Скачать презентацию Грижата за мъжкото и женското здраве Д-р Виктор Скачать презентацию Грижата за мъжкото и женското здраве Д-р Виктор

3a889826e2c366a7f1e6624b34aeda90.ppt

  • Количество слайдов: 29

Грижата за мъжкото и женското здраве Д-р Виктор Новачков МБАЛ “Доверие” АД, София Грижата за мъжкото и женското здраве Д-р Виктор Новачков МБАЛ “Доверие” АД, София

SYNAREL® Показания ♀ Хормонално лечение на ендометриоза, облекчаване на болките и намаляване на ендометриозните SYNAREL® Показания ♀ Хормонално лечение на ендометриоза, облекчаване на болките и намаляване на ендометриозните лезии ♀ Употреба в програми за контролирана овaриална стимулация при in-vitro оплождане/ICSI по дълъг и кратък протокол

хипоталамус хипофиза хипоталамус хипофиза

Аналози на Gn. RH ♀ Синтетични аналози на естествения Gn. RH декапептид със субституция Аналози на Gn. RH ♀ Синтетични аналози на естествения Gn. RH декапептид със субституция на 6 -та и 10 -та позиция с цел инхибиране на бързата деградация на молекулата ♀ само triptorelin е с една субституция на 6 -та позиция

SYNAREL® Фармакодинамични свойства ♀ Synarel е мощен агонист на Gn. RH ♀ Приложен в SYNAREL® Фармакодинамични свойства ♀ Synarel е мощен агонист на Gn. RH ♀ Приложен в еднократна доза, nafarelin стимулира освобождаването на LH и FSH с последващо повишаване на овариалната и тестикуларна стероидогенеза ♀ При ежедневно многократно приложение за период от 3 до 4 седмици хипофизната секреция на гонадотропини намалява с последващо потискане на гонадната стероидогенеза

Downregulation В началото на лечението Стимулация на интрацелуларни ефекторни молекули Стимулация на хипофизата Flare-up Downregulation В началото на лечението Стимулация на интрацелуларни ефекторни молекули Стимулация на хипофизата Flare-up ефект По-късно Няма стимулация на интрацелуларни ефекторни молекули Супресия на LH и FSH Хипофизарна down-regulation

SYNAREL® Фармакокинетични свойства ♀ Synarel се абсорбира бързо след интраназално приложение ♀ Максимална плазмена SYNAREL® Фармакокинетични свойства ♀ Synarel се абсорбира бързо след интраназално приложение ♀ Максимална плазмена концентрация се достига 20 минути след приложението ♀ Време на плазмен полуживот ~ 4 часа ♀ Бионаличност след интраназална доза ~ 2. 8%

SYNAREL® Дозириране и начин на приложение Програми за контролирана овариална стимулация при in vitro SYNAREL® Дозириране и начин на приложение Програми за контролирана овариална стимулация при in vitro оплождане или ICSI: ♀ Приложението може да започне в ранната фоликуларна фаза (2 d) или в средата на лутеалната фаза (21 d) ♀В дози 200 -400 µg два пъти дневно, която се прилага чрез 1 -2 впръсквания сутрин и 1 -2 впръсквания вечер (общо 400 -800 µg/дневно) ♀ Терапията продължава до постигане на down-regulation (естрадиол ≤ 50 pg/ml и прогестерон ≤ 1 ng/ml) - обикновено в срок от 4 седмици. След постигането й се започва контролирана овариална стимулация. Synarel продължава в същата доза до момента на узряване на фоликулите и приложението на CGH.

SYNAREL® Висока ефикасност… Synarel® в доза 400 µg/дн. (две впръсквания) за 7 дни, последвано SYNAREL® Висока ефикасност… Synarel® в доза 400 µg/дн. (две впръсквания) за 7 дни, последвано от ½ обичайната доза 200 µg/дн. (едно впръскване) по draw-back протокол е ефективен за контролирана овариална стимулация преди IVF и ICSI

SYNAREL® Висока ефикасност ♀ Лечението със Synarel® по draw-back protocol води до сигнификантно по-висока SYNAREL® Висока ефикасност ♀ Лечението със Synarel® по draw-back protocol води до сигнификантно по-висока честота на фертилизация и честота на делящи се ембриони спрямо buserelin в доза 3 x 300µg ♀ Няма сигнификантна разлика в броя на ембрионите с добро качество, честотата на имплантация и честота на забременяване за трансферен цикъл и абортите при лечение със Synarel® по draw-back protocol спрямо buserelin в конвенционални дози

SYNAREL® Висока ефикасност Лечението със Synarel® по draw-back протокол има предимства по отношение на SYNAREL® Висока ефикасност Лечението със Synarel® по draw-back протокол има предимства по отношение на удобство на приложение за пациентките и по-ниска цена на лечебния курс

SYNAREL® Висока ефикасност Мета-анализ на девет рандомизирани, контролирани проучвания при 1014 жени показва, че SYNAREL® Висока ефикасност Мета-анализ на девет рандомизирани, контролирани проучвания при 1014 жени показва, че ефикасността на Synarel® е сходна с тази на другите Gn. RH агонисти по отношение на честота на забременяване за един ембрио-трансферен цикъл

SYNAREL® намалява нуждите от h. MG/FSH за овариална стимулация SYNAREL® намалява нуждите от h. MG/FSH за овариална стимулация

SYNAREL® скъсява времето за овариална стимулация SYNAREL® скъсява времето за овариална стимулация

SYNAREL® Висока ефикасност Synarel® намалява разходите при IVF, защото намалява нуждите от h. MG/FSH SYNAREL® Висока ефикасност Synarel® намалява разходите при IVF, защото намалява нуждите от h. MG/FSH и скъсява времето за овариална стимулация

SYNAREL® не трябва да бъде прилаган при: ♀ свръхчувствителност към Gn. HR аналози ♀ SYNAREL® не трябва да бъде прилаган при: ♀ свръхчувствителност към Gn. HR аналози ♀ неуточнено вагинално кървене ♀ бременност или вероятност за забременяване по време на употреба на Synarel® ♀ кърмене

SYNAREL® Безопасност ♀ Ринитът не нарушава назалната абсорбция на Synarel® ♀ Synarel® трябва да SYNAREL® Безопасност ♀ Ринитът не нарушава назалната абсорбция на Synarel® ♀ Synarel® трябва да се приложи ≥ 30 мин. преди назалния деконгестант при ринит ♀Ако кихането съвпадне с приложението на Synarel® се препоръчва повтаряне на дозата ♀ Нормалната функция на хипофизо-гонадната ос се възстановява в рамките на 4 -8 седмици след спиране на лечението ♀ Не се очакват лекарствени взаимодействия, тъй като Synarel® се разгражда от пептидази, а не от цитохром P 450 ♀ Теоретично не съществува риск от предозиране, тъй като при животни подкожното приложение на дози до 60 пъти по-високи от препоръчваните при човека не са имали неблагоприятни ефекти

SYNAREL® ♀ Удобство на приложение ♀ Сигурност и безопасност ♀ По-ниски разходи и време SYNAREL® ♀ Удобство на приложение ♀ Сигурност и безопасност ♀ По-ниски разходи и време за овариална стимулация ♀ Липса на стрес от инжекции за пациентките ♀ Удобен за дългия и краткия протокол

SYNAREL® Дозириране и начин на приложение Ендометриоза: ♀ При ежедневно приложение Synarel води до SYNAREL® Дозириране и начин на приложение Ендометриоза: ♀ При ежедневно приложение Synarel води до хронична десензитизация на хипофизата ≈ менопауза ♀ 200 µg два пъти дневно едно впръскване (200 µg nafarelin) в едната ноздра сутрин и едно впръскване в другата ноздра вечер (общо 400 µg/дневно) ♀ Начало на лечението: между 2 -4 ден на менструалния цикъл ♀Продължителност на лечението: 6 месеца

Според препоръките на Американското Дружество по репродуктивна медицина… „Хирургичното лечение на ендометриоза, последвано от Според препоръките на Американското Дружество по репродуктивна медицина… „Хирургичното лечение на ендометриоза, последвано от медикаментозно, предлага по-дълго облекчение на симптомите спрямо хирургичното лечение самостоятелно. ” „При пациентки с анамнеза за ендометриоза и пациентки с рекурентни симптоми предпочитаният терапевтичен подход в дългосрочен план е медикаментозното лечение. ”

Ефективен при рецидиви на ендометриоза… При рецидив на симптомите на ендометриоза 3 -месечният курс Ефективен при рецидиви на ендометриоза… При рецидив на симптомите на ендометриоза 3 -месечният курс на лечение със Synarel® значимо облекчава тежестта на симптомите на заболяването

Eфективен при умерена и тежка ендометриоза… Подобрението на симптомите в хода на лечението със Eфективен при умерена и тежка ендометриоза… Подобрението на симптомите в хода на лечението със Synarel® e най-изразено при умерена и тежка ендометриоза

Ендометриозата рецидивира след лапароскопско лечение при 44% от пациентките Synarel® значимо отлага нуждата от Ендометриозата рецидивира след лапароскопско лечение при 44% от пациентките Synarel® значимо отлага нуждата от алтернативно лечение поради възобновявяне на симптомите на ендометриоза след лапароскопска хирургия Значимо по-малко пациентки, лекувани със Synarel®, се нуждаят от алтернативно лечение поради възобновявяне на симптомите спрямо нелекуваните, съответно 31% vs 57% (p < 0. 001)

SYNAREL® Безопасност ♀ По време на 6 -месечно лечение със Synarel може да настъпи SYNAREL® Безопасност ♀ По време на 6 -месечно лечение със Synarel може да настъпи малка загуба на трабекуларна костна плътност, обратима в рамките на 6 месеца след спиране на лечението ♀ При лечение на ендометриоза не се препоръчва повторно лечение със Synarel или употреба за период, по-дълъг от 6 месеца поради липса на данни за безопасност ♀ При пропускане на дози може да настъпи непредвидена овулация и възможност за забременяване ♀Възможна е поява на овариални кисти през първите 2 мес. на лечение, които претърпяват спонтанна регресия (за 4 -6 седм. ); по-често приложение във фоликуларната фаза и при пациентки с поликистичен овариален синдром

SYNAREL® Нежелани реакции ♀Симптоми на хипоестрогенизъм ♀ Промени в костната плътност, обратими след спиране SYNAREL® Нежелани реакции ♀Симптоми на хипоестрогенизъм ♀ Промени в костната плътност, обратими след спиране на лечението ♀ Преходно повишение на ASAT, ALAT и алкална фосфатаза Нежеланите реакции са сходни по вид и честота на настъпващите приложение на другите Gn. RH агонисти!

SYNAREL® Спрей за нос Съдържа 2 mg/ml nafarelin (acetate) Еднократно впръскване освобождава 200 µg SYNAREL® Спрей за нос Съдържа 2 mg/ml nafarelin (acetate) Еднократно впръскване освобождава 200 µg nafarelin Бутилките съдържат: 8 ml – (60 дози) - 30 -дневно лечение при доза 400µg (2 хвпр. /дн. ) или 15 -дневно лечение при доза 800µg (4 хвпр. /дн. ) 4 ml – (30 дози) - 15 -дневно лечение при доза 400µg (2 хвпр. /дн. ) или 7 -дневно лечение при доза 800µg (4 хвпр. /дн. )

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!

Литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. КХП 16. 08. 2008; Литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. КХП 16. 08. 2008; Takeuchi S et al. A prospective randomized comparison of routine buserelin acetate and a decreasing dosage of Nafarelin acetate with a low dose Gn. RH agonist protocol for IVF and ICSI Fertil Steril. 2001; 76(3): 532 -7; Wong JM et al. Efficacy of nafarelin in assisted reproductive technology: a metaanalysis Hum Reprod 2001 Jan-Febr; 7(1); 92 -101 The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine: Treatment of pelvic pain associated with endometriosis; Fert Steril 2006; 86 (Suppl 4) S 18 -27 Synarel® КХП 16. 08. 2006 ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis 2008, Available at: http: //guidelines. endometriosis. org/, Accessed on 30. 03. 2008 M. Hornstein et al. Retreatment with nafarelin for recurrent endometriosis symptoms: efficacy, safety, and bone mineral density. Fertil Steril. 1997; 67(6): 1013 -8 M. Hornstein et al. Use of nafarelin versus placebo after reductive laparoscopic surgery for endometriosis Fertil Steril. 1997; 68(5): 860 -4. A. Bergqist & T. Theorell; Changes in quality of life after hormonal treatment of endometriosis Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: 628– 637