő környezetvédelmi akciókhoz szükséges eszközbeszerzés, egészségügyi- és környezet-rehabilitációs tevékenységek támogatása. Környezettudatosságot erősítő természeti és épített mikro- és makrokörnyezet rehabilitációs akciókhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. Egészséges életmódra, környezettudatosságra „nevelés, oktatás” megvalósításához szükséges eszköz- beszerzés ▪ Környezettudatos és egészséges életmód lehetőségeinek megismertetésével javul a község lakosságának egészségi-, és a falu természeti és épített környezetének állapota. A higiéniás problémák megszűnnek, az életminőség javul. Ezáltal tisztább, vonzóbb és élhetőbb vidéki környezet jön létre. A HVS többi fejlesztése az egészséges és környezettudatos életmód fontosságának erősödése által marad fenntartható. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 143

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -06 Sorszám: 1881 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 25391 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 65% 100% 65% 144

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-15 Sorszám: 1760 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A helyi közösség területén jelentősek a NATURA 2000 programba tartozó területek. Különleges madárvédelmi területek vannak Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás településeken. Különleges és kiemelt természet-megőrzési területek találhatók Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes településeken. Egyedül Ebes környékén nincs egyikben sem érintett terület. Jelentős a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi területek aránya. Kiemelt figyelmet érdemel a védett területek jellegzetes madárvilága pl. : túzok, sziki pacsirta. ▪ Ugyan jelentős a NATURA 2000 területek aránya, viszont fenntartási, fejlesztési tervvel nem minden település gazdálkodói rendelkeznek, amelyek viszont elvárásként jelentkeznek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban leírtak alapján. ▪ NATURA 2000 területek fenntartási, fejlesztési terveinek elkészítése az érinett területekre, valamint a már meglévő védett területekre vonatkozó tervek NATURA 2000 rendelkezéseinek való megfeleltethetőségének biztosítása. ▪ Fenntartható tájgazdálkodás alapjai teremtődenk meg. Olyan iránymutatást jelentenek a településeken élő gazdálkodók számára, amelyek a megfelelően beadott támogatási kérelmek révén segítik őket a támogatási források minél jobb kihasználásában. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 145

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-15 Sorszám: 1760 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323 B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 146

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-01 Sorszám: 1757 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Fejlődő vidékért Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Elérhetőség szempontjából megállapítható, az autópályák, a 35. főút, a 354 elkerülő út megépítésével a térség megközelíthetősége javult. A vasúti 100 -as, 109 -es vonal a meghatározó, melyek nem érintik Hajdúszovátot, Nagyhegyest. Településeket összekötő kerékpárút Hajdúdorog-Hajdúnánás között van. Az ivóvíz-, gáz-, elektromos hálózat kiépítettsége megoldott. Nincs szennyvízkezelés Hajdúszováton és Nagyhegyesen. A térség a megyei hulladékgazdálkodási rendszerbe kapcsolódik. Az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó infrastruktúrák kiépítettek. ▪ Felújításra váró utak: 4. , 3502. , 3503. , 3321. , 4805. , 100. vasútvonal. Felújítandó a Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárút, a településeken lévő kerékpárutak. Szennyvízhálózat hiánya Hajdúszovát, Nagyhegyes. Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, nő az igény a házhoz vitt szelektív hulladékgyűjtés iránt. Rekultiválatlan szeméttelepek vannak. Az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztésre várnak. ▪ A 4 -es főút, a 3502 -es, 3503 -s, Hajdúszoboszló-Nagyhegyes, Hajdúszovát-Debrecen összekötő utak felújítása, mely a belső térségi kapcsolatrendszert erősítik a helyi közösség területén. Települések közötti, és településen belüli kerékpárút szakaszok felújítása, kiépítése, EUROVELO kerékpárúthoz kapcsolódó összekötő szakasz megépítése HajdúszoboszlóNagyhegyes között. Szórványosan meglévő kerékpárutak hálózatszerű kiépítése. Ivóvíz-, gáz és elektromos hálózat korszerűsítése. Szennyvízhálózat kiépítése Hajdúszováton és Nagyhegyesen, hálózatkorszerűsítés a többi településen. Házhoz kell vinni a szelektív hulladékgyűjtést, rekultiválni kell a régi szeméttelepeket. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések. ▪ Közlekedési szempontból javul a térség belső kapcsolatrendszere, az út és kerékpárút- fejlesztésekkel. Ivóvíz-, gáz- és elektromos hálózat korszrűsítésével, szennyvízhálózat kiépítésével, korszerűsítésével növekszik a lakossági rákötések aránya. A régi szeméttelepek felszámolásával egészségesebb, tisztább környezet alakul ki. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekkel javul a településen élők életminősége, komfortérzete. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 147

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-01 Sorszám: 1757 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 0% 0% 80% 0% 0% 148

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-14 Sorszám: 1669 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Hajdúszovát, Bodaszőlő főutcás, szalagtelkes, Nagyhegyes, Ebes, Hajdúvid megtervezett, „sakktáblaszerű” falu merőleges utcákkal. Pród egy tanyaközpont. A központban koncentrálódnak a szolgáltatások. Itt a polgármesteri hivatal, iskola, művelődési ház, posta, boltok, játszótér. Faluszélre a sportpálya, szabadidőpark, temető települt. Kitűnő természeti adottságok miatt a hajdúsági emberek már régi idők óta foglalkoznak mezőgazdasággal. Helyi termékek értékesítése nem jelentős. Külterületeken nem, a községekben működik piac, de valamennyi fejlesztés szorul. ▪ A megjelenésében szereppel bíró épületek, járdák, parkok állapota nagyon leromlott, rontják a településképet. Játszóterek, piaci elárusítóhelyek nincsenek, vagy nem felelnek meg az EU-s előírásoknak. A vidéki örökség kihasználásához vonzóbb és élhetőbb lakókörnyezet szükséges, aminek elérése csak az alapfeladatok ellátásán túli cél. A megújulás jó alap a helyi specialitásokra épített„térség szellemének” kialakítására. ▪ A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása; A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése ▪ A falvak „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, javulnak a helyi termékek piaci értékesítésének feltételei. Vonzóbb településkép, élhetőbb környezet, egységes arculat jön létre, mely hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A térség többi településeivel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus (fürdő) szezonalitását és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 149

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-14 Sorszám: 1669 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 625000 EUR 195313 EUR 0 EUR 6 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 0% 100% 70% 150

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-13 Sorszám: 1666 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A 3198 fős, hátrányos helyzetű, kitűnő természeti adottságú Hajdúszováton a lakosság jelentős része foglalkozik mezőgazdasággal. A helyi termékek helyi értékesítése, feldolgozása nem jelentős. Működik piac, de a szigorú EU-s feltételrendszer és megnövekedett lakossági igények miatt fejlesztésre szorul. Szalagtelkes falu, a központ az orsószerűen kiszélesedett főutca, ahol a szolgáltatások nagy része koncentrálódik. Itt a polgármesteri hivatal, az iskola, piac, művelődési ház, posta, boltok többsége. A falu szélére csak a sportpálya és a temető települt. ▪ A megjelenésében szereppel bíró épületek leromlott állapota rontja a településképet. Kevés zöldfelület, játszótér, a piac nem felel meg a lakossági igényeknek és az EU-s előírásoknak. Nagy energiát fordítanak a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásra (roma kisebbség 25%, munkanélküliség 20%). A falu központjának megújulása fontos eleme a térség egységes arculatának, jó alap a„térség szellemének” kialakítására. ▪ A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása; A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése ▪ A falu „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, javulnak a helyi termékek piaci értékesítésének feltételei. A vonzóbb településkép által élhetőbb környezet jön létre, amely hozzájárul az egységes Hajdúsági arculat és térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, a falusi turizmus feltételei, nő a munkahelyek száma (hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A térségi településekkel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 151

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-13 Sorszám: 1666 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 195313 EUR 0 EUR 1 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 0% 100% 70% 152

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -09 Sorszám: 1671 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A 3198 fős, hátrányos helyzetű Hajdúszovát szerkezetét tekintve egy szalagtelkes falu. A központ az orsószerűen kiszélesedett főutca, ahol a szolgáltatások nagy része koncentrálódik. Itt a polgármesteri hivatal, az iskola, a piac, a művelődési ház, a posta, és a kereskedelmi egységek többsége is. A falu szélére csak a sportpálya és a temető települt. Néhány központi épületen az elmúlt években kívülről kisebb felújítást végeztek. ▪ A falu megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása elengedhetetlen, de legalább ilyen fontos az épületek leromlott állagú belső tereinek felújítása. A külső megújulás nem egészében járul hozzá az épület funkciójának betöltésére. A beltér felújítása, a berendezések, eszközök újítása hozzájárul a hajdúszováti szolgáltatások bővüléséhez, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének javulásához. ▪ A falumegújításhoz szorosan kapcsolódó, védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró, már meglévő korszerűtlen épületek kisléptékű belső felújítása és műszaki korszerűsítése, mely hozzájárul az épület funkciójának, az alapszolgáltatásokat kiegészítő és egyéb szolgáltatások bővüléséhez, minőségének és hozzáférhetőségének javulásához ▪ A központ külső és belső „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, nő a szolgáltatások köre és javul a minősége. A vonzóbb településkép által élhetőbb környezet jön létre, amely hozzájárul az egységes Hajdúsági arculat és térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, a falusi turizmus feltételei, nő a munkahelyek száma (hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A térségi településekkel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 153

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-1 -09 Sorszám: 1671 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 13672 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 65% 100% 65% 154

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-B-08 Sorszám: 1663 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás nagy külterülettel rendelkező alföldi mezővárosok. Hajdúszoboszló nemzetközi jelentőségű fürdőváros. Közös természeti adottság(Hajdúság)és történelmi múlt (Hajdú hagyományok) jellemzi a térséget. A térség egyik legfontosabb természeti kincse a termálvíz, melyre több város építette turisztikai kínálatát. Településkép javítását szolgáló városközpont rehabilitációk Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson már megvalósultak, de egyes városrészek még felújításra szorulnak. Hajdúdorogon és Hajdúszoboszlón tervezés alatt van. ▪ AA települések közösségi, gazdasági és városi funkciói az elmúlt években jelentősen gyengültek. A belvárosokban leromlott természeti és épített környezet jellemző, hiányzik az egységes városkép és arculat. A falvak felújításával együttesen, a természeti adottság, történelmi múlt és néphagyományok jó alapként szolgálhatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének” kialakítására. ▪ Funkcióbővítő városrehabilitáció a kis- és középvároshálózat megerősítése érdekében. Szociális célú városrehabilitáció a leromlott városrészek felemelése érdekében (Iparosított technológiával épült lakótelepek megújítása; hagyományos beépítésű városi lakóterületek valamint ipari kolóniák rehabilitációja; romatelepek rehabilitációja)Kistelepülések fejlesztése a kisvárosok, nagyközségek településkép alakításának érdekében. ▪ Vonzóbb és élhetőbb környezet, egységes városkép megteremtése a természeti és épített környezet minőségének javításával, mely segíti a társadalmi kohézió erősítését, s hozzájárul a „hely szellemének” kialakulásához. Új városi funkciók jelennek meg, szolgáltatások bővülnek, javulnak a turizmus, munkaerőpiac feltételei. ÚMFT-ből támogatott városrehabilitációk és ÚMVP-ból finanszírozott vidéki örökség megőrzés, falufejlesztések együttes megvalósítása hozzájárul a „hely szellemének” kialakulásához, a térségi identitás egységesítéséhez és erősítéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 155

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-B-08 Sorszám: 1663 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ EAOP - 4. prioritás - Város- és térségfejlesztés ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR 7812500 EUR 1953125 EUR 4 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 0% 0% 80% 0% 0% 156

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-4 -01 Sorszám: 1806 Prioritás: Érték az ember Intézkedés: Piaci igényekhez igazodó oktatás és képzés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A gazdasági és társadalmi szempontból elmaradott, hátrányos helyzetű, 3198 fős falu a Hajdúszoboszlói kistérségben, Hajdúszoboszlótól 10, Debrecentől 15 km-re fekszik. Nagyon jó minőségű lösztalaj és agyag található itt, amiből az egykori híres szováti cserép készült. A lakosság jelentős része foglalkozik a mezőgazdasággal. Agrárcégek mellett az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Lakosságszám stagnál, bár jelentős a szegény családok ide települése. A településen aktívak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását segítő civil szervezetek. ▪ Megyei átlagot meghaladó a munkanélküliség (20%) és a roma kisebbség aránya(25%). Sok az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen munkaerő, tartós álláskeresők száma, akik képesítés esetén potenciális munkaerőt jelentenének(mezőgazdaság és turizmus). Kevés munkalehetőség miatt sokan ingáznak a környező településekre. Az önkormányzati segélyezés, a felzárkóztatási programok hosszú távon nem járnak tartós eredménnyel. ▪ A Hajdúszováti hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása alternatív munkaerőpiaci képzési módszerekhez és munkahelyhez való hozzásegítés által. ▪ - Központi képzést kiegészítő gyakorlati képzés biztosítása. ▪ - Álláskereséssel kapcsolatos állásbörzék, fórumok tartása. ▪ - Álláskereséssel kapcsolatos együttműködések ösztönzése és közreműködések támogatása. ▪ Hajdúszováti hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása. Nő a szakképzett munkaerő aránya. A képzések segítik az álláskeresők visszaintegrálását a munkaerőpiacra, csökken a munkanélküliség. Hagyományos mesterségek, szakmák oktatásával nő a helyi speciális termékek, szolgáltatások értéke. A szegény és a roma családok helyzet javul, a szemléletváltás pozitív és követendő példa az ifjúság számára. Multiplikátor hatás következtében folyamatos életszínvonal emelkedés várható. Javul a környezeti állapot, vonzóbb és élhetőbb vidéki környezet alakul ki. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 157

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-4 -01 Sorszám: 1806 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása ▪ LEADER - Rendezvény ▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪ Hajdúszovát Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 11719 EUR 195313 EUR 0 EUR 5 db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek 60% 100% 60% 158

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-B-06 Sorszám: 1802 Prioritás: Érték az ember Intézkedés: Piaci igényekhez igazodó oktatás és képzés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ A legfontosabb probléma a szakképzett munkaerő alacsony száma, mely összefügg a megfelelő munkahelyek, a vállalkozói aktivitás hiányával, a kedvezőtlen foglalkoztatási szerkezettel. A képzettségbeli hiány generálója a munkanélküliségnek, az alacsony jövedelmi viszonyok kialakulásának. Mindez az érintett települések távlati fejlődésének és versenyképességének akadályozója. A nagy múltú középiskolák (10), a kiforrott felnőttképzési rendszer, a térségben jelen lévő felsőoktatás (DE HB-i Ped. Főisk. Kar) együttesen jelenthetik a fejlesztés alapjait. ▪ Az iskolarendszerű szakképzés biztosabb, a felnőttképzés színvonalában vegyesebb képet mutató, de gyors szakmaszerzési terepet jelent. Mindkettő fejlesztése szükséges és lehetséges. Az iskolai szakképzésben a térségi koordináció, a korszerű tanműhelyek, gyakorlati képző terepek hiánya, a hiányszakmák képzésének háttérbe szorulása, míg a népszerű, de a munkaerő piacon szükségtelenek képzése van jelen. ▪ A felnőttképzés területét - a már megerősödött és jelen lévő képző szervezetek működése mellett - tovább kell tágítani. E program megvalósítása során erre ad lehetőséget a 1755; 1880; 1806; 3011. HPME-eken keresztül, hiszen a speciális témájú képzések, népszerűsítő előadások épp a térség munkaképes, felnőtt lakosságát célozzák meg. Az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésében a TISZK-k megalakulásával alakul ki új helyzet, mely segíti a munkaerő-piaci kereslet igényeinek, a hiányszakmáknak a feltárását, és a túlképzés megszüntetését. A TISZK-ek az oktatás, képzés modernizálását hozzák. Ez reagálás a változó igényekre, így a munkaerőpiacra magasabb szakmai kvalifikáltságú, a legújabb technológiai tudású fiatalok kerülnek. ▪ A felnőttképzés szélesítése a gyorsabb és hatékonyabb alkalmazkodást segíti, minek eredménye: csökken a strukturális munkanélküliség, nő a felnőtt lakosság ismerete. Az iskolai szakképzésben a profiltisztítás segíti a helyi gazdaságot, a szakképzési kapacitások koordinációját. Így csökken a pályakezdő munkanélküliek száma, növekszik a térség tőkevonzó képessége, megtartó ereje, melyek a "prosperáló vidéki gazdaság, a "dolgozz helyben", a "minőségi termékek, innováció" és a "tudásalapú vidékfejlesztés" horizontális elveit erősítik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 159

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-B-06 Sorszám: 1802 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 160

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 43/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-09 Sorszám: 1804 Prioritás: Érték az ember Intézkedés: Piaci igényekhez igazodó oktatás és képzés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Jellemző az elaprózott gazdasági szerkezet. Nagy foglalkoztató alig található, mikro-, és kis vállalkozások viszont ezres nagyságrendűek. A természeti kincs, a kiváló termőföld, jó adottság a nagy hagyományokra visszatekintő, komoly szakmai alapokon nyugvó mezőgazdaságnak. Ezen a területen is a kis méretekben gazdálkodók, őstermelők vannak túlsúlyban, míg kevés az igazán meghatározó, húzóerővel bíró gazdálkodó. Hasonló fogalmazható meg a korszerűbb technológiák használatáról, terjesztéséről is a térségi gazdaság minden területén. ▪ Nehezítő elemek: gyors piaci változások, szabályozási körülmények, a technikai fejlődés üteme. A termelékenység, hatékonyság, minőség, innovatív gondolkodás alapelvárás. A helyi gazdaság szereplői ezekre nincsenek felkészülve (min. bizt, pályázás). A vállalkozói szektor hiányosságait képzéseken, tájékoztatókon, népszerűsítésen keresztül kell pótolni. Ezek célja nevelő hatással társul a fenntartható fejlődést segítve. ▪ Mivel térségünkben a vállalkozások száma, és jövedelmezőségük alacsony, így ennek ellensúlyozása elengedhetetlen. A vállalkozások eredményességének alapja a humán kapacitás fejlesztése, konkrétan - a szakmaspecifikus tudás átadásán túl - a vállalkozói készségek javítása, a vállalkozói tudatformálás: a szerkezetátalakításhoz szükséges ismeretek (kapcsolódás a 3, 4, 5, 6. és a 7. intézkedéshez), termelési, piacszerzési ismeretek (4. intézkedés), az innovációs eredmények bemutatása (6. intézkedés), technológiai, közgazdasági, jogi, pénzügyi ismeretek (4. intézkedéshez), pályázati tevékenység ösztönzése, marketingismeretek. Mindez egyben az AVOP LEADER+ program "Hajdúk Útja" HVT "Vállalkozói készségek javítása" intézkedés szerves folytatása. ▪ Közvetett hatás a környezetkímélő technológiák terjedése, mely segíti a környezeti fenntarthatóságot. A képzések közvetlenül hatnak a vállalkozásokra, mely a foglalkoztatást javítja. Összességében fokozódik a jövedelemtermelő képesség, és a versenyképesség javul, hiszen ahhoz, hogy jó minőségű, versenyképes terméket állítson elő egy vállalkozás, ahhoz alapos és széleskörű ismeretek kellenek. Mindez a program e részén keresztül valósulhat meg, mely egyben a "tudásalapú vidékfejlesztés" horizontális elv érvényesítését is lehetővé teszi. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 161

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 43/44 Kód: ÉA-84 -Sz. F-A-09 Sorszám: 1804 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás ▪ ÚMVP, de nem LEADER ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 162

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 44/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-05 Sorszám: 1799 Prioritás: Bio- és megújuló energiaágazat fejlesztése Intézkedés: Energiával okosan Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Probléma/ lehetőség Megoldási javaslat Várható eredmény ▪ Az akciócsoport területén több ipari terület is található, viszont ipari park minősítéssel egyenlőre csak Hajdúböszörmény rendelkezik. A mezőgazdaság jelenléte fajsúlyos a térségben. Még mindíg kevés a megújuló energetikai eljárásokat alkalmazó vállalkozások száma. Mára a támogatási rendszereknek és a tudatos gazdálkodásnak köszönhetően a vállalkozások gyakrabban törekszenek környezettudatos gazdálkodási formák elsajátítására. Egyenlőre a leginkább elterjedt energiaforrások a biogáz, napkollektor, termál- és geotermikus energia. ▪ A felhasznált megújuló energiamennyiség jelentősen elmarad az eu-s normáktól. Számos esetben korszerűtlen technológia alkalmazása folyik, a meglévő fűtésrendszer elavult, vagy gazdaságtalanul működik. Sok állattartó telep számára nem megoldott az állati tetemek biztonságos megsemmisítése, az állati ürülék tárolása, felhasználása. A mezőgazdaságban keletkező melléktermékek gazdaságos felhasználása még nem terjedt el. ▪ A környezetkímélő, megújuló energiaforrások (napkollektor, szélerőmű) létesítése, beépítése. A régi fűtési rendszerek korszerűsítése, termálenergia, hulladékhő felhasználása. A kertészeti üvegházak fűtése hulladékhő alkalmazásával. Az állati ürülékek és gázok hasznosítása biogáz üzem létesítésével. Az elhullott állatok biztonságos megsemmisítésének lehetővé tétele az állattartó telepeken. A mezőgazdasági melléktermékek felhasznása (csutka-, fabrikett). Energiafű termesztése, energiaerdő létesítése. ▪ A bio- és megújuló energiahordozók felhasználásával a térség környezeti állapotának romlása megállítható, a fenntarthatóság növelhető. A vállalkozások számára függetlenedést jelent. Termelési szinten költséghatékonyságot és környezettudatosságot eredményez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 163

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 44/44 Kód: ÉA-84 -GF-B-05 Sorszám: 1799 Leírás Támogatási forrás Jogcímcsoport Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települések listája ▪ KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése ▪ Nem ÚMVP ▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪ Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek ▪ ▪ ▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága Megvalósítás során támogatható maximális projektméret Megvalósítás során támogatható minimális projektméret Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások 0 EUR db ▪ ▪ ▪ Vállalkozások Non-profit szervezetek Önkormányzatok Egyházak Természetes személyek % % % 164

Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/3 A „Hajdúk Jövője” Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/3 A „Hajdúk Jövője” HVS 8 prioritást, 13 intézkedést, 53 HPME-t tartalmaz, lefedve a már most folyamatban lévő, a közeljövőre tervezett fejlesztési elképzeléseket, a társadalmasítás során (fórumok, projektgyűjtő lapok) az akcióterületről érkezett, reális javaslatokat. A prioritások, az alájuk tartozó intézkedések kijelölik a HVS irányvonalait: • vidéki örökségvédelem, falufejlesztés • a kihasználatlan turisztikai kapacitások aktiválása • a térség gazdasági verseny képességének erősítése • életminőség javítása • hajdúsági identitás kialakítása és markánsabbá tétele • térségi együttműködés és összefogás ösztönzése A program megvalósításának következtében a hátrányos helyzetű Hajdúszovát felzárkóztatására, a kisebb települések, külterületek fejlesztésével a térségi egyenlőtlenség enyhítésére alakítunk ki esélyt. Egy homogénebb fejlettségű akcióterületen már reálisabb a közös természeti adottságokra (hajdúsági löszhát, kiváló termőföld, a „Hortobágy keleti kapuja”, NATURA 2000 -s területek), a közös történelmi múltra (Bocskai István, a hajdú ősök történelmi öröksége, a lovas kultúra újjáéledése) épített hajdú identitás, egy sajátos szellemiség kialakítása. Mindezeket bővítik a néphagyományokra (tánckultúra, gasztronómiai különlegességek, a tájházakban fennmaradt építészeti örökség), valamint a helyi specialitásokra (mezőgazdasági kultúra, fürdőturizmus) alapozható további értékek. A fentiek közösen járulnak hozzá a térségi együvé tartozás formálódásához. A prioritások közötti összefüggést a széles értelemben vett gazdaságfejlesztési szándék adja, hiszen az akcióterületen növekvő tendenciát mutat a munkahelyek megszüntetése (elbocsátási hullám: Hajdúböszörmény GE Hungary Zrt), ennek következményeként a munkanélküliek számának erőteljes növekedése. Az intézkedések a munkahelymegtartást, az önfoglalkoztatást, a diverzifikációval a „több lábra állást”, a jövedelem kiegészítést, és a nagyobb fejlesztésekkel új munkahelyek létrehozását teszik lehetővé. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 165

Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/3 Célunk az egymást Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/3 Célunk az egymást erősítő hatás: • A városrehabilitációk, a falufejlesztések, a fürdőberuházások kiválóan hatnak a turizmusra, mely generálója a vállalkozásfejlesztésnek, elsősorban a felmerülő igényekre és szükségletekre alapozott szolgáltatásokra, illetve a hagyományőrzést is segítő kézművességre koncentrálva. • A hagyományosan meghatározó mezőgazdasági múlttal rendelkező településeink jó terepei az egészséges élelmiszer-termelésnek (zöldség, gyümölcs, sertéshús, marhahús, baromfi, tej, méz), mely a saját térségi márkanév létrehozását alapozza meg, elősegítve a célirányos szövetkezést, jövedelemtermelő, kölcsönösen hatékony együttműködést a két összekapcsolódott kistérség gazdasági szereplőinél. • Egy térség versenyképessége elképzelhetetlen a humánerőforrás fejlesztése, a kiművelt emberfők nélkül. A képzés, tájékoztatás, népszerűsítés egyaránt ezt szolgálja az „Értékes ember” érdekében. A hatás közvetlen a vállalkozásokra, ezáltal a helyi gazdaságra, mely a foglalkoztatási helyzet javításához járul hozzá. Fokozódik a jövedelemtermelő képesség, az általános gazdaságfejlesztés feltételei bővülnek. Egy prioritáson belül az intézkedések törekednek a komplexitásra, mely megnyilvánul abban, hogy a hozzájuk rendelt HPME-k közül az elsők az ÚMFT, az ÉAOP, az ÚMVP I-II. pályázati lehetőségeire alapoz. Ezek részletezése a HVS-ben nélkülözi a teljességet, hiszen nagy volumenű, elsősorban az akcióterület városaiban megvalósítandó fejlesztésekről van szó. Ezek forrásigénye összetett és magas: szennyvízfejlesztések, útfelújítások, oktatási, egészségügyi beruházások, fürdő projektek, a hulladékgazdálkodási rendszer, ipai területek fejlesztése. A „Hajdúk Jövője” HVS komplexitását a LEADER projektek is erősítik a következő elemekkel: • Társadalmi szervezetek támogatása, aktívabb bekapcsolásuk az akcióterület vérkeringésébe • Önálló Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 166

Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 3/3 arculatot és identitást Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 3/3 arculatot és identitást erősítő térségmarketing • A csak együttműködéssel és kölcsönös segítségnyújtással megvalósítható márkanév, „HAVER Kosár”, Leader polcrendszer kialakítása a hatékony szövetkezés mintájaként • Külterület életképesebbé tétele egy sokszereplős partnerségre (civilek, vállalkozók, önkormányzat) épített, ökológiai fejlesztéssel (lovas pálya, tanösvény, IKSZT) HVS időbeli ütemezését a következők jellemzik: • Éves lebontású pályázati kiírások és évenként többszöri meghirdetésük központi rendeletek alapján • A LEADER projekt egymásra épülő, kétütemű megvalósítása (2008 -11, 2008 -13) a fenntarthatóság elve miatt • A vidék-, és falufejlesztések 2 X 3 éves ütemezése • A HVS éves felülvizsgálata, forrásátcsoportosítás Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 167

Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2 A „Hajdúk jövője” HVS mind a Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2 A „Hajdúk jövője” HVS mind a z esélyegyenlőség, mind a fenntarthatóság horizontális elvét igyekezett a terv egészén végigvezetni. Az akciótervhez tartozó hátrányos település Hajdúszovát, mely esélyeit az örökségvédelemhez és a falufejlesztéshez kötődő intézkedéseken túl az is növeli, hogy az itt élők ezen kívül is bármelyik címre benyújthatják kérelmeiket, valamint az 53 HPME-ből 14 (26%) segíti elképzeléseik megvalósítását. Mindezeken túl egyes HPME-k külön is megcélozzák a hátrányos helyzetű rétegeget (romák, nők, 50 év felettiek), pl 1743, 1744, 1750, 1881, 1882, 1804. A fenntarthatósági – holisztikus, átfogó és általános értékekre vonatkozó – elvek közül a „Hajdúk Jövője” HVSben elsősorban a „vonzó vidéki világ” domborodik ki. Ez tetten érhető a következőkben: 1. prioritás; 2. 1 intézkedés; 1673, 1680, 1682, 1741, 1742, 1743, 1744 HPME-k; 5. 1. intézkedés; 1760, 1761, 1762, 1880, 1764, 1881 HPME -k; és a 8. prioritás. A helyi és térségi fenntarthatóságot célozza a 3, 4, és a 8 prioritások, a turizmus, mint kitörési pont fejlesztésével, a vállalkozások támogatásával, a LEADER projekt részleteivel (HAVER Kosár, Leader polcrendszer) A „tudatos élelmiszertermelést és fogyasztást” feltételezi a 1753 HPME. A „természetmegőrző vidékfejlesztést” várjuk az 1. prioritástól, a 1741, 1742, 1743, 1753, 1760, 1764, 1881 HPME-ktől és a 6. prioritástól. A „takarékosság a kimerülő készletekkel” és az „értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal” elveket mélyíti a 1753 HPME és a 6. prioritás. A „prosperáló vidéki gazdasághoz” nyújt segítséget a 3, 4, 6, és a 7. prioritások. A HVS-ben a 3, 4, és a 7. prioritásoknak lehet a várható eredménye a „dolgozz helyben” alapelv megjelenése. Minőségi termékeket és az innovatív hajlam erősödését reméljük a 3, 4, 6 és a 8. prioritásoktól. A „térségen belüli termelési együttműködések” kialakulását, a közös gondolkodást kívánjuk ösztönözni a 1751, 1755 HPME-kel. A „társadalmi méltányosság” elve elsősorban abban a 14 HPME-ben tükröződik vissza, melyek kiemelten célozzák meg a hátrányos helyzetű település felzárkóztatását. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 168

Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2 A „tudásalapú vidékfejlesztés”a 7. prioritásban, valamint Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2 A „tudásalapú vidékfejlesztés”a 7. prioritásban, valamint az 1764, 1881, 1882 HPME-ken keresztül valósul meg. A fenntarthatóság széleskörű alapelveit (kívánjuk bővíteni a HVS komplex projektjein keresztül, melyek épp a LEADER módszertan kibontakozásával erősítik a térségi szemléletet (1813, 1889), a térségi együttműködést (1818, 1892, 3011, 3342, 1828), és a partnerség elvére alapozott tapasztalatcserét (1833, 1894). Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesülését a program megvalósítása során kialakítandó nyomon követési és értékelési folyamatnak kell felügyelni, mely nem nélkülözheti a megfelelő és tervszerű kommunikációt illetve a hatékony társadalmi részvételt. Ezek kidolgozásával és működtetésével kívánjuk a megvalósításnak és annak színvonalának garanciáit biztosítani. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 169

Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2 Az akcióterületen a korábbi tervezési Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2 Az akcióterületen a korábbi tervezési folyamatoknak köszönhetően a következő dokumentációk kerültek kidolgozásra: • települési ciklusprogramok • városi fejlesztési tervek • települési tematikus, fejlesztési koncepciók • kistérségi területfejlesztési koncepció-, és terv • AVOP LEADER tervezet • „Hajdúk Útja” Helyi Vidékfejlesztési Terv • Kistérségi SWOT analízis • Kistérségi adatbázisok (projektlisták, statisztikai adatok, gazdasági szereplők, civil szervezetek adatbázisai…) • Kistérségi auditálás anyaga A tervezési dokumentumok egy része a Nemzeti Fejlesztési Terv I. struktúráját és lehetőségeit figyelembe véve vázolta fel a térség problémáit, az ezekre adható válaszokat, és megoldásokat. Így kiváló alapot nyújtottak a jelenlegi tervezéshez, hiszen a korábbi tervek továbbgondolására, a közben bekövetkezett változások figyelembe vételére, az új igények és elképzelések feltárására egyaránt lehetőséget adtak. Ezeket tartották szem előtt a 1663, 1677, 1745, 1757, 1760, 1799, 1809 HPME-k és a 7. prioritás. Alapvető szempont volt a tervezési folyamatban a megalapozott társadalmi igény és a realitás érvényesítése, melyeket többek között épp a korábbi tervezési időszak tapasztalatainak figyelembe vételével tudtunk erősíteni (szakemberek bevonása, tematikus településenként is működő munkacsoportok létrehozása, a térségi szereplők széleskörű megszólítása). Meghatározó szempont volt továbbá az AVOP LEADER+ program szerves és nyomon követhető folytatólagosságának megteremtése. • Ezt szolgálják a 8. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 170

Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2 prioritás a maga komplexitásával, valamint Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2 prioritás a maga komplexitásával, valamint a 1809, 1810, 3322, 1887, 3324, HPME-k a „sokszínű, összehangolt programkínálat kialakítása” intézkedéssel, mintegy folytatásaként a korábbi HVT „vendéglátás és fogadás feltételeinek javítása” intézkedésnek. • A 3. és a 8. prioritások elemei a „Hajdúk Útja” HVT „A marketing, mint versenyképesség-fokozó eszköz alkalmazása” intézkedés sikerességére alapozódik. • „Az új kezdeményezések ösztönzése a mezőgazdaságban” és a „szakmai segítségnyújtás az agrárium számára „AVOP LEADER intézkedések a jelenlegi 4. 2 intézkedéssel vannak összhangban. • A 4. 1 intézkedéseknek az előzménye a korábbi HVT-ben a „vállalkozói készségek javítása” intézkedés volt. • A „Hajdúk Útja” vidékfejlesztési terv is nagy hangsúlyt fektetett a „térségi együttműködés ösztönzésére”, ami a most kidolgozásra kerülő HVS által is preferált. Ezt segítik a 1751, 1755, 1809, 1810, 3322, 1887, 3324 HPME-k, valamint a 8. 2 intézkedés a maga 12 HPME-ével. A fentieken túl komoly tapasztalat állt - az AVOP LEADER+ programnak és a kistérségi fejlesztési koncepció és terv elkészítésének köszönhetően - a Közösség rendelkezésére, amit a terv társadalmasításánál, a projektötletek begyűjtésénél és a HVS tervezést segítő munkacsoportok felállításánál, szervezésénél, működtetésénél kiválóan tudott alkalmazni. Mindezeket az Akciócsoport a későbbiekben a „Hajdúk Jövője” HVS sikeressé tétele, a LEADER módszertan kiteljesítése, és e gondolkodásmód elterjesztése érdekében a továbbiakban is fenntartani és működtetni kíván. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 171

Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2 A „Hajdúk Jövője” komplexitását az Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2 A „Hajdúk Jövője” komplexitását az AVOP LEADER programban megismert integrált gondolkodással tettük teljesebbé. A tervben így kiemelten kezeltek a 1751, 1755, 1762, 1880, 1764, 1881, 1882, 1806, 1809, 1810, 3322, 1887, 3324 HPME-k, valamint a 8. 2 intézkedés. A HVS szándéka a vidéki szereplők támogatása, a hosszú távú gondolkodás. Ez - a most alig fellelhető együttműködésben, egy - a turizmus, a vállalkozások területén létrehozandó - használható, aktuális adatbázisban, az integrált fejlesztésben, az új utakat mutató lehetőségekben ölthet testet (a természeti, kulturális adottságok gazdagítása, a gazdaság erősítése, önszerveződő képességének javítása, összefogás ösztönzése). E tervezés keretet szolgáltat a helyieknek felelősségteljes döntéseikhez. Ezt a program végrehajtása során szélesebb körű döntéshozatali mechanizmusban kívánjuk erősíteni: • A jogszabálynak megfelelve a legfőbb döntéshozó testület a HAVER Nonprofit Kft. taggyűlése (21 fő; önkormányzat: 19 %; civil: 29%; vállalakozó: 52%), és mellette az ellenőrzési jogkörrel felruházott FB. Az üzletrészekre vonatkozó megállapodások rögzítik az „egy tag-egy szavazat” elvet, mely az egész program alatt biztosítja az összes tag véleménynyilvánítási és szavazati jogának érvényesítését. • Mindezt szélesítjük: 1. az aktív szakemberek bevonásával 2. a szakmaiságot erősítő, a tervezésnél felállított tematikus munkacsoportok további működtetésével 3. a pályázati kiírások társadalmasításával (fórumok, HAVER HÍRLEVÉL) 4. a pályaművek elbírálásánál, a szintén szakmai alapon működő előminősítő bizottságok rendszerével. • A könnyebb elérhetőség és információáramlás érdekében a két kistérség mindegyikében telephellyel működő titkárságot kívánunk működtetni. A fentiek a helyi szereplők döntési kompetenciáját növelik, a „társadalmi felelősségvállalás és participáció” elveit visszatükrözve. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 172

Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2 A Leader-szerű működés további elemeit Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2 A Leader-szerű működés további elemeit a 8. prioritásnál is fellelhetjük, mely hatását az együttműködő képesség fejlesztésében kívánja kifejteni. Ezt szolgálja. • A saját márkanév, HAVER kosár, LEADER polcrendszer, a csak térségi elemeken nyugvó rendezvénynaptár, az értékek bemutatásának sokoldalú teret adó mobilsátor terve. • Külterület életképesebbé tétele egy sokszereplős partnerségre épített, ökológiai fejlesztéssel (lovas pálya, tanösvény, IKSZT). A „Hajdú életérzés” intézkedés, ezekkel célozza meg a hajdú identitás, a közösség kohéziójának erősítését. Fontos alapot nyújtanak a történelmi gyökerek, a néphagyományok, a Bocskai örökségre, a sajátos hajdú múltra tervezett jövőkép. Mivel hosszú folyamatról - a LEADER szemlélet elsajátításáról, tudatformálásról - van szó, így a HVS ezt csak elindítani, és ösztönözni tudja. A folyamattól elvárjuk, hogy felfedje számunkra a „Hajdúság kincseit”, a térségi együttműködésen alapuló, egységes megjelenésű Hajdúságot, mert értékeinket úgy tudjuk megőrizni, ha másokkal is megosztjuk. Ezáltal a térségben egy új fejlődési irány indulhat el, egy egészségesebb, a saját és mások eredményeinek a megbecsülését célzó életszemlélet formálódhat ki. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 173