Скачать презентацию Громадянська освіта як один з пріоритетних напрямків Скачать презентацию Громадянська освіта як один з пріоритетних напрямків

5451be96a3c7d54d567eab2756f0a4ef.ppt

  • Количество слайдов: 15

 «Громадянська освіта як один з пріоритетних напрямків роботи школи» «Громадянська освіта як один з пріоритетних напрямків роботи школи»

Громадянська освіта має на меті допомогти молоді стати: n n n успішними учнями, які Громадянська освіта має на меті допомогти молоді стати: n n n успішними учнями, які отримують задоволення від процесу навчання й досягають поставленої мети; упевненими людьми, які здатні жити безпечним, здоровим та повноцінним життям; відповідальними громадянами, які роблять позитивний внесок у суспільне життя.

УСПІШНІ УЧНІ, які УПЕВНЕНІ ЛЮДИ, які ВІДПОВІДАЛЬНІ ГРОМАДЯНИ, які можуть застосовувати базові навчальні вміння; УСПІШНІ УЧНІ, які УПЕВНЕНІ ЛЮДИ, які ВІДПОВІДАЛЬНІ ГРОМАДЯНИ, які можуть застосовувати базові навчальні вміння; є творчими, винахідливими та здатні долати труднощі; мають допитливий розум та думають самостійно; успішно застосовують різні способи спілкування; розуміють, як вони можуть навчатися, та вчаться зі своїх помилок; здатні навчатися самостійно та разом з іншими; знають про визначні ідеї та події, які формують світове життя; отримують задоволення від процесу навчання та прагнуть досягати найкращого, що в їхніх силах, зараз і в майбутньому. мають самоповагу, усвідомлюють себе як особистість; знаходять спільну мову з іншими людьми та встановлюють добрі стосунки; знають свої сильні та слабкі сторони і вміють керувати власними емоціями; мають стійкі цінності, переконання і принципи; набувають більшої незалежності, здатні виявляти ініціативу і самоорганізовуватися; обирають здоровий спосіб життя; є фізично спроможними та впевненими; свідомі своїх талантів та мають амбіції; відкриті для вражень та натхнення від природи і людських досягнень. добре підготовані до життя та праці; здатні співпрацювати з іншими; поважають інших та поводяться чесно; розуміють свою власну культуру та традиції, а також культуру і традиції інших народів; борються з несправедливістю, віддані ідеї прав людини та прагнуть жити в мирі з іншими; підтримують та покращують навколишнє середовище; у прийнятті рішень враховують потреби теперішнього та майбутніх поколінь; здатні змінювати стан справ на краще.

Чому НАМ потрібні ці зміни? n n n Зміни в суспільному житті, соціальній структурі Чому НАМ потрібні ці зміни? n n n Зміни в суспільному житті, соціальній структурі й характері праці. Вплив новітніх технологій на предмети й навчальний процес у цілому. Нове розуміння характеру навчальної діяльності. Зростаюче значення глобального виміру життя, навчання й праці. Завдання державної політики – персоналізація.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (початкова школа) Учень знає Учень вміє Учень виявляє у поведінці та ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (початкова школа) Учень знає Учень вміє Учень виявляє у поведінці та оцінках • про національні, та lспілкуватися з одноліткамиlповагу прав людини, до загальнолюдські цінності; • про державу, закони, права людини, права іобов'язки людини громадянина; • про правила спілкуванняз однолітками та дорослими і норми поведінки у різнихситуаціях. та дорослими; колективно закону; обговорювати проблеми; lпрагнення до lробити свідомий вибір; справедливості, чесність, lбрати участь у колективній відповідальність; діяльності сім'ї та класу; lвизнання та сприйняття lзалучатися до суспільнобагатоманітності; корисної діяльності; lпатріотизм, lвисловлювати і lповагу до національної пояснювати власну точку історії, культури, мови, зору. традицій

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (основна школа) Учень знає Учень вміє lпро національні та Учень виявляє ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (основна школа) Учень знає Учень вміє lпро національні та Учень виявляє у поведінці та оцінках lвзаємодіяти з вчителями, lвідчуття власної гідності, загальнолюдські цінності; адміністрацією школи; шанування прав людини і lпро права людини і lреалізовувати та відстоюватисвободи особистості, повагу до механізми їх захисту, права і свої права й законні інтереси; закону, свідоме ставлення до обов'язків і відповідальність за обов'язки громадянина; lефективно спілкуватися; власні вчинки і поведінку; lпро громадянське lсвідомо обирати способи дії і lпрагнення до справедливості, суспільство; діяти відповідально; рівноправності; lпро процеси прийняття lзастосовувати демократичні суспільних рішень і форми процедури прийняття рішень; lактивну та відповідальну громадянську позицію; участі громадян у житті lбрати участь в діяльності громади і суспільства в цілому; lрозуміння світу як органів учнівського багатоманітного, lпро основи співпраці та самоврядування; толерантність; патріотизм, спілкування з іншими та lформулювати, висловлювати повагу до національної історії, розв'язання конфліктних та аргументувати власну культури, мови, традицій. ситуацій. позицію; lбрати участь у дискусії.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (старша школа) Учень знає Учень вміє Учень виявляє у поведінці та ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (старша школа) Учень знає Учень вміє Учень виявляє у поведінці та оцінках • національні, європейські та • взаємодіяти з органами державної • усвідомлення цінності людини як загальнолюдські цінності ; • сутність демократії, демократичні цінності; • права і свободи людини і громадянина і механізми їх захисту; • громадянське суспільство, політичну систему і механізми її функціонування, процеси прийняття суспільних рішень; • роль ЗМІ у суспільному житті; • процеси європейської інтеграції та глобалізації; • про суть ринкових відносин, економічні чинники розвитку демократичного суспільства; • про основи ефективної комунікації, вибору конструктивних форм взаємодії з іншими та власної поведінки; стратегії розв'язання конфліктів. влади, місцевого самоврядування; • орієнтуватись у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та визначати власну позицію щодо їх розв'язання; • реалізовувати та послідовно обстоювати і захищати свої права • ефективно спілкуватися, долати стереотипи, робити свідомий вибір та діяти відповідально; • застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси; • реалізовувати та відстоювати свої права як суб'єкта ринкових відносин; • володіти способами отримання інформації з різних джерел; • критично мислити. вищої соціальної цінності, повагу до її прав і свобод, закону; • прагнення до суспільної справедливості, рівноправності; • активну та відповідальну громадянську позицію і розуміння громадянського обов'язку; • плюралізм, міжкультурне взаєморозуміння і толерантність; • усвідомлення глобальної взаємозалежності і особистої відповідальності; • патріотизм, повагу до національної історії, культури, мови, традицій.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ інтегрування елементів громадянської освіти у зміст наявних шкільних предметів ФОРМИ ТА МЕТОДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ інтегрування елементів громадянської освіти у зміст наявних шкільних предметів запровадження окремих навчальних курсів та дисциплін ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА демократизація шкільного життя організація позакласної та позашкільної діяльності

І. Запровадження окремих навчальних курсів та дисциплін Курси: n n n n Я і І. Запровадження окремих навчальних курсів та дисциплін Курси: n n n n Я і Україна (3 -4 кл. ) Етика (5 -6 кл. ) Основи здоров’я (1 -9 кл. ) Уроки для стійкого розвитку (3 -4, 7 кл. ) Правознавство (9 -10 кл. ) Краєзнавство (10 -11 кл. ) Основи економіки (11 кл. ) Людина і світ(11 кл. ) Факультативи, гуртки: n n n n Рівний рівному (6 кл. ) Діалог (7 кл. ) Практичне право (8 -9 кл. ) Права людини (9 кл. ) Європейські студії (9 -10 кл. ) Дебати (9 -11 кл. ) Основи економічних знань (10 -11 кл. )

ІІ. Інтегрування елементів громадянськ освіти у зміст наявних шкільних предметів: n n n Історія ІІ. Інтегрування елементів громадянськ освіти у зміст наявних шкільних предметів: n n n Історія України, всесвітня історія, географія Українська і світова література Українська мова Іноземні мови Предмети природничоматематичного напрямку Музичне та образотворче мистецтво, фізична культура

ІІІ. Організація позакласної діяльності в напрямі формування демократичних цінностей школяра n n n n ІІІ. Організація позакласної діяльності в напрямі формування демократичних цінностей школяра n n n n Виховний модуль “Я – громадянин України” Олімпіади з історії та права, тиждень права Правовиховна робота Година духовності, години спілкування, години самопізнання Заходи профілактики правопорушень Заходи пропаганди здорового способу життя Етнографічні, фольклорні заходи

IV. Демократизація шкільного життя, впровадження системи шкільного та учнівського самоврядування n n n n IV. Демократизація шкільного життя, впровадження системи шкільного та учнівського самоврядування n n n n n Рада школи Впровадження інклюзивної освіти Проект “Вибір успішної професії” Учнівський парламент Шкільні ЗМІ (сайт школи, стінні газети, інформаційні стенди, бюлетені, альманахи тощо) Шкільний Євроклуб «Співдружність» Дебат-клуб «Статус» Волонтерський клуб “Вектор” Центр по розв’язанню конфліктів

Коли учень є добрим громадянином на будь-якому уроці, розуміє світ навколо себе і має Коли учень є добрим громадянином на будь-якому уроці, розуміє світ навколо себе і має бажання зробити свій внесок у розвиток суспільства, то це заохочує його вчитися і здобувати нові знання і вміння.

Отже, громадянська освіта – це не просто ще одна дисципліна, яку треба викладати, як Отже, громадянська освіта – це не просто ще одна дисципліна, яку треба викладати, як щось подібне до математики, рідної мови чи іноземної мови. Вона охоплює всі сфери шкільного життя і є містком, який поєднує молодь, школу, родину і громаду.