Скачать презентацию GROUNDRULES GUIDELINES FOR PROPHETIC MINISTRY IV Скачать презентацию GROUNDRULES GUIDELINES FOR PROPHETIC MINISTRY IV

8ce565ea3a81372bed509baa3ceb41fd.ppt

  • Количество слайдов: 8

GROUNDRULES & GUIDELINES FOR PROPHETIC MINISTRY IV. GROUNDRULES & GUIDELINES FOR PROPHETIC MINISTRY IV.

 The New Testament pattern is that we are open to the prophetic gift, The New Testament pattern is that we are open to the prophetic gift, we give respectful attention to prophetic revelation, but we submit every prophecy to careful Scriptural scrutiny and accept only that which passes the test.

 1 Tim 6: 6 -10. ‘Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n 1 Tim 6: 6 -10. ‘Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. ’ ‘Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor. ’

 Ese 14: 2 -5. ‘Toe het die woord van die HERE tot my Ese 14: 2 -5. ‘Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit - sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg? ’

 Ese 14: 4. ‘Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek Ese 14: 4. ‘Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom - Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee; sodat Ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van My afgewend het. ’ : 9 ‘…but if the prophet does give the man the answer he desires [thus allowing himself to be a party to the inquirer’s sin of idolatry], I the Lord will see to it that the prophet is deceived in his answer. ’

 Jer 6: 13. ‘From the least of them even to the greatest of Jer 6: 13. ‘From the least of them even to the greatest of them, everyone is given to covetousness; and from the prophet even to the priest, everyone deals falsely. ’

 2 Tim 4: 3. ‘For the time is coming when people will not 2 Tim 4: 3. ‘For the time is coming when people will not tolerate (endure) sound and wholesome teaching, but having ears itching [for something pleasing and gratifying], they will gather to themselves one teacher after another to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold. ’ ‘…want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle gesonde lering nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. ’

 Mt 24: 10 -11. ‘And then many will be offended, will betray one Mt 24: 10 -11. ‘And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. ’