Скачать презентацию Gud vær min styrke for livet Esajas 40 Скачать презентацию Gud vær min styrke for livet Esajas 40

deabd0db69460ea3cc9de513b45d515d.ppt

  • Количество слайдов: 7

Gud vær min styrke for livet Esajas 40: 1 -5; 25 -31 Gud vær min styrke for livet Esajas 40: 1 -5; 25 -31

Esajas 40: 1 -5 Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud. Tal til Esajas 40: 1 -5 Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt, for af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren har selv talt.

Ban Herrens vej i ørkenen Ban Herrens vej i ørkenen

Esajas 40: 25 -28 Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være Esajas 40: 25 -28 Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige? Siger den Hellige. Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen med navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste. Jakob, hvorfor siger du, Israel hvorfor erklærer du: ”Min vej er skjult for Herren. Gud ænser ikke min ret” ? Ved du ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke udmattet, hans indsigt kan ingen udforske.

Herrens herlighed skal åbenbares Herrens herlighed skal åbenbares

Esajas 40: 28 -31 Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Esajas 40: 28 -31 Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes.

De, der bier på Herren For den glædes skyld, der ventede Jesus, udholdt han De, der bier på Herren For den glædes skyld, der ventede Jesus, udholdt han korset uden at ænse dets skam …Hebr. 12: 2