Скачать презентацию Helsingin ja seudun menestys entä riskit Helsinki Скачать презентацию Helsingin ja seudun menestys entä riskit Helsinki

737ef6440f93667b8d607c8b2a69f8c8.ppt

  • Количество слайдов: 12

Helsingin ja seudun menestys – entä riskit? Helsinki Region Infoshare www. hri. fi Asta Helsingin ja seudun menestys – entä riskit? Helsinki Region Infoshare www. hri. fi Asta Manninen Avoimen tiedon ohjelma Avoin data ja avoin tieto – hyödyt, riskit ja muutos 10. 9. 2013

Pilotista palveluksi Kaksi vuotta avointa julkista dataa. Kokemukset ja opit: Synttärijulkaisu 29. 4. 2013! Pilotista palveluksi Kaksi vuotta avointa julkista dataa. Kokemukset ja opit: Synttärijulkaisu 29. 4. 2013! 2

Innostusta, hyvää yhteisyötä ja sitoutumista, johdon tuki Toteuttajat ja rahoittajat: • Helsingin, Espoon, Kauniaisten Innostusta, hyvää yhteisyötä ja sitoutumista, johdon tuki Toteuttajat ja rahoittajat: • Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit • Helsingin kaupungin tietokeskus • Forum Virium Helsinki • Sitra • Valtiovarainministeriö • DATAN AVAAJAT! 3

HRI palvelu nyt • Yli tuhat tietoaineistoa avattu 1 039 • Avaaminen jatkuu järjestelmällisesti HRI palvelu nyt • Yli tuhat tietoaineistoa avattu 1 039 • Avaaminen jatkuu järjestelmällisesti • Muiden avaamat aineistot rikastuttavat myös HRI palvelua • Avoimia rajapintoja • Sovellusgalleria karttuu • Yhteistyötä, vuorovaikutusta, oppimista, kehittämistä 4

HRI palvelu nyt – kaupunkitieto käyttöön Kävijöitä sivuilla: - 5 000 – 6 000 HRI palvelu nyt – kaupunkitieto käyttöön Kävijöitä sivuilla: - 5 000 – 6 000 / kk Aineistojen latauksia: - 700 – 1 000 kpl / kk Palvelukartta: - Kävijät: 1 421 558; haut: 1 555 856 - Kyselyjä kartan REST-rajapintaan: + 700 000/kk - Lisäksi palvelukartta on linkitetty hyvin laajasti eri tahoille kuntien sivustojen lisäksi 5

Population Land use Culture Decisions Parking Events Services ”Midata” Public transport Traffic Helsingin kaupungin Population Land use Culture Decisions Parking Events Services ”Midata” Public transport Traffic Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa

Toimintamallin merkitys • • Datan avaamisen eteneminen Systematiikka ja yhtenäisyys Tukee uutta toimintakulttuuria Huolellisuus, Toimintamallin merkitys • • Datan avaamisen eteneminen Systematiikka ja yhtenäisyys Tukee uutta toimintakulttuuria Huolellisuus, hyvä tiedonhallintatapa Riskien hallinta Käyttäjiä kuunnellen, vuorovaikutus Avoimen tiedon erityisyys: aktiivinen ja energinen kehittäjäyhteisö tukena 7

Tiedon tuottaminen Tiedon avaaminen Tiedon jakaminen Dataa ja metadataa CLEARING HOUSE Clearing house Julkisen Tiedon tuottaminen Tiedon avaaminen Tiedon jakaminen Dataa ja metadataa CLEARING HOUSE Clearing house Julkisen tiedon tuottajat ja lähteet Kriteerit ja ohjeet Avaamisen apuvälineet Palautetta datasta Tuottavat alkuperäistä tietoa ➜ Ylläpitävät omaa tietoaan ➜ Osallistuvat tiedon avaamiseen ➜ Toimittavat tietoaineistojen metatiedot Clearing houselle ➜ Tiedon jakelija ”Datan metatietorekisteri” ”Helsingin seudun datakatalogi” Priorisoi mitä tietoja avataan ➜ Kriteerit ja ohjeet ➜ Avustaa tiedon tuottajia avaamisessa ➜ Ottaa vastaan tietoja, arvioi ne ja hyväksyy jakeluun ➜ Tiedon hyödyntäminen ➜ ➜ ➜ Vastaa verkkopalvelun ylläpidosta Ylläpitää metatietorekisteriä Kerää käyttäjäpalautetta datasta Kerää käyttäjien toiveita uusista tietoaineistoista Kerää muuta käyttäjäpalautetta Palautetta ja toiveita datasta Loppukäyttäjät Kuntien työntekijät, yritykset, tutkimuslaitokset, kansalaiset, oppilaitokset, jne. ➜ Hyväksyvät käyttöehdot ➜ Lataavat ja hyödyntävät dataa ➜ Palautetta ja toiveita datasta ➜ 8

Tiedostettavat riskit • Alkuun: vain julkisia tietoaineistoja ja julkista tietoa avataan! • Datan avaajia Tiedostettavat riskit • Alkuun: vain julkisia tietoaineistoja ja julkista tietoa avataan! • Datan avaajia tuettava avaamisessa; epävarmuus ja pelot pois. Tuetaan uutta toimintakulttuuria, vaativaa johtamisellekin. • Yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta, tietoturvasta on huolehdittava • Aineistojen yhdistäminen - huolehdittava ettei tapahdu yksiköiden tunnistamisen mahdollisuutta 9

Tiedostettavat riskit muuttuvassa toimintaympäristössä • Osaavat avoimen datan käyttäjät vaativat jatkuvasti enemmän. Monet sovellukset Tiedostettavat riskit muuttuvassa toimintaympäristössä • Osaavat avoimen datan käyttäjät vaativat jatkuvasti enemmän. Monet sovellukset rakentuisivat on line saatavaan datavirtaan • Tekninen kehitys ruokkii kysyntää • Avointa dataa uusilta alueilta ja uusista ilmiöistä tuo uusia käyttäjiä ja käyttötapoja • Aineistojen yhdistämistä yli maarajojen • Kumppanuuksien solmimista yksityisten datatuottajien kanssa 10

Case Helsinki. Avoin ja osallistuva kaupunki • Kaupungin avoin tietopolitiikka • Kaupungin strategiaohjelma 2013 Case Helsinki. Avoin ja osallistuva kaupunki • Kaupungin avoin tietopolitiikka • Kaupungin strategiaohjelma 2013 -2016, kaupunginvaltuusto, 20. 5. 2013. Kuva seuraavassa diassa. • Virastot ovat sitoutuneet julkisten tietoaineistojensa avaamiseen • Kaupungin tietotekniikkaohjelma tukee julkisen tiedon avaamista • Open AHJO –xml-rajapinta • Open Helsinki –hanke www. openhelsinki. net • Code for Europe -hanke 11