Скачать презентацию Helsingin terveydenhuollon oma ja ulkoinen palvelutuotanto Nykytila ja Скачать презентацию Helsingin terveydenhuollon oma ja ulkoinen palvelutuotanto Nykytila ja

fb8daaef5d200cc545a514ff61915aac.ppt

  • Количество слайдов: 10

Helsingin terveydenhuollon oma ja ulkoinen palvelutuotanto Nykytila ja tulevaisuus Helsingin terveydenhuollon oma ja ulkoinen palvelutuotanto Nykytila ja tulevaisuus

Mihin terveyskeskuksen rahat käytetään (tilinpäätös 2011) Oma toiminta 602 me HUS 473 me Yhteensä Mihin terveyskeskuksen rahat käytetään (tilinpäätös 2011) Oma toiminta 602 me HUS 473 me Yhteensä 1 075 me Terveyskeskus 25 % kaupungin kokonaisbudjetista Sosiaali- ja terveys = 54 % kokonaisuudesta

Terveyskeskuksen toimintakulut osastoittain (milj. e) Osastokohtaisissa kustannuksissa mukana viraston sisäiset kulut, kuten hallinto- ja Terveyskeskuksen toimintakulut osastoittain (milj. e) Osastokohtaisissa kustannuksissa mukana viraston sisäiset kulut, kuten hallinto- ja tukipalvelut ym.

Terveyskeskuksen oman toiminnan jakautuminen kululajeittain v. 2011 *Palvelun ostot sisältävät sekä asiakkaille hankitut potilashoidot Terveyskeskuksen oman toiminnan jakautuminen kululajeittain v. 2011 *Palvelun ostot sisältävät sekä asiakkaille hankitut potilashoidot että omaan palvelutuotantoon hankitut palvelujen ostot kuten laboratorio, rtg jne.

Palveluhankinnat terveyskeskuksessa Terveyskeskus tuottaa palvelut valtaosin itse Ulkoa ostettujen asiakaspalvelujen osuus alle 5 % Palveluhankinnat terveyskeskuksessa Terveyskeskus tuottaa palvelut valtaosin itse Ulkoa ostettujen asiakaspalvelujen osuus alle 5 % oman toiminnan budjetista Helsinki kuitenkin ostojen osuudessa maan kaikkien kuntien keskiarvon yläpuolelle (palvelustrategia kh 6. 2. 2012) Tulevien vuosien palvelustrategisten muutosten tärkeänä näkökulmana kustannustehokkuus

Terveyskeskuksen hankkimia asiakaspalvelun ostoja Terveyskeskuksen hankkimia asiakaspalvelun ostoja

Palvelustrategia (1/2) Terveyslautakunnan hyväksymä hankintastrategia 2008 • Ydintoiminnot tuotetaan pääosin itse • Ydintoimintoja ovat Palvelustrategia (1/2) Terveyslautakunnan hyväksymä hankintastrategia 2008 • Ydintoiminnot tuotetaan pääosin itse • Ydintoimintoja ovat tehtävät, joihin sisältyy palvelutuotannon jatkuvuuden turvaaminen ja sen edellyttämän osaamisen säilyttäminen. Tähän kuuluu myös strateginen johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja valvonta • Ulkoistamista voidaan harkita kysyntähuippujen tasaamiseen ja uuden toiminnan tuotantovaihtoehtona

Palvelustrategia (2/2) • Ulkoa hankkimisen edellytyksiä: • • • Palvelulla on markkinat Kyseessä kehittämishanke Palvelustrategia (2/2) • Ulkoa hankkimisen edellytyksiä: • • • Palvelulla on markkinat Kyseessä kehittämishanke Ulkoistamisesta odotettavissa kustannushyötyjä Palvelutarpeen arviointi säilyy tilaajalla Laatu vastaa vähintään oman tuotannon laatua Palvelukokonaisuus ja –ketjut eivät pirstoudu

Terveyskeskuksen yhteistyöverkosto 2011 (milj. euroa) KANSALAISJÄRJESTÖT (avustukset) 0, 6 milj. e Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Terveyskeskuksen yhteistyöverkosto 2011 (milj. euroa) KANSALAISJÄRJESTÖT (avustukset) 0, 6 milj. e Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri STRATEGISET KUMPPANIT Kelakorvaukset IN HOUSE Niemikotisäätiö 3, 6 milj. e Oulunkylän sairaskoti säätiö 2, 0 milj. e MUUT KUNNAT 2, 6 milj. e OMA PALVELUTUOTANTO Terke 573, 2 HUS 473, 4 milj. e SOPIMUSTUOTTAJAT n. 18 milj. e Palvelu. Seteli 2, 0

Tulevaisuuden näkymiä • Tukipalvelut, mahdollisesti ostettavissa nykyistä enemmän-> kaupunkitasoiset linjaukset tärkeitä • Tilaajaosaamisen säilyttävä Tulevaisuuden näkymiä • Tukipalvelut, mahdollisesti ostettavissa nykyistä enemmän-> kaupunkitasoiset linjaukset tärkeitä • Tilaajaosaamisen säilyttävä kaupungilla • Palvelusetelin roolin kasvaminen • Muutokset ennen kaikkea kustannustehokkuuden näkökulmasta • Ratkaisevan tärkeänä näkökulmana muutosten vaikutus kaupungin omaan resursointiin, terveystoimen näkökulmasta ulkoa hankkiminen ei ole itseisarvo • Terveyspolitiikka ja elinkeinopolitiikka eivät saa olla ristiriidassa ts. terveydenhuollon yksityisten markkinoiden kasvu ei sinänsä ole itseisarvo